top

thirty, rough and dirty

Open your mind

Three decades ago
We realized
That drinking water is a waste of volume
We created a vibe
That no one had ever seen before
Now that we have almost reached our zenith
We take you to another dimension
Thirty, rough and dirty

Otevřete svou mysl

Před třemi desítkami let
Jsme si uvědomili
Že pití vody je jen snižování její zásoby
Vytvořili jsme atmosféru
Kterou nikdo předtím nezažil
Nyní, když jsme téměr dosáhli svého zenitu
Vás vezmene do další dimenze
Třicet, drsní a zlobiví

top

rave & shout

Not scared
At all
We wanna go harder
Gonna go all out
Till
We fall
Gotta move faster
To make it last
Just rave
And shout
We gonna go all out
Until we fall down
Rave
And shout
Just rave
And shout

Open your mind and your trousers

Rave
And shout
We gonna go all out
Until we fall down

Hands up high
Let's scream it out
Always loud
Rave and shout

Yeah

Just rave
And shout
We gonna go all out
Until we fall down
Rave
And shout
Just rave
And shout

Rave
And shout

We're the rebels of the night

Rave
And shout

This is where we stand and fight

This is a new dimension
So come and scream it out
We want your full attention
We're gonna rave and shout

Not scared
At all
We wanna go harder
Gonna go all out
Till
We fall
Gotta move faster
To make it last
Just rave
And shout
We gonna go all out
Until we fall down
Rave
And shout
Just rave
And shout

Forget about the past
Only memories last
Always loud
Rave and shout

Yeah

Check, check, check
Keep it up now

That's right

Just rave
And shout
We gonna go all out
Until we fall down
Rave
And shout
Just rave
And shout

Nebojíme se
Vůbec
Chceme jet tvrději
Úplně na plno
Dokud
Nepadneme
Musíme se hýbat rychleji
Ať to trvá dlouho
Jen ravovat
A křičet
Úplně na plno
Dokud nepadneme na dno
Ravovat
A křičet
Jen ravovat
A křičet

Otevřete svou mysl a své kalhoty

Ravovat
A křičet
Úplně na plno
Dokud nepadneme na dno

Ruce nahoru
Zakřičte si
Vždy jen nahlas
Ravovat a křičet

Yeah

Jen ravovat
A křičet
Úplně na plno
Dokud nepadneme na dno
Ravovat
A křičet
Jen ravovat
A křičet

Ravovat
A křičet

Jsme rebelové noci

Ravovat
A křičet

Tady stojíme a bojujeme

Tohle je nová dimenze
Tak pojďte a vykřičte to ven
Chceme vaši plnou pozornost
Budeme ravovat a křičet

Nebojíme se
Vůbec
Chceme jet tvrději
Úplně na plno
Dokud
Nepadneme
Musíme se hýbat rychleji
Ať to trvá dlouho
Jen ravovat
A křičet
Úplně na plno
Dokud nepadneme na dno
Ravovat
A křičet
Jen ravovat
A křičet

Zapomeňte na minulost
Zůstanou jen vzpomínky
Vždy jen nahlas
Ravovat a křičet

Yeah

Zkouška, zkouška, zkouška
Vydržte to

That's right

Jen ravovat
A křičet
Úplně na plno
Dokud nepadneme na dno
Ravovat
A křičet
Jen ravovat
A křičet

top

posse reloaded

Posse,
I need you, I need you, I need you on the floor...

Posse reloaded
Scooter
Finch
Posse...
Posse...
Posse,
I need you, I need you, I need you on the floor
Posse, I need you on the floor

Yeah, ha ha
I'm the hard rhymer
The track attacker
The mic enforcer
The chick's checker
I am the law
Ich bin der Rüpel-Rapper
Der Überstecher
Im Süß war gestern
Der Hühnertester
Ich bin dein Bruder

Posse,
I need you, I need you, I need you on the floor

I'm bigger and bolder and rougher and tougher
In other words, sucker, there ain't no other
Yeah, ha ha
I'm bigger and bolder and rougher and tougher
In other words, sucker, there ain't no other
And now it's your turn brother
Mit der Posse nach oben, Dank der Posse am Boden
Für die Posse gelogen und doch nie verbogen
Yeah
Ah...
Das geht in die Blutbahn
Wie pinkes Puder
Direkt vom Ku'damm
Finch und Scooter
Yeah
Posse...
Lakierski Materialski
Heiligeili

Hamburg city calling

Here we go now
Posse,
I need you, I need you, I need you on the floor
Posse, OK
Posse,
I need you, I need you, I need you on the floor
Posse,
I need you, I need you, I need you on the floor

Ah

Posse,
potřebuji vás, potřebuji vás, potřebuji vás na parketu...

