top

c.i.f.l.

Sresol rof si thgirypoc

Yhcobals orp ej ovárp éksrotuA

top

david doesn't eat

The time has come
Get ready now
This is the start of the big mash up

Got you all ready now
Prepare for the ride
Dropping on the bass now
And do it all night
Gotta get down, gotta get move on
Gotta get down, gotta turn you on
Gotta get down, gotta feel the heat
Keep in mind
David doesn't eat

A walk in the park
A step in the dark
A walk in the park
A trip in the dark
I'm getting away
Escaping today

Is everybody in the place?
'till this much is true
The chains to unlock now
Like the electric zoo
Gotta get down, gotta get move on
Gotta get down, gotta come along
Gotta get down, gotta feel the beat
It's the fact
David doesn't eat

A walk in the park
A step in the dark
A walk in the park
A trip in the dark
I'm getting away
Escaping today

Come on now
Today, today, today...
Alright now
Yaaaaa....
Ye-ye-yeey...
Come on
Ye-ye-yeey...
Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah
Here we go
Come on

Gotta get down, gotta get move on
Gotta get down, gotta come along
Gotta get down, gotta feel the beat
It's the fact
David doesn't eat

A walk in the park
A step in the dark
Ye-ye-yeey...
Come on
A walk in the park
A trip in the dark
Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah
I'm getting away
Escaping today
Come on

A walk in the park
A step in the dark
A walk in the park
A trip in the dark
I'm getting away
Escaping today...

Čas už nadešel
Tak se připravte
Tohle je začátek velké směsice stylů

Máme vás všechny přichystané
Připravte se na jízdu
Spusťte se do basů
A dělejte to celou noc
Musím jít dolu, musím jít dál
Musím jít dolu, musím vás rozjet
Musím jít dolu, musím cítit horko
Nezapomeňte
David nejí

Procházka parkem
Krok tmou
Procházka parkem
Cesta do tmy
Odcházím pryč
Dneska utíkám

Jsou všichni na parketu?
Dokud tohle všechno trvá
Řetězy budou odemčeny
Jako v elektrické zoo
Musím jít dolu, musím jít dál
Musím jít dolu, musím jít s vámi
Musím jít dolu, musím cítit beat
Je to tak
David nejí

Procházka parkem
Krok tmou
Procházka parkem
Cesta do tmy
Odcházím pryč
Dneska utíkám

Tak pojďte
Dneska, dneska, dneska...
Dobře
Yaaaaa....
Ye-ye-yeey...
Jedem'
Ye-ye-yeey...
Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah
Jsme tady
Jedem'

Musím jít dolu, musím jít dál
Musím jít dolu, musím jít s vámi
Musím jít dolu, musím cítit beat
Je to tak
David nejí

Procházka parkem
Krok tmou
Ye-ye-yeey...
Jedem'
A walk in the park
A trip in the dark
Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah
Procházka parkem
Cesta do tmy
Jedem'

Procházka parkem
Krok tmou
Procházka parkem
Cesta do tmy
Odcházím pryč
Dneska utíkám...

top

dreams

I'm on a mission
To go on and flow on
You got to hold on
Right with the drum and the bass
Cause we're ready to show down
So play this tune in your town
Rough when I rock the mic
Not enough got the stuff
I'm eccentric, my body's electric
Ecstatic, energetic bold and proud
Yeah
When you're down on the floor
Can you shout out loud
Like you got the score

Dreams are my reality
The only kind of real fantasy
Illusion are a common thing
I try to live in dreams
It seems as if it's meant to be

It's big and bigger
I'm quick on the trigger
Fresh bars right I'm going to deliver
Lyrical miracle, empirical dictator
Words so clear
I don't need a translator
I'm a pre-storm silence
Thunder is coming
Get in line your mind
When the bass drum is drumming
Yeah
When you're down on the floor
Can you shout out loud
Like you got the score

Dreams are my reality
The only kind of real fantasy
Illusion are a common thing
I try to live in dreams
It seems as if it's meant to be

Come on
Seventies party
Decorations requested
The evening has turned into danger

Reality

Reality

I'm a pre-storm silence
Thunder is coming
Get in line your mind
When the bass drum is drumming
Yeah
When you're down on the floor
Can you shout out loud
Like you got the score

Dreams are my reality
The only kind of real fantasy
Illusion are a common thing
I try to live in dreams
It seems as if it's meant to be

Mám úkol
Jít dál a rozjíždět to dál
Vy to myusíte vydržet
Ty bubny a basy
Protože jsme připraveni se předvést
Tak hrajte tohle ve vašem městě
Drsně, když jsem u mikrofonu
Nemám dost, to je ono
Jsem výstřední, tělo mám elektrický
Extatický, energický, drzý a hrdý
Yeah
Když jste dole na parketu
Dokážete zakčičet nahlas
Jako když máš skórovat

Sny jsou mou realitou
Jedinou skutečnou fantazií
Iluze jsou běžnou záležitostí
Pokouším se žít ve snech
Zdá se, že to tak má být

