top

hyper hyper

Is everybody on the floor?
We put some energy into this place
I want to ask you something
Are you ready for the sound of Scooter?

I want to see you sweat
I said I want to see you sweat

Yeah
Hyper, hyper
Hyper, hyper
Hyper hyper

We need the bass drum!
Come on

Hyper, hyper
Hyper, hyper

It's so beautiful to see your hands in the air
Put your hands in the air
Come on
This is Scooter
We want to sing big shout to US
And to all ravers in the world
And to Westbam, Marusha, Stevie Mason,
The Mystic Man, DJ Dick, Carl Cox,
The Hooligan, Cosmic, Kid Paul, Dag,
Mike Van Dike, Jens Lissat, Lenny D.,
Sven Vath, Mark Spoon, Marco Zaffarano, Hell,
Paul Elstac, Mate Galic, Rolland Casper,
Sylvie, Miss Djax, Jens Mahlstedt, Tanith,
Laurent Garnier, Special, Pascal F.E.O.S.,
Gary D., Scotty, Gizmo
And to all DJs all over the world

Do you like it hardcore?
We need the hardcore
Come on, come on, come on

Hyper, hyper
Sit there, be good, bye, bye

Jsou všichni na parketu?
Pustíme sem trochu energie
Chci se vás na něco zeptat
Jste připraveni na Scooter?

Chci vás vidět zpocený
Řekl jsem, chci vás vidět zpocený

Yeah
Hyper, hyper
Hyper, hyper
Hyper hyper

Potřebujeme nějaké basy!
Jedem'

Hyper, hyper
Hyper hyper

Je to tak krásné vidět vaše ruce ve vzduchu
Dejte ruce do vzduchu
Jedem'
Toto je Scooter
Chceme zazpívat velký pozdrav US
A všem raverům na světě
A také pro Westbam, Marusha, Stevie Mason,
The Mystic Man, DJ Dick, Carl Cox,
The Hooligan, Cosmic, Kid Paul, Dag,
Mike Van Dike, Jens Lissat, Lenny D.,
Sven Vath, Mark Spoon, Marco Zaffarano, Hell,
Paul Elstac, Mate Galic,Rolland Casper,
Sylvie, Miss Djax, Jens Mahlstedt, Tanith,
Laurent Garnier, Special, Pascal F.E.O.S.,
Gary D., Scotty, Gizmo
A všem DJům na celém světě

Máte to rádi tvrdě?
Potřebujeme to tvrdě
Jedem', jedem', jedem'

Hyper, hyper
Zůstaňte tu, buďte dobří, čau, čau

top

move your ass!

Scooter, back in the house, yeah
Get off your shirts
And wait for further instructions
Starting the "microphone business"
I've got one message for the next decade
Move your ass
Move your ass
Hardcore

Come on

Move your ass
Move your ass

Ravers unite
Maximum respect to the whole European posse
Make some noise

Ravers of the universe
You keep the spirit alive
Come on, come on
Hardcore

Sing it
Yeah - hey
Yeah - hey
Yeah - hey
Yeah - hey
Yeah - hey
Yeah - hey
Yeah - hey
Yeah - hey
Alright
Come on, posse, you gotta keep it up
Come on, party, you gotta move
Come on, posse, you gotta keep it up
Come on, party, move you ass
Move your ass

It's nice to be important
But it's more important to be nice
Posse, you keep the spirit alive
Come on

Kickin' it, kickin' it, kickin' it, yeay

Move your ass
Yeeeaaahhh...
Rave nation, stay tuned

Scooter, je tu zpět, yeah
Sundejte si košile
A čekejte na další instrukce
Rozjíždíme "mikrofónový byznys"
Tak tu mám zprávu na dalších deset let
Pohněte zadkem
Pohněte zadkem
Natvrdo

Jedem'

Pohněte zadkem
Pohněte zadkem

Raveři
Maximálně uznáváme všechny evropský lidi
Vydávejte nějaký zvuk

Raveři vesmíru
Vy udržujete toho ducha naživu
Jedem', jedem'
Natvrdo

Zpívejte
Yeah - hey
Yeah - hey
Yeah - hey
Yeah - hey
Yeah - hey
Yeah - hey
Yeah - hey
Yeah - hey
Dobře
Pojďte, lidi, musíte to vydržet
Pojďte, pařte, musíte se hýbat
Pojďte, lidi, musíte to vydržet
Pojďte, pařte, pohněte zadkem
Pohněte zadkem

Je hezké být zajímavý
Ale je zajímavější být hezký
Lidi, vy udržujete toho ducha naživu
Jedem'

Rozjeďte to, rozjeďte to, rozjeďte to, yeay

Pohněte zadkem
Yeeeaaahhh...
Národe raverů, zůstaň naladěn

top

friends

Scooter, yeah

We gonna hit you harder

Yeah

Come on, come on

Friends, we'll be friends
We'll be friends, we'll be friends
Friends, we'll be friends
We'll be friends, we'll be friends
Friends, we'll be friends
We'll be friends, we'll be friends
Friends, we'll be friends
We'll be friends, we'll be friends

We gonna hit you harder

Yeah

Come on, come on

Friends, we'll be friends
We'll be friends, we'll be friends
Friends, we'll be friends
We'll be friends, we'll be friends
Friends, we'll be friends
We'll be friends, we'll be friends
Friends

Yeah

Come on, come on

Scooter, yeah

Zasáhneme vás tvrději

Yeah

Jdeme, jdeme

Přátelé, budeme přátelé
Budeme přátelé, budeme přátelé
Přátelé, budeme přátelé
Budeme přátelé, budeme přátelé
Přátelé, budeme přátelé
Budeme přátelé, budeme přátelé
Přátelé, budeme přátelé
Budeme přátelé, budeme přátelé

Zasáhneme vás tvrději

Yeah

Jdeme, jdeme

Přátelé, budeme přátelé
Budeme přátelé, budeme přátelé
Přátelé, budeme přátelé
Budeme přátelé, budeme přátelé
Přátelé, budeme přátelé,
Budeme přátelé, budeme přátelé
Přátelé

Yeah

Jdeme, jdeme

top

endless summer

Party people
The sky has changed
Can you smell the sun?
It's time
For the most exciting season
It's time for summer
An endless summer

Here we go again

Alright
Clap your hands
Yes

Ruff! Radical!

Move to the bassline
Move to the bassline
Jump, jump
Move to the bassline
Jump, jump
Move to the bassline
Jump, jump, jump
Endless summer, endless summer
Can you feel it?
Endless summer, endless summer
Love is in the air
Endless summer, endless summer
Party people
Endless summer, endless summer
Ravers

Come, follow me
Come, follow me
Come, follow me
This sunny day
Come, follow me
Come, follow me
Come, follow me
This sunny day
Come, follow me
Come, follow me
Come, follow me
This sunny day
All the people on the beach
Start raving this way, yeah
Everybody claps your hands
Louder!
I can't hear ya
Yeay
I want you to scream
Aaaaa...
Aaaaa...
Feel the energy
Rough and tough and dangerous

Yeeeaaa...

