top

the age of love

Yes

Rough
Bad on the case
I wanna hit your face
Music
That's the law
We're gonna rock the place
Come on
We start it right
So posse hold on tight
Now
That's the score
So can you see the light?
Yeah
Turn it up

Yeah
Come on
We start it right
So posse hold on tight
Now
That's the score
So can you see the light?
The age of love
Come on
The age of love

Yes
Turn up that blaster
I wanna see you faster
Movin'
To the bass
That's gonna hit your face
Talkin'
'bout love and peace
That's what we need
Unity
Instead of fight
Come on and reunite

Let it go
Talking
'bout love and peace
That's what we need
Unity
Instead of fight
Come on and reunite
The age of love

Come on
Yeeeaaa...

The age of love

Rough and ready

Come on

Awoooaaa...

The age of love
Thank you

Ano

Drsní
Tvrdě na místě
Zasáhneme vás do obličeje
Hudba
Je zákon
Rozhýbeme tenhle parket
Pojďte
Právě začínáme
Tak to vydržte
Teď
Tohle je trefa
Vidíte to světlo?
Yeah
Zvyšte to

Yeah
Pojďte
Právě začínáme
Tak to vydržte
Teď
Tohle je trefa
Vidíte to světlo?
Doba lásky
Pojďte
Doba lásky

Ano
Zvyšte ten blaster
Chci vás vidět rychleji
Se hýbat
Do basů
To vás zasáhne do obličeje
Mluvíme
O lásce a míru
To je to, co potřebujeme
Jednotu
Namísto boje
Pojďme a opět se spojme

Nechme to být
Mluvíme
O lásce a míru
To je to, co potřebujeme
Jednotu
Namísto boje
Pojďme a opět se spojme
Doba lásky

Jdeme
Yeeeaaa...

Doba lásky

Drsní a připravení

Jdeme

Awoooaaa...

Doba lásky
Děkuji

top

she said

One, two, three, four, five, six, seven
Eight, nine, ten, eleven, twelve
Yes

Yeah, yeah, yeah
Yea-yea-yea-yea-yea-yeah

She said move, move, move to the rhythm
She said move, move, move to the rhythm
She said move, move, move to the rhythm
She said move, move, move to the rhythm
She said move to the rhythm

Get down

She said move

Alright
I'm just rocking to the
Rrocking to the rhythm of the groovy
Rocking to the, rocking to the beat, I, beat
I'm just rocking to the
Rocking to the rhythm of the beat
I'm just rocking to the rhythm of the groovy beat
Beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat...
Rocking to the, rocking to the rhythm of the groovy
Rocking to the, rocking to the beat, I, beat
I'm just rocking to the
Rocking to the rhythm of the beat
I'm just rocking to the rhythm of the groovy beat
Beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat...
I'm just rocking to the
Rockin' to the rhythm of the groovy
Rocking to the, rocking to the beat, I, beat
I'm just rocking to the
Rocking to the rhythm of the beat
I'm just rocking to the rhythm of the groovy beat
Beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat...

She said move, move, move to the rhythm
She said move, move, move to the rhythm
She said move to the rhythm

Get down

She said move

Shake it, shake it
Shake it, shake it
Shake it, shake it
Shake it, shake it
Shake it, shake it
Shake it, shake it
Shake it, shake it
Shake it, shake it
She said move, move, move to the rhythm
She said move, move, move to the rhythm
She said move to the rhythm

She said move

Are there any questions?

Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm
Osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct
Jo

Yeah, yeah, yeah
Yea-yea-yea-yea-yea-yeah

Řekla hýbejte se, hýbejte se, hýbejte se do rytmu
Řekla hýbejte se, hýbejte se, hýbejte se do rytmu
Řekla hýbejte se, hýbejte se, hýbejte se do rytmu
Řekla hýbejte se, hýbejte se, hýbejte se do rytmu
Řekla hýbejte se do rytmu