Je to velký a větší
Se spouští jsem rychlý
Svěží takty teď vám předám
Slovní zázrak, empirický diktátor
Slova tak jasná
Nepotřebuji překladač
Jsem ticho před bouří
Hromy se blíží
Dejte svou mysl do rovnováhy
Když basová linka zní
Yeah
Když jste dole na parketu
Dokážete zakřičet nahlas
Jako když máš skórovat

Sny jsou mou realitou
Jedinou skutečnou fantazií
Iluze jsou běžnou záležitostí
Pokouším se žít ve snech
Zdá se, že to tak má být

Jedem'
Mejdan sedmdesátých let
Potřebujeme tu dekorace
Večer se stal nebezpečným

Realita

Reality

Jsem ticho před bouří
Hromy se blíží
Dejte svou mysl do rovnováhy
Když basová linka zní
Yeah
Když jste dole na parketu
Dokážete zakřičet nahlas
Jako když máš skórovat

Sny jsou mou realitou
Jedinou skutečnou fantazií
Iluze jsou běžnou záležitostí
Pokouším se žít ve snech
Zdá se, že to tak má být

top

beyond the invicible

Close your eyes
Just feel and realize
It is real and not a dream
I'm in you and you're in me

It is time to break the chains of life
If you follow you will see
What's beyond reality

One, two, three, four, five, let's ride
All the crew walk side by side
Kick another bar, so alive
Lyrical twist with a lemon and lime
Coming on mic, provide the vibe
Coming on mic, provide the vibe
It's not where you take things from
It's where you take them to
Close your eyes
Just feel and realize
It is real and not a dream
I'm in you and you're in me

Bust the vibe, shake the sound
Kick with a twist
Jump up and down
Rock the bassline got the tune
Beaumarchais in the afternoon
Coming on mic, provide the vibe
Coming on mic, provide the vibe
It's not where you take things from
It's where you take them to
Close your eyes
Just feel and realize...
It is real and not a dream...
I'm in you and you're in me...

It is time to break the chains of life
If you follow you will see
What's beyond reality

Zavřete oči
Jen to pociťte a uvědomte si
Tohle je skutečnost a ne sen
Já jsem v tobě a ty jsi ve mně

Je načase vymanit se z řetězů života
Budete-li následovat, uvidíte
Co je za realitou

Raz, dva, tři, čtyři, pět, jedeme
Všichni jsou po mém boku
Nadhoďte další takt, tak živý
Slovní zápletka s citrónem a limetkou
Jdu s mikrofonem, nabízím vibrace
Jdu s mikrofonem, nabízím vibrace
Nejde o to, odkud věci vezmete
Jde o to, co z nimi uděláte
Zavřete oči
Jen to pociťte a uvědomte si
Tohle je skutečnost a ne sen
Já jsem v tobě a ty jsi ve mně

Rozbijte vibrace, roztřeste zvuk
Pecka se zápletkou
Skákejte nahoru a dolu
Rozjeďte basovou linku, máte ten tón
Odpolední Beaumarchais
Coming on mic, provide the vibe
Coming on mic, provide the vibe
It's not where you take things from
It's where you take them to
Zavřete oči
Jen to pociťte a uvědomte si
Tohle je skutečnost a ne sen...
Já jsem v tobě a ty jsi ve mně...

Je načase vymanit se z řetězů života
Budete-li následovat, uvidíte
Co je za realitou

top

sugary dip

Here with the venom
Banging with the treble
Comin' and movin' and rocking
Like a rebel
Another lyric like a bullet from a gun
Another twist
With the MC number one
Another level, carry on like a rebel
Now hear them saying
Man this is a devil
Never calm, never sit
I never settle
Winning every battle
And I never get a medal
Yeah
Have you ever been mellow?
Have you ever tried?
Have you ever been happy
Just to hear the song?
Yes
Have you ever been mellow?
Have you ever tried?
Have you ever been happy
Just to hear the song?
Come on
Have you ever
Yeah
Have you ever

Bust a vibe
When we come into the place
Kick another rhyme
With the lyrical race
When I'm in the place
And I'm kickin' it down
Rocking right now
With the hardcore sound

All of the crew
Doin' it one more time
Jumpin' to the rhythm
Of the bidi bassline
I said I just don't care
Who I'm gonna rip
Coming on through
I'm like a sugary dip
Yes
Have you ever been mellow?
Have you ever tried?
Have you ever been happy
Just to hear a song?

Alright
Have you ever been mellow?
Have you ever tried?
Have you ever been happy
Just to hear a song?

Yeah - hey
Have you ever
I'm like a sugary dip
Have you ever
Yes

All of the crew
Doin' it one more time
Jumpin' to the rhythm
Of the bidi bassline
I said I just don't care
Who I'm gonna rip
Coming on through
I'm like a sugary dip
Yes
Have you ever been mellow?
Have you ever tried?
Have you ever been happy
Just to hear a song?
Have you ever been mellow?
Have you ever tried?
Have you ever been happy
Just to hear a song?