Endless summer, endless summer
Can you feel it?
Endless summer, endless summer
Love is in the air
Endless summer, endless summer
Party people
Endless summer, endless summer
Ravers

Endless summer, endless summer
Love is in the air
Endless summer, endless summer
Generation of the future
See ya!

Lidi mejdanů
Obloha se změnila
Cítíte to slunce?
Je čas toho
Nejvíce vzrušujícího období
Je čas léta
Nekonečného léta

Jsme tu znovu

Dobře
Tleskejte
Ano

Drsný! Radikální!

Hýbejte se do basové linky
Hýbejte se do basové linky
Skákejte, skákejte
Hýbejte se do basové linky
Skákejte, skákejte
Hýbejte se do basové linky
Skákejte, skákejte, skákejte
Nekonečné léto, nekonečné léto
Cítíte to?
Nekonečné léto, nekonečné léto
Láska je ve vzduchu
Nekonečné léto, nekonečné léto
Lidi mejdanů
Nekonečné léto, nekonečné léto
Raveři

Pojďte, následujte mě
Pojďte, následujte mě
Pojďte, následujte mě
Tento slunný den
Pojďte, následujte mě
Pojďte, následujte mě
Pojďte, následujte mě
Tento slunný den
Pojďte, následujte mě
Pojďte, následujte mě
Pojďte, následujte mě
Tento slunný den
Všichni na pláži
Začněte ravovat jako my, yeah
Všichni začněte tleskat
Hlasitěji!
Neslyším vás
Yeay
Chci, abyste křičeli
Aaaaa...
Aaaaa...
Pociťte tu energii
Drsný a tvrdý a nebezpečný

Yeeaaa...

Nekonečné léto, nekonečné léto
Cítíte to?
Nekonečné léto, nekonečné léto
Láska je ve vzduchu
Nekonečné léto, nekonečné léto
Lidi mejdanů
Nekonečné léto, nekonečné léto
Raveři

Nekonečné léto, nekonečné léto
Láska je ve vzduchu
Nekonečné léto, nekonečné léto
Generace budoucnosti
Uvidíme se!

top

back in the u.k.

Welcome posse
We're kickin' up

Once again, we have the plan
Driving you wild as good as we can
Don't stop us now
We gonna make you move
Raving outside
To the passionate groove
So I wanna check the microphone
I wanna check the microphone
I wanna check, I wanna check
The Rick, the Ferris and MC H.P.
Scooter
Back in the U.K.

Yes
Come on

Somewhere in England
Banging the bass
Join our trip
To this weird place
Back to nature where we can be
Fast and hard and loud and free
I wanna check the microphone
I wanna check the microphone
I wanna check, I wanna check
The Rick, the Ferris and MC H.P.
Scooter
Back in the U.K.

Bass

We started in 1994
In 1996 we're still on the case
Hold tight crew
Together, no one can stop us now

So I wanna check the microphone
I wanna check the microphone
I wanna check, I wanna check
The birds, the trees
The clouds, the sea
The Rick, the Ferris and MC H.P.

Vítejte lidi
Rozjíždíme to

Ještě jednou jsme dostali ten nápad
Pobláznit vás tak, jak to jen umíme
Nezastavujte nás
Rozhýbeme vás
Ravujte venku
Do vášnivého groovu
Takže, já si vezmu mikrofon
Já si vezmu mikrofon
Já si vezmu, já si vezmu
Rick, Ferris a MC H.P.
Scooter
Zpátky v U.K.

Ano
Jdeme

Někde v Anglii
Tlučeme do bubnů
Přidej se k nám v cestě
Na toho bláznivé místo
Zpátky do přírody, kde můžeme být
Rychle a tvrdě a hlasitě a volně
Já si vezmu mikrofon
Já si vezmu mikrofon
Já si vezmu, já si vezmu
Rick, Ferris a MC H.P.
Scooter
Zpátky v U.K.

Bas

Začali jsem v roce 1994
V 1996 stále ještě existujeme
Vydržte to
Společně nás nikdo nezastaví

Takže, já si vezmu mikrofon
Já si vezmu mikrofon
Já si vezmu, já si vezmu
Ptáci, stromy
Mraky, moře
Rick, Ferris a MC H.P.

top

let me be your valentine

Get up
Yeah

Let me be your valentine, yeah
Let me be your valentine, come on
Let me be your valentine, yeah
Let me be your valentine, come on

You have to move right now
Do you understand?
Please, jump a little higher
We gonna rock the place
Yes
Speed it up, speed it up
Turn up the bass
Speed it up, speed it up
Turn up the bass
Higher and higher
Feeling so fine
Listen to the voice of valentine

Let me be your valentine, yeah
Let me be your valentine, come on
Let me be your valentine, yeah
Let me be your valentine, come on
Yeah

Rough

We love the happy hardcore
We're getting out of control
Please, let me see you smile
Let's get into another dimension
Yes
Speed it up, speed it up
Turn up the bass
Speed it up, speed it up
Turn up the bass
Higher and higher
Feeling so fine
Listen to the voice of valentine

Let me be your valentine, yeah
Let me be your valentine, come on
Let me be your valentine, yeah
Let me be your valentine, come on

This is the valentine's party
Party
Come on

Vstaňte
Yeah

Nech mě být tvým miláčkem, yeah
Nech mě být tvým miláčkem, pojďte
Nech mě být tvým miláčkem, yeah
Nech mě být tvým miláčkem, pojďte

Teď se musíte hýbat
Chápete to?
Prosím, skákejte trochu výš
Rozhýbeme tohle místo
Ano
Zrychlete, zrychlete
Zvyšte basy
Zrychlete, zrychlete
Zvyšte basy
Výš a výš
Cítím se skvěle
Naslouchej hlasu nejmilejšího

Nech mě být tvým miláčkem, yeah
Nech mě být tvým miláčkem, pojďte
Nech mě být tvým miláčkem, yeah
Nech mě být tvým miláčkem, pojďte
Yeah

Drsně

Milujeme happy hardcore
Vymykáme se kontrole
Prosím, usměj se na mě
Pojď do jiné dimenze
Ano
Zrychlete, zrychlete
Zvyšte basy
Zrychlete, zrychlete
Zvyšte basy
Výš a výš
Cítím se skvěle
Naslouchej hlasu nejmilejšího

Nech mě být tvým miláčkem, yeah
Nech mě být tvým miláčkem, pojďte
Nech mě být tvým miláčkem, yeah
Nech mě být tvým miláčkem, pojďte

Toto je valentinská party
Párty
Pojďte

top

rebel yell

In the midnight hour!

