top

futurum est nostrum

We are back
From our journey to mock Moon
We are the light out of the darkness
And if things go wrong
In rave we trust
The future is ours like the past is our source
Enjoy the sound
God save the rave

Is this goodbye?
Let me hear the kick go

Jsme zpět
Z naší cesty vysmívat se Měsíci
My jsme světlem z temnoty
A pokud se něco pokazí
Věříme v rave
Budoucnost je naše, jako je minulost naším zdrojem
Užijte si ten zvuk
Bože, chraň rave

Je tohle rozloučení?
Chci slyšet, jak basy šlapou

top

god save the rave

We'll never give up
Never calm down
We'll never sleep
We're gonna rave
'til the end of the time
We'll never give up
Never calm down
We'll never sleep
We're gonna rave
'til the end of the time

I am the captain
My name is Dave

Keep calm and behave

We'll never give up
Never calm down
We'll never sleep
We're gonna rave
'til the end of time

God save the rave

Rave 'til the end

We are here, we are back
Because real life lags
I'm the last man standing
On a party neverending
Harris and Ford
And the Screaming Lord
Michael and Sin
Speed it up, come on in
Take a step back for the next attack
Dress black
Come and check
It's the ultimate effect
Yeah
We'll never give up
Never calm down
We'll never sleep
We're gonna rave
'til the end of time
We'll never give up
Never calm down
We'll never sleep
We're gonna rave
'til the end of time

We love the party and the sound
Turn it up for the crowd
From the cradle to the grave
God save the rave

Rave 'til the end

We'll never give up
Never calm down
We'll never sleep
We're gonna rave
'til the end of time

God save the rave

We'll never give up
Never calm down
We'll never sleep
We're gonna rave
'til the end of time

Nikdy se nevzdáme
Nikdy se nezklidníme
Nikdy neusneme
Budeme ravovat
Až do konce světa
Nikdy se nevzdáme
Nikdy se nezklidníme
Nikdy neusneme
Budeme ravovat
Až do konce světa

Já jsem kapitán
Mé jméno je Dave

Buďte klidní a chovejte se

Nikdy se nevzdáme
Nikdy se nezklidníme
Nikdy neusneme
Budeme ravovat
Až do konce světa

Bože, chraň rave

Ravujte až do konce

My jsme zde, my jsme zpět
Protože skutečný život je nudný
Jsem posledním stojícím mužem
Na nekonečném mejdanu
Harris a Ford
A Screaming Lord
Michael a Sin
Přidejte, pojďte dál
Udělejte krok zpět, zase přecházíme do útoku
Oblečte se do černého
Přijďte a podívejte se
Tohle je ten konečný efekt
Yeah
Nikdy se nevzdáme
Nikdy se nezklidníme
Nikdy neusneme
Budeme ravovat
Až do konce světa
Nikdy se nevzdáme
Nikdy se nezklidníme
Nikdy neusneme
Budeme ravovat
Až do konce světa

Milujeme mejdany a zvuk
Zvyšte to pro ten dav
Od kolébky do hrobu
Bože, chraň rave

Ravujte až do konce

Nikdy se nevzdáme
Nikdy se nezklidníme
Nikdy neusneme
Budeme ravovat
Až do konce světa

Bože, chraň rave

Nikdy se nevzdáme
Nikdy se nezklidníme
Nikdy neusneme
Budeme ravovat
Až do konce světa

top

never stop the show

We're the heroes of our time

Bite the bullet
Take the risk
Make your choice

Up on the stage
Down on the floor
We got the poise

We love it hard
We turn it loud
Against the tide
And always proud
'Cause there's one thing I really know
You can never stop the show

We are fighters
We come rising
Let our voices be a sign
We can start a revolution
We're the heroes of our time
You're wrecking all the soldiers
This is a battle cry
We can start a revolution
We're the heroes of our time

We're the heroes of our time

Take my money
Take my house
Take my life

Take my cars
Take my girls
Take my wife

Life can be easy
It can be bad
Making me high
Making me sad
But there's one thing I really know
You can never stop the show

We are fighters
We come rising
Let our voices be a sign
We can start a revolution
We're the heroes of our time
You're wrecking all the soldiers
This is a battle cry
We can start a revolution
We're the heroes of our time

