top

horny in jericho

The ultimate aural orgasm
The ultimate aural orgasm
The ultimate aural orgasm
The ultimate aural orgasm

The ultimate aural orgasm

The ultimate aural orgasm
The ultimate aural...
The ultimate aural...
The ultimate aural...
The ultimate aural...

Největší sluchový orgasmus
Největší sluchový orgasmus
Největší sluchový orgasmus
Největší sluchový orgasmus

Největší sluchový orgasmus

Největší sluchový orgasmus
Největší sluchový...
Největší sluchový...
Největší sluchový...
Největší sluchový...

top

behind the cow

In the year of the Lord
1994
We conquered the floor
That was then
This is chapter four

I cause a riot on the stage
Like a lion in the cage
Coming down with the sound
Worth a milion pounds

Zippidy zippidy doo da
Zippidy doo da hey
Woderful day I wanna say with no delay
Zippidy zippidy doo da
Zippidy doo da hey
Say with no delay MC H. gonna play!

The legend
Behind the cow

Come on
Tonight
Hooray
The is the way
Come on
Tonight
Hooray
This is my way

Aaaaa...
Yeah
Alright
Zippidy zippidy doo da
Zippidy doo da hey
Woderful day I wanna say with no delay
Zippidy zippidy doo da
Zippidy doo da hey
Say with no delay gonna blow you away!

The legend
Behind the cow

Come on
Tonight
Hooray
The is the way
Come on
Tonight
Hooray
This is my way

Alright crew
Introducing Mr. Fatman Scoop
Yeah
What's up, what's up, what's up
Fatman Scoop
Rock the jam, rock the jam, once again
Fatman Scoop
Rock the jam, rock the jam, once again
Come on
Scooter's in da house, hands up, hands up
Scooter's in da house, hands up, hands up

Yeah
H.P.'s in da house, put 'em up, put 'em up
H.P.'s in da house
Here we go
Anybody just
Jump, jump, jump, jump
Pull 'em up, pull 'em up
Anybody just
Jump, jump, jump, jump, jump
Yeah
Don't stop

Peace

This is the legend
Behind the cow

Come on
Tonight
Hooray
The is the way
Come on
Tonight
Hooray
This is my way

This is my way

Léta Páně
1994
Jsme dobyli parket
Ale to bylo
Tohle je kapitola čtyři

Dělám výtržnosti na parketu
Jako lev v kleci
Přicházím se zvukem
Který má cenu milionů liber

Zippidy zippidy doo da
Zippidy doo da hey
Báječný den, chci to říct bez otálení
Zippidy zippidy doo da
Zippidy doo da hey
Říct bez otálení, MC H. to rozjede!

Legenda
Za krávou

Pojďte
Dnes v noci
Hurá
Tohle je ta cesta
Pojďte
Dnes v noci
Hurá
Tohle je má cesta

Aaaaa...
Yeah
Dobře
Zippidy zippidy doo da
Zippidy doo da hey
Báječný den, chci to říct bez otálení
Zippidy zippidy doo da
Zippidy doo da hey
Říct bez otálení, vyhodím vás do vzduchu!

Legenda
Za krávou

Pojďte
Dnes v noci
Hurá
Tohle je ta cesta
Pojďte
Dnes v noci
Hurá
Tohle je má cesta

Dobře dave
Představuji vám pana Fatmana Scoopa
Yeah
Copak, copak, copak
Fatman Scoop
Rozjeďte to, rozjeďte to, ještě jednou
Fatman Scoop
Rozjeďte to, rozjeďte to, ještě jednou

Pojďte
Scooter jsou tady, ruce nahoru, ruce nahoru
Scooter jsou tady, ruce nahoru, ruce nahoru

Yeah
H.P. je tady, dejte je nahoru, dejte je nahoru
H.P. je tady

Jdeme
Všichni jenom
Skákejte, skákejte, skákejte, skákejte
Dejte je nahoru, dejte je nahoru
Všichni jenom
Skákejte, skákejte, skákejte, skákejte, skákejte

Yeah
Nepřestávejte

Mír

Tohle je legenda
Za krávou

Pojďte
Dnes v noci
Hurá
Tohle je ta cesta
Pojďte
Dnes v noci
Hurá
Tohle je má cesta

Tohle je má cesta

top

does the fish have chips?

