top

killer bees

Mind the gap
Mind the gap
Mind the gap

Mind the gap
Stay clear the doors please

Pozor, díra
Pozor, díra
Pozor, díra

Pozor, díra
Nezůstávejte stát mezi dveřma, prosím

top

one (always hardcore)

I am the horseman
I'm mentally mad
I am a super sharp shooter
Sittin' on a roof top!

My name is MC H.
I've got the big breaks
And the bass
One, two, check
It's a mixture
Ruff to the core
Through the texture
Come and get a taste of the fixture
Yeah!

Yea - ee - ee - aa
Yea - eah, I feel hardcore
Yea - ee - ee - aa
Yea - eah, always hardcore
Yea - ee - ee - aa
Yea - eah, I feel hardcore
Yea - ee - ee - aa
Yea - eah, always hardcore
Yea - ee - ee - aa
Yea - eah, I feel hardcore
Yea - ee - ee - aa
Yea - eah, always hardcore
Yea - ee - ee - aa

Want a lyrics sex?
Sex
Ice and the platinum tech
With the minute in the game
When discover my necks
You don't fret
Me and my crew
We are to H.O.T.
Any crew out there or any MC?
Rippin' up the B. you want H.A.T.E.
Jealousy won't get you nowhere
I'm H.P., yeah
Yea - ee - ee - aa
Yea - eah, I feel hardcore
Yea - ee - ee - aa
Yea - eah, always hardcore
Yea - ee - ee - aa
Yea - eah, I feel hardcore
Yea - ee - ee - aa
Yea - eah, always hardcore
Yea - ee - ee - aa

Alright
One world
One people
One music
One MC
Ha!

Yea - ee - ee - aa
Yea - eah, I feel hardcore
Yea - ee - ee - aa
Yea - eah, always hardcore
Yea - ee - ee - aa
Yea - eah, I feel hardcore
Yea - ee - ee - aa
Yea - eah, always hardcore
Yea - ee - ee - aa
Yea - eah, I feel hardcore
Yea - ee - ee - aa
Yea - eah, always hardcore
Yea - ee - ee - aa

Já jsem jezdec
Jsem mentálně šílený
Jsem super přesný střelec
Sedící na střeše

Mé jméno je MC H.
Mám velké přestávky
A bas
Jedna, dva, kontrola
Tohleto je směsice
Drsně do nitra
Skrz texturu
Pojďte a okuste inventář
Yeah!

Yea - ee - ee - aa
Yea - eah, cítím se hardcore
Yea - ee - ee - aa
Yea - eah, vždycky hardcore
Yea - ee - ee - aa
Yea - eah, cítím se hardcore
Yea - ee - ee - aa
Yea - eah, vždycky hardcore
Yea - ee - ee - aa
Yea - eah, cítím se hardcore
Yea - ee - ee - aa
Yea - eah, vždycky hardcore
Yea - ee - ee - aa

Chcete sex s textama?
Sex
Ice platinová technologie
S minutou ve hře
Když odhalujete mé krky
Nebuďte mrzutí
Já a má parta
Jsem tak Ž.H.A.V.Ý.
Je tu nějaká jiná parta nebo nějaký MC?
Trháme B. vy chcete N.E.N.Á.V.I.S.T.
Závist vás nikam nedostane
Já jsem H.P., yeah
Yea - ee - ee - aa
Yea - eah, cítím se hardcore
Yea - ee - ee - aa
Yea - eah, vždycky hardcore
Yea - ee - ee - aa
Yea - eah, cítím se hardcore
Yea - ee - ee - aa
Yea - eah, vždycky hardcore
Yea - ee - ee - aa

Dobře
Jeden svět
Jedni lidé
Jedna hudba
Jeden MC
Ha!

Yea - ee - ee - aa
Yea - eah, cítím se hardcore
Yea - ee - ee - aa
Yea - eah, vždycky hardcore
Yea - ee - ee - aa
Yea - eah, cítím se hardcore
Yea - ee - ee - aa
Yea - eah, vždycky hardcore
Yea - ee - ee - aa
Yea - eah, cítím se hardcore
Yea - ee - ee - aa
Yea - eah, vždycky hardcore
Yea - ee - ee - aa

top

shake that!

Alright crew
I am a junglist man
Don't try to change my plan, yeah!
Right

Flip that coin, see what you get
It's MC Dave, who's on the set!
Left, right, left, right
Push up the mic
Four, three, stand at ease
Turn it 45 degrees
Doing it for the massive!
Doing it for the crew!
Going to make your hop and skip around
Like a kangaroo
Get 'em! Get 'em!
When I'm on the mic
When I'm on the mic I rinse out rhythm
Get 'em! Get 'em!
When I'm on the mic, yeah!
Bring the beat back!

Shake, shake, shake
Shake, shake, shake
Shake your booty, shake your booty

Checkaaah, checkaaah
Shake, shake, shake
Shake, shake, shake
Shake your booty, shake your booty
Ooohhh, shake that!
Shake, shake, shake
Shake, shake, shake
Shake your booty, shake your booty
Come on
Oh, shake, shake, shake
Shake, shake, shake
Shake your booty!
Shake your...
Right

We love you lots
Ten outta ten
Selector gimme that
A mix and blend
Left, right, left, right
I got the vibe
Four, three, come on please
Turn it there like killer bees!
Doing it for massive!
Doing it fast and slow!
When I'm in charge of the microphone
Watch out I'm about to blow
Get 'em! Get 'em!
When I'm on the mic
When I'm on the mic I rinse out rhythm
Get 'em! Get 'em!
When I'm on the mic, yeah!
Time to inject!