We're the heroes of our time

My jsme ti hrdinové našich časů

Kápni božskou
Přijmi riziko
Rozhodni se

Nahoře na pódiu
Nebo dole na parketu
Jsme v rovnováze

Milujeme to tvrdě
Milujeme to nahlas
Proti proudu
Jsme vždy hrdí
Protože jednu věc vím jistě
Nikdy nezastavíte tuhle show

Jsme bojovníci
Na vzestupu
Naše hlasy jsou znamením
Můžeme začít revoluci
My jsme ti hrdinové našich časů
Porazíme všechny armády
Tohle je náš bitevní pokřik
Můžeme začít revoluci
My jsme ti hrdinové našich časů

My jsme ti hrdinové našich časů

Vezmi si mé peníze
Vezmi si můj dům
Vezmi si můj život

Vezmi si má auta
Vezmi si mé holky
Vezmi si mou ženu

Život může být snadný
Může být složitý
Činí mě šťastným
Činí mě smutným
Ale jednu věc vím jistě
Nikdy nezastavíte tuhle show

Jsme bojovníci
Na vzestupu
Naše hlasy jsou znamením
Můžeme začít revoluci
My jsme ti hrdinové našich časů
Porazíme všechny armády
Tohle je náš bitevní pokřik
Můžeme začít revoluci
My jsme ti hrdinové našich časů

My jsme ti hrdinové našich časů

top

we love hardcore

Check, check

Hi everybody
Back on the case
This time coming at ya
Scooter
Dimitri Vegas
Like Mike
We force playing louder...

Come on

So what'cha waiting for
Make some noise
If you love hardcore

Reload

We love hardcore

We love hardcore
Yeah

We love hardcore

We love hardcore

Big shout to the whole crew
It will never be the same
Tonight
We are legends in the game
We - love - hard - core

We love hardcore

We love hardcore
Yes

We love hardcore

We love hardcore

Skip the volume control
We gonna lift up your soul
On our mission
Here comes the encore
Time to retox
'coz you love HARD CORE

We love hardcore

We love hardcore

We love hardcore

We love hardcore

Thank you

Aaargh...

Zkouška, zkouška

Ahoj všem
Jsme zpátky
Tentokráte to jsou
Scooter
Dimitri Vegas
Like Mike
Nutíme hrát hlasitěji...

Jedem'

Tak na co čekáte
Udělejte rámus
Pokud to milujete na tvrdo

Znovu

Milujeme to na tvrdo

Milujeme to na tvrdo
Yeah

Milujeme to na tvrdo

Milujeme to na tvrdo

Pozdravte celou partu
Nikdy to nebude stejné
Dnes v noci
My jsme legendami této hry
Milujeme - to - na - tvrdo

Milujeme to na tvrdo

Milujeme to na tvrdo
Jo

Milujeme to na tvrdo

Milujeme to na tvrdo

Přestaňte měnit hlasitost
Pozdvineme vaši duši
Na naší misi
Přichází přídavek
Je čas se znovu nakazit
Protože to milujete NA TVRDO

Milujeme to na tvrdo

Milujeme to na tvrdo

Milujeme to na tvrdo

Milujeme to na tvrdo

Díky

Aaargh...

top

paul is dead

The source is the power of the force

You and I
We tried to fight the feeling
You and I
We gotta live it up tonight
You and I
We tried to fight the feeling
You and I
We gotta live it up tonight

Come on

We gotta live it up tonight

Let's pump it, pump it, pump it, pum, pum...
Yeah
Scooter
And Timmy Trumpet

Yeeeaaah!

Drop it down
Back to the energy
Do not fear
Hundred seventy
From the H to the P to the HPV
I tried to find a way
But it's never been enough
All I gotta say
I cannot give you up

Yeah
You and I
We tried to fight the feeling
You and I
We gotta live it up tonight

The sunroof's up
And the window's down
Get the speed
And get the sound
Back to the roots
With brand new boots
Like I said
Paul is dead

Drop it down

Destination future
You and I
We tried to fight the feeling

Yes
You and I
We gotta live it up tonight
You and I
We tried to fight the feeling
You and I
We gotta live it up tonight

Ten zdroj je zdrojem síly

Ty a já
Jsme se snažili bojovat s tím pocitem
Ty a já
Musíme dnešek pořádně prožít
Ty a já
Jsme se snažili bojovat s tím pocitem
Ty a já
Musíme dnešek pořádně prožít

Jedem'

Musíme dnešek pořádně prožít

Rozpumpujeme to, rozpumpujeme...
Yeah
Scooter
A Timmy Trumpet

Yeeeaaah!

