top

the definition

Jumping is an ability that most humans
And many animals share to some degree

It is the process
Of getting one's body off the ground
For a short time using only one's own power
Usually by propelling oneself upward via contraction
And then forceful extension of the legs

In some cases
The height of a jump may be increased
By using a trampoline or by pushing down
With the arms when playing leapfrog

One can jump up to reach something high
Jump over a fence or ditch
Or jump down, and one can jump while dancing
And as a sport

But jump also is the synonym
For an exciting style of dancing
Just to freak out for some time

Now listen to the sounds of Michael
Rick and the chicks terminator

Please, jump!

Skákání je schopnost, kterou většina lidí
A spousta zvířat do určité míry sdílí

Jde o proces
Dostání vlastního těla nad zem
Na krátkou dobu za použití pouze vlastní síly
Obvykle vymrštěním se kontrakcí
A následně silnou extensí nohou

V určitých případech
Může být výška skoku zvětšena
Použitím trampolíny nebo pomocí rukou
Při hraním si na žabáky

Skokem můžete dosáhnout něčeho vysokého
Přeskočit plot nebo příkop
Můžete seskočit, ale i skákat při tanci
A také je to sport

Ale skok je také synonymum
Pro vzrušující styl tance
Jen tak pro zablbnutí si

Tak se zaposlouchejte do hudby Michaela
Ricka a terminátora dívek

Prosím, skákejte!

top

jumping all over the world

Uncore hardcore
Rock you down to the floor
Posse saw ya on the border
Jungle jumper under order
Uncore hardcore
Rock you down to the floor
Posse saw ya on the border
Jungle jumper under order
Every minute, every hour
Get the power, take a shower
Brand stuff Screaming Lord
Wicked and tough

Uncore hardcore
Rock you down to the floor
Posse saw ya on the border
Jungle jumper under order
Every minute, every hour
Get the power, take a shower
Brand stuff Screaming Lord
Wicked and tough

Right now, say Lord have mercy

I've got the money, I've got the place
You've got the figure, you've got the face
Let's get together
We're jumping all over all over the world

Sing it!
Jumping all over the world

I've got the music, I've got the lights
You've got the figure, full of delights
Let's get together
We're jumping all over all over the world

Let me hear ya!
Jumping all over the world

I've got position I've got the name
You've got the power, to drive me insane
Let's get together
We're jumping all over all over the world

Everybody!
Jumping all over the world

I've got the money, I've got the place
You've got the figure, you've got the face
Let's get together
We're jumping all over all over the world

All together now

Uncore hardcore
Rock you down to the floor
Posse saw ya on the border
Jungle jumper under order
Every minute, every hour
Get the power, take a shower
Brand stuff Screaming Lord
Wicked and tough
Uncore hardcore
Rock you down to the floor
Posse saw ya on the border
Jungle jumper under order
Every minute, every hour
Get the power, take a shower
Brand stuff Screaming Lord
Wicked and tough

I've got the money, I've got the place
You've got the figure, you've got the face
Let's get together
We're jumping all over all over the world

Together!
Jumping all over the world

I've got the music, I've got the lights
You've got the figure, full of delights
Let's get together
We're jumping all over all over the world

Everybody now!
Jumping all over the world

I've got position I've got the name
You've got the power, to drive me insane
Let's get together
We're jumping all over all over the world

And once again!
Jumping all over the world

I've got the money, I've got the place
You've got the figure, you've got the face
Let's get together
We're jumping all over all over the world

Here we come!

Zase natvrdo
Bouchneme tebou na parket
Lidi tě viděli na hranici
Skokan z džungle pod obraz
Zase natvrdo
Bouchneme tebou na parket
Lidi tě viděli na hranici
Skokan z džungle pod obraz
Každou minutu, každou hodinu
Ber tu sílu, dej si sprchu
Tohle je značka Screaming Lord
Hustý a tvrdý

Zase natvrdo
Bouchneme tebou na parket
Lidi tě viděli na hranici
Skokan z džungle pod obraz
Každou minutu, každou hodinu
Ber tu sílu, dej si sprchu
Tohle je značka Screaming Lord
Hustý a tvrdý