Užívejte si to

Řekla hýbejte se

Dobře
Jen se houpám
Houvám se v rytmu báječného
Houpám se v, houpám se v beatu, já, v beatu
Houpám se v
Houpám se v rytmu beatu
Houpám se v rytmu báječného beatu
Beatu, beatu, beatu, beatu, beatu, beatu, beatu...
Houpám se v, houpám se v rytmu báječného
Houpám se v, houpám se v beatu, já, v beatu
Jen se houpám v
Houpám v rytmu beatu
Houpám, houpám se v rytmu báječného beatu
Beatu, beatu, beatu, beatu, beatu, beatu, beatu...
Jen se houpám
Houpám se v rytmu báječného
Houpám se v, houpám se v beatu, já, v beatu
Jen se houpám v
Houpám se v rytmu beatu
Houpám, houpám se v rytmu báječného beatu
Beatu, beatu, beatu, beatu, beatu, beatu...

Řekla hýbejte se, hýbejte se, hýbejte se do rytmu
Řekla hýbejte se, hýbejte se, hýbejte se do rytmu
Řekla hýbejte se do rytmu

Užívejte si to

Řekla hýbejte se

Třeste se, třeste se
Třeste se, třeste se
Třeste se, třeste se
Třeste se, třeste se
Třeste se, třeste se
Třeste se, třeste se
Třeste se, třeste se
Třeste se, třeste se
Řekla hýbejte se, hýbejte se, hýbejte se do rytmu
Řekla hýbejte se, hýbejte se, hýbejte se do rytmu
Řekla hýbejte se do rytmu

Řekla hýbejte se

Nějaké otázky?

top

fire

Switch off the lights
And close your eyes
Feel the energy inside
Chilli bow, chilli bow, chilli bow
Fire
Fire

Alright
Sharp in the mix
Get the pressure
You've had the time to rest
Which is coming to an end
And we start again
Back to the family, guaranteed emergency
The radical MC H.P. has got the melody
Back to the family, guaranteed emergency
The radical MC H.P. has got the melody
Back to the family, guaranteed emergency
The radical MC H.P. has got the melody
Back to the family, guaranteed emergency
The radical MC H.P. has got the melody
One, two, three
Fire

Sharp in the mix
To all kind of tricks
Up to the pressure
Feeling the kicks
You love this sound
We need you to go
Up and down
Chilli bow, chilli bow
Back to the family, guaranteed emergency
The radical MC H.P. has got the melody
Back to the family, guaranteed emergency
The radical MC H.P. has got the melody
Back to the family, guaranteed emergency
The radical MC H.P. has got the melody
Back to the family, guaranteed emergency
The radical MC H.P. has got the melody
One, two, three
Fire

Back to the family, guaranteed emergency
The radical MC H.P. has got the melody...
Fire

Zhasněte světla
A zavřete oči
Vnímejte tu vnitřní energii
Uklidněte se, uklidněte se, uklidněte se
Hoří
Hoří

Dobře
Spouštíme naostro
Vnímej ten tlak
Měl jsi čas odpočívat
Ale ten už končí
A my zase začínáme
Zpátky k rodině, zaručená nouze
Radikální MC H.P. má tu melodii
Zpátky k rodině, zaručená nouze
Radikální MC H.P. má tu melodii
Zpátky k rodině, zaručená nouze
Radikální MC H.P. má tu melodii
Zpátky k rodině, zaručená nouze
Radikální MC H.P. má tu melodii
Raz, dva, tři
Hoří

Spouštíme naostro
Všechny druhy triků
Poddej se tlaku
Cítíš tu zábavu?
Miluješ ten zvuk
Potřebujeme tě tu
Nahoru a dolů
Uklidni se, uklidni se
Zpátky k rodině, zaručená nouze
Radikální MC H.P. má tu melodii
Zpátky k rodině, zaručená nouze
Radikální MC H.P. má tu melodii
Zpátky k rodině, zaručená nouze
Radikální MC H.P. má tu melodii
Zpátky k rodině, zaručená nouze
Radikální MC H.P. má tu melodii
Raz, dva, tři
Hoří

Zpátky k rodině, zaručená nouze
Radikální MC H.P. má tu melodii...
Hoří

top

dancing in the moonlight

Walking in the rain
Far away from nowhere
No more noise
Just silence
And the music that's in my brain
Walking through the night
A different atmosphere
No more noise
Just silence
And the sound that's in my ear
I'm just dancing
Dancing in the moonlight
I'm dancing
Dancing in the moonlight