Alright
Gonna get that breakbeat pressure

Futuristic forces fight for fidelity
Yeah

I am the fighter
And not the writer
I live my lifetime
Blow in the nighttime
Wrap your head around this stuff, crew
You can nap it
It's the rough-rogged, ever-ready raw-core classic
Yeah

Alright now
Shake your hips
One question
Does the fish have chips?
Woo hoo
Woo hoo
Woo hoo
Woo hoo
Woo hoo - hoo - hoo

I'm in love with myself
'Coz it's good for my health
I drive a Rolls Royce
'Coz it's good for my voice
Bo, pure nasty habit, sadness I can't have it
Do your move, best your style, gonna dance now rapid
Yeah

Alright now
Shake your hips
One question
Does the fish have chips?
Woo hoo
Woo hoo
Woo hoo
Woo hoo
Woo hoo

Get this party started
Woo hoo
Going out of my head
Woo hoo
Get this party started
Woo hoo
Yeah
Woo hoo - hoo

Well
This is the ultimate aural orgasm
We got to make you rock
And dance till we drop
Gonna get you out of your seat
Listen to the words that I speak
Yeah
Shake your hips
And again
Does the fish have chips?
Woo hoo
Does the fish have chips?
Woo hoo
Does the fish have chips?
Woo hoo
Does the fish have chips?
Woo hoo
Come on
Woo hoo
Woo hoo
Aaargh...
Woo hoo
Yeah
Woo hoo
Does the fish have chips?
Woo hoo
How go I get off the bus?

top

the united vibe

Welcome back
Sheer energy
Total energy
Check in, stay tuned, fly out!

H. is back
We got the 4th attack
Yeah
Gabba hey, gabba hey
Gabba hey, gabba hey

Like Vanilla in disguise
My name is Ice!
Gabba hey, gabba hey
Gabba hey, gabba hey
I got the kicks
I spit bricks
In the mix I got the pics
Slam you harsh
Bars that pound
Hype on our sound
From the top to the ground
Bang of the floor
We need the haaard...core!

Alright!
Chicks is back!
Time to represent the united vibe
Come on
I wanna hear you

Yes

I'm the Screaming Lord
I need your support
Gabba hey, gabba hey
Gabba hey, gabba hey

Like Hugh and his babies
I'm addicted to ladies
Gabba hey, gabba hey
Gabba hey, gabba hey
Smashing up the vibes
Inside ya weekend tell your friend
This is a masterpiece
No quick release
Dropping a free
I'm the person that you always ever wanted to be

Yeah

Loud and clear I got a rough idea

Slowin' it down

Slowin' it down

Right about now jungle business
This is the way

Aaahhh...

Nostalgia isn't what it used to be!

Now set the roof on fire
And everybody
Come on

Come on

Yeah

Right now

Vítejte zpět
Čirá energie
Naprostá energie
Přidejte se, zůstaňte naladěni a odleťte!

H. je zpět
Je tu 4. útok
Yeah
Gabba hey, gabba hey
Gabba hey, gabba hey

Jako Vanilla v přestrojení
Mé jméno je Ice!
Gabba hey, gabba hey
Gabba hey, gabba hey

Dokážu to nakopnout
Plivu cihly
V mixu, mám i obrázky
Prásknu s vámi tvrdě
Roztlučte ty mříže
Zblázněte se při tom zvuku
Od shora až na zem
Práskněte sebou na podlahu
Potřebujeme haaard...core!

Dobře!
Chicks je zpět!
Je čas představit vám jednotnou vlnu
Jedeme
Chci vás slyšet

Ano

Já jsem Řvoucí Lord
Potřebuji vaši podporu
Gabba hey, gabba hey
Gabba hey, gabba hey

Jako Hugh a jeho děvčata
I já jsem závislý na ženských
Gabba hey, gabba hey
Gabba hey, gabba hey

Ničíme ty vlny
Uvnitř tvého víkendu, řekni to kámošovi
Tohle je mistrovské dílo
Žádná rychlovka
A zadarmo
Já jsem ten, kým jsi vždycky chtěl být

Yeah

Z čista a jasna mám šílený nápad

Zpomalte to

Zpomalte to

Právě teď jungle business
Tohle je ta cesta

Aaahhh...

Nostalgie už není tím, čím bývala!

Podpalte střechu
A všichni
Jdeme

Jdeme

Yeah

Právě teď

top

lass uns tanzen

Lass uns tanzen...

Lass uns tanzen...

Lass uns tanzen oder ficken oder beides
Denn morgen sind wir tot!
Lass uns tanzen oder ficken oder beides
Denn morgen sind wir tot!
Lass uns tanzen oder ficken oder beides
Denn morgen sind wir tot!
Lass uns tanzen oder ficken oder beides
Denn morgen sind wir tot...