Shake, shake, shake
Shake, shake, shake
Shake your booty, shake your booty
Checkaaah, checkaaah
Shake, shake, shake
Shake, shake, shake
Shake your booty, shake your booty
Ooohhh, shake that!
Shake, shake, shake
Shake, shake, shake
Shake your booty, shake your booty
Come on
Oh, shake, shake, shake
Shake, shake, shake
Shake your booty!
Shake your...
Right

Ah, yeah
Check this out!

I never say no
To return to the floor
Your raw
Wanna test my crew
You better be sure
Ah, here we come!
Straight between the eyes
Life without the knowledge is death in disguise!

Shake that!

Shake, shake, shake
Shake, shake, shake
Shake your booty, shake your booty
Come on
Shake, shake, shake
Shake, shake, shake
Shake your booty, shake your booty
Shake your booty now
Shake, shake, shake
Shake, shake, shake
Shake your booty, shake your booty
Aaargh...
Oh, shake, shake, shake
Shake, shake, shake
Shake your booty!
Shake your...
Right

Aaargh...

Tak dobře
Já jsem junglista
Nepokoušejte se měnit mé plány, yeah!
Dobře

Hoďte si mincí, koukněte se padlo
Je to MC Dave, který je navrchu!
Doleva, doprava, doleva, doprava
Přidejte na mikrofonu
Čtyři, tři, pohodlně si tu postávám
Otočte to o 45 stupňů
Dělám to kvůli masivu!
Dělám to pro vás!
Donutím vás tu skákat a poskakovat
Jako klokany
Dostaňte je! Dostaňte je!
Když jsem u mikrofonu
Když jsem u mikrofonu, tak vás spláchnu rytmem
Dostaňte je! Dostaňte je!
Když jsem u mikrofonu, yeah!
Přisneste beat zpět!

Třes, třes, třes
Třes, třes, třes
Třes svým pozadím, třes svým pozadím
Checkaaah, checkaaah
Třes, třes, třes
Třes, třes, třes
Třes svým pozadím, třes svým pozadím
Ooohhh, třes tím!
Třes, třes, třes
Třes, třes, třes
Třes svým pozadím, třes svým pozadím
Pojď
Oh, třes, třes, třes
Třes, třes, třes
Třes svým pozadím!
Třes svým...
Dobře

Dost vám máme rádi
10 z 10
Řadící páka mi dává
Ten mix a směs
Doleva, doprava, doleva, doprava
Já mám vibrace
Čtyři, tři, pojďte prosím
Roztočte to tady jako zabijácké včely!
Dělám to kvůli masivu!
Dělám to rychle a pomalu!
Když jsem zodpovědný za mikrofon
Tak si dávej pozor, než vybuchnu
Dostaňte je! Dostaňte je!
Když jsem u mikrofonu
Když jsem u mikrofonu, tak vás spláchnu rytmem
Dostaňte je! Dostaňte je!
Když jsem u mikrofonu, yeah!
Čas injektovat!

Třes, třes, třes
Třes, třes, třes
Třes svým pozadím, třes svým pozadím
Checkaaah, checkaaah
Třes, třes, třes
Třes, třes, třes
Třes svým pozadím, třes svým pozadím
Ooohhh, třes tím!
Třes, třes, třes
Třes, třes, třes
Třes svým pozadím, třes svým pozadím
Pojď
Oh, třes, třes, třes
Třes, třes, třes
Třes svým pozadím!
Třes svým...
Dobře

Ah, yeah
Zkuste to!

Nikdy neříkám ne
Návratu na pódium
Jste drsný
Chcete vyzkoušet můj tým
Radši si buďte jistí
Ah, tady jdeme!
Přímo mezi oči
Život bez vzdělání je maskovaná smrt!

Třes tím!

Třes, třes, třes
Třes, třes, třes
Třes svým pozadím, třes svým pozadím
Pojďte
Třes, třes, třes
Třes, třes, třes
Třes svým pozadím, třes svým pozadím
Třes svým pozadím hned
Třes, třes, třes
Třes, třes, třes
Třes svým pozadím, třes svým pozadím
Aaargh...
Oh, třes, třes, třes
Třes, třes, třes
třes svým pozadím!
Třes svým...
Dobře

Aaargh...

top

my eyes are dry

No one tears for the creatures of the night
No tears
My eyes are dry
Good bye
No tears
No tears
No tears
Un, deux, trois, quatre

So like they say
Every dog has its day
So I just pray
For the days of my youth
To meet my moment of truth
No tears
No tears
No tears for the creatures of the night
My eyes are dry
Good bye

Neroňte slzy pro nestvůry noci
Neroňte slzy
Mé oči jsou suché
Nashledanou
Neroňte slzy
Neroňte slzy
Neroňte slzy
Raz, dva, tři, čtyri

Tak jak to říkají
Každý by měl dostat svou šanci
Tak se jen modlím
Za dny mého mládí
Abych dosáhl toho momentu pravdy
Neroňte slzy
Neroňte slzy
Neroňte slzy pro nestůry noci
Mé oči jsou suché
Nashledanou

top

all i wanna do

Find out what you cannot do
And then go and do it!
Yeah
No diggedy
Aaargh...