Last night my little dancer
Came dancing to my door
Last night my little angel
Came pumping on the floor
She said oh, come on baby
I got a licence for love
And if it expires
PRAY HELP FROM ABOVE
Because
In the midnight hour
She cried more, more, more
With the rebel yell
She cried more, more, more
Whoaaargh...
In the midnight hour babe
More, more, more
With the rebel yell
More, more, more
More, more, more

She don't like slavery
She won't sit and beg
But when I'm tired and lonely
She sees me to bed
What set you free
And brought you to me babe?
WHAT SET YOU FREE?
I NEED YOU HERE BY ME
Because
In the midnight hour
She cried more, more, more
With the rebel yell
She cried more, more, more
Whoaaargh...
In the midnight hour babe
More, more, more
With the rebel yell
More, more, more
More, more, more

I walked the world with you babe
A thousand miles with you
I'd dry your tears of pain
A million times for you
I'd sell my soul for you babe
For money to burn for you babe
I give you all and have none babe
Just a, just a, just a, just a
TO HAVE YOU HERE BY ME
Because
In the midnight hour
She cried more, more, more
With the rebel yell
She cried more, more, more
Whoaaargh...
In the midnight hour babe
More, more, more
With the rebel yell
She cried more, more, more
More, more, more

More, more, more, more, more

O půlnoci!

Včera v noci přišel můj malý tanečník
Tancovat před mé dveře
Včera v noci přišel můj malý andílek
Tancovat na parket
Řekl ó, pojď sem baby
Mám povolení na lásku
Ale jestli vyprchá
MODLI SE O POMOC SHORA
Protože
O půlnoci
Křičela víc, víc, víc
Řevem rebelky
Křičela víc, víc, víc
Whoaaargh...
O půlnoci baby
Víc, víc, víc
Řevem rebelky
Víc, víc, víc
Víc, víc, víc

Nerada dělá otroka
Nebude sedět a prosit
Ale když jsem unaven a sám
Tak mě vidí v posteli
Co tě odpoutalo
A přineslo sem ke mně?
CO TĚ ODPOUTALO?
POTŘEBUJI TĚ TADY U SEBE
Protože
O půlnoci
Křičela víc, víc, víc
Řevem rebelky
Křičela víc, víc, víc
Whoaaargh...
O půlnoci baby
Víc, víc, víc
Řevem rebelky
Víc, víc, víc
Víc, víc, víc

Chodil jsem po okolí, s tebou, baby
Tisíc mil s tebou
Osoušel jsem tvé slzy bolesti
Milionkrát, pro tebe
Prodal bych svou duši, pro tebe
Peníze bych spálil, pro tebe
Dávám ti všechno a nemám nic, baby
Aspoň, aspoň, aspoň, aspoň
MÍT TĚ TU U SEBE
Protože
O půlnoci
Křičela víc, víc, víc
Řevem rebelky
Křičela víc, víc, víc
Whoaaargh...
O půlnoci baby
Víc, víc, víc
Řevem rebelky
Křičela víc, víc, víc
Víc, víc, víc

Víc, víc, víc, víc, víc

top

i'm raving

Good evening

Put on my raving shoes and I
Boarded the plane
Touched down in a land
Where the skies were blue
In the middle of the pouring rain
Everybody was happy
Energy shining down on me
Yeah, I've got first class ticket
Feel as good as a boy can be
I'm raving, I'm raving
I'm raving 'till the sweat has fallen down off me
I'm raving, I'm raving
But do I really feel the way I feel?
Yeah

Come on

Yeeeaaahhh...
Put on my raving shoes and I
Boarded the plane
Touched down in a land
Where the skies were blue
In the middle of the pouring rain
Everybody was happy
Energy shining down on me
Yeah, I've got first class ticket
Feel as good as a boy can be
I'm raving, I'm raving
I'm raving 'till the sweat has fallen down off me
I'm raving, I'm raving
But do I really feel the way I feel?
Yes
Come on

Wicked!
Wicked!
Wicked!

Keep it up now
Keep it up now
Keep it up now

Yeeeaaahhh...
I'm raving, I'm raving
I'm raving 'till the sweat has fallen down off me
I'm raving, I'm raving
But do I really feel the way I feel?
But do I really feel the way I feel?

Dobrý večer

Natáhl jsem si své ravové body a
Nastoupil do letadla
Které přistálo v zemi,
Kde bylo nebe modré
Uprostřed lijáku
Všichni byli šťastní
Vyzařuje ze mě energie
Yeah, mám letenku první třídou
Cítím se tak šťastně, jak se jen kluk může cítit
Ravuju, ravuju
Ravuju, Až ze mě lije pot
Ravuju, ravuju
Ale cítím skutečně to, co mám cítit?
Yeah

Jdeme

Yeeeaaah...
Natáhl jsem si své ravové body a
Nastoupil do letadla
Které přistálo v zemi,
Kde bylo nebe modré
Uprostřed lijáku
Všichni byli šťastní
Vyzařuje ze mě energie
Yeah, mám letenku první třídou
Cítím se tak šťastně, jak se jen kluk může cítit
Ravuju, ravuju
Ravuju, až ze mě lije pot
Ravuju, ravuju
Ale cítím skutečně to, co mám cítit?
Ano
Jdeme

Hustý!
Hustý!
Hustý!

Rozjdem to
Rozjdem to
Rozjdem to

Yeeeaaah...
Ravuju, ravuju
Ravuju, až ze mě lije pot
Ravuju, ravuju
Ale cítím skutečně to, co mám cítit?
Ale cítím skutečně to, co mám cítit?

top

break it up

Where in the world
Where in the world
Where in the world
Did I get this hurt?
I don't mind
Yeah, I don't mind
If you call me bad, call me wrong
Call me anything but your own
I don't mind
Yeah, I don't mind
I don't care if you leave me
I don't care if you go away
I don't care if you wanna this
I don't mind
Break it up, break it up
Break it up, break it up my love
If you think
That you can stay with me
Break it up my love
Oh, break it up
Yeah, break it up
Oh, oh, oh, break it up
Yeah, just break it up

So where in the world
Where in the world
Where in the world
Can I hide this hurt?
I don't mind
Yeah, I don't mind
If you call me sad
Call me strong
Strong enough
To make it on my own
I don't mind
Yeah, I don't mind
If you tear down you walls inside
Go for the brandnew ride
Oh, baby please don't tell me so
Oh, oh, oh

Break it up, break it up
Break it up, break it up my love
If you think
That you can stay with me
Break it up my love
Oh, break it up
Yeah, break it up
Just break it up
Oh, oh, oh, break it up
Yeah