Walking down the hill
Listening to the trees
No more noise
Just silence
And the raindrops on my shoes
Walking down the beach
Sparkling lights on the water
No more noise
Just silence
And by the way I'm feeling free
I'm dancing
Dancing in the moonlight
I'm dancing
Dancing in the moonlight
I'm dancing
Dancing in the moonlight
I'm dancing
Dancing in the moonlight

I'm just dancing
Dancing in the moonlight
I'm dancing
Dancing in the moonlight
I'm dancing
Dancing in the moonlight
I'm dancing
Dancing in the moonlight

Procházím se v dešti
Daleko od všeho
Nikde ani hlásku
Jen ticho
A hudba, která mi hraje v mysli
Procházím se nocí
Je to jiné atmosféra
Nikde ani hlásku
Jen ticho
A zvuk, který mi zní v uších
Jen tancuju
Tancuju v záři měsíce
Jen tancuju
Tancuju v záři měsíce

Procházím se dolů z kopce
A poslouchám les
Nikde ani hlásku
Jen ticho
A kapky na mých botách
Procházím se po pláži
Třpitící se světla na vodě
Nikde ani hlásku
Jen ticho
A mimochodem, cítím se být volný
Jen tancuju
Tancuju v záři měsíce
Jen tancuju
Tancuju v záři měsíce
Jen tancuju
Tancuju v záři měsíce
Jen tancuju
Tancuju v záři měsíce

Jen tancuju
Tancuju v záři měsíce
Jen tancuju
Tancuju v záři měsíce
Jen tancuju
Tancuju v záři měsíce
Jen tancuju
Tancuju v záři měsíce

top

forever (keep me running)

Keep me running
Keep me running
Keep me running
Keep me running...

Keep me running
Keep me running
Keep me running
Keep me running...

Keep me running
Keep me running
Keep me running
Keep me running...

Keep me running
Keep me running
Keep me running
Keep me running...

Keep me running
Keep me running
Keep me running
Keep me running...

Udržuj mě v chodu
Udržuj mě v chodu
Udržuj mě v chodu
Udržuj mě v chodu...

Udržuj mě v chodu
Udržuj mě v chodu
Udržuj mě v chodu
Udržuj mě v chodu...

Udržuj mě v chodu
Udržuj mě v chodu
Udržuj mě v chodu
Udržuj mě v chodu...

Udržuj mě v chodu
Udržuj mě v chodu
Udržuj mě v chodu
Udržuj mě v chodu...

Udržuj mě v chodu
Udržuj mě v chodu
Udržuj mě v chodu
Udržuj mě v chodu...

top

hit the drum

Tick, tock, tick, tick-tick, tock, tock, tick tock
Tick, tock, tick, tick-tick, tock, tock, tick tock

Bass

Tick, tock, tick, tick-tick, tock, tock, tick tock
Tick, tock, tick, tick-tick, tock, tock, tick tock
Tick, tock, tick, tick-tick, tock, tock, tick tock
Tick, tock, tick, tick-tick, tock, tock, tick tock
Tick, tock, tick, tick-tick, tock, tock, tick tock
Tick, tock, tick, tick-tick, tock, tock, tick tock

S. C. O. O. T. E. R. infect ya
S. C. O. O. T. E. R. infect ya
S. C. O. O. T. E. R. infect ya
S. C. O. O. T. E. R. infect ya
S. C. O. O. T. E. R. infect ya
S. C. O. O. T. E. R. infect ya
S. C. O. O. T. E. R. infect ya
S. C. O. O. T. E. R. infect ya
Yeah

S. C. O. O. T. E. R. infect ya
S. C. O. O. T. E. R. infect ya
S. C. O. O. T. E. R. infect ya
S. C. O. O. T. E. R. infect ya
Alright
One more time we are ready to go
We are ready to go
Yeah-hey
So relax
Feeling free
You can fly to the sky
So come on
Get up

