top

the definition

Jumping is an ability that most humans
And many animals share to some degree

It is the process
Of getting one's body off the ground
For a short time using only one's own power
Usually by propelling oneself upward via contraction
And then forceful extension of the legs

In some cases
The height of a jump may be increased
By using a trampoline or by pushing down
With the arms when playing leapfrog

One can jump up to reach something high
Jump over a fence or ditch
Or jump down, and one can jump while dancing
And as a sport

But jump also is the synonym
For an exciting style of dancing
Just to freak out for some time

Now listen to the sounds of Michael
Rick and the chicks terminator

Please, jump!

Skákání je schopnost, kterou většina lidí
A spousta zvířat do určité míry sdílí

Jde o proces
Dostání vlastního těla nad zem
Na krátkou dobu za použití pouze vlastní síly
Obvykle vymrštěním se kontrakcí
A následně silnou extensí nohou

V určitých případech
Může být výška skoku zvětšena
Použitím trampolíny nebo pomocí rukou
Při hraním si na žabáky

Skokem můžete dosáhnout něčeho vysokého
Přeskočit plot nebo příkop
Můžete seskočit, ale i skákat při tanci
A také je to sport

Ale skok je také synonymum
Pro vzrušující styl tance
Jen tak pro zablbnutí si

Tak se zaposlouchejte do hudby Michaela
Ricka a terminátora dívek

Prosím, skákejte!

top

jumping all over the world

Encore, hardcore
Rock you down to the floor
Posse saw ya on the border
Jungle jumper under order
Encore, hardcore
Rock you down to the floor
Posse saw ya on the border
Jungle jumper under order
Every minute, every hour
Get the power, take a shower
Brand stuff Screaming Lord
Wicked and tough

Encore, hardcore
Rock you down to the floor
Posse saw ya on the border
Jungle jumper under order
Every minute, every hour
Get the power, take a shower
Brand stuff Screaming Lord
Wicked and tough

Right now, say Lord have mercy

I've got the money, I've got the place
You've got the figure, you've got the face
Let's get together
We're jumping all over all over the world

Sing it!
Jumping all over the world

I've got the music, I've got the lights
You've got the figure, full of delights
Let's get together
We're jumping all over all over the world

Let me hear ya!
Jumping all over the world

I've got position I've got the name
You've got the power, to drive me insane
Let's get together
We're jumping all over all over the world

Everybody!
Jumping all over the world

I've got the money, I've got the place
You've got the figure, you've got the face
Let's get together
We're jumping all over all over the world

All together now

Encore, hardcore
Rock you down to the floor
Posse saw ya on the border
Jungle jumper under order
Every minute, every hour
Get the power, take a shower
Brand stuff Screaming Lord
Wicked and tough
Encore, hardcore
Rock you down to the floor
Posse saw ya on the border
Jungle jumper under order
Every minute, every hour
Get the power, take a shower
Brand stuff Screaming Lord
Wicked and tough

I've got the money, I've got the place
You've got the figure, you've got the face
Let's get together
We're jumping all over all over the world

Together!
Jumping all over the world

I've got the music, I've got the lights
You've got the figure, full of delights
Let's get together
We're jumping all over all over the world

Everybody now!
Jumping all over the world

I've got position I've got the name
You've got the power, to drive me insane
Let's get together
We're jumping all over all over the world

And once again!
Jumping all over the world

I've got the money, I've got the place
You've got the figure, you've got the face
Let's get together
We're jumping all over all over the world

Here we come!

Zase natvrdo
Bouchneme tebou na parket
Lidi tě viděli na hranici
Skokan z džungle pod obraz
Zase natvrdo
Bouchneme tebou na parket
Lidi tě viděli na hranici
Skokan z džungle pod obraz
Každou minutu, každou hodinu
Ber tu sílu, dej si sprchu
Tohle je značka Screaming Lord
Hustý a tvrdý

Zase natvrdo
Bouchneme tebou na parket
Lidi tě viděli na hranici
Skokan z džungle pod obraz
Každou minutu, každou hodinu
Ber tu sílu, dej si sprchu
Tohle je značka Screaming Lord
Hustý a tvrdý

Tak a teď, Lord se smiloval

Já mám peníze, já mám místo
Ty máš figuru, ty máš obličej
Dejme se dohromady
Skáčeme okolo celého

Zpívejte!
Skáčeme okolo celého světa

Já mám hudbu, já mám světla
Ty máš figuru plnou požitků
Dejme se dohromady
Skáčeme okolo celého