Tady to máte
Zpátky k energii
Nebojte se
Sto sedmdesáti
Od H k P k HPV
Snažila jsem se najít cestu
Ale nikdy to nebylo dost
Vše, co mohu říct
Nedokáži se tě vzdát

Yeah
Ty a já
Jsme se snažili bojovat s tím pocitem
Ty a já
Musíme dnešek pořádně prožít

The sunroof's up
And the window's down
Get the speed
And get the sound
Back to the roots
With brand new boots
Like I said
Paul is dead

Tady to máte

Směr budoucnost
Ty a já
Jsme se snažili bojovat s tím pocitem

Jo
Ty a já
Musíme dnešek pořádně prožít
Ty a já
Jsme se snažili bojovat s tím pocitem
Ty a já
Musíme dnešek pořádně prožít

top

bassdrum

Yo, yo
Hi, Finch
Hier ist H.P.
Ähm, ich hab nochmal so mir ein paar Gedanken gemacht
Wir brauchen auf jeden Fall noch ne
Bass, bass, bass
Drum, drum, drum drum, drum
Bassdrum
Bass
Drum, drum, drum, drum, drum

Are you ready to celebrate the bassdrum?
Ah, yeah

Scooter

Yes

Finch

United

Tick, tock, tick, tock
Right around the clock
Tick, tock, tick, tock
Nothing ever stops
Life keeps my dreams changing all the time
Changing all the time
Changing all the time

Check this out
Tick, tock, tick, tock
Right around the clock
Tick, tock, tick, tock
Nothing ever stops
Life keeps my dreams changing all the time
Changing all the time
Nur die bassdrum bleibt

Nur die bassdrum bleibt
Yeah

Hundert Stunden Action
Bass, bass, bass, bass
Kunterbunte Nächte
Drum, drum, drum, drum
Exzessive Zeit
Bass, bass, bass, bass
Jeder tanzt für sich doch der Technobeat vereint
Bass, bass, bass
Drum, drum, drum, drum, drum
Bassdrum
Bass
Drum, drum, drum, drum, drum

Alt vertraute Menschen
Feiern mit den besten
Yeah
Augen zu kopf aus
Und dann einfach mal vergessen
Leben nur im jetzt
Stets mit Leidenschaft dabei
Alles hat ein Ende
Nur die eine Sache bleibt
Tick, tock, tick, tock
Right around the clock
Tick, tock, tick, tock
Nothing ever stops
Life keeps my dreams changing all the time
Changing all the time
Changing all the time

Come on
Tick, tock, tick, tock
Right around the clock
Tick, tock, tick, tock

Put your hands up
Nothing ever stops
Life keeps my dreams changing all the time
Changing all the time
Nur die bassdrum bleibt

Alright, posse
Hold on tight
It makes you happy and you feel alright
Bang, bang, Baxxter
No diggity, diggity H.
People going crazy when I’m on stage
Ich bin der Scootermann der alles kann
Always hardcore, having fun
In the club we use every inch
When on the mic it's Baxxter and Finch

Bass, bass, bass
Drum, drum, drum, drum, drum
Bassdrum
Bass
Drum, drum, drum, drum, drum
Check this out

Tick, tock, tick, tock
Right around the clock
Tick, tock, tick, tock
Nothing ever stops
Life keeps my dreams changing all the time
Changing all the time
Changing all the time

Everybody
Tick, tock, tick, tock
Right around the clock
Tick, tock, tick, tock

Nothing ever stops
Life keeps my dreams changing all the time
Changing all the time
Nur die bassdrum bleibt

Hej, hej
Ahoj, Finchi
Tady je H.P.
Ehm, znovu jsem o tom přemýšlel
Potřebujeme další
Bass, bass, bass
Drum, drum, drum drum, drum
Bassdrum
Bass
Drum, drum, drum, drum, drum