Oh, oh, oh, break it up, break it up
Break it up, break it up my love
If you think that
You can stay with me
Break it up my love
Oh, break it up
Yeah, break it up
Just break it up
Oh, oh break it up
Yeah

Kde na tomto světě
Kde na tomto světě
Kde na tomto světě
Jsem se takhle zranil?
Je mi to jedno
Yeah, je mi to jedno
Když mi říkáš "zlý", říkáš mi špatně
Říkej mi jak chceš, ale ty
Jsi mi ukradená
Yeah, jsi mi ukradená
Je mi jedno, jestli mě opustíš
Je mi jedno, jestli půjdeš pryč
Je mi jedno, jestli to takhle chceš
Je mi to jedno
Ukončeme to, ukončeme to
Ukončeme to, ukončeme to má lásko
Jestli si myslíš
Že můžeš zůstat se mnou
Ukončeme to má lásko
Oh, ukončeme to
Yeah, ukončeme to
Oh, oh, oh, ukončeme to
Yeah, tak to ukončeme

Tak kde na tomto světě
Kde na tomto světě
Kde na tomto světě
Ukryji tu bolest?
Je mi to jedno
Yeah, je mi to jedno
Když mě smutně zavoláš
Když na mě zakřičíš
Jsem dost silný
Abych to zvládl sám
Je mi to jedno
Yeah, je mi to jedno
Až zboříš ty zdi uvnitř sebe
Tak začni zase od začátku
Oh, ale baby, neříkej mi to
Oh, oh, oh

Ukončeme to, ukončeme to
Ukončeme to, ukončeme to má lásko
Jestli si myslíš
Že můžeš zůstat se mnou
Ukončeme to má lásko
Oh, ukončeme to
Yeah, ukončeme to
Tak to ukončeme
Oh, oh, oh, ukončeme to
Yeah

Oh, oh, oh, ukončeme to, ukončeme to
Ukončeme to, ukončeme to má lásko
Jestli si myslíš
Že můžeš zůstat se mnou
Ukončeme to má lásko
Oh, ukončeme to
Yeah, ukončeme to
Tak to ukončeme
Oh, oh ukončeme to
Yeah

top

fire

Switch off the lights
And close your eyes
Feel the energy inside
Chilli bow, chilli bow, chilli bow
Fire
Fire

Alright
Sharp in the mix
Get the pressure
You've had the time to rest
Which is coming to an end
And we start again
Back to the family, guaranteed emergency
The radical MC H.P. has got the melody
Back to the family, guaranteed emergency
The radical MC H.P. has got the melody
Back to the family, guaranteed emergency
The radical MC H.P. has got the melody
Back to the family, guaranteed emergency
The radical MC H.P. has got the melody
One, two, three
Fire

Sharp in the mix
To all kind of tricks
Up to the pressure
Feeling the kicks
You love this sound
We need you to go
Up and down
Chilli bow, chilli bow
Back to the family, guaranteed emergency
The radical MC H.P. has got the melody
Back to the family, guaranteed emergency
The radical MC H.P. has got the melody
Back to the family, guaranteed emergency
The radical MC H.P. has got the melody
Back to the family, guaranteed emergency
The radical MC H.P. has got the melody
One, two, three
Fire

Back to the family, guaranteed emergency
The radical MC H.P. has got the melody...
Fire

Zhasněte světla
A zavřete oči
Vnímejte tu vnitřní energii
Uklidněte se, uklidněte se, uklidněte se
Hoří
Hoří

Dobře
Spouštíme naostro
Vnímej ten tlak
Měl jsi čas odpočívat
Ale ten už končí
A my zase začínáme
Zpátky k rodině, zaručená nouze
Radikální MC H.P. má tu melodii
Zpátky k rodině, zaručená nouze
Radikální MC H.P. má tu melodii
Zpátky k rodině, zaručená nouze
Radikální MC H.P. má tu melodii
Zpátky k rodině, zaručená nouze
Radikální MC H.P. má tu melodii
Raz, dva, tři
Hoří

Spouštíme naostro
Všechny druhy triků
Poddej se tlaku
Cítíš tu zábavu?
Miluješ ten zvuk
Potřebujeme tě tu
Nahoru a dolů
Uklidni se, uklidni se
Zpátky k rodině, zaručená nouze
Radikální MC H.P. má tu melodii
Zpátky k rodině, zaručená nouze
Radikální MC H.P. má tu melodii
Zpátky k rodině, zaručená nouze
Radikální MC H.P. má tu melodii
Zpátky k rodině, zaručená nouze
Radikální MC H.P. má tu melodii
Raz, dva, tři
Hoří

Zpátky k rodině, zaručená nouze
Radikální MC H.P. má tu melodii...
Hoří

top

the age of love

Yes

Rough
Bad on the case
I wanna hit your face
Music
That's the law
We're gonna rock the place
Come on
We start it right
So posse hold on tight
Now
That's the score
So can you see the light?
Yeah
Turn it up

Yeah
Come on
We start it right
So posse hold on tight
Now
That's the score
So can you see the light?
The age of love

Come on
The age of love

Yes
Turn up that blaster
I wanna see you faster
Movin'
To the bass
That's gonna hit your face
Talkin'
'bout love and peace
That's what we need
Unity
Instead of fight
Come on and reunite

Let it go
Talking
'bout love and peace
That's what we need
Unity
Instead of fight
Come on and reunite
The age of love

Come on
Yeeeaaa...

The age of love

Rough and ready

Come on

Awoooaaa...

The age of love
Thank you

Ano

Drsní
Tvrdě na místě
Zasáhneme vás do obličeje
Hudba
Je zákon
Rozhýbeme tenhle parket
Pojďte
Právě začínáme
Tak to vydržte
Teď
Tohle je trefa
Vidíte to světlo?
Yeah
Zvyšte to

Yeah
Pojďte
Právě začínáme
Tak to vydržte
Teď
Tohle je trefa
Vidíte to světlo?
Doba lásky

Pojďte
Doba lásky

Jo
Zvyšte ten blaster
Chci vás vidět rychleji
Se hýbat
Do basů
To vás zasáhne do obličeje
Mluvíme
O lásce a míru
To je to, co potřebujeme
Jednotu
Namísto boje
Pojďme a opět se spojme

Nechme to být
Mluvíme
O lásce a míru
To je to, co potřebujeme
Jednotu
Namísto boje
Pojďme a opět se spojme
Doba lásky

Jedem'
Yeeeaaa...

Doba lásky

Drsní a připravení

Jedem'

Awoooaaa...