Tak a teď, Lord se smiloval

Já mám peníze, já mám místo
Ty máš figuru, ty máš obličej
Dejme se dohromady
Skáčeme okolo celého

Zpívejte!
Skáčeme okolo celého světa

Já mám hudbu, já mám světla
Ty máš figuru plnou požitků
Dejme se dohromady
Skáčeme okolo celého

Chci vás slyšet!
Skáčeme okolo celého světa

Já mám postavení, já mám jméno
Ty máš tu moc, ze které šílím
Dejme se dohromady
Skáčeme okolo celého

Všichni!
Skáčeme okolo celého světa

Já mám peníze, já mám místo
Ty máš figuru, ty máš obličej
Dejme se dohromady
Skáčeme okolo celého

A teď všichni

Zase natvrdo
Bouchneme tebou na parket
Lidi tě viděli na hranici
Skokan z džungle pod obraz
Každou minutu, každou hodinu
Ber tu sílu, dej si sprchu
Tohle je značka Screaming Lord
Hustý a tvrdý
Zase natvrdo
Bouchneme tebou na parket
Lidi tě viděli na hranici
Skokan z džungle pod obraz
Každou minutu, každou hodinu
Ber tu sílu, dej si sprchu
Tohle je značka Screaming Lord
Hustý a tvrdý

Já mám peníze, já mám místo
Ty máš figuru, ty máš obličej
Dejme se dohromady
Skáčeme okolo celého

Společně!
Skáčeme okolo celého světa

Já mám hudbu, já mám světla
Ty máš figuru plnou požitků
Dejme se dohromady
Skáčeme okolo celého

Všichni!
Tady jsme

Já mám postavení, já mám jméno
Ty máš tu moc, ze které šílím
Dejme se dohromady
Skáčeme okolo celého

Všichni!
Skáčeme okolo celého světa

Já mám peníze, já mám místo
Ty máš figuru, ty máš obličej
Dejme se dohromady
Skáčeme okolo celého

Tady přicházíme!

top

the question is what is the question

How do you do
Uh huh
I thought why not
Na na
Na na
Just me and you...

Start the danger
Rearrange ya
Not so cool
Mercy
I’m the vapour
On the radar
Get up on the mic and shout at ya
Move it
I spit bricks got the kicks in the mix
My pricks longer than Rick's
Fortyeight licks, like Jacky Icks
No diggidy diggidy H.P.
I’m the bad boy world MC so sexy
How do you do
Uh huh
I thought why not
Na na
Na na
Just me and you and then we can
Na na
Na na
Just like before and you will say
Na na
Na na
Please give me more and you
How do you do
Uh huh
I thought why not
Na na
Na na
Just me and you and then we can
Na na
Na na
Just like before and you will say
Na na
Na na
Please give me more and you
How do you do
Uh huh
I thought why not
Na na
Na na
Just me and you and then we can
Na na
Na na
Just like before and you will say
Na na
Na na
Please give me more and you
Yes

Jump that beat
Jump that beat

Won't let you go
Me got the flow
Mash up the show
Shalak
Pi nami nama
Like a hammer
A burning candle
Fix 'em with the spanner
Move it
I slip tips
Ramping in the mix
Wanna see your tits
Split kicks
For da hits
With the lyrical tricks
No diggidy diggidy diggidy, listen
Got a late night early morning mission
How do you do
Uh huh
I thought why not
Na na
Na na
Just me and you and then we can
Na na
Na na
Just like before and you will say
Na na
Na na
Please give me more and you
How do you do
Uh huh
I thought why not
Na na
Na na
Just me and you and then we can
Na na
Na na
Just like before and you will say
Na na
Na na
Please give me more and you
How do you do

Yeah
Jump that beat
Jump that beat
How do you do

Jump that beat
Jump that beat

Wonderful bars fat like Michael's ass!
This is an announcement:
"Please refrain from not smoking"
The question is
Hi there
What is the question?
Yeah
Here we go
Alright
Big up the crew
How do you do
Uh huh
I thought why not
Na na
Na na
Just me and you and then we can
Na na
Na na
Just like before and you will say
Na na
Na na
Please give me more and you
How do you do
Uh huh
I thought why not
Na na
Na na
Just me and you and then we can
Na na
Na na
Just like before and you will say
Na na
Na na
Please give me more and you
How do you do

Can I have a light please?
Yeah, man...