Lass uns tanzen oder ficken oder tanzen
Oder ficken oder tanzen oder ficken
Oder ficken oder beides oder ficken oder
Tanzen oder ficken oder tanzen oder tanzen
Oder ficken oder tanzen oder beides
Oder tanzen, ficken, tanzen, ficken, tanzen
Ficken, tanzen, ficken, tanzen, ficken,
Tanzen...

DENN MORGEN SIND WIR TOT

Lass uns tanzen oder ficken oder beides
Denn morgen sind wir tot!
Lass uns tanzen oder ficken oder beides
Denn morgen sind wir tot!

Lass uns tanzen oder ficken oder tanzen
Oder ficken oder tanzen oder ficken
Oder ficken oder beides oder ficken oder
Tanzen oder ficken oder tanzen oder tanzen
Oder ficken oder tanzen oder beides
Oder tanzen, ficken, tanzen, ficken, tanzen
Ficken, tanzen, ficken, tanzen, ficken,
Tanzen...

DENN MORGEN SIND WIR TOT

DENN MORGEN SIND WIR TOT

Nechte nás tancovat...

Nechte nás tancovat...

Nechte nás tancovat nebo šukat nebo obojí
Zítra budeme mrtví!
Nechte nás tancovat nebo šukat nebo obojí
Zítra budeme mrtví!
Nechte nás tancovat nebo šukat nebo obojí
Zítra budeme mrtví!
Nechte nás tancovat nebo šukat nebo obojí
Zítra budeme mrtví...

Nechte nás tancovat nebo šukat nebo tancovat
Nebo šukat nebo tancovat nebo šukat
Nebo šukat nebo obojí nebo šukat nebo
Tancovat nebo šukat nebo tancovat nebo tancovat
Nebo šukat nebo tancovat nebo obojí
Nebo tancovat, šukat, tancovat, šukat, tancovat
Šukat, tancovat, šukat, tancovat, šukat,
Tancovat...

ZÍTRA BUDEME MRTVÍ!

Nechte nás tancovat nebo šukat nebo obojí
Zítra budeme mrtví!
Nechte nás tancovat nebo šukat nebo obojí
Zítra budeme mrtví!

Nechte nás tancovat nebo šukat nebo tancovat
Nebo šukat nebo tancovat nebo šukat
Nebo šukat nebo obojí nebo šukat nebo
Tancovat nebo šukat nebo tancovat nebo tancovat
Nebo šukat nebo tancovat nebo obojí
Nebo tancovat, šukat, tancovat, šukat, tancovat
Šukat, tancovat, šukat, tancovat, šukat,
Tancovat...

ZÍTRA BUDEME MRTVÍ!

ZÍTRA BUDEME MRTVÍ!

top

u.f.o. phenomena

...
Roger Twank... Tranquility
We copy you on the ground
You got a bunch of guys about to turn blue
We're breathing again
Thanks a lot

U.F.O. phenomena
Across the sky like a star
U.F.O. phenomena
Adamski may have gone too far
U.F.O. phenomena
On planet Earth it's so bizzare

U.F.O. phenomena
Across the sky like a star
U.F.O. phenomena
Adamski may have gone too far
U.F.O. phenomena
On planet Earth it's so bizzare

...
Rozumím tady Twank... tady Tranquility
Máme vás na zemi
Tady je skupina lidí, co už skoro zmodrala
Teď se zase můžeme nadýchnout
Díky moc

U.F.O. fenomén
Napříč celou oblohou jako hvězda
U.F.O. fenomén
Adamski možná zašel příliš daleko
U.F.O. fenomén
Na Zemi se to zdá tak bizarní

U.F.O. fenomén
Napříč celou oblohou jako hvězda
U.F.O. fenomén
Adamski možná zašel příliš daleko
U.F.O. fenomén
Na Zemi se to zdá tak bizarní

top

ratty's revenge

Yeah

Moving with the right directive
We got the sound for those who are selective

Yes, man
Set it off with the loud bang
Rock on the set with the mic in my hand
We kick it off with the nuff nuff clout
MC H. set it off
'Coz I got the mouth
We are here to progress
On the mission that stands above all the rest
When I rock on the set with a P. for perfection
The set was ours at my last recollection
Yeah

My young love said to me
My mother won't mind
And my father won't slight you for your lack of kind
And she stepped away from me and this she did say
It will not be long till our wedding day

Alright
This one's going out to our posse
To all the junglist boys and girls in the place

Yes

Come on

Yeah
Tonight!
Get in line your mind and your views in order
Make them run like water
We kick it off send ya on a brainbender
Pay attention you're next on the agenda
We are here to progress
On the mission that stands above all the rest

OK
If I had to choose
I'd be by myself
I wanna be in love
But with nobody else, ha ha
To all da crew and every wrench
Listen, this is Ratty's revenge
Yeah...