Bass

Set your mind free

Set your mind free
Set your mind free
Set your mind free until you see what I see
Set your mind free until you see what I see

Tick, tock, tick, tick-tick, tock, tock, tick tock
Tick, tock, tick, tick-tick, tock, tock, tick tock
Tick, tock, tick, tick-tick, tock, tock, tick tock
Tick, tock, tick, tick-tick, tock, tock, tick tock

Alright
Are you ready?
'cause we are ready
To shake the nation with another creation

Yes

Alright
So here we go
Start to dance and we'll put you in the trance
Start to dance and we'll put you in the trance
Start to dance and we'll put you in the trance
Start to dance and we'll put you in the trance
Start to dance and we'll put you in the trance
Start to dance and we'll put you in the trance
Start to dance and we'll put you in the trance
Start to dance and we'll put you in the trance
Yes
Get up
Feel the bassdrum
Rockin' the beat
Yes
Come on get down now
Rock from the bassline movin' your feet
Come on get down

Yes

Set your mind free

Set your mind free
Set your mind free
Set your mind free until you see what I see
Set your mind free until you see what I see
Set your mind free until you see what I see
If you see what I see
Just let me hear you people scream
See what I see just let me hear you people scream
See what I see just let me hear you scream
If you see what I see just let the people scream
Yes

Set your mind free
Set your mind free
Set your mind free until you see what I see
Set your mind free until you see what I see
Set your mind free until you see what I see

Tik, ťak, tik, tik-tik, ťak, ťak, tik ťak
Tik, ťak, tik, tik-tik, ťak, ťak, tik ťak

Bas

Tik, ťak, tik, tik-tik, ťak, ťak, tik ťak
Tik, ťak, tik, tik-tik, ťak, ťak, tik ťak
Tik, ťak, tik, tik-tik, ťak, ťak, tik ťak
Tik, ťak, tik, tik-tik, ťak, ťak, tik ťak
Tik, ťak, tik, tik-tik, ťak, ťak, tik ťak
Tik, ťak, tik, tik-tik, ťak, ťak, tik ťak

S. C. O. O. T. E. R. tě infikuje
S. C. O. O. T. E. R. tě infikuje
S. C. O. O. T. E. R. tě infikuje
S. C. O. O. T. E. R. tě infikuje
S. C. O. O. T. E. R. tě infikuje
S. C. O. O. T. E. R. tě infikuje
S. C. O. O. T. E. R. tě infikuje
S. C. O. O. T. E. R. tě infikuje
Yeah

S. C. O. O. T. E. R. tě infikuje
S. C. O. O. T. E. R. tě infikuje
S. C. O. O. T. E. R. tě infikuje
S. C. O. O. T. E. R. tě infikuje
Dobře
Znovu jsme připraveni to rozjet
Jsme připraveni
Yeah-hey
Relaxujte
Uvolněte se
Můžete letět až k nebesům
Tak pojďte
Jedem'

Bas

Uvolněte svou mysl

Uvolněte svou mysl
Uvolněte svou mysl
Uvolněte svou mysl, až uvidíte, co vidím já
Uvolněte svou mysl, až uvidíte, co vidím já

Tik, ťak, tik, tik-tik, ťak, ťak, tik ťak
Tik, ťak, tik, tik-tik, ťak, ťak, tik ťak
Tik, ťak, tik, tik-tik, ťak, ťak, tik ťak
Tik, ťak, tik, tik-tik, ťak, ťak, tik ťak

Dobře
Jste připraveni?
Protože my jsme připraveni
Rohýbat národy dalším výtvorem

Jo

Dobře
Tak jdeme na to
Začněte tancovat a my vás dostaneme to transu
Začněte tancovat a my vás dostaneme to transu
Začněte tancovat a my vás dostaneme to transu
Začněte tancovat a my vás dostaneme to transu
Začněte tancovat a my vás dostaneme to transu
Začněte tancovat a my vás dostaneme to transu
Začněte tancovat a my vás dostaneme to transu
Začněte tancovat a my vás dostaneme to transu
Jo
Jedem'
Cítíte ty basy
Houpající rytmus
Jo
Tak pojďte, užívejte si to
Údery basové linky hýbou vašima nohama
Tak pojďte, užívejte si to