Coming up, play it loud
Say it proud to the crowd
Now whose ready rock
Lighter massive flick a shot
Plain and simple
Crystal and clear
Ready for the big chat
Trying out to flip that, sit back
All I wanna do
Is have some fun
I got the feeling
I'm not the only one
All I wanna do
Is have some fun
I got the feeling
I'm not the only one

Yes
All I wanna do
Is have some fun
I got the feeling
I'm not the only one
All I wanna do
Is have some fun
I got the feeling
I'm not the only one
All I wanna do

Chat the mic with no care
Test my style if you dare
Cool a mash it up
When read what me said
Don't jump 'coz me no
'coz me, no, never scared
Ready for the big chat
Trying out to flip that, sit back
All I wanna do
Is have some fun
I got the feeling
I'm not the only one
All I wanna do
Is have some fun
I got the feeling
I'm not the only one
All I wanna do
Is have some fun
I got the feeling
I'm not the only one
All I wanna do
Is have some fun
I got the feeling
I'm not the only one
All I wanna do

All I wanna do

Ho hooo...
Haaargh...
Come on
Keep it up

One more time
Yeeeaaah...

All I wanna do
Is have some fun
I got the feeling
I'm not the only one
All I wanna do
Is have some fun
I got the feeling
I'm not the only one
All I wanna do
Is have some fun
I got the feeling
I'm not the only one
All I wanna do
Is have some fun
I got the feeling
I'm not the only one
All I wanna do
Keep it up

All I wanna do

All I wanna do

Find out what you cannot do
And then go and do it!
Yeah
No diggity
Aaargh...

Zjisti, co nedokážeš udělat
A pak jdi a udělej to!
Yeah
Nepochybuj
Aaargh...

Jsme tady, pusť to nahlas
Řekni to hrdě do davu
Kdo je připraven, ať to rozjede
Lehce, masivně, dej si panáka
Jasný a jednoduchý
Křišťálové a čisté
Připravte se na velkou jízdu
Snažím se to odpálit, drž se zpátky
Vše, co chci dělat
Je trochu se bavi
Mám takový pocit
Že nejsem jediná
Vše, co chci dělat
Je trochu se bavi
Mám takový pocit
Že nejsem jediná

Ano
Vše, co chci dělat
Je trochu se bavi
Mám takový pocit
Že nejsem jediná
Vše, co chci dělat
Je trochu se bavi
Mám takový pocit
Že nejsem jediná
Vše, co chci dělat

Mluv na mikrofón bez starostí
Otestuj můj styl, jestli si troufáš
Klid a smíchej to
Až uslyšíš, co říkám
Neskákej, já se ne
Ne, já se ne, nebojím
Připravte se na velkou jízdu
Snažím se to odpálit, drž se zpátky
Vše, co chci dělat
Je trochu se bavi
Mám takový pocit
Že nejsem jediná
Vše, co chci dělat
Je trochu se bavi
Mám takový pocit
Že nejsem jediná
Vše, co chci dělat
Je trochu se bavi
Mám takový pocit
Že nejsem jediná
Vše, co chci dělat
Je trochu se bavi
Mám takový pocit
Že nejsem jediná
Vše, co chci dělat

Vše, co chci dělat

Ho hooo...
Haaargh...
Pojďte
Vydržte to

Ještě jednou
Yeeeaaah...

Vše, co chci dělat
Je trochu se bavi
Mám takový pocit
Že nejsem jediná
Vše, co chci dělat
Je trochu se bavi
Mám takový pocit
Že nejsem jediná
Vše, co chci dělat
Je trochu se bavi
Mám takový pocit
Že nejsem jediná
Vše, co chci dělat
Je trochu se bavi
Mám takový pocit
Že nejsem jediná
Vše, co chci dělat

Vydržte to

Vše, co chci dělat

Vše, co chci dělat

Zjisti, co nedokážeš udělat
A pak jdi a udělej to!
Yeah
Nepochybuj
Aaargh...

top

jigga jigga!

Bring me up
Skip to the dip now
What we say?
Jigga jigga!
Welcome to the main arena

I've always been the party pleaser
There's not a doubt
I've checked all the ladies out
I am the lyrical teaser
Addicted to the massive crowd
Yeah
If you love me or you hate me
I don't give a damn
If you really think you're ready
So let me see your hands
Everybody knows we got the floor filler
I am the mic driller
Here is the bass killer
Yeah

Far like a distant flames
There's sunlight fading
Autumn, leaves in the rain
If you call I will be there

Close to the edge

Watch how we're mixing up
Jigga Jigga!

Ain't never been a trouble maker
Just finish what you start
By rippin' you apart
I'm not a faker
I'm feared like a great white shark
If you love me or you hate me
I don't give a damn
If you really think you're ready
So let me see your hands
Everybody wants to be a top shotter
I work the mic proper
Here is the chart topper
Yeah

With the wheeling a dealing
you give me that a feelin'
What'cha how we gonna lift up the ceiling
Yeah

Far like a distant flames
There's sunlight fading
Autumn, leaves in the rain
If you call I will be there

Bring me up
Skip to the dip now
What we say
Jigga Jigga!

Oh - oh - oh, ha haa
Davaj, davaj, davaj

Alright
Aaargh...

