top

let me be your valentine

Scooter, scooter, scooter, scooter...

Get up

Yeah

Let me be your valentine, yeah
Let me be your valentine, come on
Let me be your valentine, yeah
Let me be your valentine, come on
Let me be your valentine, yeah
Let me be your valentine, come on

You have to move right now
Do you understand?
Please, jump a little higher
We gonna rock the place
Yes
Speed it up, speed it up
Turn up the bass
Speed it up, speed it up
Turn up the bass
Higher and higher
Feeling so fine
Listen to the voice of valentine

Let me be your valentine, yeah
Let me be your valentine, come on
Let me be your valentine, yeah
Let me be your valentine, come on
Let me be your valentine, yeah
Let me be your valentine, come on
Yeah

Rough

We love the happy hardcore
We're getting out of control
Please, let me see you smile
Let's get into another dimension
Yes
Speed it up, speed it up
Turn up the bass
Speed it up, speed it up
Turn up the bass
Higher and higher
Feeling so fine
Listen to the voice of valentine

Let me be your valentine, yeah
Let me be your valentine, come on
Let me be your valentine, yeah
Let me be your valentine, come on

This is the valentine's party
Party
Come on

Thank you

Scooter, scooter, scooter, scooter...

Vstaňte

Yeah

Nech mě být tvým miláčkem, yeah
Nech mě být tvým miláčkem, pojďte
Nech mě být tvým miláčkem, yeah
Nech mě být tvým miláčkem, pojďte
Nech mě být tvým miláčkem, yeah
Nech mě být tvým miláčkem, pojďte

Teď se musíte hýbat
Chápete to?
Prosím, skákejte trochu výš
Rozhýbeme tohle místo
Ano
Zrychlete, zrychlete
Zvyšte basy
Zrychlete, zrychlete
Zvyšte basy
Výš a výš
Cítím se skvěle
Naslouchej hlasu nejmilejšího

Nech mě být tvým miláčkem, yeah
Nech mě být tvým miláčkem, pojďte
Nech mě být tvým miláčkem, yeah
Nech mě být tvým miláčkem, pojďte
Nech mě být tvým miláčkem, yeah
Nech mě být tvým miláčkem, pojďte
Yeah

Drsně

Milujeme happy hardcore
Vymykáme se kontrole
Prosím, usměj se na mě
Pojď do jiné dimenze
Ano
Zrychlete, zrychlete
Zvyšte basy
Zrychlete, zrychlete
Zvyšte basy
Výš a výš
Cítím se skvěle
Naslouchej hlasu nejmilejšího

Nech mě být tvým miláčkem, yeah
Nech mě být tvým miláčkem, pojďte
Nech mě být tvým miláčkem, yeah
Nech mě být tvým miláčkem, pojďte

Toto je valentinská party
Párty
Pojďte

Díky

top

rebel yell

In the midnight hour!

Last night my little dancer
Came dancing to my door
Last night my little angel
Came pumping on the floor
She said oh, come on baby
I got a licence for love
And if it expires
PRAY HELP FROM ABOVE
Because
In the midnight hour
She cried more, more, more
With the rebel yell
She cried more, more, more
Whoaaargh...
In the midnight hour babe
More, more, more
With the rebel yell
More, more, more
More, more, more

She don't like slavery
She won't sit and beg
But when I'm tired and lonely
She sees me to bed
What set you free
And brought you to me babe?
WHAT SET YOU FREE?
I NEED YOU HERE BY ME
Because
In the midnight hour
She cried more, more, more
With the rebel yell
She cried more, more, more
Whoaaargh...
In the midnight hour babe
More, more, more
With the rebel yell
More, more, more
More, more, more

I walked the world with you babe
A thousand miles with you
I'd dry your tears of pain
A million times for you
I'd sell my soul for you babe
For money to burn for you babe.
I give you all and have none babe
Just a, just a, just a, just a
TO HAVE YOU HERE BY ME
Because
In the midnight hour
She cried more, more, more
With the rebel yell
She cried more, more, more
Whoaaargh...
In the midnight hour babe
More, more, more
With the rebel yell
She cried more, more, more
More, more, more

More, more, more, more, more

O půlnoci!

Včera v noci přišel můj malý tanečník
Tancovat před mé dveře
Včera v noci přišel můj malý andílek
Tancovat na parket
Řekl ó, pojď sem baby
Mám povolení na lásku
Ale jestli vyprchá
MODLI SE O POMOC SHORA
Protože
O půlnoci
Křičela víc, víc, víc
Řevem rebelky
Křičela víc, víc, víc
Whoaaargh...
O půlnoci baby
Víc, víc, víc
Řevem rebelky
Víc, víc, víc
Víc, víc, víc

Nerada dělá otroka
Nebude sedět a prosit
Ale když jsem unaven a sám
Tak mě vidí v posteli
Co tě odpoutalo
A přineslo sem ke mně?
CO TĚ ODPOUTALO?
POTŘEBUJI TĚ TADY U SEBE
Protože
O půlnoci
Křičela víc, víc, víc
Řevem rebelky
Křičela víc, víc, víc
Whoaaargh...
O půlnoci baby
Víc, víc, víc
Řevem rebelky
Víc, víc, víc
Víc, víc, víc

Chodil jsem po okolí, s tebou, baby
Tisíc mil s tebou
Osoušel jsem tvé slzy bolesti
Milionkrát, pro tebe
Prodal bych svou duši, pro tebe
Peníze bych spálil, pro tebe
Dávám ti všechno a nemám nic, baby
Aspoň, aspoň, aspoň, aspoň
MÍT TĚ TU U SEBE
Protože
O půlnoci
Křičela víc, víc, víc
Řevem rebelky
Křičela víc, víc, víc
Whoaaargh...
O půlnoci baby
Víc, víc, víc
Řevem rebelky
Křičela víc, víc, víc
Víc, víc, víc