Jo

Uvolněte svou mysl

Uvolněte svou mysl
Uvolněte svou mysl
Uvolněte svou mysl, až uvidíte, co vidím já
Uvolněte svou mysl, až uvidíte, co vidím já
Uvolněte svou mysl, až uvidíte, co vidím já
Až uvidíte, co vidím já
Chci vás lidi slyšet křičet
Uvidíte, co vidím já, chci vás lidi slyšet křičet
Uvidíte, co vidím já, chci vás slyšet křičet
Až uvidíte, co vidím já, nechte lidi slyšet křičet
Jo

Uvolněte svou mysl
Uvolněte svou mysl
Uvolněte svou mysl, až uvidíte, co vidím já
Uvolněte svou mysl, až uvidíte, co vidím já
Uvolněte svou mysl, až uvidíte, co vidím já

top

don't waste no time

Goin' to the club until the morning and the light is coming up
Another day I see the sun and feel alright
Goin' to the club until the morning and the light is coming up
Another day I see the sun and feel alright

Goin' to the club until the morning
And the light is coming up
Another day I see the sun and feel alright
I don't wanna' sleep, I wanna' dance, I wanna' jump
Until the sun is going down I see the moon
And feel alright
Yeah
Everybody's fine, everybody's fine
Don't waste no time, don't waste no time
Comin' on strong, comin' on strong
Back to the beat, this can't be wrong
Yeah
Goin' to the club until the morning
And the light is coming up
Another day I see the sun and feel alright
I don't wanna sleep, I wanna dance, I wanna jump
Until the sun is going down I see the moon
And feel alright
Yeah
Everybody's fine, everybody's fine
Don't waste no time, don't waste no time
Yes
Comin' on strong, comin' on strong
Back to the beat this can't be wrong
Yeah

Goin' to the club until the morning
And the light is coming up
Another day I see the sun and feel alright
I don't wanna sleep, I wanna dance, I wanna jump
Until the sun is going down I see the moon
And feel alright
Heehaa...
Everybody's fine, everybody's fine
Don't waste no time, don't waste no time
Yeah
Comin' on strong, comin' on strong
Back to the beat this can't be wrong
Yeah
Goin' to the club until the morning and the light is coming up
Another day I see the sun and feel alright
Goin' to the club until the morning and the light is coming up
Another day I see the sun and feel alright
Goin' to the club until the morning and the light is coming up
Another day I see the sun and feel alright
Goin' to the club until the morning and the light is coming up
Another day I see the sun and feel alright

Jedu v klubu až do rána, až do rozbřesku
Je tu další den, vidím slunce a je mi skvěle
Jedu v klubu až do rána, až do rozbřesku
Je tu další den, vidím slunce a je mi skvěle

Jedu v klubu až do rána
Až do rozbřesku
Je tu další den, vidím slunce a je mi skvěle
Nechci spát, chci tancovat, chci skákat
Až do západu slunce, vidím měsíc
A cítím se skvěle
Yeah
Všem je skvěle, všem je skvěle
Neztrácejte ani chvilku, neztrácejte ani chvilku
Jdu do toho naplno, jdu do toho naplno
Zpět na parket, tím nic nezkazím
Yeah
Jedu v klubu až do rána
Až do rozbřesku
Je tu další den, vidím slunce a je mi skvěle
Nechci spát, chci tancovat, chci skákat
Až do západu slunce, vidím měsíc
A cítím se skvěle
Yeah
Všem je skvěle, všem je skvěle
Neztrácejte ani chvilku, neztrácejte ani chvilku
Jo
Jdu do toho naplno, jdu do toho naplno
Zpět na parket, tím nic nezkazím
Yeah