Dostaňte mě víš
A skočte ze svahu
Co říkáme?
Jigga jigga!
Vítejte v hlavní aréně

Na mejdanech jsem se vždycky líbil
O tom není pochyb
Vyskoušel jsem tam všechny dámy
Provokuji textama
Jsem odevzdán masivnímu davu
Yeah
Jestli mě milujete nebo nenávidíte
Je mi jedno
Jestli si myslíte, že jste připraveni,
Tak zvedněte ruce
Všichni vědí, že máme plnič parketů
Driluji mikrofon
Zde je zabiják basů
Yeah

Daleko jako vzdálené ohně
Zde vysvitá slunce
Podzim, listí v dešti
Když zavoláš, já tu budu

Blízko k okraji

Sledujte, jak to rozjíždíme
Jigga Jigga!

Nikdy jsem nebyl potížista
Dokončete, co jste začali
Roztrháním se na kousky
Nejsem podvodník
Bojím se jako velký bílý žralok
Jestli mě milujete nebo nenávidíte
Je mi jedno
Jestli si myslíte, že jste připraveni,
Tak zvedněte ruce
Všichni chtějí být vrcholovými střelci
S mikrofonem pracuji slušně
Zde je něco pro vrcholky hitparád
Yeah

Tím, jak si vynucuješ podmínky
Mi dáváš takový pocit
Tak se dívej, jak zvedneme laťku
Yeah

Daleko jako vzdálené ohně
Zde vysvitá slunce
Podzim, listí v dešti
Když zavoláš, já tu budu

Dostaňte mě víš
A skočte ze svahu
Co říkáme?
Jigga Jigga!

Oh - oh - oh, ha haa
Dělej, dělej, dělej

Dobře
Aaargh...

top

panties wanted

Check the tracklist
You're gonna get it
I'm energetic
And unprotected
And if you diss me
You will regret it!
And when I'm bouncing
I'm like a rabbit
See a punchbag
I wanna grab it
Yes, my DJ
You got the real shit
Let it check
With the impact
The microphone's
Like cyclones
Yeah

Ok, ok, ok
This song
Is dedicated to all rocker chicks in the house
Yeah
We want you now to take off your bras
And your panties
Yeah
Throw them all onto stage
And do it... now!
One, two, three, four

Come on

Yeah

Aaaaa...

Here we go

Check the tracklist
You gonna get it
I'm energetic
And unprotected
And if you diss me
You will regret it!
And when I'm bouncing
I'm like a rabbit
See a punchbag
I wanna grab it
Yes, my DJ
You've got the real shit
Let it check
With the impact
The microphone's
Like cyclons
Yeah

Aaaaa...
We want you now to take off your bras
And your panties
Throw them all onto stage
And do it... now!
Yeah

Zkoukněte tracklist
Tohleto dostanete
Jsem energický
A nespoutaný
Jestli mě nebudete respektovat
Budete toho litovat!
Když tu poskakuji
Jsem jako králík
Vydíte ten boxovací pytel
Chci do něj mlátit
Ano, můj DJi
Hraješ fakt hustě
Koukněte na to
Zanechá to stopy
Mikrofon je
Jako cyklón
Yeah

Ok, ok, ok
Tenhle song
Je věnován všem přítomným rockerkám
Yeah
Chceme, abyste si sundali podprsenky
A kalhotky
Yeah
Hoďte je na pódium
A udělejte to... teď!
Raz, dva, tři, čtyři

Jedem'

Yeah

Aaaaa...

Jsme tady

Zkoukněte tracklist
Tohleto dostanete
Jsem energický
A nespoutaný
Jestli mě nebudete respektovat
Budete toho litovat!
Když tu poskakuji
Jsem jako králík
Vydíte ten boxovací pytel
Chci do něj mlátit
Ano, můj DJi
Hraješ fakt hustě
Koukněte na to
Zanechá to stopy
Mikrofon je
Jako cyklón
Yeah

Aaaaa...
Chceme, abyste si sundali podprsenky
A kalhotky
Yeah
Hoďte je na pódium
A udělejte to... teď!

top

stripped

Come with me
Into the trees
We lay on the grass
And let the hours pass
Take me hand
Come back to the land
Let's get away
Just for one day
Let me see you stripped down to the bone
Let me see you stripped down to the bone
Yeah

Metropolis
Has nothing on this
Your breathing in fumes
I taste when we kiss
Take my hand
Come back to the land
Where everything's ours
For a few hours
Let me see you stripped down to the bone
Let me see you stripped down to the bone
Let me hear you make decisions
Without your television
Let me hear you speaking just for me

Let me see you stripped down to the bone
Let me hear you speaking just for me
Let me see you stripped down to the bone
Let me hear crying just for me
Let me see you stripped down to the bone
Let me hear you speaking just for me
Let me see you stripped down to the bone
Let me hear you crying just for me
Let me see you stripped down to the bone

Pojď se mnou
Do lesů
Lehneme si do trávy
A hodiny budou utíkat
Chyť mě za ruku
Vrátíme se zpět na zem
Pojďme pryč
Aspoň na jeden den
Chci tě vidět svlečenou úplně do naha
Chci tě vidět svlečenou úplně do naha
Yeah

Metropole
Na tom nic nezmění
Ty dýcháš zhluboka
Já vychutnávám tvé polibky
Chyť mě za ruku
Vrátíme se zpět na zem
Kde nám patří úplně všechno
Aspoň na pár hodin
Chci tě vidět svlečenou úplně do naha
Chci tě vidět svlečenou úplně do naha
Chci tě slyšet dělat rozhodnutí
I bez televize
Chci tě slyšet mluvit jen pro mě