Jste připraveni oslavovat basovou linku?
Ah, yeah

Scooter

Jo

Finch

Společně

Tik, ťak, tik, ťak
Rovnou okolo hodin
Tik, ťak, tik, ťak
Nic se nikdy nezastaví
Život pořád mění mé sny
Pořád mění mé sny
Pořád mění mé sny

Koukněte na to
Tik, ťak, tik, ťak
Rovnou okolo hodin
Tik, ťak, tik, ťak
Nic se nikdy nezastaví
Život pořád mění mé sny
Pořád mění mé sny

Jen basová linka zůstává

Jen basová linka zůstává
Yeah

Stohodinová akce
Bass, bass, bass, bass
Barevné noci
Drum, drum, drum, drum
Nekonečně času
Bass, bass, bass, bass
Každý tančí za sebe, ale techno nás spojuje
Bass, bass, bass
Drum, drum, drum, drum, drum
Bassdrum
Bass
Drum, drum, drum, drum, drum

Starší lidé
Pařte s těmi nejlepšími
Yeah
Oči lezou z důlků
Tak nezapomínejte
Žijeme jen teď
A to vždy s vášní
Všechno má svůj konec
Jen jedna věc zůstává
Tik, ťak, tik, ťak
Rovnou okolo hodin
Tik, ťak, tik, ťak
Nic se nikdy nezastaví
Život pořád mění mé sny
Pořád mění mé sny
Pořád mění mé sny

Jedem'
Tik, ťak, tik, ťak
Rovnou okolo hodin
Tik, ťak, tik, ťak

Ruce nahoru
Nic se nikdy nezastaví
Život pořád mění mé sny
Pořád mění mé sny

Jen basová linka zůstává

Dobře, lidi
Pevně se chyťte
Dělá vás to šťastnými a cítíte se dobře
Bum, bum, Baxxter
Rozhodně, rozhodně H.
Lidé šílí, když jsem na pódiu
Jsem Scooterman, který všechno zvládne
Pořád naplno, bavím se
V klubu využíváme každý inch
Když jsem u mikrofonu, já Baxxter a Finch

Bass, bass, bass
Drum, drum, drum, drum, drum
Bassdrum
Bass
Drum, drum, drum, drum, drum
Koukněte na to

Tik, ťak, tik, ťak
Rovnou okolo hodin
Tik, ťak, tik, ťak
Nic se nikdy nezastaví
Život pořád mění mé sny
Pořád mění mé sny
Pořád mění mé sny

Všichni
Tik, ťak, tik, ťak
Rovnou okolo hodin
Tik, ťak, tik, ťak
Nic se nikdy nezastaví
Život pořád mění mé sny
Pořád mění mé sny

Jen basová linka zůstává

top

which light switch is which?

I wish
We could
Stay forever young
Live each
Moment
Try to make it fun
Yeah, I wish
We could
Stay forever young
Live each
Moment
Try to make it fun

Open your eyes

Transforming the vibes

Like a blitz
We're cutting the hits
Yeah

Come on

We pick up the pace
And fire rockets

Tune in
Drop out
Turn it loud
Get into the place and make it real as I shout
We never stop
Level in the red
Point of no return and you will never forget
Yeah

I wish
We could
Stay forever young
Live each
Moment
Try to make it fun
Yeah, I wish
We could
Stay forever young
Live each
Moment
Try to make it fun

Cutting the hits
Which light switch is which?
Yes

Get up

Yeah

I wish
We could
Stay forever young
Live each
Moment
Try to make it fun
Yeah, I wish
We could
Stay forever young
Live each
Moment
Try to make it fun

Kick back
It's the next attack

Yeah
Yee-haa...