Chci vás slyšet!
Skáčeme okolo celého světa

Já mám postavení, já mám jméno
Ty máš tu moc, ze které šílím
Dejme se dohromady
Skáčeme okolo celého

Všichni!
Skáčeme okolo celého světa

Já mám peníze, já mám místo
Ty máš figuru, ty máš obličej
Dejme se dohromady
Skáčeme okolo celého

A teď všichni

Zase natvrdo
Bouchneme tebou na parket
Lidi tě viděli na hranici
Skokan z džungle pod obraz
Každou minutu, každou hodinu
Ber tu sílu, dej si sprchu
Tohle je značka Screaming Lord
Hustý a tvrdý
Zase natvrdo
Bouchneme tebou na parket
Lidi tě viděli na hranici
Skokan z džungle pod obraz
Každou minutu, každou hodinu
Ber tu sílu, dej si sprchu
Tohle je značka Screaming Lord
Hustý a tvrdý

Já mám peníze, já mám místo
Ty máš figuru, ty máš obličej
Dejme se dohromady
Skáčeme okolo celého

Společně!
Skáčeme okolo celého světa

Já mám hudbu, já mám světla
Ty máš figuru plnou požitků
Dejme se dohromady
Skáčeme okolo celého

Všichni!
Tady jsme

Já mám postavení, já mám jméno
Ty máš tu moc, ze které šílím
Dejme se dohromady
Skáčeme okolo celého

Všichni!
Skáčeme okolo celého světa

Já mám peníze, já mám místo
Ty máš figuru, ty máš obličej
Dejme se dohromady
Skáčeme okolo celého

Tady přicházíme!

top

the question is what is the question

How do you do
Uh huh
I thought why not
Na na
Na na
Just me and you...

Start the danger
Rearrange ya
Not so cool
Mercy
I’m the vapour
On the radar
Get up on the mic and shout at ya
Move it
I spit bricks got the kicks in the mix
My pricks longer than Rick's
Fortyeight licks, like Jacky Icks
No diggidy diggidy H.P.
I’m the bad boy world MC so sexy
How do you do
Uh huh
I thought why not
Na na
Na na
Just me and you and then we can
Na na
Na na
Just like before and you will say
Na na
Na na
Please give me more and you
How do you do
Uh huh
I thought why not
Na na
Na na
Just me and you and then we can
Na na
Na na
Just like before and you will say
Na na
Na na
Please give me more and you
How do you do
Uh huh
I thought why not
Na na
Na na
Just me and you and then we can
Na na
Na na
Just like before and you will say
Na na
Na na
Please give me more and you
Yes

Jump that beat
Jump that beat

Won't let you go
Me got the flow
Mash up the show
Shalak
Pi nami nama
Like a hammer
A burning candle
Fix 'em with the spanner
Move it
I slip tips
Ramping in the mix
Wanna see your tits
Split kicks
For da hits
With the lyrical tricks
No diggidy diggidy diggidy, listen
Got a late night early morning mission
How do you do
Uh huh
I thought why not
Na na
Na na
Just me and you and then we can
Na na
Na na
Just like before and you will say
Na na
Na na
Please give me more and you
How do you do
Uh huh
I thought why not
Na na
Na na
Just me and you and then we can
Na na
Na na
Just like before and you will say
Na na
Na na
Please give me more and you
How do you do

Yeah
Jump that beat
Jump that beat
How do you do

Jump that beat
Jump that beat

Wonderful bars fat like Michael's ass!
This is an announcement:
"Please refrain from not smoking"
The question is
Hi there
What is the question?
Yeah
Here we go
Alright
Big up the crew
How do you do
Uh huh
I thought why not
Na na
Na na
Just me and you and then we can
Na na
Na na
Just like before and you will say
Na na
Na na
Please give me more and you
How do you do
Uh huh
I thought why not
Na na
Na na
Just me and you and then we can
Na na
Na na
Just like before and you will say
Na na
Na na
Please give me more and you
How do you do

Can I have a light please?
Yeah, man...

Jak pak se máš
Uh huh
Myslím, proč ne
Na na
Na na
Jen ty a já...