Jsem tu s jedem
Buším do výšek
Jedu a hýbu se a pařím
Jako rebel
Další text jako výstřel z pistole
Další zápletka
S MCm číslo jedna
Další level, pokračuj jako rebel
Už je slyším
Páni, tohle je ďábel
Nikdy klidný, nikdy neposedí
Nikdy se neusadím
Vyhravám každou bitvu
A nikdy nedostanu medaily
Yeah
Byl jsi už někdy něžný?
Pokusil jsi se?
Byl jsi už někdy šťastný
Jen z toho, že slyšiš píseň?
Ano
Byl jsi už někdy něžný?
Pokusil jsi se?
Byl jsi už někdy šťastný
Jen z toho, že slyšiš píseň?
Jedem'
Byl jsi už
Yeah
Byl jsi už

Rozbijte vibrace
Když dorazím na místo
Nadhoďte další rým
Další slovní závod
Když jsem na místě
A vykopávám
Teď to rozjíždím
Do tvrdé hudby

Celá moje parta
Dáme to ještě jednou
Zaskáčeme do rytmu
Bidi basové linky
Řekl jsem, že je mi jedno
Koho vykradu
Hladce mi to prochází
Jako cukrovému dipu
Ano
Byl jsi už někdy něžný?
Pokusil jsi se?
Byl jsi už někdy šťastný
Jen z toho, že slyšiš píseň?

Dobře
Byl jsi už někdy něžný?
Pokusil jsi se?
Byl jsi už někdy šťastný
Jen z toho, že slyšiš píseň?

Yeah - hey
Byl jsi už
Jsem jako cukrový dip
Byl jsi už
Ano

Celá moje parta
Dáme to ještě jednou
Zaskáčeme do rytmu
Bidi basové linky
Řekl jsem, že je mi jedno
Koho vykradu
Hladce mi to prochází
Jako cukrovému dipu
Ano
Byl jsi už někdy něžný?
Pokusil jsi se?
Byl jsi už někdy šťastný
Jen z toho, že slyšiš píseň?
Byl jsi už někdy něžný?
Pokusil jsi se?
Byl jsi už někdy šťastný
Jen z toho, že slyšiš píseň?

top

it's a biz

Ding, ding
When I spit it's frightening...

Ding, ding
When I spit it's frightening
My words quicker than lightning
Ready for the challenge
No doubt
If you play this, play it loud
Listen to the bootleg mp3
Post it on the FTP
Tick, tock body rock
Lyrical bomb, everybody tuned in
Got another brand new
One to spin
When I say E you say Z
This tune's banging on the M.I.C.
It's me
And this is the place to be
Chattin' pon the mic
I'm gonna flex
Simply the best
Mix it down, sweep the mids
Make it phat, now it's a biz

Captured effortlessly
That's the way it was
It happens so naturally
I did not know it was love
The next thing I felt was you
Holding me close
What was I gonna do
I let myself go
And now we fly through the stars
Want this night will last...
And now we fly through the stars
Want this night will last for ever
Ho, ho, ho, hoooo...

So who do you think you are?
You will never ever get that far
Like cheese and crackers
Salt and coffee
When I spit it tastes like toffee
Mix it down, sweep the mids
Make it phat, now it's a biz
Mix it down, sweep the mids
Ho, ho, ho, hoooo...
Ain't nobody
Loves me better
Makes me happy
Makes me feel this way
Ain't nobody
Loves me better than you...

Mix it down, sweep the mids

Captured effortlessly
That's the way it was
It happens so naturally
I did not know it was love
The next thing I felt was you
Holding me close
What was I gonna do
I let myself go
And now we fly through the stars
Want this night will last...
And now we fly through the stars
Want this night will last for ever
Ho, ho, ho, hoooo...
Ain't nobody
Loves me better
Makes me happy
Makes me feel this way
Ain't nobody
Loves me better than you
Ain't nobody
Loves me better
Makes me happy
Makes me feel this way
Ain't nobody
Loves me better than you

Mix it down, sweep the mids

Ain't nobody

Ain't nobody

Ding, ding
When I spit it's frightening

Bim, bim
Když rýmuju je to děsivé...

Bim, bim
Když rýmuju je to děsivé
Má slova rychlejší než blesk
Připraven na výzvu
Není pochyb
Posloucháš-li tohle, pak nahlas
Máš ilegální mp3
Vystavenou na svém FTP
Tik, tak, tancujte
Slovní bomba, všichni naladění
Mám další zbrusu nový
Kousek
Říkám E, říkáš Z
Tenhle kousek frčí na M.I.K.R.U.
To jsem já
A tohle je to správný místo
Tlachám na mikrofon
Předvedu se
Jednoduše nejlepší
Smíchej to, vylaď středy
Ať to duní, je to byznys

Snadno chycená
Tak se to stalo
Naprosto přirozeně
Nevěděla jsem, že je to láska
Pak jsem ucítila tebe
Jak mě objímáš
Co jsem měla dělat
Nechala jsem se
Teď prolétáváme hvězdama
Chci, aby tato noc trvala...
Teď prolétáváme hvězdama
Chci, aby tato noc trvala věčně
Ho, ho, ho, hoooo...