Like a blitz
We're cutting the hits
Yeah
I wish
We could
Stay forever young
Live each
Moment
Try to make it fun

Přeji si
Abychom mohli
Zůstat navždy mladí
Žít každý
Moment
Snažit se, aby byl zábavný
Yeah, přeji si
Abychom mohli
Zůstat navždy mladí
Žít každý
Moment
Snažit se, aby byl zábavný

Otevřete oči

Měníme vibrace

Bleskovým útokem
Tvoříme hity
Yeah

Jedem'

Zrychlujeme
A střílíme rakety

Nalaďte se
Odpadněte
Zvyšte hlasitost
Přijďte sem a rozjeďte to tak, jak říkám
Nikdy nepřestaneme
Jsme v rudé úrovni
Už není návratu a nikdy nezapomeneme
Yeah

Přeji si
Abychom mohli
Zůstat navždy mladí
Žít každý
Moment
Snažit se, aby byl zábavný
Yeah, přeji si
Abychom mohli
Zůstat navždy mladí
Žít každý
Moment
Snažit se, aby byl zábavný

Tvoříme hity
Který vypínač je který?
Jo

Vstávejte

Yeah

Přeji si
Abychom mohli
Zůstat navždy mladí
Žít každý
Moment
Snažit se, aby byl zábavný
Yeah, přeji si
Abychom mohli
Zůstat navždy mladí
Žít každý
Moment
Snažit se, aby byl zábavný

Máme mejdan
Tohle je další útok

Yeah
Yee-haa...

Bleskovým útokem
Tvoříme hity
Yeah
Přeji si
Abychom mohli
Zůstat navždy mladí
Žít každý
Moment
Snažit se, aby byl zábavný

top

fck 2020

I don't give a penny
Fuck 2020
Posse
United we stand
First we save the rave
Then we save the world
Aaargh...

We got the power

A-ah-haha...

A nightmare came true
The worst year ever
Like everyone is insane
Insane in the membrane

We're running 'till we can't no more
No obstacle
Can hold us back you know we're
Unstoppable
It's not impossible
We strive for more
Keep running 'cause we know we are
Unstoppable
We're running 'till we can't no more
No obstacle
Can hold us back you know we're
Unstoppable
It's not impossible
We strive for more
Keep running 'cause we know we are
Unstoppable

Here we come

Yes

Yeehaa...

We won't ever stop
The next tune we drop
We don't give a penny
Fuck 2020

We're running 'till we can't no more
No obstacle
Can hold us back you know we're
Unstoppable
It's not impossible
We strive for more
Keep running 'cause we know we are
Unstoppable
Yeah

We're running 'till we can't no more
Feeling like fools
Can hold us back you know we're
Unstoppable

I hate all rules
It's not impossible
Running 'cause we know we are
Unstoppable

We won't ever stop
The next tune we drop
We don't give a penny
Fuck 2020

Fuck 2020

Stuck on the wrong channel
Like chained to a dead camel
Aaargh...

Je nám to všechno jedno
Do prdele s rokem 2020
Lidi
Stojíme sjednoceni
Nejprve zachráníme rave
Pak zachráníme svět
Aaargh...

Máme sílu

A-ah-haha...

Noční můra se stala skutečností
Nejhorší rok za všech
Všichni jsou jak šílení
Úplně šílení

Poběžíme, dokud jen budeme moci
Žádná překážka
Nás nemůže zastavit, víte, že jsme
Nezastavitelní
Není to nemožné
Usilujeme o více
Běžíme, protože víme, že jsme
Nezastavitelní
Poběžíme, dokud jen budeme moci
Žádná překážka
Nás nemůže zastavit, víte, že jsme
Nezastavitelní
Není to nemožné
Usilujeme o více
Běžíme, protože víme, že jsme
Nezastavitelní

Jsme zase tady

Jo

Yeehaa...

Nikdy nepřestaneme
Jsme tu s další muzikou
Je nám to všechno jedno
Do prdele s rokem 2020

Poběžíme, dokud jen budeme moci
Žádná překážka
Nás nemůže zastavit, víte, že jsme
Nezastavitelní
Není to nemožné
Usilujeme o více
Běžíme, protože víme, že jsme
Nezastavitelní
Yeah

Poběžíme, dokud jen budeme moci
Cítíme se jako pitomci
Nás nemůže zastavit, víte, že jsme
Nezastavitelní

Nesnáším jakékoli příkazy
Není to nemožné
Běžíme, protože víme, že jsme
Nezastavitelní

Nikdy nepřestaneme
Jsme tu s další muzikou
Je nám to všechno jedno
Do prdele s rokem 2020

Do prdele s rokem 2020

Zasekl jsem se na špatném kanálu
Jsem jako připoutaný k mrtvému velbloudu
Aaargh...

top

groundhog day

Remember
We make the ground shake
We're dancing till we fade

Turn it up

Yeah

Living in a time loop
Like Groundhog day
No life without party
No life if we don't play

Am I dreaming of you now
Come and help to find my way out
Am I dreaming of you now
Come and help to find my way out
W-a-a-a-y out, out, out...