Posse podruhé
Scooter
Finch
Posse...
Posse...
Posse,
potřebuji vás, potřebuji vás, potřebuji vás na parketu
Posse, potřebuji vás na parketu

Yeah, ha ha
Jsem tvrdý rýmovník
Útočník na nahrávky
Mikrofonový násilník
Zkoušeč holčiček
Já jsem zákon
Jsem raper tyran
Vetřelec
Včera jsem byl sladký
Ochutnavač kuřat
Já jsem tvůj bratr

Posse,
potřebuji vás, potřebuji vás, potřebuji vás na parketu

Jsem větší a širší a drsnější a tvrdší
Jinými slovy, nulo, nikdo jiný tu není
Yeah, ha ha
Jsem větší a širší a drsnější a tvrdší
Jinými slovy, nulo, nikdo jiný tu není
A teď je řada na tobě, bratře
S posse stoupám vzhůru, děkuji posse na parketu
Kvůli posse lžu a přesto se nesehnu
Yeah
Ah...
Koluje mi to v žilách
Jako růžový prášek
Přímo z Ku'dammu
Finch a Scooter
Yeah
Posse...
Lakierski Materialski
Heiligeili

Hamburg city calling

Here we go now
Posse,
potřebuji vás, potřebuji vás, potřebuji vás na parketu
Posse, OK
Posse,
potřebuji vás, potřebuji vás, potřebuji vás na parketu
Posse,
potřebuji vás, potřebuji vás, potřebuji vás na parketu

Ah

top

techno is back

We're not going home tonight
We just wanna rave forever
Memories in my heart I
Know that I will always treasure
I know it
You know it
That we are meant together
We're not going home tonight
Ne-e-e-ver

Ready?
Attack
Techno is back

We're not going home tonight
We just wanna rave forever
We're not going home tonight
Ne-e-e-ver

Techno is back

Yeah

Yaaaa...

Ahhh...
Are you ready?

Dirty beats
Automatic
Super hyped
Never static
Hear my voice
Bring the noise
Ready?
Attack
Techno is back
We're not going home tonight
We just wanna rave forever
Memories in my heart I
Know that I will always treasure
I know it
You know it
That we are meant together
We're not going home tonight
Ne-e-e-ver

We're not going home tonight...
It’s a long way to the top
If you wanna rock
Ready?
Attack
Techno is back

Rough

Massive
We're not going home tonight
We just wanna rave forever
We're not going home tonight
Ne-e-e-ver

Dnes v noci nejdeme domů
Chceme jen napořád ravovat
Vzpomínek v mém srdci
Si budu vždycky cenit
Já to vím
Ty to víš
Že k sobě patříme
Dnes v noci nejdeme domů
Ni-i-i-kdy

Připraveni?
Kupředu
Techno je zpět

Dnes v noci nejdeme domů
Chceme jen napořád ravovat
Dnes v noci nejdeme domů
Ni-i-i-kdy

Techno je zpět

Yeah

Yaaaa...

Ahhh...
Jste připraveni?

Hustý beaty
Automatizovaný
Naprosto přehnaný
Nikdy ne statické
Slyšte můj hlas
Přineste zvuk
Připraveni?
Kupředu
Techno je zpět
Dnes v noci nejdeme domů
Chceme jen napořád ravovat
Vzpomínek v mém srdci
Si budu vždycky cenit
Já to vím
Ty to víš
Že k sobě patříme
Dnes v noci nejdeme domů
Ni-i-i-kdy

Dnes v noci nejdeme domů...
Je dlouhá cesta až na vrchol
Pokud to chcete rozjet
Připraveni?
Kupředu
Techno je zpět