My young love said to me
My mother won't mind
And my father won't slight you for your lack of kind
And she stepped away from me and this she did say
It will not be long till our wedding day

Yeah

Řídíme se těmi správným směrnicemi
Tohle je hudba pro ty, kteří jsou vybíraví

Jasně, chlape
Odstartuj to pořádně nahlas
Rozjíždím to na scéně s mikrofonem v ruce
Nakopli jsme to ovlivnění bláznivými hlupáky
MC H. to rozjel
Protože mám pusu
Jsme tu, aby se něco dělo
Tahle mise stojí nad vším ostatním
Když to rozjíždím na P, jako perfektně
Co si vzpomínám, i posledně jsme vyhráli
Yeah

Má mladá láska mi řekla
Že to matce vadit nebude
A otec vám různé nedostatky odpustí
A pak poodstoupila a řekla mi
Že do svatby už je blízko

Dobře
Tohle je pro naše posse
Pro všechny junglisty a junglistky

Ano

Jdeme

Yeah
Dnes v noci!
Si dejte svou mysl a názory do pořádku
Ať proudí jako vida
Nakopneme to, až se vám z toho zatočí hlava
Dávejte pozor, jste další na řadě
Jsme tu, aby se něco dělo
Tohle mise stojí nad vším ostatním

OK
Pokud bych si měl vybrat
Zůstal bych sám
Chci být zamilován
Ale do nikoho jiného, ha ha
Pro celý dav a do všech zákoutí
Poslouchejte, tohle je pomsta Ratty
Yeah...

Má mladá láska mi řekla
Že to matce vadit nebude
A otec vám různé nedostatky odpustí
A pak poodstoupila a řekla mi
Že do svatby už je blízko

top

the shit that killed elvis

Next message
It is Bam
Call me and tell me if you're funking alive
Fucking alive, fucking alive, fucking alive
Fucking alive, fucking alive, fucking alive
Fucking alive, fucking alive

This one’s going out
To everybody in the place
Biggin' up their chest, screwing up their face
Listening to the jungle, the jungle drum and bass
Gonna get your karma when you're
Old and grey
If you see this music here to stay
This is what I wanna say
Drum and bass and jungle will never die
To all the girls and guys who like to drink
And get high
Wanna do the best
That the money can buy
Yeah

Hook me up with the shit that killed Elvis
Hook me up with the shit that killed Elvis
Hook me up with the shit that killed Elvis
Hook me up with the shit that killed Elvis
Hook me up with the shit that killed Elvis
Hook me up with the shit that killed Elvis
Hook me up with the shit that killed Elvis
Hook me up
WITH THE SHIT THAT KILLED ELVIS

Tup - tu - du - du - dup
Tup - tu - du - du - dup
Tup - tu - du - tu - du
Tup - tu - du - du - dup
Tup - tu - du - du - dup
Tup - tu - du - tu - du

Hey, hey, hey
Yeah
Tup - tu - du - du - dup
Tup - tu - du - du - dup
Tup - tu - du - tu - du
Hey, hey, hey

Come on
Tup - tu - du - du - dup
Tup - tu - du - du - dup
Tup - tu - du - tu - du
Hey, hey, hey
Tup - tu - du - du - dup
Tup - tu - du - du - dup
Tup - tu - du - tu - du
Hey, hey, hey

Hold on wait a minute
I'm on the mic, get with it
In it to win it, gonna take you outta limits
I set it come on set it, kick and smash it
Gonna chant to any music with a gimmick with the lyric
Come on here's the place to be
And she got a taste of me
Whether doggy style or whether facing me
Looking for a good time, I'm the guy to see
Too much of me will ever make you O.D.
Yeah

Hook me up with the shit that killed Elvis
Hook me up with the shit that killed Elvis
Hook me up with the shit that killed Elvis
Hook me up
WITH THE SHIT THAT KILLED ELVIS
Tup - tu - du - du - dup
Tup - tu - du - du - dup
Tup - tu - du - tu - du