Kdo si myslíš, že jsem?
Tak daleko se nikdy nedostaneš
Jako sýr a krekry
Sůl a kafe
Moje sliny chutný jak karamela
Smíchej to, vylaď středy
Ať to duní, je to byznys
Smíchejte to, vylaď středy
Ho, ho, ho, hoooo...
Není nikdo
Miluje mě víc
Dělá mě šťastnou
Tak se cítím
Není nikdo
Miluje mě víc než ty...

Smíchej to, vylaď středy

Snadno chycená
Tak se to stalo
Naprosto přirozeně
Nevěděla jsem, že je to láska
Pak jsem ucítila tebe
Jak mě objímáš
Co jsem měla dělat
Nechala jsem se
Teď prolétáváme hvězdama
Chci, aby tato noc trvala...
Teď prolétáváme hvězdama
Chci, aby tato noc trvala věčně
Ho, ho, ho, hoooo...
Není nikdo
Miluje mě víc
Dělá mě šťastnou
Tak se cítím
Není nikdo
Miluje mě víc než ty
Není nikdo
Miluje mě víc
Dělá mě šťastnou
Tak se cítím
Není nikdo
Miluje mě víc než ty

Smíchej to, vylaď středy

Není nikdo

Není nikdo

Bim, bim
Když rýmuju je to děsivé

top

c'est bleu

Right, right crew
Is everyone in?
Everybody in the place
It's time to spin
Gimme the place
When I rock the venue
Better get running
'Coz I'm coming for you
Boom, boom
Bang, bang
Slippy like a banana man
Fast track
Living like the Sheffield gang
A message across
I've got the second sight
Come on, posse
Are you ready for the night?

That's a direct order, do it now

Doux, doux l'amour est doux
Douce est ma vie
Ma vie dans tes bras
Doux, doux l'amour est doux
Douce est ma vie, ma vie prés de toi
Bleu, bleu l'amour est bleu
Berce mon coeur
Mon coeur amourex
Bleu, bleu l'amour est bleu
Bleu comme le ciel
Qui joue dans tes yeux

Turn it up
Yes
Gotta get strong man
Yeah
Come on

Talent imitates
Genius steals
That's what I mean
Got you under my wheels
I like my beats to roll
Through you mind and soul
More, more, more
'till you jump on the floor
I'm hardcore MC
Get myself in the zone
Living my life
Is like the world of unknown
After all the years
I got bigger and bigger
My barrels full of bullets
Now I'm pulling the trigger

Doux, doux l'amour est doux
Douce est ma vie
Ma vie dans tes bras
Doux, doux l'amour est doux
Douce est ma vie, ma vie prés de toi
Bleu, bleu l'amour est bleu
Berce mon coeur
Mon coeur amourex
Bleu, bleu l'amour est bleu
Bleu comme le ciel
Qui joue dans tes yeux

Watch out

We gonna kick it
Wild and wicked
Yes
Come on

In a world
When survival is the only rule
And feelings have no place
Where winning is everything
And weakness is fatal
How much difference
Can one person make?

Bleu, bleu l'amour est bleu
Talent imitates
Genius steals
Bleu, bleu l'amour est bleu
That's what I mean
Got you under my wheels
Bleu, bleu l'amour est bleu
Berce mon coeur
Mon coeur amourex
Bleu, bleu l'amour est bleu
Bleu comme le ciel
Qui joue dans tes yeux

What about now?

Raise your hands
Up to the sky
Raise your hands
Yeah - hey

Bleu, bleu l'amour est bleu
Bleu comme le ciel
Qui joue dans tes yeux

Dobře, dobře lidi
Jste tu všichni?
Všichni právě tady
Je čas to rozjet
Udělejte mi místo
Když to tady dávám do pohybu
Radši rychle utíkejte
Protože si jdu pro vás
Bum, bum
Prásk, prásk
Klouže to jak banánový muž
Drsňák
Žijící jako sheffieldský gang
Mám tu zprávu
Mám zvláštní schopnost
Pojďte lidi
Jste připraveni na tuhle noc?

To je přímý rozkaz, ihned tak učiňte

Sladká, sladká, láska je sladká
Sladký je i můj život
Můj život v tvém náručí
Sladká, sladká, láska je sladká
Sladký je i můj život s tebou
Modrá, modrá, láska je modrá
Konejší mé srdce
Mé srdce, lásko
Modrá, modrá, láska je modrá
Modrá jako nebe
Které hraje ve tvých očích

Spusťte to
Ano
Teď buď silný
Yeah
Jedem'

Talent napodobuje
Génius krade
To tím myslím
Mám vás pod mými koly
Mám rád, když můj beat projíždí
Vaší myslí a duší
Víc, víc, víc
Dokud skáčete na parketu
Jsem hardcorový MC
Dostal jsem se až na výsluní
Žít můj život
Je jako být v neznámém světě
Po všech těch letech
Jsem větší a větší
Hlavně mám plné nábojů
A teď jen mačkám spoušť