Drsný

Masivní
Dnes v noci nejdeme domů
Chceme jen napořád ravovat
Dnes v noci nejdeme domů
Ni-i-i-kdy

top

i keep hearing bingo

A neverending dream, a dream of you
I believe I receive a sign of you
Tonight I wanna hide my feelings too
As you do and I wanna be with you
A neverending dream, a dream of you
I believe I receive a sign of you
Tonight I wanna hide my feelings too
As you do and I wanna be with you
A neverending dream, a dream of you
I believe I receive a sign of you
Tonight I wanna hide my feelings too
As you do and I wanna be with you

Boom, shakalak
Once again we are back
Got the drop drop ever
As I chop chop never
Explain or complain
As I still block the top
Got the key to unlock
And the brain to unchain

Drop, drop

I keep hearing bingo

A neverending dream, a dream of you
I believe I receive a sign of you
Tonight I wanna hide my feelings too
As you do and I wanna be with you
A neverending dream, a dream of you
I believe I receive a sign of you
Tonight I wanna hide my feelings too
As you do and I wanna be with you

Hire and fire
Freed from desire
Fast on the wire
Like a Dyson dryer
Our sound is sick
Solid like a brick
My dog is a dingo
I keep hearing bingo

Did it with a teacher
She was hot like salsiccia
Chop chop

Yeah

A neverending dream, a dream of you
I believe I receive a sign of you
Tonight I wanna hide my feelings too
As you do and I wanna be with you
A neverending dream, a dream of you
I believe I receive a sign of you

Nekonečný sen, sen o tobě
Věřím, že od tebe dostávám znamení
Dnes v noci chci své city skrývat
Jako ty a chci být s tebou
Nekonečný sen, sen o tobě
Věřím, že od tebe dostávám znamení
Dnes v noci chci své city skrývat
Jako ty a chci být s tebou
Nekonečný sen, sen o tobě
Věřím, že od tebe dostávám znamení
Dnes v noci chci své city skrývat
Jako ty a chci být s tebou

Bum, shakalak
Opět jsme zpět
Mám vás v hrsti, v hrsti, vždycky
Když pospíchám, nikdy
Vysvětluj nebo si stěžuj
Já stále okupuji vrchol
Mám klíč k odemknutí
A mozek k odpoutání se ze řetězů

Pauza, pauza

Slýchávám bingo

Nekonečný sen, sen o tobě
Věřím, že od tebe dostávám znamení
Dnes v noci chci své city skrývat
Jako ty a chci být s tebou
Nekonečný sen, sen o tobě
Věřím, že od tebe dostávám znamení
Dnes v noci chci své city skrývat
Jako ty a chci být s tebou

Najmout a vyhodit
Osvobozen od touhy
Jsem rychlý na drátě
Jako fén od Dysonu
Naše hudba ja hustá
Pevná jako cihla
Můj pes je dingo
Slýchávám bingo

Dělal jsem to s učitelkou
Byla žhavá jako salsiccia
Dělej, dělej

Yeah

Nekonečný sen, sen o tobě
Věřím, že od tebe dostávám znamení
Dnes v noci chci své city skrývat
Jako ty a chci být s tebou
Nekonečný sen, sen o tobě
Věřím, že od tebe dostávám znamení

top

children of the rave

Hey, let us fly away
Away to our escape
Take a trip and be lost in space
Hand in hand we stay
We never go away
We are the children of the rave

Back again
Good to see ya
I think we all got in tune
Go wild

We're far from done
We've just begun
I am the one
Comin' up strong
Chasing the sun
From dusk 'til dawn
We must go on
Rave fast, die young

Get started
Hey, let us fly away
Away to our escape
Take a trip and be lost in space
Hand in hand we stay
We never go away
We are the children of the rave

Yeah

We are the children of the rave

This is the moment
Palms to the sky
The sound we apply
Born to be free
All of you and me
Rave to the bass drum
Just wanna have fun
We are the wild ones
I want you to come
Hey, let us fly away
Away to our escape
Take a trip and be lost in space
Hand in hand we stay
We never go away
We are the children of the rave...