Víc, víc, víc, víc, víc

top

our happy hardcore

Sometimes this is dangerous
Sometimes this is rough
But one thing is true
We never get, we never get enough
You may think we are crazy
You may think we're insane
But one thing is true
The feeling we get will never be the same
Come on

Our happy hardcore

Our happy hardcore

Our happy hardcore

Yeah

Some people say at the dancefloor
Forget about your source
'Cause one thing is true
Today is now, tomorrow is tomorrow
Can you see all this people
Everyone's jumping around
So one thing is true
It's the music we love, it's the ultimate sound

Our happy hardcore

Yeah

Our happy hardcore

Our happy hardcore

Někdy je to nebezpečné
Někdy je to drsné
Ale jedna věc je jistá
Nikdy, nikdy nebudeme mít dost
Můžete si myslet, že jsme se zbláznili
Můžete si myslet, že jsme šílení
Ale jedna věc je jistá
Ten pocit, co máme, se nikdy nebude opakovat
Jedem

Náš veselý hardcore

Náš veselý hardcore

Náš veselý hardcore

Yeah

Někteří lidé na parketu říkají
Zapoměňte na všechno
Protože jedna věc je jistá
Dnes je dnes, zítra je zítra
Vidíte všechny ty lidi
Jak poskakují okolo
Takže jedna věc je jistá
Tohle je hudba, kterou milujeme, ten totální zvuk

Náš veselý hardcore

Yeah

Náš veselý hardcore

Náš veselý hardcore

top

experience

Experience

You ready?

Experience

Experience

Yeah, yeah, oh yeah

Experience

Zážitek

Jste připraveni?

Zážitek

Zážitek

Yeah, yeah, oh yeah

Zážitek

top

this is a monstertune

This is a monstertune
This is a monstertune
This is a monstertune
This is a monstertune
This is a...

Play nothing but hardcore
Play nothing but hardcore
Play nothing but hardcore
Play nothing but hardcore
Play nothing but hardcore
Play nothing but hardcore

This is a monstertune
This is a monstertune
This is a monstertune
This is a monstertune
This is a...

Play nothing but hardcore
Play nothing but hardcore
Play nothing but hardcore
Play nothing but hardcore

Tohle je monstrózní muzika
Tohle je monstrózní muzika
Tohle je monstrózní muzika
Tohle je monstrózní muzika
Tohle je...

Nehrajte nic jiného, než hardcore
Nehrajte nic jiného, než hardcore
Nehrajte nic jiného, než hardcore
Nehrajte nic jiného, než hardcore
Nehrajte nic jiného, než hardcore
Nehrajte nic jiného, než hardcore

Tohle je monstrózní muzika
Tohle je monstrózní muzika
Tohle je monstrózní muzika
Tohle je monstrózní muzika
Tohle je...

Nehrajte nic jiného, než hardcore
Nehrajte nic jiného, než hardcore
Nehrajte nic jiného, než hardcore
Nehrajte nic jiného, než hardcore

top

back in the u.k.

Welcome posse
We're kickin' up

Once again, we have the plan
Driving you wild as good as we can
Don't stop us now
We gonna make you move
Raving outside
To the passionate groove
So I wanna check the microphone
I wanna check the microphone
I wanna check, I wanna check
The Rick, the Ferris and MC H.P.
Scooter
Back in the U.K.

Yes
Come on

Somewhere in England
Banging the bass
Join our trip
To this weird place
Back to nature where we can be
Fast and hard and loud and free
I wanna check the microphone
I wanna check the microphone
I wanna check, I wanna check
The Rick, the Ferris and MC H.P.
Scooter
Back in the U.K.

Bass

We started in 1994
In 1996 we're still on the case
Hold tight crew
Together, no one can stop us now

So I wanna check the microphone
I wanna check the microphone
I wanna check, I wanna check
The birds, the trees
The clouds, the sea
The Rick, the Ferris and MC H.P.

Vítejte lidi
Rozjíždíme to

Ještě jednou jsme dostali ten nápad
Pobláznit vás tak, jak to jen umíme
Nezastavujte nás
Rozhýbeme vás
Ravujte venku
Do vášnivého groovu
Takže, já si vezmu mikrofon
Já si vezmu mikrofon
Já si vezmu, já si vezmu
Rick, Ferris a MC H.P.
Scooter
Zpátky v U.K.

Ano
Jdeme

Někde v Anglii
Tlučeme do bubnů
Přidej se k nám v cestě
Na toho bláznivé místo
Zpátky do přírody, kde můžeme být
Rychle a tvrdě a hlasitě a volně
Já si vezmu mikrofon
Já si vezmu mikrofon
Já si vezmu, já si vezmu
Rick, Ferris a MC H.P.
Scooter
Zpátky v U.K.

Bas

Začali jsem v roce 1994
V 1996 stále ještě existujeme
Vydržte to
Společně nás nikdo nezastaví

Takže, já si vezmu mikrofon
Já si vezmu mikrofon
Já si vezmu, já si vezmu
Ptáci, stromy
Mraky, moře
Rick, Ferris a MC H.P.

top

hysteria

Ecstacy

Ecstacy

There's no reason to be disturbed

Ecstacy

Ecstacy

Ecstacy

Extáze

Extáze

Není důvod se nechat vyrušovat

Extáze

Extáze

Extáze

top

crank it up

Crank it up...

Up...

Up...

Up...

Crank it up...
CRANK IT...

Přidej se...

Se...

Se...

Se...

Přidej se...
PŘIDEJ SE...

top