Sladká, sladká, láska je sladká
Sladký je i můj život
Můj život v tvém náručí
Sladká, sladká, láska je sladká
Sladký je i můj život s tebou
Modrá, modrá, láska je modrá
Konejší mé srdce
Mé srdce, lásko
Modrá, modrá, láska je modrá
Modrá jako nebe
Které hraje ve tvých očích

Pozor

Teď to rozjedeme
Divoce a hustě
Ano
Jedem'

Ve světě
Kde přežití je jediným smyslem
A city nemají své místo
Kde vyhrávat je vše
A slabost je osudová
Jakou změnu
Dokáže jedinec udělat?

Modrá, modrá, láska je modrá
Talent napodobuje
Génius krade
Modrá, modrá, láska je modrá
To tím myslím
Mám vás pod mými koly
Modrá, modrá, láska je modrá
Konejší mé srdce
Mé srdce, lásko
Modrá, modrá, láska je modrá
Modrá jako nebe
Které hraje ve tvých očích

A co teď?

Zvedněte ruce
Až do oblak
Zvedněte ruce
Yeah - hey

Modrá, modrá, láska je modrá
Modrá jako nebe
Které hraje ve tvých očích

top

close your eyes

Yeah
We're on the run like
Everyday another place to stay
The time has come, we start it right
Tonight that's what I say
Another chick to spend the night
Then driving all day
Check in, check out another city
Another play

If you close your eyes
Then I can take you all the way
Let me close your eyes
And I will take it all the way
If you close your eyes
Then I can take you all the way
Let me close your eyes
And I will take it all the way

Yeah
You wanna see what's up tonight
so let me take you there
A neverending party
you can join us if you dare
Straight on the floor,
I wanna see your hands up in the air
So let the aftershow begin
as I declare

Yeah
You can join us if you dare

Yeah
So let the aftershow begin
as I declare

If you close your eyes
Then I can take you all the way
Let me close your eyes
And I will take it all the way
If you close your eyes
Then I can take you all the way
Let me close your eyes
And I will take it all the way

If you close your eyes
Then I can take you all the way
Let me close your eyes
And I will take it all the way
If you close your eyes
Then I can take you all the way
Slowly slippin' away...
Haa, haa, slowly slippin' away...

Yeah
Jsme v pohybu snad
Každý den jiné místo
Už je čas, tak začínáme
Dnes v noci, to vám povídám
Další holka na noc
Pak na cestě celý den
Přijet, odjet, další město
Další show

Když zavřeš oči
Tak tě budu moci celého pohltit
Nech mě zavřít tvé oči
Abych tě mohla celého pohltit
Když zavřeš oči
Tak tě budu moci celého pohltit
Nech mě zavřít tvé oči
Abych tě mohla celého pohltit

Yeah
Chcete vědět, co se v noci bude dít
Tak pojďte se mnou
Nekonečný mejdan
Přidejte se, troufáte-li si
Přímo na parket
Chci vidět vaše ruce ve vzduchu
Nechť after show začne
Tak, jak říkám

Yeah
Přidejte se, troufáte-li si

Yeah
Nechť after show začne
Tak, jak říkám

Když zavřeš oči
Tak tě budu moci celého pohltit
Nech mě zavřít tvé oči
Abych tě mohla celého pohltit
Když zavřeš oči
Tak tě budu moci celého pohltit
Nech mě zavřít tvé oči
Abych tě mohla celého pohltit

Když zavřeš oči
Tak tě budu moci celého pohltit
Nech mě zavřít tvé oči
Abych tě mohla celého pohltit
Když zavřeš oči
Tak tě budu moci celého pohltit
Pomaloučku se vzdaluji...
Haa, haa, pomaloučku se vzdaluji...

top

the only one

The only one I know
Has come to take me away
The only one I know
Is mine when she stitches me

This one's for the masses
I'm calling you
Stand clear of the doors please

Welcome
Can't wait for the day to be done
We rock to the rhythm and drum
The sun roof's up
The window's down

Move on
'cause I wanna see all the masses
On the stage it's gonna be impressive
We travel with the speed of sound

It's the ride
You decide
You will never compromise
We analyse the session
Get the lesson, if you dare
The only one I know
Has come to take me away
The only one I know
Is mine when she stitches me

Ladies without gentlemen
This is the introduction!
Yeah eah eah eah yeah yeah yeay
Yeah eah eah eah yeah
Yeah eah eah eah yeah yeah yeay
Yeah eah eah eah yeah
Yeah eah eah eah yeah yeah yeay

Listen
Nobody's gonna bring us down
The louder the better we sound
You won't believe what's up tonight

Take me
You know it's all about the chicks
The reason we're still in the mix
I see you in the V.I.P.