Chci tě vidět svlečenou úplně do naha
Chci tě slyšet mluvit jen pro mě
Chci tě vidět svlečenou úplně do naha
Chci tě vidět plakat jen pro mě
Chci tě vidět svlečenou úplně do naha
Chci tě slyšet mluvit jen pro mě
Chci tě vidět svlečenou úplně do naha
Chci tě vidět plakat jen pro mě
Chci tě vidět svlečenou úplně do naha

top

suavemente

Suavemente, bésame
Que quiero sentir tus labios
Besándome otra vez
Suave bésame, bésame
Suave bésame otra vez
Suave que quiero sentir tus labios
Suave besándome otra vez
Suave bésame, bésame
Suave bésame un poquito
Suave besa, besa, besa
Suave bésame otro ratito

Pequeña, échate pa'ca

Suavemente, bésame
Que quiero sentir tus labios
Besándome otra vez
Suave bésame, bésame
Suave bésame otra vez
Suave que quiero sentir tus labios
Suave besándome otra vez
Suave bésame, bésame
Suave bésame otra vez
Suave que quiero sentir tus labios
Suave besándome otra vez
Suave bésame, bésame
Suave bésame un poquito
Suave besa, besa, besa
Suave bésame otro ratito

Pequeña, échate pa'ca
Pequeña, échate pa'ca
Bésame otro ratito
Pequeña, échate pa'ca
Pequeña, échate pa'ca

Suavemente, bésame
Que quiero sentir tus labios
Besándome otra vez
Suave bésame, bésame
Suave bésame otra vez
Suave que quiero sentir tus labios
Suave besándome otra vez
Suave bésame, bésame
Suave bésame un poquito
Suave besa, besa, besa
Suave bésame otro ratito

Pequeña, échate pa'ca

Suavemente, bésame
Que quiero sentir tus labios
Besándome otra vez
Suave bésame, bésame
Suave bésame otra vez
Suave que quiero sentir tus labios
Suave besándome otra vez
Suave bésame, bésame
Suave bésame otra vez
Suave que quiero sentir tus labios
Suave besándome otra vez
Suave bésame, bésame
Suave bésame un poquito
Suave besa, besa, besa
Suave bésame otro ratito

Pequeña, échate pa'ca
Pequeña, échate pa'ca
Bésame otro ratito
Pequeña, échate pa'ca
Pequeña, échate pa'ca

top

the chaser

Alright
Liquid bass babe I'm on your mind
Yeah

Slide on in between
It forces me to action
Where is the response?
Plead, like a sneak
Do not rob
Do not thief
Be keep headstrong
No surrender
No retreat
Vicious and clean
Edge like a razor
Words to hit you
Like a laser
It's free the sweet one
The short and the brief one

I am the chaser

Alright crew
Come on

Speak no lie
I tell the truth
Save my breath
You break the rules
Time will tell ya
Who is who
Side by side
We are the dangerous crew
Yeah
Vicious and clean
Edge like a razor
Words to hit you
Like a laser
It's free the sweet one
The short and the brief one

I am the chaser

Aaaaa...
Coming on down
Just keep it real
Yeah

I take it to extremes
I play it one, two, three
Mutilate my dreams
Mirror turned on me
Plead that I go on a like sneak
Do not rob
Do not thief
Be keep headstrong
Never be weak
No surrender
No retreat
Speak no lie
I tell the truth
Time will tell ya
Who is who
Vicious and clean
Edge like a razor
Words to hit you
Like a laser
It's free the sweet one
The short and the brief one

I am the chaser

Time will tell ya
Who is who
Side by side
We are the dangerous crew

I am the chaser

Dobře
Děvče, jsem jen v tvé mysli
Yeah

Vklouznout mezi
Mě nutí do akce
Kde je odezva?
Pros, jako žalobníček
Nelup
Nekraď
Buď sebejistý
Nevzdávajte se
Neustupuj
Tvrdý ale fér
Ostrý jako břitva
Slova tě zasáhnou
Jako slova
Zdarma je ten sladký
Krátký a stručný

Já jsem lovec

Dobře lidi
Jedem'

Neříkej lži
Já mluvím pravdu
Ušetři mě toho
Ty porušuješ pravidal
Ale čas ti prozradí
Kdo je kdo
Bok po boku
Jsme fakt nebezpeční
Yeah
Tvrdý ale fér
Ostrý jako břitva
Slova tě zasáhnou
Jako slova
Zdarma je ten sladký
Krátký a stručný

Já jsem lovec

Aaaaa...
Přicházíme
To zvládnete
Yeah

Dovádím to do extrémů
Hravě, raz, dva, tři
Přerušte moje sny
Natočte na mě zrcadlo
Prosím, ale pak žaluji
Nelup
Nekraď
Buď sebejistý
Nikdy nebuď slabý
Nevzdávej se
Neustupuj
Neříkej lži
Já mluvím pravdu
Ale čas ti prozradí
Kdo je kdo
Tvrdý ale fér
Ostrý jako břitva
Slova tě zasáhnou
Jako slova
Zdarma je ten sladký
Krátký a stručný

Já jsem lovec

Ale čas ti prozradí
Kdo je kdo
Bok po boku
Jsme fakt nebezpeční

Já jsem lovec

top

the avenger's back

I interrupt your transmission
To distort your position
I is here
The avenger's back
Other MCs
Their style is wack
They don't know the drill
Like my lyrical thrill, still
To be continued
Once again
Are you my foe?
Or can I call you friends?
Stepped up in the cipher
For all the way to the end, yeah
Knock on wood

Knock on wood
Yeah

On the M.I.C.
I start to flex
Bad boy DJ rough 'pon the dex
I is here
The avenger's back
Other MCs
Their style is wack
Creep 'pon the rhythm
Smooth like a spider
Nuff of them mine
Some of them minor
To be continued
Once again
Stepped up in the cipher
For all the way to the end, yeah
Knock on wood

Knock on wood

Aaaaa...