Jak pak se máš
Uh huh
Myslím, proč ne
Na na
Na na
Jen ty a já...

Začínám nebezpečí
Zpřeházím vás
Není to v pohodě
Slitování
Jsem pára
Na radaru
Pojďte k mikrofonu a zakřičte
Pohyb
Plivu cihly, kopu, jedu
Moje ostny jsou delší než Rickovi
Čtyřicet osm ran jako Jackie Icks
Bez pochyb, pochyb H.P.
Jsem zlý kluk, světový MC, tak sexy
Jak pak se máš
Uh huh
Myslím, proč ne
Na na
Na na
Jen ty a já a pak můžeme
Na na
Na na
Být jako dříve a ty mi řekneš
Na na
Na na
Prosím, dej mi více a pak
Jak pak se máš
Uh huh
Myslím, proč ne
Na na
Na na
Jen ty a já a pak můžeme
Na na
Na na
Být jako dříve a ty mi řekneš
Na na
Na na
Prosím, dej mi více a pak
Jak pak se máš
Uh huh
Myslím, proč ne
Na na
Na na
Jen ty a já a pak můžeme
Na na
Na na
Být jako dříve a ty mi řekneš
Na na
Na na
Prosím, dej mi více a pak

Ano

Skákejte do beatů
Skákejte do beatů

Nenecháme tě jít
Teď tu jsem já
Vedu tuhle show
Shalak
Pi nami nama
Jako kladivo
Hořící svíčka
Opravte je maticovým klíčem
Pohni
Rozhazuji spropitné
Klepu se tou jízdou
Chci vidět tvoje prsa
Plivu, kopu
Kvůli hitům
S textovými triky
Bez pochyb, pochyb, pochyb, poslouchej
Mám pozdě noční - brzy ranní úkol
Jak pak se máš
Uh huh
Myslím, proč ne
Na na
Na na
Jen ty a já a pak můžeme
Na na
Na na
Být jako dříve a ty mi řekneš
Na na
Na na
Prosím, dej mi více a pak
Jak pak se máš
Uh huh
Myslím, proč ne
Na na
Na na
Jen ty a já a pak můžeme
Na na
Na na
Být jako dříve a ty mi řekneš
Na na
Na na
Prosím, dej mi více a pak
Jak pak se máš

Yeah
Skákejte do beatů
Skákejte do beatů
Jak pak se máš

Skákejte do beatů
Skákejte do beatů

Senzační bary, tlustý jako Michaelův zadek!
Tohle je oznámení:
"Prosím, přestaňte nekouřit"
Otázka zní
Ahoj
Jak zní otázka?
Yeah
Tedy jsme
Dobře
Rozšiřte své řady
Jak pak se máš
Uh huh
Myslím, proč ne
Na na
Na na
Jen ty a já a pak můžeme
Na na
Na na
Být jako dříve a ty mi řekneš
Na na
Na na
Prosím, dej mi více a pak
Jak pak se máš
Uh huh
Myslím, proč ne
Na na
Na na
Jen ty a já a pak můžeme
Na na
Na na
Být jako dříve a ty mi řekneš
Na na
Na na
Prosím, dej mi více a pak
Jak pak se máš

Nemáte někdo oheň, prosím?
Jasně, chlape...

top

enola gay

Faster, faster, a little bit faster, fast, let it go...
Faster, faster, a little bit faster, fast, let it go...
Faster, faster, a little bit faster, fast, let it go...
Faster, faster, a little bit faster, fast, let it go...

Hardstyle baby
Hardstyle baby
Hard, hard, hard, hardstyle baby
Hard, hard, hard, hardstyle baby
Hardstyle baby
Hardstyle baby
Hard, hard, hard, hardstyle baby
Hardstyle baby
Hardstyle baby

Faster, faster, a little bit faster, fast, let it go...
Faster, faster, a little bit faster, fast, let it go...
Faster, faster, a little bit faster, fast, let it go...
Faster, faster, a little bit faster, fast, let it go...
Faster, faster, a little bit faster, fast, let it go...
Faster, faster, a little bit faster, fast, let it go...
Faster, faster, a little bit faster, fast, let it go...
Faster, faster, a little bit faster, fast, let it go...