Ready to explode

Hey, let us fly away
Away to our escape
Take a trip and be lost in space
Hand in hand we stay
We never go away
We are the children of the rave
Hey, let us fly away
Away to our escape
Take a trip and be lost in space
Hand in hand we stay
We never go away
We are the children of the rave

Go wild

One more thing

Yeah

We are the children of the rave

Hej, nechte nás odletět pryč
Pryč, unikneme odsud
Podnikněme cestu a ztraťme se ve vesmíru
Ruku v ruce zůstaneme
Nikdy se ztratíme
My jsme děti ravu

Opět zpět
Rád vás vidím
Myslím, že jsme všichni na jedné vlně
Buďme divocí

Zdaleka jsme neskončili
Právě začínáme
Já jsem ten jediný
Přicházím v plné sílě
Pronásledujíc slunce
Od soumraku do úsvitu
Musíme pokračovat
Ravovat rychle, umřít mladí

Začnete
Hej, nechte nás odletět pryč
Pryč, unikneme odsud
Podnikněme cestu a ztraťme se ve vesmíru
Ruku v ruce zůstaneme
Nikdy se ztratíme
My jsme děti ravu

Yeah

My jsme děti ravu

Tohle je ten okamžik
Ruce až do nebe
Zvuk, který na vás aplikujeme
Narozeni být volní
Všichni z vás a já
Ravujte do basů
Jen se chci bavit
My jsme ti divocí
Chci, abyste přišli
Hej, nechte nás odletět pryč
Pryč, unikneme odsud
Podnikněme cestu a ztraťme se ve vesmíru
Ruku v ruce zůstaneme
Nikdy se ztratíme
My jsme děti ravu...

Připraveni vybuchnout

Hej, nechte nás odletět pryč
Pryč, unikneme odsud
Podnikněme cestu a ztraťme se ve vesmíru
Ruku v ruce zůstaneme
Nikdy se ztratíme
My jsme děti ravu
Hej, nechte nás odletět pryč
Pryč, unikneme odsud
Podnikněme cestu a ztraťme se ve vesmíru
Ruku v ruce zůstaneme
Nikdy se ztratíme
My jsme děti ravu

Buďme divocí

Ještě jedna věc

Yeah

My jsme děti ravu

...i want you to come...
Zde může jít o slovní hříčku, kdy anglické "come" znamená "přijít", ale výslovostí je stejné, jako "cum", což znamenááá "udělat se". V běžné mluvě se často navíc "come" vyskytuje i v onom druhém významu.

top

let's do it again

Onе, gоnnа have ѕome fun
Тwo, gonna roсk with уou
Three, gonna rock with me
Four, on the danceflоor
Fіve, 'til the bеat comes alive
Ѕiх, you know it's in the mix
Seven, gonna take it to heaven
Eight, we gonnа stay all day
Ninе, are you feeling fine?
Ten, let's do it again

Мove it

Welcоme Mіss Аnniе Іrvyne

Yo, get ready to move, feel the bass drop
Нands up high now it'ѕ time to make it pop
Lights flashing, thе crowd's getting wild
We're tаking over, gоnna make you smile, yeah
No need to hold back, go ahеad and let it loose
Dance lіke nobody's watching аin't nо excuse
We сame to partу we camе to ignite
So get on the dancefloor and let's set it alight

Alright

One, gonna have ѕome fun
Two, gоnnа rock with you
Thrеe, gonna rock with me
Four, on the dancefloor
Five, 'til the beat comes alive
Sіx, yоu know it's in thе mix
Seven, gonna take it to heaven
Eight, we gonna stay аll day
Nine, are you feеling fine?
Ten, let's do it again

Let's do it again

Raz, užijeme si nějakou zábavu
Dva, budu pařit s váma
Tři, budete pařit se mnou
Čtyři, na parketu
Pět, dokud beat neobživne
Šest, víte, že to tu žije
Sedm, dostaneme se až do nebes
Osm, zůstaneme tu celý den
Devět, cítít se dobře?
Deset, tak pojďte ještě jednou

Pohyb

Přivítejte slečnu Аnniе Іrvyne

Hej, připravte se hýbat, cítít ty basy
Ruce do vzduchu, je čas to nakopnout
Světla blikají, dav je jako šílený
Přebíráme to tu, rozesmějeme vás, yeah
Není nutné se držet zpátky, pojďte a uvolněte se
Tancujte, jako když se nikdo nedívá, to není omluva
Přišli jsme na párty, přišli jsme to tu rozjet
Tak pojďte na parket a rozpálíme to tu