Hey, hey, hey
Tup - tu - du - du - dup
Tup - tu - du - du - dup
Tup - tu - du - tu - du
Hey, hey, hey

Come on
Tup - tu - du - du - dup
Tup - tu - du - du - dup
Tup - tu - du - tu - du
Hey, hey, hey
Yeah
Tup - tu - du - du - dup
Tup - tu - du - du - dup
Tup - tu - du - tu - du
Hey, hey, hey

Tup - tu - du - du - dup
Tup - tu - du - du - dup
Tup - tu - du - tu - du
Hey, hey, hey
Tup - tu - du - du - dup
Tup - tu - du - du - dup
Tup - tu - du - tu - du
Hey, hey, hey

Come on
Tup - tu - du - du - dup
Tup - tu - du - du - dup
Tup - tu - du - tu - du
Hey, hey, hey
Tup - tu - du - du - dup
Tup - tu - du - du - dup
Tup - tu - du - tu - du
Hey, hey, hey

Sorry, Elvis just left the building
Please, try again

Další zpráva
Tady Bam
Zavolej mi a řekni mi, jestli ještě kurva žiješ
Kurva žiješ, kurva žiješ, kurva žiješ
Kurva žiješ, kurva žiješ, kurva žiješ
Kurva žiješ, kurva žiješ

Tohle to je pro všechny
Kteří jsou tu na place
Vypínají prsa a divně se tváří
Poslouchejte jungle, junglu drum and bass
Přijdete o své kouzlo, až budete
Staří a šedí
Pokud vidíte tuhle hudbu, tak zůstaňte
Tohle vám chci říct
Drum and bass a jungle nikdy nezemře
Pro všech holky a kluky, kteří rádi pijí
A baví se
Chci dělat to nejlepší
Co se dá za peníze koupit
Yeah

Tak mi dej tu sračku, která zabila Elvise
Tak mi dej tu sračku, která zabila Elvise
Tak mi dej tu sračku, která zabila Elvise
Tak mi dej tu sračku, která zabila Elvise
Tak mi dej tu sračku, která zabila Elvise
Tak mi dej tu sračku, která zabila Elvise
Tak mi dej tu sračku, která zabila Elvise
Tak mi dej tu
SRAČKU, KTERÁ ZABILA ELVISE

Tup - tu - du - du - dup
Tup - tu - du - du - dup
Tup - tu - du - tu - du
Tup - tu - du - du - dup
Tup - tu - du - du - dup
Tup - tu - du - tu - du

Hey, hey, hey
Yeah
Tup - tu - du - du - dup
Tup - tu - du - du - dup
Tup - tu - du - tu - du
Hey, hey, hey

Jdeme
Tup - tu - du - du - dup
Tup - tu - du - du - dup
Tup - tu - du - tu - du
Hey, hey, hey
Tup - tu - du - du - dup
Tup - tu - du - du - dup
Tup - tu - du - tu - du
Hey, hey, hey

Zastav, počkej chvíli
Já jsem u mikrofonu, srovnej se s tím
Prostě to vyhraju, vyvedu tě z míry
Já to dávám, jo, dávám, jedu a ničím
Zpívám na každou hudbu, mám triky a texty
Pojď, tohle je to místo, kde být
A ano má na mě chuť
Jestli zezadu, nebo ke mě bude čelem
Když si chceš užít, pak jsem ten pravý
Příliš mnoho mě vám způsobí předávkování
Yeah

Tak mi dej tu sračku, která zabila Elvise
Tak mi dej tu sračku, která zabila Elvise
Tak mi dej tu sračku, která zabila Elvise
Tak mi dej tu
SRAČKU, KTERÁ ZABILA ELVISE
Tup - tu - du - du - dup
Tup - tu - du - du - dup
Tup - tu - du - tu - du

Hey, hey, hey
Tup - tu - du - du - dup
Tup - tu - du - du - dup
Tup - tu - du - tu - du
Hey, hey, hey

Jdeme
Tup - tu - du - du - dup
Tup - tu - du - du - dup
Tup - tu - du - tu - du
Hey, hey, hey
Yeah
Tup - tu - du - du - dup
Tup - tu - du - du - dup
Tup - tu - du - tu - du
Hey, hey, hey

Tup - tu - du - du - dup
Tup - tu - du - du - dup
Tup - tu - du - tu - du
Hey, hey, hey
Tup - tu - du - du - dup
Tup - tu - du - du - dup
Tup - tu - du - tu - du
Hey, hey, hey

Come on
Tup - tu - du - du - dup
Tup - tu - du - du - dup
Tup - tu - du - tu - du
Hey, hey, hey
Tup - tu - du - du - dup
Tup - tu - du - du - dup
Tup - tu - du - tu - du
Hey, hey, hey

Pardon, Elvis právě odešel
Zkuste to jindy

top

imaginary battle

Yeah yeah yeah yeah yeah yeah YEAH!