No control
Let it roll
Tonight I'll take your soul
I confess no regrets
As we progress now
The only one I know
Has come to take me away
The only one I know
Is mine when she stitches me

Aaaah...
We are justified and we are ancient
Right

Yeah eah eah eah yeah yeah yeay
Yeah eah eah eah yeah
Yeah eah eah eah yeah yeah yeay

Yeah eah eah eah yeah
Yeah eah eah eah yeah yeah yeay
Yeah eah eah eah yeah
Yeah eah eah eah yeah yeah yeay
Yeah eah eah eah yeah
Yeah eah eah eah yeah yeah yeay
Yeah eah eah eah yeah

The only one I know...
The only one I know...

Jen jediná co znám
Přišla a odvedla mě
Jen jediná co znám
Je má, když mě píchá

Tohle je určené masám
Volám vás
Prosím, nestůjte mezi dveřmi

Vítejte
Nemůžu se dočkat toho dne
Rozjíždíme to s rhythm and drum
Sluneční clona je nahoře
Okna dole

Jedem
Chci vidět ty masy
Na pódiu to udělá dojem
Cestujeme rychlostí zvuku

Je to jízda
Rozhodni se
My kompromisy neděláme
Analyzujeme tuhle situaci
Chceš lekci, troufáš si?
Jen jediná co znám
Přišla a odvedla mě
Jen jediná co znám
Je má, když mě píchá

Dámy bez pánů
Tohle je jen začátek!
Yeah eah eah eah yeah yeah yeay
Yeah eah eah eah yeah
Yeah eah eah eah yeah yeah yeay
Yeah eah eah eah yeah
Yeah eah eah eah yeah yeah yeay

Poslouchejte
Nikdo nás nesrazí na kolena
Čím hlasitěji, tím lépe zníme
Neuvěříte, co se dnes v noci chystá

Vem' si mě
Víš, že je to všechno o holkách
Proto jsme stále naživu
Uvidíme se ve V.I.P.

Nekontrolovaně
Nechte to plynout
Dnes vám vezmu duši
Přiznávám bez milosti
Tak, jak postupujeme
Jen jediná co znám
Přišla a odvedla mě
Jen jediná co znám
Je má, když mě píchá

Aaargh
Jsme vyrovnaní a jsme starodávní
Jasný

Yeah eah eah eah yeah yeah yeay
Yeah eah eah eah yeah
Yeah eah eah eah yeah yeah yeay

Yeah eah eah eah yeah
Yeah eah eah eah yeah yeah yeay
Yeah eah eah eah yeah
Yeah eah eah eah yeah yeah yeay
Yeah eah eah eah yeah
Yeah eah eah eah yeah yeah yeay
Yeah eah eah eah yeah

Jen jediná, co znám...
Jen jediná, co znám...

top

sex and drugs and rock 'n' roll

Taking ya off the league
Indeed it's what I need

I'm faster than most
Cause I live on the coast

I'm here to progress
Way above all the rest
Gonna rip it up, we gonna kick it up
This tune is good and new
Come back and see my crew
Rock the set with a p
For perfection that's me

Ohh, ohh, ohh, ohh
Ohh, ohh, ohh, ohh
Sex and drugs  and rock'n'roll
Ohh, ohh, ohh, ohh
Ohh, ohh, ohh, ohh
Let your kiss unleash my soul
Ohh, ohh, ohh, ohh
Ohh, ohh, ohh, ohh
Sex and drugs and rock'n'roll
Ohh, ohh, ohh, ohh
Ohh, ohh, ohh, ohh
Let your kiss unleash my soul...

With all the rhymes I shoot
When all the chicks are cute

So let this rhyme flow
And let yourself go

I'm here to progress
Way above all the rest
We gonna kick it up
This is the big mash up
I'll run so many miles
I've got so many styles
Rock the set with a p
For perfection that's me

Ohh, ohh, ohh, ohh
Ohh, ohh, ohh, ohh
Sex and drugs  and rock'n'roll
Ohh, ohh, ohh, ohh
Ohh, ohh, ohh, ohh
Let your kiss unleash my soul
Ohh, ohh, ohh, ohh
Ohh, ohh, ohh, ohh
Sex and drugs and rock'n'roll
Ohh, ohh, ohh, ohh
Ohh, ohh, ohh, ohh
Let your kiss unleash my soul...

Tahám vás mimo tuhle ligu
To je to, co potřebuji

Jsem rychlejší než většina
Protože žiju na pobřeží

Jsem tu, abych postoupil
Nahoru nade všechny
Vykrademe to, podplatíme to
Takhle hudba je dobrá a nová
Vraťte se a uvidíte ted dav
Rozjížíme scénu na p
Jako perfektně, to jsem já

Ohh, ohh, ohh, ohh
Ohh, ohh, ohh, ohh
Sex a drogy a rock'n' roll
Ohh, ohh, ohh, ohh
Ohh, ohh, ohh, ohh
Nechť tvůj polibek odváže mou duši
Ohh, ohh, ohh, ohh
Ohh, ohh, ohh, ohh
Sex a drogy a rock'n' roll
Ohh, ohh, ohh, ohh
Ohh, ohh, ohh, ohh
Nechť tvůj polibek odváže mou duši...