Dobře

Raz, užijeme si nějakou zábavu
Dva, budu pařit s váma
Tři, budete pařit se mnou
Čtyři, na parketu
Pět, dokud beat neobživne
Šest, víte, že to tu žije
Sedm, dostaneme se až do nebes
Osm, zůstaneme tu celý den
Devět, cítít se dobře?
Deset, tak pojďte ještě jednou

Tak pojďte ještě jednou

top

waste your youth

І knоw а рlасе
А рlасе whеrе wе bеlоng
Whеrе wе саn dаnсе
Аll nіght lоng

Соmе tаkе mу hаnd
Whеn thе lіghtѕ аrе gоnе
Wе ѕtау аwаkе
Frоm duѕk tіll dаwn

Yеаh
Тhіѕ muѕt bе thе рlасе
То аttасk wіth thе fоrсе оf thе bаѕѕ

Rеѕеt!

Seven іѕ thе numbеr
Thе eighth wоndеr

Wе gоt thе ѕоund
Wе’rе rаvіng fаѕt
Еnјоу thе nіght
It mіght bе уоur lаѕt
Wіzаrdѕ оn thе kеуѕ
And mе оn thе wіrе
Веlіеvе whаt І ѕау
Wе аrе ѕtіll оn fіrе
Frоm 12 АМ tо thе еаrlу mоrnіng
Yоu саn bе ѕurе іt’ѕ thе fіnаl wаrnіng
І’m rаw hоt ѕuреr ѕhоt gоnnа mаkе уоur bоdу rосk

Тісk, toсk, gоt thе drор, rаvе оn nеvеr ѕtор
І knоw а рlасе
А рlасе whеrе wе bеlоng
Whеrе wе саn dаnсе
Аll nіght lоng

Соmе tаkе mу hаnd
Whеn thе lіghtѕ аrе gоnе
Wе ѕtау аwаkе
Frоm duѕk tіll dаwn

Whеn nоthіng gоеѕ rіght
Gо lеft

Аѕ wе ѕtер іn thе dооr wе саuѕе раnіс
Еvеn lіkе thе lаѕt fеw mіnutеѕ оn thе Тіtаnіс
Соmе оn

Кеер іt uр

Aaargh...

І knоw а рlасе
А рlасе whеrе wе bеlоng
Whеrе wе саn dаnсе
Аll nіght lоng

Соmе tаkе mу hаnd
Whеn thе lіghtѕ аrе gоnе
Wе ѕtау аwаkе
Frоm duѕk tіll dаwn

Wаѕtе уоur уоuth
Аѕ wе саuѕе fіrе іn thе bооth

Vím o místě
Místě, kam patříme
Kde můžeme tancovat
Celou dlouhou noc

Pojď, chyť mě za ruku
Až zhasnou světla
Zůstaneme vzhůru
Od soumraku do úsvitu

Yеаh
Tohle musí být to místo
Kde zaútočíme silou basu

Rеѕеt!

Sedm je to číslo
Ten osmý div světa

Máme správný zvuk
Ravujeme rychle
Užijte si noc
Mohla by být tou poslední
Kouzelníci za klávesami
A já na drátě
Věřte, když říkám
Stále jedem' na plný pecky
Od půlnoci až do rána
Buďte si jistí, tohle je poslední varování
Jsem žhavá super hvězda, která rozhýbe vaše tělo

Tik, ťak, mám vás v hrsti, ravujte a nikdy nepřestaňte
Vím o místě
Místě, kam patříme
Kde můžeme tancovat
Celou dlouhou noc

Pojď, chyť mě za ruku
Až zhasnou světla
Zůstaneme vzhůru
Od soumraku do úsvitu

Když nic nejde tak, jak má
Jděte od toho

Jakmile vstoupíme do dveří, nastává panika
Jako posledních pár minut na Titaniku
Jedem'

Vydržte to

Aaargh...