Come on

Yes

Knock on wood

Knock on wood

Wooow...
Wooow...

Přerušuji tvé vysílání
Abych narušil tvou pozici
Já jsem tu
Mstitel se vrátil
Ostatní MC
Jejich styl je slabý
Neznají dril
Jako mé textové nadšení, pořád
Budeme pokračovat
Ještě jednou
Jsi můj nepřítel?
Nebo te mohu nazvat kamarádem?
Tak vystup do popředí
A buď to až do konce, yeah
Zaklepejte na dřevo

Zaklepejte na dřevo
Yeah

S M.I.K.R.O.F.O.N.E.M.
To rozjíždím
Drsňák DJ je za mix pultem
Já jsem tu
Mstitel se vrátil
Ostatní MC
Jejich styl je slabý
Lezeme po rytmu
Hladce jako pavouk
Dost z nich je velkých
Někteří jsou menší
Budeme pokračovat
Ještě jednou
Tak vystup do popředí
A buď to až do konce, yeah
Zaklepejte na dřevo

Zaklepejte na dřevo

Aaaaa...

Jedem'

Ano

Zaklepejte na dřevo

Zaklepejte na dřevo

Wooow...
Wooow...

top

intro

Well, the musical taste of mankind has always been a matter of controversial dysfunctions
Completely affecting a relationship between man and woman
I completely agree with you there
So I would actually like to know how do you like it
Well, make a suggestion
Lovely, soft and tender
No, that's not the way I actually like it
Fast and energetic
That's just an aspect
But how do you really like it to completely lose control over yourself
I like it loud

top

maria (i like it loud)

Alright everybody
Tie your shoes

From the H to the P
On da mic you will see
The people's champ that's me
Yeah
Skibadee, skibadanger
I am the rearranger
Hit them with the raw for sure
Now bun your draw
Yeah

Aaargh...
Skibadee, skibadanger
I am the rearranger
Hit them with the raw for sure
Now bun your draw
Never, never endeavour
The good weather
Or whether we be there
Only for your pleasure
Yeah

Tup - tup - tup - tudutup - tup - tup
Tup - tup - tup - tudutup - tup - tup
Tup - tup - tup - tudutup - tup - tup
Tup - tup - tup - tudutup - tup - tup
Tup - tup - tup - tudutup - tup - tup
Tup - tup - tup - tudutup - tup - tup
Tup - tup - tup - tudutup - tup - tup
Tup - tup - tup - tudutup - tup - tup
Maria, believe me, I like it loud
Maria, believe me, I like it loud
Maria, believe me, I like it loud
Maria, believe me, I like it... LOUD!

Come on

Right now, posse,
We're the special guest mixologists
Wow...
I ritz bits for da hits with the lyrics
With a robotic, narcotic in the pocket
The fire rocket, blood socket, I cracked whip
Yeah

Elastic to plastic, my platinum hit
You git, gudda gudda get up with it
Me on the mic, be sophisticated
DJ's articulated, me on the mic
Yeah

Here we go
Tup - tup - tup - tudutup - tup - tup
Tup - tup - tup - tudutup - tup - tup
Tup - tup - tup - tudutup - tup - tup
Tup - tup - tup - tudutup - tup - tup
Maria, believe me, I like it loud
Maria, believe me, I like it loud
Maria, believe me, I like it loud
Maria, believe me, I like it... LOUD!

Yeah, ...tudutup - tup - tup
Tup - tup - tup - tudutup - tup - tup
Tup - tup - tup - tudutup - tup - tup
Tup - tup - tup - tudutup - tup - tup
Tup - tup - tup - tudutup - tup - tup
Thank you

top

weekend!

Yeah
Alright crew
Weekend!

This one's goin' out to everybody in the place

Sounds of the track attacker
Go ahead
Yes
Here comes the chicks terminator
In control
'pon the mic I'm the teacher
Spread the words like a preacher
Cut the crap, get a slap
Drum and bass, still on the map
'pon the mic you can't stop me
Flat on your back like one, two, three
Yeah
Here we come

Love
In a woman's heart
I wanna have the whole and not a part
Strange that this feeling grows more and more
'cause I've never loved someone like you before

Alright
Love
In a woman's heart
I wanna have the whole and not a part
Strange that this feeling grows more and more
'cause I've never loved someone like you before

Bass drum
Love
In a woman's heart
I wanna have the whole and not a part
Strange that this feeling grows more and more
'cause I've never loved someone like you before

Yeah

Alright crew
It's weekend!
Yes
We are not the monkeys
But we've got the key
I'm the fast chatter
No one better than me
Yeah
'pon the mic I'm the teacher
Spread the words like a preacher
Cut the crap, get a slap
Drum and bass, still on the map
'pon the mic I'm the voodoo
The destination is Zulu
Here we come
Here we go

Love
In a woman's heart
I wanna have the whole and not a part
Strange that this feeling grows more and more
'cause I've never loved someone like you before

Yeah
Love
In a woman's heart
I wanna have the whole and not a part
Strange that this feeling grows more and more
'cause I've never loved someone like you before

Come on

What is essential?
Is invisible to the eye, it's only with the heart that you can see rightly
Yeah

Love
In a woman's heart
I wanna have the whole and not a part
Strange that this feeling grows more and more
'cause I've never loved someone like you before

Chilli bow

Heeehaaa
Respect to the man in the ice cream van
Over and out
Yeah

top

friends

Friends

We gonna hit you harder

Come on, come on

Yeah...