Shake you hips
And do the splits
The stage is ready and we arrive
This is the moment I feel alive

Back on the road
On the next level
All aboard again
I'm the dare devil

Yeah
Am I dreaming of you now
Come and help to find my way out
Am I dreaming of you now
Come and help to find my way out
W-a-a-a-y out, out, out...

Yeah

Let's kick it

Shake you hips
And do the splits
The stage is ready and we arrive
This is the moment I feel alive

Nezapomínjte
To z nás se třese celá země
Tancujeme, dokud nepadneme

Zvyšte to

Yeah

Žijeme v časové smyčce
Jako na Hromnice
Život bez mejdanů není život
Není život pokud nemůžeme hrát

Sním teď o tobě?
Přijď a pomoz mi najít cestu ven
Sním teď o tobě?
Přijď a pomoz mi najít cestu ven
C-e-e-e-stu ven, ven, ven...

Třeste boky
A udělejte provaz
Pódium je připravené a my přicházíme
To je ten okamžik, kdy se cítím na živu

Zpátky na cestách
V dalším kole
Všichni na palubu
Jsem troufalý jak ďábel

Yeah
Sním teď o tobě?
Přijď a pomoz mi najít cestu ven
Sním teď o tobě?
Přijď a pomoz mi najít cestu ven
C-e-e-e-stu ven, ven, ven...

Yeah

Nekopněme to

Třeste boky
A udělejte provaz
Pódium je připravené a my přicházíme
To je ten okamžik, kdy se cítím na živu

top

hang the dj

First Egypt
Now I moved to the Sahara

Faster than the rhythm
Still in the race
We found our own -ism in a neverending chase
Never complain
Never explain
Reflect the impact
Always on the fast lane

We call it energy

'Cause we know what you really need

It's the beat, the vibe, we keep the spirit alive

It's time to walk away
Hang the DJ

It's the beat, the vibe, we keep the spirit alive

It's time to walk away
Hang the DJ

I take the risk but not the fine
The last set wasting all of my time
Disinterested in so many ways
Playing just crap like from outer space, yeah

Compared to 1996
There are even more chicks in chapter six
Wicked...

It's time to walk away
Hang the DJ

We call it energy

'Cause we know what you really need

It's the beat, the vibe, we keep the spirit alive

It's time to walk away
Hang the DJ

Nejdříve Egypt
Teď jsem se odstěhoval na Saharu

Rychlejší než rytmus
Stále na dráze
Našli jsme vlastní -ism v nekonečném příběhu
Nikdy si nestěžuj
Nikdy nevysvěluj
Odražtye důsledky
Vždy v rychlém pruhu

Tomuhle říkáme energie

Protože víme přesně, co potřebujete

Je to beat, vibrace, udržujeme toho ducha naživu

Je načase odejít
Pověste DJe

Je to beat, vibrace, udržujeme toho ducha naživu

Je načase odejít
Pověste DJe

Přijímám riziko, ale ne pokutu
Posledně to byla jen ztráta času
Vůbec mě to nezajímá
Hrát jenom shit jak odněkud z vesmíru, yeah

V porovnání s rokem 1996
V kapitole 6 je mnohem více kočiček
Hustý...

Je načase odejít
Pověste DJe

Tomuhle říkáme energie

Protože víme přesně, co potřebujete

Je to beat, vibrace, udržujeme toho ducha naživu

Je načase odejít
Pověste DJe

top

rave teacher (somebody like me)

Things that I say and things that I do
Won't keep quiet, now I found you
We can go home, baby we can just be
All I need is somebody like me
Take me up high and take me to the stars
All the way, I wanna go far
I can run wild, baby I can run free
Now I know you're somebody like me...