Vím o místě
Místě, kam patříme
Kde můžeme tancovat
Celou dlouhou noc

Pojď, chyť mě za ruku
Až zhasnou světla
Zůstaneme vzhůru
Od soumraku do úsvitu

Promarněte své mládí
Tím, jak to rozjíždíme v salónku

...when nothing goes right, go left...
Doslova znamená "Když nic nejde doprava, jděte doleva", což v češtině nedává smysl. Anglický význam je ale také "Když nic nejde správně...".

top

sun comes back around

Be savage, not average
Yeah
When the lights go out
And the world slows down
We don't go to sleep
'Til the sun comes back around
When the night is too loud
We drown in the sound
Dive into the deep
'Til the sun comes back around

Fight the boredom
Yeah
When the lights go out
And the world slows down
We don't go to sleep
'Til the sun comes back around
When the night is too loud
We drown in the sound
Dive into the deep
'Til the sun comes back around

Come on

Yeah

Most stuff you hear at your nightclub
Sounds like a cow farting in a bath tub
We got the real shit, we're gonna make you move
All night long, we do it loud, never smooth
When the lights go out
And the world slows down
We don't go to sleep
'Til the sun comes back around
When the night is too loud
We drown in the sound
Dive into the deep
'Til the sun comes back around

I'm the transformer

Come on

Yeah
When the lights go out
And the world slows down
We don't go to sleep
'Til the sun comes back around
When the night is too loud
We drown in the sound
Dive into the deep
'Til the sun comes back around

Oh, yeah

Buďte divocí, ne průměrní
Yeah
Když zhasnou světla
A svět zpomalí
My nejdeme spát
Dokud se slunce nevrátí zpět
Když je noc moc hlučná
Utápíme se ve zvuku
Ponoříme se hluboko
Dokud se slunce nevrátí zpět

Bojujte s nudou
Yeah
Když zhasnou světla
A svět zpomalí
My nejdeme spát
Dokud se slunce nevrátí zpět
Když je noc moc hlučná
Utápíme se ve zvuku
Ponoříme se hluboko
Dokud se slunce nevrátí zpět

Jedem'

Yeah

Většina toho, co uslyšíš na diskotéce
Zní jako kráva, co prdí do vany
My to máme, co má grády, co vás rozhýbe
Po celou noc, děláme to hlasitě, nikdy klidně
Když zhasnou světla
A svět zpomalí
My nejdeme spát
Dokud se slunce nevrátí zpět
Když je noc moc hlučná
Utápíme se ve zvuku
Ponoříme se hluboko
Dokud se slunce nevrátí zpět

Já jsem transformer

Jedem'

Yeah
Když zhasnou světla
A svět zpomalí
My nejdeme spát
Dokud se slunce nevrátí zpět
Když je noc moc hlučná
Utápíme se ve zvuku
Ponoříme se hluboko
Dokud se slunce nevrátí zpět

Oh, yeah

top

for those about to rave

Timmy Trumpet and Scooter
Ha, ha
It’s Timmy and Dave
For those about to rave
We salute you

Yaaa...

We salute you

We salute you

Yeehaa...

Yeah

For those about to rave
We got the sound
We salute you
Get off the ground

We salute you...

Yeehaa...

Let’s go

Yeah

We salute you

Timmy Trumpet a Scooter
Ha, ha
Je tu Timmy a Dave
Jdoucím na rave
Zdravíme vás

Yaaa...

Zdravíme vás

Zdravíme vás

Yeehaa...

Yeah

Jdoucím na rave
Máme pro vás zvuk
Zdravíme vás
Odlepte se od země

Zdravíme vás...

Yeehaa...

Let’s go

Yeah

Zdravíme vás

top

berliner luft

Das ist die Berliner luft, luft, luft
Das ist die Berliner luft, luft, luft
Sie hat den gewissen duft, duft, duft
Ja, nur die Berliner luft, luft, luft

Berghain
Renate
Sisyphos
Watergate
KitKat
Kater Blau
Berlin
Du geile Sau

Come to a city
That isn't pretty
But so alive
If you survive
Do not wait
We gonna shout
Berlin
We like it loud

Das ist die Berliner luft, luft, luft
Das ist die Berliner luft, luft, luft
Sie hat den gewissen duft, duft, duft
Ja, nur die Berliner luft, luft, luft
Das ist die Berliner luft, luft, luft
Das ist die Berliner luft, luft, luft
Sie hat den gewissen duft, duft, duft
Ja, nur die Berliner luft, luft, luft