HARDSTYLE!

Hard, hard, hard, hardstyle baby
Hard, hard, hard, hardstyle baby
Hardstyle baby

Hardstyle baby
Hardstyle baby

Faster, faster, a little bit faster, fast, let it go...
Faster, faster, a little bit faster, fast, let it go...
Faster, faster, a little bit faster, fast, let it go...
Faster, faster, a little bit faster, fast, let it go...
Faster, faster, a little bit faster, fast, let it go...
Faster, faster, a little bit faster, fast, let it go...
Faster, faster, a little bit faster, fast, let it go...
Faster, faster, a little bit faster, fast, let it go...
HARDSTYLE

Hard, hard, hard, hardstyle baby
Hard, hard, hard, hardstyle baby
Hardstyle baby

Hardstyle baby
Hardstyle baby
Hardstyle baby!

Rychleji, rychleji, trochu rychleji, nech to jet...
Rychleji, rychleji, trochu rychleji, nech to jet...
Rychleji, rychleji, trochu rychleji, nech to jet...
Rychleji, rychleji, trochu rychleji, nech to jet...

Hardstyle baby
Hardstyle baby
Hard, hard, hard, hardstyle baby
Hard, hard, hard, hardstyle baby
Hardstyle baby
Hardstyle baby
Hard, hard, hard, hardstyle baby
Hardstyle baby
Hardstyle baby

Rychleji, rychleji, trochu rychleji, nech to jet...
Rychleji, rychleji, trochu rychleji, nech to jet...
Rychleji, rychleji, trochu rychleji, nech to jet...
Rychleji, rychleji, trochu rychleji, nech to jet...
Rychleji, rychleji, trochu rychleji, nech to jet...
Rychleji, rychleji, trochu rychleji, nech to jet...
Rychleji, rychleji, trochu rychleji, nech to jet...
Rychleji, rychleji, trochu rychleji, nech to jet...
HARDSTYLE!

Hard, hard, hard, hardstyle baby
Hard, hard, hard, hardstyle baby
Hardstyle baby

Hardstyle baby
Hardstyle baby

Rychleji, rychleji, trochu rychleji, nech to jet...
Rychleji, rychleji, trochu rychleji, nech to jet...
Rychleji, rychleji, trochu rychleji, nech to jet...
Rychleji, rychleji, trochu rychleji, nech to jet...
Rychleji, rychleji, trochu rychleji, nech to jet...
Rychleji, rychleji, trochu rychleji, nech to jet...
Rychleji, rychleji, trochu rychleji, nech to jet...
Rychleji, rychleji, trochu rychleji, nech to jet...
HARDSTYLE!

Hard, hard, hard, hardstyle baby
Hard, hard, hard, hardstyle baby
Hardstyle baby

Hardstyle baby
Hardstyle baby
Hardstyle baby!

top

neverending story

I ruff up the mic
Like a dark side fiend
Something black coffee
With sugar and cream
One, two, jumping crew
What you gonna do
Three, four, hardcore
Rock the floor
Five, six, kick playing tricks
For da mix and da blend
And again from beginning to the end
Yeah

Reach the stars
Fly a fantasy
Dream my dream
And what you see will be
Rhymes that keep their secrets
Will unfold behind the clouds
And there upon the rainbow is the answer to a
Neverending story
A - ha - ha - hah...
Neverending story
A - ha - ha - hah...

Come on

Coming at ya
Yeah

Edgware, Mayfair, Leicester Square
I'll be there
And feel the atmosphere
I gave birth to the jungle like Mary
Like berry, winter's merry
Enter M.I.C.
Jumping up the gallery like battery and charger
H is getting larger
Me I like to chat
Coming down rough
And fill up the gap
Cruising thought the States
On a pair of skates
Yeah

Reach the stars
Fly a fantasy
Dream my dream
And what you see will be
Rhymes that keep their secrets
Will unfold behind the clouds
And there upon the rainbow is the answer to a
Neverending story
A- ha - ha - hah...
Neverending story
A- ha - ha - hah...