Yeah

Here we are

This is chapter six
Yes

Now I know you're somebody like me

We got the kicks, yeah

Aaargh...
Now I know
Now I know
Since I am a superstar
Home is where the tits are
I recollect the beats because I'm H.P. Baxxter...
Crazy, loud, bright like a big speaker
You need a rave teacher
And not a sound reaper
Yeah

Things that I say and things that I do
Won't keep quiet, now I found you
We can go home, baby we can just be
All I need is somebody like me
Yeah
Take me up high and take me to the stars
All the way, I wanna go far
I can run wild, baby I can run free
Now I know you're somebody like me...

Booth is the only way
So listen what I gotta say

Hope the sick got some trick
My quick don't like no dirty tick
Run up to the sick and get the ultimate kick
We got the score
Back on the floor
So let's go pro
I know you know, come on
We're going psycho
Na na naa naa, na na na, naaa
Naa naa naa naa, na na na, naaa
Na na naa naa, na na na, naaa
Now I know you're somebody like me

Bass

Somebody like me

Things that I say and things that I do
Won't keep quiet, now I found you

Rough
We can go home, baby we can just be
All I need is somebody like me

Yes
Take me up high and take me to the stars
All the way, I wanna go far
I can run wild, baby I can run free
Now I know you're somebody like me

Věci, které říkám a věci, které dělám
Nebudu mlčet, teď, když jsem našla tebe
Můžeme jít domů nebo jen tak být
Vše, co potřebuji, je někdo, jako já
Vezmi mě výše, vezmi mě ke hvězdám
Až na konec, chci jít daleko
Rozeběhnu se divoce, baby, rozeběhnu se volně
Teď, když vím, že jsi někdo, jako já...

Yeah

Jsme tady

Tohle je kapitola šest
Jo

Teď, když vím, že jsi někdo, jako já...

My to roztočíme, yeah

Aaargh...
Teď už vím
Teď už vím
Od té doby, co jsem superstar
Je domov tam, kde jsou prsa
Přináším beaty, protože jsem H.P. Baxxter...
Bláznivý, hlasitý, ostrý jako velká reprobedna
Potřebujete učitele ravu
A ne nějakého uspávače
Yeah

Věci, které říkám a věci, které dělám
Nebudu mlčet, teď, když jsem našla tebe
Můžeme jít domů nebo jen tak být
Vše, co potřebuji, je někdo, jako já
Yeah
Vezmi mě výše, vezmi mě ke hvězdám
Až na konec, chci jít daleko
Rozeběhnu se divoce, baby, rozeběhnu se volně
Teď, když vím, že jsi někdo, jako já...

Jedině oddělené sezení
Poslechněte si, co chci říct

Doufám, že mají něco v rukávu
Nemám rád nečistou hru
Doběhněte pro ty ostatní a nakopneme to
Musíme skórovat
Zpátky na parketu
Buďme profíci
Vím, že víš, pojďte
Budeme psycho
Na na naa naa, na na na, naaa
Naa naa naa naa, na na na, naaa
Na na naa naa, na na na, naaa
Teď, když vím, že jsi někdo, jako já...

Bas

Někdo jako já

Věci, které říkám a věci, které dělám
Nebudu mlčet, teď, když jsem našla tebe

Drsně
Můžeme jít domů nebo jen tak být
Vše, co potřebuji, je někdo, jako já

Jo
Vezmi mě výše, vezmi mě ke hvězdám
Až na konec, chci jít daleko
Rozeběhnu se divoce, baby, rozeběhnu se volně
Teď, když vím, že jsi někdo, jako já...

top

devil's symphony

I know
The devil's gonna come tonight
He wants to bring me to the other side
I told him I'm gonna rave till morning light
Yeah, I won't leave, I'll party till I die

Yeah

Come with me
To the other side
Leave reality behind

The place is on fire
Like heaven and hell
We're getting even higher
With the angel who fell
And we know you want more
From the classic to the core
Like to be or not to be
We got the devil's sypmhony
Yeah

Rough

I know
The devil's gonna come tonight
He wants to bring me to the other side
I told him I'm gonna rave till morning light
Yeah, I won't leave, I'll party till I die

One more time

Yeah
I know
The devil's gonna come tonight
He wants to bring me to the other side
I told him I'm gonna rave till morning light
Yeah, I won't leave, I'll party till I die