Berlin
Berlin
The best place I've ever seen
Berlin
Berlin
The best place I've ever been

Das ist die Berliner luft, luft, luft
Das ist die Berliner luft, luft, luft
Sie hat den gewissen duft, duft, duft
Ja, nur die Berliner luft, luft, luft

Das ist die Berliner luft, luft, luft
Das ist die Berliner luft, luft, luft
Sie hat den gewissen duft, duft, duft
Ja, nur die Berliner luft, luft, luft

Das ist die Berliner luft, luft, luft
Das ist die Berliner luft, luft, luft
Sie hat den gewissen duft, duft, duft
Ja, nur die Berliner luft, luft, luft

Das ist die Berliner luft, luft, luft

Tohle je berlínský vzduch, vzduch, vzduch
Tohle je berlínský vzduch, vzduch, vzduch
Má svůj specifický nádech, nádech, nádech
Jo, jen berlínský vzduch, vzduch, vzduch

Berghain
Renate
Sisyphos
Watergate
KitKat
Kater Blau
Berlíne
Ty nadržený čuně

Přijeďte do města
Které není hezké
Ale tak živé
Pokud v něm zvládnete přežít
Nečekejte
Budeme křičet
Berlíně
Máme to rádi nahlas

Tohle je berlínský vzduch, vzduch, vzduch
Tohle je berlínský vzduch, vzduch, vzduch
Má svůj specifický nádech, nádech, nádech
Jo, jen berlínský vzduch, vzduch, vzduch
Tohle je berlínský vzduch, vzduch, vzduch
Tohle je berlínský vzduch, vzduch, vzduch
Má svůj specifický nádech, nádech, nádech
Jo, jen berlínský vzduch, vzduch, vzduch

Berlin
Berlin
Nejlepší místo, které jsem kdy viděl
Berlin
Berlin
Nejlepší místo, kde jsem kdy byl

Tohle je berlínský vzduch, vzduch, vzduch
Tohle je berlínský vzduch, vzduch, vzduch
Má svůj specifický nádech, nádech, nádech
Jo, jen berlínský vzduch, vzduch, vzduch

Tohle je berlínský vzduch, vzduch, vzduch
Tohle je berlínský vzduch, vzduch, vzduch
Má svůj specifický nádech, nádech, nádech
Jo, jen berlínský vzduch, vzduch, vzduch

Tohle je berlínský vzduch, vzduch, vzduch
Tohle je berlínský vzduch, vzduch, vzduch
Má svůj specifický nádech, nádech, nádech
Jo, jen berlínský vzduch, vzduch, vzduch

Tohle je berlínský vzduch, vzduch, vzduch

top

ten feet

Don't worry
I'm on the case
As you know
We rock the place

Get up

I can feel it in my body
Whenever you're around
I think that we are floating
But I can touch the ground
Well, your love is just like heaven
High above the clouds
Come on, let's stay here forever
Ten feet off the ground

First time we met
I saw the ocean
It was wet
Ha, haa...
Ready?

Ten feet off the ground

Yeah

Back to the club
Where is my tea cup?

Ocean waves crashing ten feet in the air
Feel the rhythm flow, no time for a care
Lyrics explosive, igniting the sound
With massive beats, we'll shake the ground
I can feel it in my body
Whenever you're around
I think that we are floating
But I can touch the ground
Well, your love is just like heaven
High above the clouds
Come on, let's stay here forever
Ten feet off the ground

Jump, jump, jump
Show me your energy

Louder

Firing rhymes like missiles
Mystic like the X-Files
Call me energizer
I am the supervisor

Yes

Stay cool

Ten feet off the ground
Ten feet off the ground
Ten feet off the ground
Whenever you're around
Ten feet off the ground
Ten feet off the ground

Nebojte se
Teď jsem tu já
A jak víte
Tak to rozjedeme

Vstaňte

Cítím to po celém těle
Kdykoli jsi mi nablízku
Je to jako bychom se vznášeli
Ale přitom se dotýám země
Prostě tvá láska je jako být v nebi
Vysoko nad mraky
Pojď, zůstaneme tu navěky
Deset stop nad zemí

Poprvé, když jsme se potkali
Jsem uviděl oceán
A byl mokrý
Ha, haa...
Připraveni?