Keep it up now

Friends, we'll be friends, we'll friends, we'll be friends
Yaaa...
Friends, we'll be friends, we'll friends, we'll be friends
Friends, we'll be friends, we'll friends, we'll be friends

Everybody
Friends, we'll be friends, we'll friends, we'll be friends

We gonna hit you harder
Come on, come on

Yeah

Keep it up now
Friends, we'll be friends, we'll friends, we'll be friends
Yaaa...
Friends, we'll be friends, we'll friends, we'll be friends
Everybody
Friends, we'll be friends, we'll friends, we'll be friends
Friends

Yeah

Danke schön

top

waiting for spring

Alright crew
This is from the first album
Waiting for spring

Let me see your hands

Fly away

Fly away

Hamburg, fly away

Come on

Waiting for spring

Say yeay
Yeay
Yeay
Yeay
Yeay
Yeay
Yeay
Yeay
Come on

Fly away

top

let me be your valentine

Get up
Yeah

Yeah

Let me be your valentine, yeah
Let me be your valentine, come on
Let me be your valentine
Let me be your valentine

Let me be your valentine, yea - hey
Let me be your valentine, come on

You have to move right now
Do you understand?
Please, jump a little higher
We gonna rock the place
Yes!
Speed it up, speed it up, turn up the bass
Speed it up, speed it up, turn up the bass
Speed it up, speed it up, turn up the bass
And speed it up, speed it up and turn up the bass

Let me be your valentine, yeah
Let me be your valentine, yeay
Let me be your valentine
Let me be your valentine

Hey, hey, hey

Rough

We love the happy hardcore
We're getting out of control
Please, let me see you smile
We gonna take it to the another dimension
Speed it up, speed it up, turn up the bass
Speed it up, speed it up, turn up the bass
Higher and higher feeling so fine
Listen to the voice of valentine

Let me be your valentine, yeah
Let me be your valentine, come on
Let me be your valentine, yeay
Let me be your valentine, hiyeeeaaa

Yee - he - he - hey
Yee - he - he - hey
Everybody
Yee - he - he - hey
Come on
Rough

Danke schön
Alright crew
Hamburg, ???

top

faster harder scooter

Faster, harder...
Yeah
Request
I want everybody as close to the stage as possible
Get that speed
We're going back to the heavyweight jam
Let's go out for a walk to the other side
Get the sound, join the crew and you feel alright
No more fiction go back to reality
It's the message so listen and you will see
No illusion the spirit is what you feel
Get the volume tonight you can make it real
I explain once again we won't let you down
We can't stop going on that's what I pronounce
Faster, harder...
We're getting faster, harder...
We're getting faster, harder...
We're getting faster, harder...
Yeah

Alright
Enjoy this track
Yes
Aaargh...
From Japan and Brazil to the USA
Let me ask you if there is a better way
I believe reminiscing the time we had
Don't you know we just want you are going mad
No bad rumours or charges could make us stop
Now the time has come, we will reach the top
I explain once again we won't let you down
We can't stop going on that's what I pronounce
Faster, harder...
We're getting faster, harder...
We're getting faster, harder...
We're getting faster, harder...
Yeah

Everybody shout
Yeah
Faster
Yeah
Wonderful human beings
Yeah
We're getting faster, harder...
We're getting faster, harder...
We're getting FASTER, HARDER, SCOOTER
FASTER, HARDER, SCOOTER
Yaaaaa...

Ihr seid ja alle wahnsinnig

top

break it up

Where in the world, where in the world
Where in the world did I get this hurt
I don't mind, yeah, I don't mind
If you call me bad, call me wrong, call me anything but your own
I don't mind, yeah, I don't mind
I don't care care it you leave me
I don't if you go away
I don't care if you wanna this
I don't mind
Break it up, break it up, break it up my love
If you think that you can stay with me, break it up my love
Break it up
Yeah, break it up
Oh - oh - oh, break it up
Ooo - yeah, just break it up

Where in the world, where in the world
Where in the world can I hide this hurt
I don't mind, yeah, I don't mind
If you call me sad, call me strong, strong enough to make it on my own
I don't mind, yeah, I don't mind
I you tear down your walls inside
Go for the brand new ride
Oh, baby please don't tell me so
Oh - oh - oh
Break it up, break it up, break it up, break it up my love
If you think that you can stay with me, break it up my love
Oh, break it up
Yeah, break it up
Oh - oh - oh, break it up
Ooo - yeah, just break it up
Yeah

Oh - oh - oh
Break it up, break it up, break it up, break it up my love
If you think that you can stay with me, break it up my love
Break it up
Yeah, break it up
Oh - oh - oh, break it up
Ooo - yeah, just break it up
Yeah

Danke schön

top

how much is the fish?