Naa, nananananaa, na naaa, nanananananaa...
Naa, nananananaa, na naaa, nanananananaa...
Everybody
Naa, nananananaa, na naaa, nanananananaa...
Louder
Naa, nananananaa, na naaa, nanananananaa...
I'll party till I die

Vím
Dnes v noci přijde Ďábel
Chce mě vzít na druhou stranu
Řekla jsem mu, že musím ravovat, až do rána
Jo, neodejdu, budu pařit, dokud neumřu

Yeah

Pojďte se mnou
Na druhý břeh
Nechte realitu být

To míste je v jednom ohni
Jako nebe a peklo
Stoupáme ještě výš
S andělem, který padl
A my víme, že chcete víc
Od klasiky až k současnosti
Jako být či nebýt
My máme ďáblovu symfonii
Yeah

Drsně

Vím
Dnes v noci přijde Ďábel
Chce mě vzít na druhou stranu
Řekla jsem mu, že musím ravovat, až do rána
Jo, neodejdu, budu pařit, dokud neumřu

Ještě jednou

Yeah
Vím
Dnes v noci přijde Ďábel
Chce mě vzít na druhou stranu
Řekla jsem mu, že musím ravovat, až do rána
Jo, neodejdu, budu pařit, dokud neumřu

Naa, nananananaa, na naaa, nanananananaa...
Naa, nananananaa, na naaa, nanananananaa...
Všichni
Naa, nananananaa, na naaa, nanananananaa...
Hlasitěji
Naa, nananananaa, na naaa, nanananananaa...
Budu pařit, dokud neumřu

top

these days

These days they start to blend together
These days
They start to change

These days they start to blend together
These days

There is a meaning buried within the sound
Like a dream field in the sky while asleep on hollow ground
These days they start to blend together
These days
They start to change

These days
They start to change

Tyto dny se začínají mísit dohromady
Tyto dny
Se začínají měnit

Tyto dny se začínají mísit dohromady
Tyto dny

Zde, pohřben ve zvuku, je nějaký význam
Jako pole snů na obloze, zatímco spíte na temné zemi
Tyto dny se začínají mísit dohromady
Tyto dny
Se začínají měnit

Tyto dny
Se začínají měnit

top

wand'rin' star

I was born under a wand'rin' star
I was born under a wand'rin' star
Wheels are made for rollin'
Mules are made to pack
I've never seen a sight
That didn't look better looking back
I was born under a wand'rin' star
Mud can make you prisoner
And the plains can bake you dry
Snow can burn your eyes but only people make you cry
Home is made for comin' from for dreams of goin' to
Which with any luck will never come true

I was born under a wand'rin' star
I was born under a wand'rin' star

Do I know where hell is?
Hell is in hello
Heaven is goodbye forever
It's time for me to go
I was born under a wand'rin' star
A wand'rin', wand'rin' star

I was born under a wand'rin' star
I was born under a wand'rin' star

When I get to heaven
Tie me to a tree
Or I'll begin to roam
And soon you know where I will be
I was born under a wand'rin' star
A wand'rin', wand'rin' star

Narodil jsem se pod toulavou hvězdou
Narodil jsem se pod toulavou hvězdou
Kola se mají točit
A muly tahat náklad
Nikdy jsem neviděl pohled
Který by vypadal lépe, když se ohlédnu
Narodil jsem se pod toulavou hvězdou
Bahno tě může uvěznit
A pláně vysušit
Sníh vypálit oči, ale jen lidé rozbračet
Z domova se odchází na cestu za svými sny
Které se ani při všem štěstí světa nevyplní

Narodil jsem se pod toulavou hvězdou
Narodil jsem se pod toulavou hvězdou

Jestli vím, kde je peklo?
Peklo je každé přivítání
Nebe je být sbohem navždy
Je čas, bych šel dál
I was born under a wand'rin' star
A wand'rin', wand'rin' star

Narodil jsem se pod toulavou hvězdou
Narodil jsem se pod toulavou hvězdou

Až se dostanu do neber
Přivažte me ke stromu
Nebo se zase začnu toulat
A brzy se dozvíš, kde budu
Narodil jsem se pod toulavou hvězdou
Toulavou, toulavou hvězdou

top