Jedu v klubu až do rána
Až do rozbřesku
Je tu další den, vidím slunce a je mi skvěle
Nechci spát, chci tancovat, chci skákat
Až do západu slunce, vidím měsíc
A cítím se skvěle
Heehaa...
Všem je skvěle, všem je skvěle
Neztrácejte ani chvilku, neztrácejte ani chvilku
Yeah
Jdu do toho naplno, jdu do toho naplno
Zpět na parket, tím nic nezkazím
Yeah
Jedu v klubu až do rána, až do rozbřesku
Je tu další den, vidím slunce a je mi skvěle
Jedu v klubu až do rána, až do rozbřesku
Je tu další den, vidím slunce a je mi skvěle
Jedu v klubu až do rána, až do rozbřesku
Je tu další den, vidím slunce a je mi skvěle
Jedu v klubu až do rána, až do rozbřesku
Je tu další den, vidím slunce a je mi skvěle

top

tonight

See the sun at seven
She is all about you
On my way to heaven
Walking down the same old place
See the sun at seven
She is all about you
On my way to heaven
To heaven
See the sun at seven
She is all about you
On my way to heaven
Walking down the same old place
See the sun at seven
She is all about you
On my way to heaven
To heaven

See the sun at seven
She is all about you
On my way to heaven
Walking down the same old place
See the sun at seven
She is about you
On my way to heaven
To heaven

Vidíte slunce v sedm
Je to tebe celá blázen
Na mé cestě do nebe
Procházím tím samým starým místem
Vidíte slunce v sedm
Je to tebe celá blázen
Na mé cestě do nebe
Do nebe
Vidíte slunce v sedm
Je to tebe celá blázen
Na mé cestě do nebe
Procházím tím samým starým místem
Vidíte slunce v sedm
Je to tebe celá blázen
Na mé cestě do nebe
Do nebe

Vidíte slunce v sedm
Je to tebe celá blázen
Na mé cestě do nebe
Procházím tím samým starým místem
Vidíte slunce v sedm
Je to tebe celá blázen
Na mé cestě do nebe
Do nebe

top

leave in silence

Girl of my dreams
You don't know what it means
To live my life without you
I hope everyday
When you pass my way
I dare to say a word to you
But everytime you look at me
I go right out of my head
And then I just turn away
And act like I don't see you
You're so far away
No reason to stay here
I leave in silence
You're so far away
No reason to stay here
I leave in silence

Sometimes I think
I'll win back my confidence
And be the man I used to be
But a touch of your smile
And I feel so strange again
And lose myself in the wait and see
And everytime when you are near
And act like you don't care
I get so insecure
And then I'm not so sure
You're so far away
No reason to stay here
I leave in silence
You're so far away
No reason to stay here
I leave in silence
Leave in silence

You're so far away
No reason to stay here
I leave in silence
You're so far away
No reason to stay here
I leave in silence
Leave in silence
Yeah
I leave in silence
Oh, oh
I leave in silence
Oh, oh
I leave in silence
Oh, oh, hoo ho...
Oh, oh, hoo ho...
Yeah

Dívko mých snů
Ani nevíš, jaké to je
Žít můj život bez tebe
Každý den doufám
Až půjdeš okolo mě
Se odvážím tě oslovit
Ale pokaždé, když se na mě podíváš
Tak se úplně poblázním
A otočím se tak
Aby to vypadalo, že tě nevidím
Jsi tak daleko
Není důvod tu zůstávat
Odcházím v tichosti
Jsi tak daleko
Není důvod tu zůstávat
Odcházím v tichosti

Občas přemýšlím
A vrací se mi sebevědomí
A jsem zase tím, kým jsem býval
Ale jen se na mě pousměješ
Cítím se hned zvláštně
A zase se ztratím a čekám a doufám
A pokaždé, když jsi nablízku
A chováš se, že ti na mě nezáleží
Znervózním
A pak si jsem zase nejistý
Jsi tak daleko
Není důvod tu zůstávat
Odcházím v tichosti
Jsi tak daleko
Není důvod tu zůstávat
Odcházím v tichosti
Tak odcházím v tichosti

Jsi tak daleko
Není důvod tu zůstávat
Odcházím v tichosti
You're so far away
Jsi tak daleko
Není důvod tu zůstávat
Odcházím v tichosti
Yeah
Odcházím v tichosti
Oh, oh
Odcházím v tichosti
Oh, oh
Odcházím v tichosti
Oh, oh, hoo ho...
Oh, oh, hoo ho...
Yeah

top