Doba lásky
Děkuji

top

no fate

Going back into time
Blind through the night
Remember
When it just took all over
Taking me higher
Thoughts in my mind
On the roof
Up lifting and drifting away
From city to city
From dawn to dawn
And the whole generation
Is on the run
Goodbye to the past
Hello to the future
As the struggle continues
There's no fate

Someone's gonna ask you
About the truth and the meaning
Expecting another answer
To be sure
He's on the right side
And you're on the wrong
Do not listen, it's your decision
From face to face, from soul to soul
And the whole generation
Is out of control
Goodbye to the past
Hello to the future
As the struggle continues
There's no fate
There's no fate
There's no fate
There's no fate

From city to city, from dawn to dawn
From face to face, from soul to soul
As the struggle continues
There's no fate
There's no fate

Jdu zpět časem
Oslepen nocí
Pamatuji si
Kdy to převzalo moc
Dostává mě to výš
Starosti mám v mysli
Na střeše
Vyzvednuti a unášeni dál
Od města k městu
Od úsvitu k úsvitu
A celá generace
Je na útěku
Sbohem minulosti
Nazdar budoucnosti
Jak boj pokračuje
Není tu žádný osud

Někdo se tě zeptá
Na pravdu a význam
Očekává jinou odpověď
Abychom si byli jistí
On je na správné straně
A ty na té špatné
Neposlouchej, je to tvé rozhodnutí
Od tváře k tváři, od duše k duši
A celá generace
Je mimo kontrolu
Sbohem minulosti
Nazdar budoucnosti
Jak boj pokračuje
Není tu žádný osud
Není tu žádný osud
Není tu žádný osud
Není tu žádný osud

Od města k městu, od úsvitu k úsvitu
Od tváře k tváři, od duše k duši
Jak boj pokračuje
Není tu žádný osud
Není tu žádný osud

top

fire (live)

Fire
Fire

Alright
Sharp in the mix
Get the pressure
You've had the time to rest
Which is coming to an end
And we start again
Back to the family, guaranteed emergency
The radical MC H.P. has got the melody
Back to the family, guaranteed emergency
The radical MC H.P.
Back to the family, guaranteed emergency
The radical MC H.P. has got the melody
Back to the family, guaranteed emergency
The radical MC H.P.
One, two, three
Fire

Sharp in the mix
To all kind of tricks
Up to the pressure
Feeling the kicks
You love this sound
We need you to go
Up and down
Chilli bow, chilli bow
Back to the family, guaranteed emergency
The radical MC H.P. has got the melody
Back to the family, guaranteed emergency
The radical MC H.P.
Back to the family, guaranteed emergency
The radical MC H.P. has got the melody
Back to the family, guaranteed emergency
The radical MC H.P.
One, two, three
Fire

Yeah

Come on

Yes
Back to the family, back to the family
Back to the family
Back to the family, back to the family
Back to the family
Back to the family, back to the family
Back to the family
Back, back to the family, back to the family
Back to the, back to the...
Fire

Hey, hey, hey

Hey, hey, hey

Hoří
Hoří

Dobře
Spouštíme naostro
Vnímej ten tlak
Měl jsi čas odpočívat
Ale ten už končí
A my zase začínáme
Zpátky k rodině, zaručená nouze
Radikální MC H.P. má tu melodii
Zpátky k rodině, zaručená nouze
Radikální MC H.P.
Zpátky k rodině, zaručená nouze
Radikální MC H.P. má tu melodii
Zpátky k rodině, zaručená nouze
Radikální MC H.P.
Raz, dva, tři
Hoří

Spouštíme naostro
Všechny druhy triků
Poddej se tlaku
Cítíš tu zábavu?
Miluješ ten zvuk
Potřebujeme tě tu
Nahoru a dolů
Uklidni se, uklidni se
Zpátky k rodině, zaručená nouze
Radikální MC H.P. má tu melodii
Zpátky k rodině, zaručená nouze
Radikální MC H.P.
Zpátky k rodině, zaručená nouze
Radikální MC H.P. má tu melodii
Zpátky k rodině, zaručená nouze
Radikální MC H.P.
Raz, dva, tři
Hoří

Yeah

Jedem'

Jo
Zpátky k rodině, zpátky k rodině
Zpátky k rodině
Zpátky k rodině, zpátky k rodině
Zpátky k rodině
Zpátky k rodině, zpátky k rodině
Zpátky k rodině
Zpátky, zpátky k rodině, zpátky k rodině
Zpátky k, zpátky k...
Hoří

Hej, hej, hej

Hej, hej, hej

top

rebel yell (live)

In the midnight hour!

Yeah

Last night my little dancer
Came dancing to my door
Last night my little angel
Came pumping on the floor
She said oh, come on baby
I got a licence for love
And if it expires
PRAY HELP FROM ABOVE
Because
In the midnight hour
She cried more, more, more
With the rebel yell
She cried
Whoaaargh...
In the midnight hour babe

With the rebel yell
She cried more, more, more
More, more, more

She don't like slavery
She won't sit and beg
But when I'm tired and lonely
She sees me to bed
What set you free
And brought you to me babe?
WHAT SET YOU FREE?
I NEED YOU HERE BY ME
Because
In the midnight hour
She cried more, more, more
With the rebel yell
She cried
Whoaaargh...
In the midnight hour babe

With the rebel yell
She cried more, more, more
More, more, more

Yeah...

I walked the world with you babe
A thousand miles with you
I'd dry your tears of pain
A million times for you
I'd sell my soul for you babe
For money to burn for you babe
I give you all and have none babe
Just a, just a, just a, just a
TO HAVE YOU HERE BY ME
Because
In the midnight hour
She cried more, more, more
With the rebel yell
She cried more, more, more
Whoaaargh...
In the midnight hour babe
More, more, more
With the rebel yell
She cried more, more, more
More, more, more

More, more, more, more, more

O půlnoci!

Yeah

Včera v noci přišel můj malý tanečník
Tancovat před mé dveře
Včera v noci přišel můj malý andílek
Tancovat na parket
Řekl ó, pojď sem baby
Mám povolení na lásku
Ale jestli vyprchá
MODLI SE O POMOC SHORA
Protože
O půlnoci
Křičela víc, víc, víc
Řevem rebelky
Křičela
Whoaaargh...
O půlnoci baby

Řevem rebelky
Křičela víc, víc, víc
Víc, víc, víc

Nerada dělá otroka
Nebude sedět a prosit
Ale když jsem unaven a sám
Tak mě vidí v posteli
Co tě odpoutalo
A přineslo sem ke mně?
CO TĚ ODPOUTALO?
POTŘEBUJI TĚ TADY U SEBE
Protože
O půlnoci
Křičela víc, víc, víc
Řevem rebelky
Křičela
Whoaaargh...
O půlnoci baby

Řevem rebelky
Křičela víc, víc, víc
Víc, víc, víc

Yeah...