Všechny ty rýmy co vystřeluju
Když jsou děvčate tak roztomilá

Tak nechte ty rýmy plynou
A uvolněte se

Jsem tu, abych postoupil
Nahoru nade všechny
Teď to roztočíme
Tohle je velká směsice stylů
Poběžím tolik mil
Mám tolik stylů
Rozjížíme scénu na p
Jako perfektně, to jsem já

Ohh, ohh, ohh, ohh
Ohh, ohh, ohh, ohh
Sex a drogy a rock'n' roll
Ohh, ohh, ohh, ohh
Ohh, ohh, ohh, ohh
Nechť tvůj polibek odváže mou duši...
Ohh, ohh, ohh, ohh
Ohh, ohh, ohh, ohh
Sex a drogy a rock'n' roll
Ohh, ohh, ohh, ohh
Ohh, ohh, ohh, ohh
Nechť tvůj polibek odváže mou duši...

top

copyright

We party until the roof came in
24 hours baby we do win the game

I'm rocking to the rhythm
Of the groovy, groovy
Rocking to the rhythm
Of the beat I, beat I
Take a club apart in a minute
No doubt
Drink the bar dry
Grab all the babes and we're out

Looking for a good time I'm the guy
I'm the party and that's no lie
We party until the roof came in
24 hours baby we do win the game

I'm here to excite, do it right
Getting strong for one more night
Take a club and bar in a minute
No doubt
Drank a bottle, we paid
And we're out

If you rock the decks, I start to flex
Get me in the zone
On the microphone

Bounce, come on
Bounce, shake it

Give us another one
I'm wreckin'

Move that, yeah, groove that
Hey, you know than don't lose that
While I start feel like Prosac
Just got to my place
Let me then who's that?

I'm rocking to the rhythm
Of the groovy, groovy
Rocking to the rhythm
Of the beat I, beat I
Looking for a good time I'm the guy
I'm the party and that's no lie
Finally we're above
To show the show
Smiling on a scene
'coz we got the globe

Check out the sound,
Here is the rhythm
Even bigger then before,
It's loud and kickin'
Don't stop, get it, got it?
Push it, the booty
You got it under the hood

If you rock the decks, I start to flex
Get me in the zone
On the microphone

Bounce, come on
Bounce, check it

Give us another one
I'm wreckin'

Paříme, až dokud nespadne střecha
24 hodin, baby, všechno vyhrajeme

Já pařím do rytmu
Parádního, parádního
Pařím do rytmu
Beatu já, beatu já
Do minuty jsme rozebrali klub
Není pochyb
Vypili jsme celý bar do sucha
A jsme pryč

Chcete si užít, pak jsem ten pravý
Já jsem mejdan, to není lež
Paříme, až dokud nespadne střecha
24 hodin, baby, všechno vyhrajeme

Jsem tu, abych vzrušoval, správně
Budťe silní ještě jednu noc
Do minuty jsme v klubu, u baru
Není pochyb
Vypili jsme láhev, zaplatili
A jsme pryč

Když jede muzika, předvedu se
Dostaňte mě na místo
Kde je mikrofon

Hopsej, pojď
Hopsej, třes se

Dejte nám ještě jednu
Chci se opít

Pohněte se, yeah, hýbejte se
Hej, znáte to, tak to nepokažte
Cítím se, jako kdybych si dal Prosac
Dorazili jsme ke mně
Řekněte mi, kdo je tohle?

Já pařím do rytmu
Parádního, parádního
Pařím do rytmu
Beatu já, beatu já
Chcete si užít, pak jsem ten pravý
Já jsem mejdan, to není lež
Konečně, jsme nahoře
Předvedem šou všech šou
Na scéně se usmíváme
Už máme sošku

Vyzkoušejte ten zvuk
Tady je rytmus
Ještě větší než dříve
Hlasitý a drsný
Nepřestávejte, chápete, máte to?
Tancujte, zadkem
Máte ho pod kapotou

Když jede muzika, předvedu se
Dostaňte mě na místo
Kde je mikrofon

Hopsej, pojď
Hopsej, zkus to

Dejte nám ještě jednu
Chci se opít

top

summer dream

Laa la la la la laa, la la la la laa
La la la la summer dream
Laa la la la la laa, la la la la laa
Laa la la la la

Come on crew now energize the mic
This is what you came for tonight
Back on stage living for the hardcore
You better take care 'bout
The business on the floor
Shining like the sun
In the early morning
I spit rhymes 'pon the mic
like a warning
Shot from a pistol, a big bang
Ring the alarm,
'cause your bells been rang

Laa la la la la laa, la la la la laa
La la la la summer dream

Laa la la la la laa, la la la la laa
La la la la summer dream
Yeah
Laa la la la la laa, la la la la laa
La la la la summer dream