Transforming the tunes
We need you support
If you got the breath back
It's the first page of the second chapter
I want you back for the rhythm attack
Coming down on the floor like a maniac
I want you back for the rhythm attack
Get down in full effect
I want you back for the rhythm attack
Coming down on the floor like a maniac
I want you back so clean up the dish
By the way, how much is the fish?

How much is the fish?

Here we go, here we go, here we go again

Yeeeaaayyy...

Sunshine in the air

Come on
We're breaking the rules
Ignore the machine
You won't ever stop this
The chase is better that the catch
Coming down on the floor like a maniac
I want you back for the rhythm attack
Get down in full effect
I want you back for the rhythm attack
Coming down on the floor like a maniac
I want you back so clean up the dish
By the way, how much is the fish?

How much is the fish?

Heeehaaa...

Sunshine in the air

Come on
Na na na na na...
Everybody
Na na na na na..
Come on
Na na na na na..
Togethee
Na na na na na..
Yeeeaaayyy...
Na na na na na..
Na na na na na..
Sunshine in the air
Na na na na na..
Hee - yeah
Na na na na na..
Come on, come on
Yeah
Ressurection

top

nessaja

Yeah
Alright crew
Hiyooo...
Hiyooo...
Yeah
Yeah
Yeeeooo...
Yeeeooo...
Yeeeooo...
Yeeeooo...
Hiyooo...
Hiyooo...
Yeah
Yeah
Yeeeeeooooo...
Yeeeeeooooo...

Always lived my life alone
Been searching for the place called home
I know that I'd been cold as ice
Ignored the dreams - too many lies
Somewhere deep inside
Somewhere deep inside me
I found the child I used to be
And than I know that it's not too late
Never too late

3 am
The painted cow
Yeeeaaah

Ooohhh...
You ain't stoppin' us now

Wonderful human beings...

Yeah, I am the junglist souljah
Come on, the rocket launcher stomped ya
It's not a bird, it's not a plain
It must be Dave who's on the train
Wanna, wanna get'cha
Gonna, gonna get'cha
Tell them that I told ya
Yeah

Always lived my life alone
Been searching for the place called home
I know that I'd been cold as ice
Ignored the dreams - too many lies
Somewhere deep inside
Somewhere deep inside me
I found the child I used to be
And than I know that it's not too late
Never too late

Alright
Are you ready? It's not a game
I chant so much, I turn you insane
Wanna, wanna get'cha
Gonna, gonna get'cha
Mashing up the area
Yeah

Come on

I am the freshman
Mashing up the jam
Turning up the stereo
Join the caravan
Yeah

Skippy
The rain won't come

Somewhere deep inside
Somewhere deep inside me
I found the child I used to be
And than I know that it's not too late
Never too late

Danke schön
Oh - oh - oh, ha haa...

top

jigga jigga!

Bring me up
Skip to the dip now
What we say?
Jigga jigga!
Welcome to the main arena

I've always been the party pleaser
There's not a doubt
I've checked all the ladies out
I am the lyrical teaser
Addicted to the massive crowd
Yeah
If you love me or you hate me I don't give a damn
If you really think you're ready so let me see your hands
Everybody knows we got the floor filler
I am the mic driller
Here is the bass killer
Yeah

Far like a distant flames
There's sunlight fading
Autumn, leaves in the rain
If you call I will be there

Close to the edge

Watch how we're mixing up
Jigga jigga!

Ain't never been a trouble maker
Just finish what you start
By rippin' you apart
I'm not a faker
I'm feared like a great white shark
If you love me or you hate me I don't give a damn
If you really think you're ready so let me see your hands
Everybody wants to be a top shotter
I work the mic proper
Here is the chart topper
Yeah

With the wheeling a dealing you give me that a feelin'
What'cha how we gonna lift up the ceiling
Yeah

Far like a distant flames
There's sunlight fading
Autumn, leaves in the rain
If you call I will be there

Bring me up
Skip to the dip now
What we say
Jigga jigga!

Oh - oh - oh, ha haa
Davaj, davaj, davaj, davaj, davaj
Jigga jigga!

Alright
Aaargh...

top

hyper hyper

Is everybody on the floor?
We put some energy into this place
I want to ask you something
Are you ready for the sound of Scooter?

I want to see you sweat
I said I want to see you sweat
Yeah
Hyper hyper
Hyper hyper
Hyper hyper

Excuse me, where is the bass drum?
We need the bass drum!
Come on

Hyper hyper
Hyper hyper

It's so beautiful to see your hands in the air
Put your hands in the air
Come on
This is Scooter
We want to sing big shout to US and to all ravers in the world
And to Westbam, Marusha, Stevie Mason, The Mystic Man, DJ Dick, Carl Cox, The Hooligan, Cosmic, Kid Paul, Dag, Mike Van Dike, Jens Lissat, Lenny D., Sven Vath, Mark Spoon, Marco Zaffarano, Hell, Paul Elstac, Mate Galic, Rolland Casper, Sylvie, Miss Djax, Jens Mahlstedt, Tanith, Laurent Garnier, Special, Pascal F.E.O.S., Gary D., Tiesto, Starsplash and to all DJs all over the world

Yeah

Keep the vibes
Hyper hyper
Hyper hyper

I have to ask you again
Do you like the hardcore?
Do you like the hardcore?
We need the hardcore
Come on, come on, come on...

Hyper hyper

Danke schön

top