This one is a battle just for you and I
If you wanna see the greatest MC
All you have to do is watching me
Alright

Take me, ah ha
Take me, ah ha

You told me you are heavyweight
You're light as a feather
Take me, ah ha
Take me, ah ha

If I see you, I'll switch I'm not a nice fella
Your last release was anything but a seller
Take, take, take me, ah ha
Take me, ah ha

And your microphone fears the word acapella
Oh, oh, oh, baseline
So I need a baseline
So I need a baseline
So I need a baseline
So I need a baseline

Take, take, take me, ah ha
Take me, ah ha

On the elevator to the top of the paperchase
Take, take, take me, ah ha
Take me, ah ha

Face to face writing rhymes and communicate
Take me, ah ha
Take me, ah ha

I'm motivated, incredibly highly elevated
Take me, ah ha
Take me, ah ha
Smooth in the mind and more sophisticated
Oh, oh, oh, baseline
So I need a baseline
So I need a baseline
So I need a baseline
So I need a baseline

You told me you are heavyweight
You're light as a feather
If I see you, I'll switch I'm not a nice fella
Your last release was anything but a seller
And your microphone fears the word acapella

Ohohohoh, baseline...
So I need a baseline
So I need a baseline
Here we go
Take me, ah ha
Take me, ah ha
Take me, ah ha
Oh, oh, oh, baseline
Take me, ah ha
Take me, ah ha
Take me, ah ha
Oh, oh, oh, baseline
Take me, ah ha
Take me, ah ha
Take me, ah ha
Take me, ah ha
Take me, ah ha
Take me, ah ha
Take me, ah ha
Take me, ah ha
Oh, oh, oh, baseline...

Yeah yeah yeah yeah yeah yeah YEAH!

Tohle je bitva jen mezi tebou a mnou
Jestli chceš vidět nejlepšího MCho
Vše, co musíš udělat, je sledovat mě
Jasný

Ber mě, ah ha
Ber mě, ah ha

Říkal jsi, že jsi těžká váha
Jsi ale lehký jako pírko
Ber mě, ah ha
Ber mě, ah ha

Jak tě uvidím, tak končíš, nejsem kámoš
Tvá poslední deska nebyla nic
Ber, ber, ber mě, ah ha
Ber mě, ah ha

A tvůj mikrofon se bojí slov bez hudby
Oh, oh, oh, basová linka
Potřebuju basovou linku
Potřebuju basovou linku
Potřebuju basovou linku
Potřebuju basovou linku

Ber mě, ah ha
Ber mě, ah ha

Výtahem až na vrchol tohohle případu
Ber, ber, ber mě, ah ha
Ber mě, ah ha

Tváří v tvář, píšu rýmy a komunikuji
Ber mě, ah ha
Ber mě, ah ha

Jsem motivován, neuvěřitelně vysoký
Ber mě, ah ha
Ber mě, ah ha

Chytrý a více sofistikovaný
Oh, oh, oh, basová linka
Potřebuju basovou linku
Potřebuju basovou linku
Potřebuju basovou linku
Potřebuju basovou linku

Říkal jsi, že jsi těžká váha
Jsi ale lehký jako pírko
Jak tě uvidím, tak končíš, nejsem kámoš
Tvá poslední deska nebyla nic
A tvůj mikrofon se bojí slov bez hudby

Ohohohoh, basová linka...
Potřebuju basovou linku
Potřebuju basovou linku
Jedem
Ber mě, ah ha
Ber mě, ah ha
Ber mě, ah ha
Oh, oh, oh, basová linka
Ber mě, ah ha
Ber mě, ah ha
Ber mě, ah ha
Oh, oh, oh, basová linka
Ber mě, ah ha
Ber mě, ah ha
Ber mě, ah ha
Ber mě, ah ha
Ber mě, ah ha
Ber mě, ah ha
Ber mě, ah ha
Ber mě, ah ha
Oh, oh, oh, basová linka...

top

scarborough affair

Alright now
The rude boy, king of hardcore is back in town
The futuristic entertainer
The stage is my arena