Chodil jsem po okolí, s tebou, baby
Tisíc mil s tebou
Osoušel jsem tvé slzy bolesti
Milionkrát, pro tebe
Prodal bych svou duši, pro tebe
Peníze bych spálil, pro tebe
Dávám ti všechno a nemám nic, baby
Aspoň, aspoň, aspoň, aspoň
MÍT TĚ TU U SEBE
Protože
O půlnoci
Křičela víc, víc, víc
Řevem rebelky
Křičela víc, víc, víc
Whoaaargh...
O půlnoci baby
Víc, víc, víc
Řevem rebelky
Křičela víc, víc, víc
Víc, víc, víc

Víc, víc, víc, víc, víc

top

break it up (live)

Yeah

OK, Leute
...

Alright, this is Break it up

Yeah

Where in the world
Where in the world
Where in the world
Did I get this hurt?
I don't mind
Yeah, I don't mind
If you call me bad, call me wrong
Call me anything but your own
I don't mind
Yeah, I don't mind
I don't care if you leave me
I don't care if you go away
I don't care if you wanna this
I don't mind
Break it up, break it up
Break it up, break it up my love
If you think that you can stay with me
Break it up my love
Oh, break it up
Yeah, break it up
Just break it up
Oh, oh, break it up
Yeah

Amok
Jetzt singer zusammen weiter

Where in the world
Where in the world
Where in the world
Can I hide this hurt?
I don't mind
Yeah, I don't mind

If you call me sad
Call me strong
Strong enough
To make it on my own
I don't mind
Yeah, I don't mind

If you tear down you walls inside
Go for the brandnew ride
Baby please don't tell me so
Oh, oh, oh

Break it up, break it up
Break it up, break it up my love
If you think
That you can stay with me
Break it up my love

Oh, break it up
Yeah, break it up
Oh, oh, oh, break it up
Ooh yeah, break it up
Yeah

Thank you

Danke schön

Yeah

OK, lidi
...

Dobře, toto je Break it up

Yeah

Kde na tomto světě
Kde na tomto světě
Kde na tomto světě
Jsem se takhle zranil?
Je mi to jedno
Yeah, je mi to jedno
Když mi říkáš "zlý", říkáš mi špatně
Říkej mi jak chceš, ale ty
Jsi mi ukradená
Yeah, jsi mi ukradená
Je mi jedno, jestli mě opustíš
Je mi jedno, jestli půjdeš pryč
Je mi jedno, jestli to takhle chceš
Je mi to jedno
Ukončeme to, ukončeme to
Ukončeme to, ukončeme to má lásko
Jestli si myslíš, že můžeš zůstat se mnou
Ukončeme to má lásko
Oh, ukončeme to
Tak to ukončeme
Yeah, ukončeme to
Oh, oh, oh, ukončeme to
Yeah

Amok
Nyní zpívejme společně

Kde na tomto světě
Kde na tomto světě
Kde na tomto světě
Ukryji tu bolest?
Je mi to jedno
Yeah, je mi to jedno

Když mě smutně zavoláš
Když na mě zakřičíš
Jsem dost silný
Abych to zvládl sám
Je mi to jedno
Yeah, je mi to jedno

Až zboříš ty zdi uvnitř sebe
Tak začni zase od začátku
Oh, ale baby, neříkej mi to
Oh, oh, oh

Ukončeme to, ukončeme to
Ukončeme to, ukončeme to má lásko
Jestli si myslíš
Že můžeš zůstat se mnou
Ukončeme to má lásko

Oh, ukončeme to
Yeah, ukončeme to
Oh, oh, oh, ukončeme to
Ooh yeah, ukončeme to
Yeah

Díky

Díky

top

the age of love (live)

Scooter, Scooter, Scooter...

One, two, three, four
Yes

Rough
Bad on the case
I wanna hit your face
Music
That's the law
We're gonna rock the place
Come on
We start it right
So posse hold on tight
Now
That's the score
So can you see the light?
Yeah
Turn it up

Yeah
Come on
We start it right
So posse hold on tight
Now
That's the score
So can you see the light?
The age of love

Come on
The age of love

Yeeeaaahhh...

Yes
Turn up that blaster
I wanna see you faster
Movin'
To the bass
That's gonna hit your face
Talkin'
'bout love and peace
That's what we need
Unity
Instead of fight
Come on and REUNITE

Let it go
Talking
'bout love and peace
That's what we need
Unity
Instead of fight
Come on and reunite
The age of love

Come on
Yeeeaaa...

Yes

The age of love

Rough and ready

Yeeeaaahhh...

Come on

Awoooaaa...

Awoooaaa...

The age of love...

Danke schön, ...
See you next time
Yea - yea - yea - yea - yea - yeah

Scooter, Scooter, Scooter...

Raz, dva, tři, čtyři
Ano

Drsní
Tvrdě na místě
Zasáhneme vás do obličeje
Hudba
Je zákon
Rozhýbeme tenhle parket
Pojďte
Právě začínáme
Tak to vydržte
Teď
Tohle je trefa
Vidíte to světlo?
Yeah
Zvyšte to

Yeah
Pojďte
Právě začínáme
Tak to vydržte
Teď
Tohle je trefa
Vidíte to světlo?
Doba lásky

Pojďte
Doba lásky

Yeeeaaahhh...

Jo
Zvyšte ten blaster
Chci vás vidět rychleji
Se hýbat
Do basů
To vás zasáhne do obličeje
Mluvíme
O lásce a míru
To je to, co potřebujeme
Jednotu
Namísto boje
Pojďme a opět se SPOJME

Nechme to být
Mluvíme
O lásce a míru
To je to, co potřebujeme
Jednotu
Namísto boje
Pojďme a opět se spojme
Doba lásky

Jedem'
Yeeeaaa...

Jo

Doba lásky

Drsní a připravení

Yeeeaaahhh...

Jedem'

Awoooaaa...

Awoooaaa...

Doba lásky...

Díky, ...
Uvidíme se příště
Yea - yea - yea - yea - yea - yeah

top

move your ass! (ultra-sonic remix)

Ultra Sonic club remix
Scooter
Scooter
Scooter
I've got one message for the next decade
Alright posse
Come on

Keep it up

Move your ass
Move your ass
Move your ass

Ravers unite
Maximum respect to the whole European posse
Come on

Keep it up

You still feel alright?
Ultra Sonic club remix
You want some more?
Move your ass
Move your ass
Yeeeaaay

Rave nation
Move your ass
Move your ass

Ravers unite
Maximum respect to the whole European posse
Come on

Keep it up
Rave nation

Come on, posse, you gonna keep it up
Come on, party, you gonna move
Come on, posse, you gonna keep it up
Come on, party
Sing it
Alright, alright
Come on, posse, you gonna keep it up
Come on, party, you gonna move
Come on, posse, you gonna keep it up
Come on, party, move your ass
Move your ass
Move your ass
Yeay