Come on

Yeah

Coming at ya, coming at ya

Yes

Rough

Rhymes that keep their secrets
Will unfold behind the clouds
And there upon the rainbow is the answer to a
Neverending story
A- ha - ha - hah...
Neverending story
A- ha - ha - hah...

Here we go

S mikrofonem jsem drsný
Jako šílenec z temné strany
Něco černá káva
S cukrem a šlehačkou
Raz, dva, skokani
Co chcete dělat
Tři, čtyři, hardcore
Rozjeďte to na pódiu
Pět, šest, výkop a triky
Do mixování a do značky
A znovu, od začátku do konce
Yeah

Dosáhni až ke hvězdám
Leť ve své fantazii
Sni můj sen
A to, co uvidíš, to bude
Rytmy, které skrývají tajemství
Je odhalí za mraky
A tady za duhou je odpověď na
Nekonečný příběh
A - ha - ha - hah...
Nekonečný příběh
A - ha - ha - hah...

Jdeme

Jdeme si pro vás
Yeah

Edgware, Mayfair, Leicester Square
Bude tam
Cítíte tu atmosféru
Já jsem dal vzniknout "jungle" jako Mary
Jako keřík, zimní rostlina
Vstupnek k M.I.K.R.O.F.O.N.U.
Skáču po galerii jako baterie a nabíječka
H se zvětšuje
Já prostě rád žvaním
Jsem tu na tvrdo
Vyplňuju mezeru
Cestuji po Státech
Na páru bruslí
Yeah

Dosáhni až ke hvězdám
Leť ve své fantazii
Sni můj sen
A to, co uvidíš, to bude
Rytmy, které skrývají tajemství
Je odhalí za mraky
A tady za duhou je odpověď na
Nekonečný příběh
A - ha - ha - hah...
Nekonečný příběh
A - ha - ha - hah...

Jdeme

Yeah

Jdeme si pro vás, jdeme si pro vás

Ano

Drsně

Rytmy, které skrývají tajemství
Je odhalí za mraky
A tady za duhou je odpověď na
Nekonečný příběh
A - ha - ha - hah...
Nekonečný příběh
A - ha - ha - hah...

Jsme tady

top

and no matches

What can I do, do, do
I want you, you, you
For jump like I never did before

When I'm fresh off the plane and I'm going insane
Like I just had a bottle of champagne

Ticketey ticketey pow
Ready for another show I just wanna let you know

I pimp da beats freaks in the streets
Blcker than blck
Like slip chicks on a trip
Gonna strip with the whip

Halleluh, jumping crew, how are you
The sound is new
It's true
And this is your cue

What can I do, do, do
I want you, you, you
Gonna jump all night on the dancefloor
I say one, two, three
Just like you and me
Gonna jump like I never did before
What can I do, do, do
I want you, you, you
Gonna jump all night on the dancefloor
I say one, two, three
Just like you and me
Gonna jump like I never did before

Come on
What can I do, do, do
I want you, you, you
Gonna jump all night on the dancefloor
I say one, two, three
Just like you and me
Gonna jump like I never did before

Let it roll and jump
Roll and jump
Here we go

I pimp da beats freaks in the streets
Hotter than hot
Rule up da spot like a gunshot
Blown on the top
Red stop, green go
Stereo
Everybody knows
I'm gonna make them go

What can I do, do, do
I want you, you, you
For I jump all night on the dancefloor
I say one, two, three
Just like you and me
Wanna jump like I never did before
Come on
What can I do, do, do
I want you, you, you
For I jump all night on the dancefloor
I say one, two, three
Just like you and me
Wanna jump like I never did before

Yeah

Let it roll and jump
Roll and jump
Little higher

Yeah
You know what?
I don't know either

O - oh - hooo...
Alright, listen
Three men in a boat with four cigarettes
And no matches
How do they manage to smoke?

Here we go again

What can I do, do, do
I want you, you, you
For I jump all night on the dancefloor
I say one, two, three
Just like you and me
Wanna jump like I never did before
What can I do, do, do
I want you, you, you
For I jump all night on the dancefloor
I say one, two, three
Just like you and me
Wanna jump like I never did before

Coffee, huh?
Isn't my cup of tea...