I step on toes when I flow
Don't get offended
I get with it when I kick it
And comprehend it

This a one a what I call it pitchback
It will be pitchblack
MCs better fix up your head
Write some proper rap
No say you're wack
I'll check, Horseman's back
Yeah
Are you going to Scarborough fair?
Parsley, sage, rosemary and thyme
Remember me to one who lives there
He once was a true love of mine

I lose my mind when I chat
I'm gonna bring it back
I'll be sharp like a razor, no stargaser
Like a train on a track
This a one a what the mic controller
An ease roller
Used to be an old school skater
The chick's terminator
Now four years later
The new style gladiator

Aaaaa...
Lock and load
I is gonna drop the bomb
Big up the hardcore posse
Mad props going out the mad crew junglist
Hear me now
Increase the peace
Spread the love
Swallow back, here is the track just for you
Featuring Notorious Dave and his crew
Yeah

Tak dobře
Vzteklý hoch, král hardcoru je zpět ve městě
Bavič z budoucnosti
Pódium je mou arénou

Když jedu, tak jsem na špičkách
Bez urážky
Tak to je, když to nakopnu
Tak pochop

Tohle je to, čemu říkám sešup
Bude tu černočerná tma
MC, radši se dejte dohromady
A napište pořádný rap
Není pochyb, jste slabí
Já to vím, Horseman je zpět
Yeah
Chystáš se na scarboroughskou pouť?
Petržel, šalvěj, rozmarýn a tymián
Pamatuj si mě jako toho, kdo tam bydlí
Kdysi byla mou skutečnou láskou

Ztratil jsem hlavu, když jsem zpíval
Ale to se srovná
Bude to ostrý jako břitva, jako gejzír hvězd
Jako vlak na kolejích
Tohle je ten, kdo ovládá mikrofon
Pohodář
Byl jsem skejťák ze starý školy
Dívčí terminátor
Ale teď, o 4 roky později
Jsem gladiátorem nového stylu

Aaaaa...
Zaměř
I se chystá shodit bombu
Jen se rozšiřujte, příznivci hardcoru
Tohle šílenství je pro šílený dav junglistů
Poslouchejte
Šiřte mít
Šiřte lásku
Polkněte to, tohle je skladba jen pro vás
A s ní Notorious Dave a jeho banda
Yeah

top

east sands anthem

One, two, three
One, two, three, four
Hop on da spot
Rock round da clock
U can't reach my calibre
My lyrical stamina
Magical like excaliber
That's how it goes
Dats the prose

And if ya dunno u have to be
uno, dos, tres at least one of the best
Big up dern junglist boys
I say yes
Hyping up the crowd
All those lyrics flowing out of my mouth

One, two, three
One, two, three, four
Hop on da spot
Rock round da clock
U can't reach my calibre
My lyrical stamina
Magical like excaliber
That's how it goes
Dats the prose

And if ya dunno u have to be
uno, dos, tres at least one of the best
Big up dern junglist boys
I say yes
Hyping up the crowd
All those lyrics flowing out of my mouth

Raz, dva, tři
Raz, dva, tři, čtyři
Skočte na místo
Rozjeďte to dokola
Nejste schopni dosáhnout mého kalibru
Mé lyrické výdrže
Kouzelné jako exkalibr
Tak to je
To je próza

A jestli to nevíte, musíte být
Raz, dva, tři, aspoň jedním z nejlepších
Rozrůstejte se, příznivci jungle
Já říkám ano
Pumpuju dav
Všemi těmi texty, které plynou z mých úst

Raz, dva, tři
Raz, dva, tři, čtyři
Skočte na místo
Rozjeďte to dokola
Nejste schopni dosáhnout mého kalibru
Mé lyrické výdrže
Kouzelné jako exkalibr
Tak to je
To je próza

A jestli to nevíte, musíte být
Raz, dva, tři, aspoň jedním z nejlepších
Rozrůstejte se, příznivci jungle
Já říkám ano
Pumpuju dav
Všemi těmi texty, které plynou z mých úst

top

aiii shot the dj

Aiii shot the DJ

This is the place
Stand up, right now
Check it
We're coming at ya like Cleapatra
We're coming through
Do what'cha do
Bow shalak
Where is da punani
Under my skin
Can't you see I'm horny
Bow shalak
I'm the rhyme driller
If you don't believe
Here's another floor filler