Sing it
Yeah-hey
Yeah-hey
Yeah-hey
Yeah-hey
Yeah-hey
Yeah-hey
Yeah-hey
Yeah-hey

 

top

friends (ramon zenker club mix)

Friends, we'll be friends
Friends, we'll be friends

Friends, we'll be friends
Friends, we'll be friends
Friends, we'll be friends
Friends, we'll be friends

Friends, we'll be friends
Friends, we'll be friends
Friends, we'll be friends
Friends, we'll be friends

Přátelé, budeme přátelé
Přátelé, budeme přátelé

Přátelé, budeme přátelé
Přátelé, budeme přátelé
Přátelé, budeme přátelé
Přátelé, budeme přátelé

Přátelé, budeme přátelé
Přátelé, budeme přátelé
Přátelé, budeme přátelé
Přátelé, budeme přátelé

top

endless summer (datura remix)

Come follow me, come follow me
Come foll...
Come follow me, come follow me
Come, come
Come follow me, come follow me
Come foll...
Come follow me, come follow me
Come, come
Come follow me, come follow me
Come foll...
Come follow me, come follow me
Come, come
Come follow me, come follow me
Come follow me the sunny day

Yeeeaaah...

Endless summer, endless summer
Endless summer, endless summer
Endless summer, endless summer
Endless summer

Here we go again

Endless summer, endless summer
Endless summer, endless summer
Endless summer, endless summer
Endless summer
Can you feel it?
Endless summer, endless summer
Endless summer, endless summer
Endless summer, endless summer
Endless summer
Love is in the air

Endless summer, endless summer
Endless summer, endless summer
Endless summer, endless summer
Endless summer
Yeeeaaah...

Come follow me, come follow me
Come foll...,
Come follow me, come follow me
Come, come
Come follow me, come follow me
Come foll...,
Come follow me, come follow me
Come, come
Come follow me, come follow me
Come foll...,
Come follow me, come follow me
Come, come
Come follow me, come follow me
Come foll...,
Come follow me, come follow me
Come, come
Come follow me, come follow me
Come foll...,
Come follow me, come follow me
Come, come
Come follow me, come follow me
Come foll...,
Come follow me, come follow me
Come, come
Come follow me, come follow me
Come foll...,
Come follow me, come follow me
Come, come
Come follow me, come follow me
Come foll...,
Come follow me, come follow me
Come, come
Come follow me, come follow me
Come foll...,
Come follow me, come follow me
Come, come
Come follow me, come follow me
Come foll...,
Come follow me, come follow me
Come, come
Come follow me, come follow me
Come foll...,
Come follow me, come follow me
Come, come
Come follow me, come follow me
Come follow me the sunny day

Here we go again

Endless summer, endless summer
Endless summer, endless summer
Endless summer, endless summer
Endless summer
Can you feel it?
Endless summer, endless summer
Endless summer, endless summer
Endless summer, endless summer
Endless summer
Love is in the air
Endless summer, endless summer
Endless summer, endless summer
Endless summer, endless summer
Endless summer
Yeeeaaah...

Come follow me, come follow me
Come foll...,
Come follow me, come follow me
Come, come
Come follow me, come follow me
Come foll...,
Come follow me, come follow me
Come, come
Come follow me, come follow me
Come foll...,
Come follow me, come follow me
Come, come
Come follow me, come follow me
Come folow me the sunny day

Pojď, následuj mě, pojď, následuj mě
Pojď, násled...
Pojď, následuj mě, pojď, následuj mě
Pojď, pojď
Pojď, následuj mě, pojď, následuj mě
Pojď, násled...
Pojď, následuj mě, pojď, následuj mě
Pojď, pojď
Pojď, následuj mě, pojď, následuj mě
Pojď, násled...
Pojď, následuj mě, pojď, následuj mě
Pojď, pojď
Pojď, následuj mě, pojď, následuj mě
Pojď, následuj mě v tento slunný den

Yeeeaaah...

Nekonečné léto, nekonečné léto
Nekonečné léto, nekonečné léto
Nekonečné léto, nekonečné léto
Nekonečné léto

Jsme tu znovu

Nekonečné léto, nekonečné léto
Nekonečné léto, nekonečné léto
Nekonečné léto, nekonečné léto
Nekonečné léto
Cítíte to?
Nekonečné léto, nekonečné léto
Nekonečné léto, nekonečné léto
Nekonečné léto, nekonečné léto
Nekonečné léto
Láska je ve vzduchu

Nekonečné léto, nekonečné léto
Nekonečné léto, nekonečné léto
Nekonečné léto, nekonečné léto
Nekonečné léto
Yeeeaaah...

Pojď, následuj mě, pojď, následuj mě
Pojď, násled...
Pojď, následuj mě, pojď, následuj mě
Pojď, pojď
Pojď, následuj mě, pojď, následuj mě
Pojď, násled...
Pojď, následuj mě, pojď, následuj mě
Pojď, pojď
Pojď, následuj mě, pojď, následuj mě
Pojď, násled...
Pojď, následuj mě, pojď, následuj mě
Pojď, pojď
Pojď, následuj mě, pojď, následuj mě
Pojď, násled...
Pojď, následuj mě, pojď, následuj mě
Pojď, pojď
Pojď, následuj mě, pojď, následuj mě
Pojď, násled...
Pojď, následuj mě, pojď, následuj mě
Pojď, pojď
Pojď, následuj mě, pojď, následuj mě
Pojď, násled...
Pojď, následuj mě, pojď, následuj mě
Pojď, pojď
Pojď, následuj mě, pojď, následuj mě
Pojď, násled...
Pojď, následuj mě, pojď, následuj mě
Pojď, pojď
Pojď, následuj mě, pojď, následuj mě
Pojď, násled...
Pojď, následuj mě, pojď, následuj mě
Pojď, pojď
Pojď, následuj mě, pojď, následuj mě
Pojď, násled...
Pojď, následuj mě, pojď, následuj mě
Pojď, pojď
Pojď, následuj mě, pojď, následuj mě
Pojď, násled...
Pojď, následuj mě, pojď, následuj mě
Pojď, pojď
Pojď, následuj mě, pojď, následuj mě
Pojď, násled...
Pojď, následuj mě, pojď, následuj mě
Pojď, pojď
Pojď, následuj mě, pojď, následuj mě
Pojď, následuj mě v tento slunný den

Jsme tu znovu

Nekonečné léto, nekonečné léto
Nekonečné léto, nekonečné léto
Nekonečné léto, nekonečné léto
Nekonečné léto
Cítíte to?
Nekonečné léto, nekonečné léto
Nekonečné léto, nekonečné léto
Nekonečné léto, nekonečné léto
Nekonečné léto
Láska je ve vzduchu
Nekonečné léto, nekonečné léto
Nekonečné léto, nekonečné léto
Nekonečné léto, nekonečné léto
Nekonečné léto
Yeeeaaah...