Co mám dělat, dělat, dělat
Chci tě, tě, tě
Na skákání jako nikdy předtím

Právě jsem vystoupil z letadla a blázním
Jako kdybych vypil láhev šampaňskýho

Ticketey ticketey pow
Připraven na další show, to vám chci říct

Dostal jsem beaty a blázny do ulic
Bleskověji než blesk
A sladká děvčata na scéně
Svléknu bičem

Alelu, skákající dave, jak se máš
Tento zvuk je nový
To je pravda
A tohle je tvoje úloha

Co mám dělat, dělat, dělat
Chci tě, tě, tě
Na skákání na parketu po celou noc
Říkám raz, dva, tři
Jenom já a ty
Chci skákat jako nikdy předtím
Co mám dělat, dělat, dělat
Chci tě, tě, tě
Na skákání na parketu po celou noc
Říkám raz, dva, tři
Jenom já a ty
Chci skákat jako nikdy předtím
Pojďte
Co mám dělat, dělat, dělat
Chci tě, tě, tě
Na skákání na parketu po celou noc
Říkám raz, dva, tři
Jenom já a ty
Chci skákat jako nikdy předtím

Nechte to jet a skákejte
Jeďte a skákejte
Jdeme

Dostal jsem beaty a blázny do ulice
Jsem horčejší než horký
Vládnu tomuto místu, jako výstřel z pistole
Vystřelený přímo z vrcholu
Červená stůj, zelená jeď
Stereo
Všichni to vědí
Že se mnou to rozjedou

Co mám dělat, dělat, dělat
Chci tě, tě, tě
Na skákání na parketu po celou noc
Říkám raz, dva, tři
Jenom já a ty
Chci skákat jako nikdy předtím
Jdeme
Co mám dělat, dělat, dělat
Chci tě, tě, tě
Na skákání na parketu po celou noc
Říkám raz, dva, tři
Jenom já a ty
Chci skákat jako nikdy předtím

Yeah

Nechte to jet a skákejte
Jeďte a skákejte
Trochu výš

Yeah
Víš co?
Já taky ne

O - oh - hooo...
Dobře, poslouchejte
Tři muži jsou ve člunu a mají čtyři cigarety
Ale žádné zápalky
Jak udělat, aby si zakouřili?

A jedeme dál

Co mám dělat, dělat, dělat
Chci tě, tě, tě
Na skákání na parketu po celou noc
Říkám raz, dva, tři
Jenom já a ty
Chci skákat jako nikdy předtím
Co mám dělat, dělat, dělat
Chci tě, tě, tě
Na skákání na parketu po celou noc
Říkám raz, dva, tři
Jenom já a ty
Chci skákat jako nikdy předtím

Káva, ha?
Není mým šálkem čaje...

top

i'm lonely

Oh Lord, I'm a very sharp sword
Number one upon the billboard
It's the effect you don't expect
You never know what's coming next
So get a grip quick drop a gear
Running high to the sky
'till you fly
Like a killer in Manila
I make you shiver
My name is MC I

Baby
I don't want you to go
I love you so
More than you will ever know
Lately
I only made you cry
But don't you say good bye
Won't you give me one more try
'Cause I'm lonely
I feel so lonely
I need your body by my side
To get me through these endless nights
I'm lonely
I feel so lonely
There's no one in this world for me but you

Alright
Yeah

Pull 'em up

Oh Lord, every time we cut the slack
Always forward never ever going back
We're playing full session, full swing
Got the sounds of the real thing
So get a grip quick drop a gear
We progress and express
We're coming fresh
The appliance of the science
We getting strong, oh yes
We're dressed for success

Lately
I only made you cry
But don't you say good bye
Won't you give me one more try
'Cause I'm lonely
I feel so lonely
I need your body by my side
To get me through these endless nights
I'm lonely
I feel so lonely
There's no one in this world for me but you

Keep it up now

Come on

Pull 'em up, pull 'em up

Ó Pane, jsem velmi ostrý meč
Číslo jedna na billboardech
To je efekt, který nečekáš
Nikdy nevíme, co přijde
Rychle se chop rukojeti, zahoď výstroj
Běžíme až k nebesům
Dokud nepoletíš
Jako zabiják v Manile
I ze mě se rozklepeš
Jmenuji se MC I