Laa la la la la laa, la la la la laa
La la la la summer dream
Get up

When I chat 'pon the mic
As a kind of expression
Other MC's get a clinical depression
I'll leave them needin' someone
from the medical profession
Winning is my, my only obsession
Come on time to really get groovin'
Get you all jumpin'
Get you all movin'
Rippin' up the mic, I love to run
Rippin' it raw
I'm the number one, yeah

Laa la la la la laa, la la la la laa
La la la la summer dream

Laa la la la la laa, la la la la laa
La la la la summer dream

Yes
Laa la la la la laa, la la la la laa
La la la la summer dream

Laa la la la la laa, la la la la laa
La la la la summer dream

Shining like the sun
In the early morning

Gotta gotta get get
gotta gotta get get
I spit rhymes 'pon the mic
Like a warning

Get you all jumpin'
get you all movin'

Laa la la la la laa, la la la la laa
La la la la summer dream

Laa la la la la laa, la la la la laa
La la la la summer dream

Laa la la la la laa, la la la la laa
La la la la summer dream

Laa la la la la laa, la la la la laa
La la la la summer dream
Laa la la la la laa, la la la la laa
La la la la summer dream

Laa la la la la laa, la la la la laa
La la la la letní sen
Laa la la la la laa, la la la la laa
Laa la la la la

Pojďte lidi, povzbuďte mikrofon
Tohle je to, proč jste dnes přišli
Zpátky na pódiu, žijeme pro hardcore
Radši se začněte starat
O to, co se na parketu děje
Zářím jako slunce
Časně z rána
Sypu rýmy na mikrofon
Berte to jako varování
Výstřel z pistole, velká rána
Spusťte alarm
Někdo zvoní na váš zvonek

Laa la la la la laa, la la la la laa
La la la la letní sen

Laa la la la la laa, la la la la laa
La la la la letní sen
Yeah
Laa la la la la laa, la la la la laa
La la la la letní sen

Laa la la la la laa, la la la la laa
La la la la letní sen
Vstávejte

Když mluvím na mikrofon
To je můj způsob sebe prezentace
Ostatní MC propadají depresím
Nechám je, ať si sami najdou někoho
Z oboru medicíny
Vyhrávat je mou, mou závislostí
Jdeme, je čas tomu dát grády
Všechny vás rozeskákat
Všechny vás rozjet
Vykrádám mikrofon, rád běhám
Vykrádám natvrdo
Jsem číslo jedna, yeah

Laa la la la la laa, la la la la laa
La la la la letní sen

Laa la la la la laa, la la la la laa
La la la la letní sen

Ano
Laa la la la la laa, la la la la laa
La la la la letní sen

Laa la la la la laa, la la la la laa
La la la la letní sen

Zářím jako slunce
Časně z rána

Musím, musím jít, jít
Musím, musím jít, jít
Sypu rýmy na mikrofon
Berte to jako varování

Všechny vás rozeskákat
Všechny vás rozjet

Laa la la la la laa, la la la la laa
La la la la letní sen

Laa la la la la laa, la la la la laa
La la la la letní sen

Laa la la la la laa, la la la la laa
La la la la letní sen

Laa la la la la laa, la la la la laa
La la la la letní sen
Laa la la la la laa, la la la la laa
La la la la letní sen

top

friends turbo

Skip the intro

We got the turbo
One, two
One, two, three, four

We gonna hit you harder

Come on, come on

Yeah

Chicks in motion
Across the ocean
We start the party
Now come on everybody
Yeah

Friends, we'll be friends,
We'll be friends
We'll be friends
Friends, we'll be friends,
We'll be friends
We'll be friends

Bass
Friends, we'll be friends,
We'll be friends
We'll be friends

Oooh, ho hoo...

Turbo

Come on, come on

Keep it up now
Speed it up now
Keep it up now
Yes

No more coffee
Just have a beer
We like to party
That's why I'm here
Yeah
Friends, we'll be friends,
We'll be friends
We'll be friends

Yes
Friends, we'll be friends,
We'll be friends
We'll be friends

Can you tell me
How do I get off the bus
Right?

To the beat now
One, two, three, four

Přeskočte úvod

Máme tu turbo
Raz, dva
Raz, dva, tři, čtyři

Udeříme na vás tvrději

Jedem', jedem'

Yeah

Holky v pohybu
Přes oceán
Rozjíždíme mejdan
Tak všichni přijďte
Yeah

Přátelé, budeme přátelé,
Budeme přátelé
Budeme přátelé
Přátelé, budeme přátelé,
Budeme přátelé
Budeme přátelé

Bas
Přátelé, budeme přátelé,
Budeme přátelé
Budeme přátelé

Oooh, ho hoo...

Turbo

Jedem', jedem'

Vydržte to
Zrychlete to
Vydržte to
Ano

Už žádný kafe
Dám si pivo
Mám rád mejdany
Proto jsem tu
Yeah
Přátelé, budeme přátelé,
Budeme přátelé
Budeme přátelé

Ano
Přátelé, budeme přátelé,
Budeme přátelé
Budeme přátelé

Prozraďte mi
Jak se dostanu z autobusu
Jasný?

A teď k beatům
Raz, dva, tři, čtyři

top