West side

Aiii shot the DJ
Aiii shot the DJ

Yeah

Come on

Turn up the bass
Come on
Check the flow
Yeah
H.P. da porno
The one you follow
All you chicks
Just shake your hips
Bow shalak
Tell me where's the party
All I wanna do
I chasing the punani
Bow shalak
I'm the rhyme driller
If you don't believe
Here's another floor filler

Aiii shot the DJ
Aiii shot the DJ

Yeah

Respect
Wind it up
This sound is fresh and hot
Straight from da muff
Yeah
Come on right now
Nuff said
Yeeeaaayyy

Come on

Chilli bow, chilli bow, chilli bow
Yeah

Kick out the jams
Check it

top

am fesnter

Alright
??? heisst Am Fenster

Einmal wissen dies bleibt für immer
Ist nicht Rausch der schon die Nacht verklagt
Ist nicht Farbenschmelz noch Kerzenschimmer
Von dem Grau des Morgens langst verjagt
Einmal fassen tief im Blute fühlen
Dies ist mein und es is nur durch dich
Nicht die Stirne mehr am Fenster kühlen
Dran ein Nebel schwer vorüber strich
Einmal fassen tief im Blute fühlen
Dies ist mein und est is nur durch dich
Klagt ein Vogel, ach auch mein Gefieder
Nässt der Regen flieg ich durch die Welt

Flieg ich durch die Welt

Flieg ich durch die Welt

Flieg ich durch die Welt

Yea...

Einmal fassen tief im Blute fühlen
Dies ist mein und es is nur durch dich
Klagt ein Vogel, ach auch mein Gefieder
Nässt der Regen flieg ich durch die Welt

top

fire (full length version)

Fire

Alright
Sharp in the mix
Get the pressure
You've had the time to rest
Which is coming to an end
And we start again
Back to the family, guaranteed emergency
The radical MC H.P. has got the melody
Back to the family, guaranteed emergency
The radical MC H.P.
Back to the family, guaranteed emergency
The radical MC H.P. has got the melody
Back to the family, guaranteed emergency
The radical MC H.P.
One, two, three
Fire

Sharp in the mix
To all kind of tricks
Up to the pressure
Feeling the kicks
You love this sound
We need you to go
Up and down
Chilli bow, chilli bow
Back to the family, guaranteed emergency
The radical MC H.P. has got the melody
Back to the family, guaranteed emergency
The radical MC H.P.
Back to the family, guaranteed emergency
The radical MC H.P. has got the melody
Back to the family, guaranteed emergency
The radical MC H.P.
One, two, three
Fire

Hey
Hey
Hey, hey
Hey, hey
Fire

On the guitar Mantas

top

apache (flip & fill uk mix)

Yeah

Rock bottom

Yeah

Rock bottom

Aaargh...
Take care to get what you like
Or you will be forced to like what you get

Discharge hard like lightning quick

But before you hear the tock
There's a new flex I drop

From my frontal lobe
Till the microphone explodes

Yeah

Rock bottom

Rock bottom

Yeah

Rock bottom

Come on

Rock bottom

Yeah

Rock bottom

Come on

Rock bottom

Yeah

Back on the track
Nice and loud
Come on

I'm gonna blow up big while you still on
The bottom of the charts like a twig, yeah
It's lonely on the top, the champ is here
For the lyrics I drop

I pump kinetics unintentional malice
Wanna battle one of us is ending up in God's palace
Back off deadly like black coffee
Long as I got lungs and a knot you can't stop me

Rock bottom

Yeah

Join the JAMs

Come on
Yeah

Rock bottom

Yeah

Rock bottom

Come on

I'm Ice
The man that kicks in the door
My mouth is gonna gun you down
I've never needed pistols before
You better stick to the floor
Rock bottom

Rock bottom

Join the JAMs

Right

top

behind the cow (3 am mix)

Tonight...

Tonight...

Tonight...

Come on...
Come on
Come on
Come on
Come on
Come on
This is the way
Come on
Tonight
Hooray
This is the way
Come on
Tonight
Hooray
This is the way
Come on
Tonight
Hooray
This is the way
Come on
Tonight
Hooray
This is the way

Come on
Come on
Come on
This is the way
Come on
Come on
Come on
This is the way
Come on
Come on
Come on
This is the way
Come on
Come on
Come on
This is my way

Come on...
Come on
Come on
Come on
This is the way
Come on
Tonigh
Hooray
This is the way
Come on
Tonight
Hooray
This is the way
Come on
Tonight
Hooray
This is the way
Come on
Tonight
Hooray
This is the way

This is the way

This is the way

top