Baby
Nechci, abys odešel
Miluji tě
Víc, než si dokážeš představit
Později
Jsem tě ale dokázala jenom rozbrečet
Ale neříkej sbohem
Nedal bys mi ještě jednu šanci?
Protože jsem sama
Cítím se tak sama
Potřebuji tebe po mám boku
Abys mi pomohl překonat ty nekonečné noci
Jsem sama
Cítím se tak sama
Na tomhle světě pro mě není nikdo jiný, než ty

Dobře
Yeah

Vytáhněte je nahoru

Ó Pane, pokaždé, když se uvolníme
Vždy vpřed a nikdy nejdu zpět
Hrajeme naplno, v plném tempu
Náš zvuk je prostě klasika
Rychle se chop rukojeti
Postupujeme a zrychlujeme
Přicházíme svěží
S použitím vědy
Se stáváme silnějšími, o ano
Jsme i oblečeni pro úspěch

Později
Jsem tě ale dokázala jenom rozbrečet
Ale neříkej sbohem
Nedal bys mi ještě jednu šanci?
Protože jsem sama
Cítím se tak sama
Potřebuji tebe po mám boku
Abys mi pomohl překonat ty nekonečné noci
Jsem sama
Cítím se tak sama
Na tomhle světě pro mě není nikdo jiný, než ty

Vydžte

Jdeme

Vytáhněte je nahoru, vytáhněte je nahoru

top

marian (version)

In a sea of faces
In a sea of doubt
In this cruel place
Your voice above the maelstrom
In the wake of this ship of fools
I'm falling further down
If you can see me, Marian
Reach out and take me home
I hear you calling Marian...
Across the water
Across the wave
I hear you calling Marian...
And you hear me calling you too
Save me, save me, save me from the grave

Marian

Marian
There's a weight above me
And the pressure is all too strong
To breathe deep, breathe long and hard
To take the water down and go to sleep
To sink still further
Beneath the fatal wave
Marian I think I'm drowning
This sea is killing me
I hear you calling Marian...
Across the water
Across the wave
I hear you calling Marian...
And you hear me calling you to
Save me, save me, save me from the grave

Oh...

Was ich kann und was ich könnte
Weiss ich gar nicht mehr
Gib mir wieder etwas schönes
Zieh mich aus dem meer
Ich höre dich rufen Marian...
Kannst du mich schreien hören
Ich bin hier allein
Ich höre dich rufen Marian...
Ohne deine hilfe verliere ich mich in diesem ort
I hear you calling Marian...
Across the water
Across the wave
I hear you calling Marian...
And you hear me calling you to
Save me, save me, save me from the grave

Marian

Marian

Marian

Marian

V moři obličejů
V moři pochyb
Na tomto krutém místě
Tvůj hlas nad vírem
Probuzen na lodi bláznů
Padám stále níž
Pokud mě vidíš, Mariáne
Vstaň a dostaň mě domů
Slyším tě volat, Mariáne...
Přes vodu
Přes vlny
Slyším tě volat, Mariáne...
A ty mě také slyšíš volat tě
Zachraň, zachraň, zachraň mě od hrobu

Mariáne

Mariáne
Mám na sobě zátěž
A ten tlak je až moc těžký
Abych dýchal zhluboka, dlouze a těžce
Přemoci vodu a jít spát
Potápět se stále hloub
Až pod vlnu smrti
Mariáne, myslím, že se topím
Moře mě zabíjí
Slyším tě volat, Mariáne...
Přes vodu
Přes vlny
Slyším tě volat, Mariáne...
A ty mě také slyšíš volat tě
Zachraň, zachraň, zachraň mě od hrobu

Oh...

Co mohu dělat a co jsem mohl
Já už ani nevím
Dej mi ještě něco hezkého
Vytáhni mě z moře
Slyším tě volat, Mariáne
Slyším volat i ty mě
Jsem tu sám
Slyším tě volat, Mariáne
Bez tvé pomoci se tu ztratím
Slyším tě volat, Mariáne...
Přes vodu
Přes vlny
Slyším tě volat, Mariáne...
A ty mě také slyšíš volat tě
Zachraň, zachraň, zachraň mě od hrobu

Mariáne

Mariáne

Mariáne

Mariáne

top