Deset stop nad zemí

Yeah

Zpátky do klubu
Kde je můž šálek čaje?

Vlny oceánu šplouchají deset stop do vzduchu
Cítíš jejich rytmus, není čas se něčím trápit
Slova jsou výbušná, rozpálená ve zvuku
Spolu s masivními beaty, roztřeseme zemi
Cítím to po celém těle
Kdykoli jsi mi nablízku
Je to jako bychom se vznášeli
Ale přitom se dotýám země
Prostě tvá láska je jako být v nebi
Vysoko nad mraky
Pojď, zůstaneme tu navěky
Deset stop nad zemí

Hop, hop, hop
Ukažte mi, že máte energii

Hlasitěji

Střílím rýmy jako rakety
Tajemné jako Akta X
Říkejte mi "Ten nabitý energií"
Já jsem tu supervizor

Jo

Zůstaňte v pohodě

Deset stop nad zemí
Deset stop nad zemí
Deset stop nad zemí
Kdykoli jsi mi nablízku
Deset stop nad zemí
Deset stop nad zemí

top

constellations

When the sky falls down
We start dancing

We've been trying so hard
Just to feel like we are something
We don't need to look up
To feel the sunshine
Oh, to feel the sunshine

Yeah
We don't watch the stars
No, we are our own constellation
Say the sky would fall
We wouldn't even flinch

I'm on a rush
Who will be my crush?
You need the noise?
Make some noise
We don't watch the stars
No we are our own constellation
Say the sky would fall
We wouldn't even flinch

Alright

Push it

Here we go

Yes
Feel the vibe
It's me on the M.I.C.
So unreal
You agree?
And I swear we are feared like the M.I.B.
Chase the feeling
We're back on the case
Say you mean it
With the lyrical chase
Strange just be it
We're back on the scene
Say you mean it
This is like a dream
I would beg to differ
Than keep up with the universe
We're living for the shimmer
To feel the sunshine
Yeah, to feel the sunshine
We don't watch the stars
No we are our own constellation
Say the sky would fall
We wouldn't even flinch

Take me away

Get it

One more time
We don't watch the stars
No we are our own constellation
Say the sky would fall
We wouldn't even flinch

Yeah, yeah

Když se nebesa hroutí
Začínáme tancovat

Tak moc se snažíme
Abychom cítíli, že jsme něco
Nepotřebujeme vzhlížet vzhůru
Abychom cítili záři slunce
Ó, záři slunce

Yeah
Nekoukáme na hvězdy
Ne, my sami jsme souhvězdím
I kdyby se nebesa zhroutila
Ani bychom se nepohnuli

Pospíchám
Kdo bude mou láskou?
Potřebujete zvuk?
Tak nějaký udělejte
Nekoukáme na hvězdy
Ne, my sami jsme souhvězdím
I kdyby se nebesa zhroutila
Ani bychom se nepohnuli

Jasně

Rozjeďte to

Jedem'

Jo
Cítíte ty vibrace
Je jsem já u M.I.K.R.O.F.O.N.U.
Tak nadpřirozené
Souhlasíte?
A já přístahám, že jsme obávaní jako Muži v černém
Následujte ten pocit
Jsme zpět
Řekni, že to myslíš vážně
Proháníme texty
Strange just be it
Jsme zpět na scéně
Řekni, že to myslíš vážně
Tohle je jako sen
Žádám o něco jiného
Než držet krok s vesmírem
Žijeme pro ten lesk
Abychom cítili záři slunce
Yeah, záři slunce
Nekoukáme na hvězdy
Ne, my sami jsme souhvězdím
I kdyby se nebesa zhroutila
Ani bychom se nepohnuli

Vezměte mě pryč

Chápete

Ještě jednou
Nekoukáme na hvězdy
Ne, my sami jsme souhvězdím
I kdyby se nebesa zhroutila
Ani bychom se nepohnuli

Yeah, yeah

top

avoid rivals

To avoid rivals

What we found is that male black widows
Follow the silk trails of rivals to find females faster
These males may not have a choice to avoid rivals

Vyhnout se rivalům

Zjistili jsme, že samečci černých vdov
Následují vlákna svých rivalů, aby našli samičky rychleji
Tihle samečci nemají možnost se vyhnout svým rivalům

top