Pojď, následuj mě, pojď, následuj mě
Pojď, násled...
Pojď, následuj mě, pojď, následuj mě
Pojď, pojď
Pojď, následuj mě, pojď, následuj mě
Pojď, násled...
Pojď, následuj mě, pojď, následuj mě
Pojď, pojď
Pojď, následuj mě, pojď, následuj mě
Pojď, násled...
Pojď, následuj mě, pojď, následuj mě
Pojď, pojď
Pojď, následuj mě, pojď, následuj mě
Pojď, následuj mě v tento slunný den

top

let me be your valentine (commander tom remix)

We're getting out of control
We're getting out of control
We're getting out of control
We're getting out of control
We're getting out of control
We're getting out of control
We're getting out of control
We're getting out of control
We're getting out of control
We're getting out of control
We're getting out of control
We're getting out of control

Let me be your valentine

We're getting out of control
We're getting out of control
We're getting out of control
We're getting out of control
We're getting out of control
We're getting out of control
We're getting out of control
We're getting out of control
We're getting out of control
We're getting out of control

We're getting out of control
We're getting out of control
We're getting out of control
We're getting out of control
We're getting out of control

Vymykáme se kontrole
Vymykáme se kontrole
Vymykáme se kontrole
Vymykáme se kontrole
Vymykáme se kontrole
Vymykáme se kontrole
Vymykáme se kontrole
Vymykáme se kontrole
Vymykáme se kontrole
Vymykáme se kontrole
Vymykáme se kontrole
Vymykáme se kontrole

Nech mě být tvým miláčkem

Vymykáme se kontrole
Vymykáme se kontrole
Vymykáme se kontrole
Vymykáme se kontrole
Vymykáme se kontrole
Vymykáme se kontrole
Vymykáme se kontrole
Vymykáme se kontrole
Vymykáme se kontrole
Vymykáme se kontrole

Vymykáme se kontrole
Vymykáme se kontrole
Vymykáme se kontrole
Vymykáme se kontrole
Vymykáme se kontrole

top

fire (d.o.n.s. burn rubber remix)

Back to the family, guaranteed emergency
The radical MC H.P. has got the melody
Back to the family, guaranteed emergency
The radical MC H.P. has got the melody
Back to the family, guaranteed emergency
The radical MC H.P. has got the melody
Back to the family, guaranteed emergency
The radical MC H.P. has got the melody
Back to the family, guaranteed emergency
The radical MC H.P. has got the melody
Back to the family, guaranteed emergency
The radical MC H.P. has got the melody
Back to the family, guaranteed emergency
The radical MC H.P. has got the melody
Back to the family, guaranteed emergency
The radical MC H.P. has got the melody
Back to the family, guaranteed emergency
The radical MC H.P. has got the melody
Back to the family, guaranteed emergency
The radical MC H.P. has got the melody
Back to the family, back to the family...
...back to the family

One, two, three
Fire...
Fire...

One, two, three
Fire

One, two, three
Fire

One, two, three
Fire...

One, two, three
Fire

One, two, three
Fire

One, two, three
Fire...

One, two, three
Fire...

One, two, three
Fire

Back to the family, guaranteed emergency
The radical MC H.P. has got the melody
Back to the family, guaranteed emergency
The radical MC H.P. has got the melody
Back to the family, guaranteed emergency
The radical MC H.P. has got the melody
Back to the family, guaranteed emergency
The radical MC H.P. has got the melody
Back to the family, guaranteed emergency
The radical MC H.P. has got the melody
Back to the family, guaranteed emergency
The radical MC H.P. has got the melody
Back to the family, guaranteed emergency
The radical MC H.P. has got the melody
Back to the family, guaranteed emergency
The radical MC H.P. has got the melody
Back to the family, guaranteed emergency
The radical MC H.P. has got the melody
Back to the family, guaranteed emergency
The radical MC H.P. has got the melody
Back to the family, back to the family...
...back to the family

One, two, three
Fire...
Fire...

One, two, three
Fire

One, two, three
Fire

One, two, three
Fire...

One, two, three
Fire

One, two, three
Fire

One, two, three
Fire...

One, two, three
Fire...

One, two, three
Fire

Zpátky k rodině, zaručená nouze
Radikální MC H.P. má tu melodii
Zpátky k rodině, zaručená nouze
Radikální MC H.P. má tu melodii
Zpátky k rodině, zaručená nouze
Radikální MC H.P. má tu melodii
Zpátky k rodině, zaručená nouze
Radikální MC H.P. má tu melodii
Zpátky k rodině, zaručená nouze
Radikální MC H.P. má tu melodii
Zpátky k rodině, zaručená nouze
Radikální MC H.P. má tu melodii
Zpátky k rodině, zaručená nouze
Radikální MC H.P. má tu melodii
Zpátky k rodině, zaručená nouze
Radikální MC H.P. má tu melodii
Zpátky k rodině, zaručená nouze
Radikální MC H.P. má tu melodii
Zpátky k rodině, zaručená nouze
Radikální MC H.P. má tu melodii
Zpátky k rodině, zpátky k rodině...
...zpátky k rodině

Raz, dva, tři
Hoří...
Hoří...

Raz, dva, tři
Hoří

Raz, dva, tři
Hoří

Raz, dva, tři
Hoří...

Raz, dva, tři
Hoří

Raz, dva, tři
Hoří

Raz, dva, tři
Hoří...

Raz, dva, tři
Hoří...

Raz, dva, tři
Hoří

Zpátky k rodině, zaručená nouze
Radikální MC H.P. má tu melodii
Zpátky k rodině, zaručená nouze
Radikální MC H.P. má tu melodii
Zpátky k rodině, zaručená nouze
Radikální MC H.P. má tu melodii
Zpátky k rodině, zaručená nouze
Radikální MC H.P. má tu melodii
Zpátky k rodině, zaručená nouze
Radikální MC H.P. má tu melodii
Zpátky k rodině, zaručená nouze
Radikální MC H.P. má tu melodii
Zpátky k rodině, zaručená nouze
Radikální MC H.P. má tu melodii
Zpátky k rodině, zaručená nouze
Radikální MC H.P. má tu melodii
Zpátky k rodině, zaručená nouze
Radikální MC H.P. má tu melodii
Zpátky k rodině, zaručená nouze
Radikální MC H.P. má tu melodii
Zpátky k rodině, zpátky k rodině...
...zpátky k rodině

Raz, dva, tři
Hoří...
Hoří...

Raz, dva, tři
Hoří

Raz, dva, tři
Hoří

Raz, dva, tři
Hoří...

Raz, dva, tři
Hoří

Raz, dva, tři
Hoří

Raz, dva, tři
Hoří...

Raz, dva, tři
Hoří...

Raz, dva, tři
Hoří...

top