Začínám nebezpečí
Zpřeházím vás
Není to v pohodě
Slitování
Jsem pára
Na radaru
Pojďte k mikrofonu a zakřičte
Pohyb
Plivu cihly, kopu, jedu
Moje ostny jsou delší než Rickovi
Čtyřicet osm ran jako Jackie Icks
Bez pochyb, pochyb H.P.
Jsem zlý kluk, světový MC, tak sexy
Jak pak se máš
Uh huh
Myslím, proč ne
Na na
Na na
Jen ty a já a pak můžeme
Na na
Na na
Být jako dříve a ty mi řekneš
Na na
Na na
Prosím, dej mi více a pak
Jak pak se máš
Uh huh
Myslím, proč ne
Na na
Na na
Jen ty a já a pak můžeme
Na na
Na na
Být jako dříve a ty mi řekneš
Na na
Na na
Prosím, dej mi více a pak
Jak pak se máš
Uh huh
Myslím, proč ne
Na na
Na na
Jen ty a já a pak můžeme
Na na
Na na
Být jako dříve a ty mi řekneš
Na na
Na na
Prosím, dej mi více a pak

Ano

Skákejte do beatů
Skákejte do beatů

Nenecháme tě jít
Teď tu jsem já
Vedu tuhle show
Shalak
Pi nami nama
Jako kladivo
Hořící svíčka
Opravte je maticovým klíčem
Pohni
Rozhazuji spropitné
Klepu se tou jízdou
Chci vidět tvoje prsa
Plivu, kopu
Kvůli hitům
S textovými triky
Bez pochyb, pochyb, pochyb, poslouchej
Mám pozdě noční - brzy ranní úkol
Jak pak se máš
Uh huh
Myslím, proč ne
Na na
Na na
Jen ty a já a pak můžeme
Na na
Na na
Být jako dříve a ty mi řekneš
Na na
Na na
Prosím, dej mi více a pak
Jak pak se máš
Uh huh
Myslím, proč ne
Na na
Na na
Jen ty a já a pak můžeme
Na na
Na na
Být jako dříve a ty mi řekneš
Na na
Na na
Prosím, dej mi více a pak
Jak pak se máš

Yeah
Skákejte do beatů
Skákejte do beatů
Jak pak se máš

Skákejte do beatů
Skákejte do beatů

Senzační bary, tlustý jako Michaelův zadek!
Tohle je oznámení:
"Prosím, přestaňte nekouřit"
Otázka zní
Ahoj
Jak zní otázka?
Yeah
Tedy jsme
Dobře
Rozšiřte své řady
Jak pak se máš
Uh huh
Myslím, proč ne
Na na
Na na
Jen ty a já a pak můžeme
Na na
Na na
Být jako dříve a ty mi řekneš
Na na
Na na
Prosím, dej mi více a pak
Jak pak se máš
Uh huh
Myslím, proč ne
Na na
Na na
Jen ty a já a pak můžeme
Na na
Na na
Být jako dříve a ty mi řekneš
Na na
Na na
Prosím, dej mi více a pak
Jak pak se máš

Nemáte někdo oheň, prosím?
Jasně, chlape...

top

enola gay

Faster, faster, a little bit faster, fast, let it go...
Faster, faster, a little bit faster, fast, let it go...
Faster, faster, a little bit faster, fast, let it go...
Faster, faster, a little bit faster, fast, let it go...

Hardstyle baby
Hardstyle baby
Hard, hard, hard, hardstyle baby
Hard, hard, hard, hardstyle baby
Hardstyle baby
Hardstyle baby
Hard, hard, hard, hardstyle baby
Hardstyle baby
Hardstyle baby

Faster, faster, a little bit faster, fast, let it go...
Faster, faster, a little bit faster, fast, let it go...
Faster, faster, a little bit faster, fast, let it go...
Faster, faster, a little bit faster, fast, let it go...
Faster, faster, a little bit faster, fast, let it go...
Faster, faster, a little bit faster, fast, let it go...
Faster, faster, a little bit faster, fast, let it go...
Faster, faster, a little bit faster, fast, let it go...

HARDSTYLE!

Hard, hard, hard, hardstyle baby
Hard, hard, hard, hardstyle baby
Hardstyle baby

Hardstyle baby
Hardstyle baby

Faster, faster, a little bit faster, fast, let it go...
Faster, faster, a little bit faster, fast, let it go...
Faster, faster, a little bit faster, fast, let it go...
Faster, faster, a little bit faster, fast, let it go...
Faster, faster, a little bit faster, fast, let it go...
Faster, faster, a little bit faster, fast, let it go...
Faster, faster, a little bit faster, fast, let it go...
Faster, faster, a little bit faster, fast, let it go...
HARDSTYLE

Hard, hard, hard, hardstyle baby
Hard, hard, hard, hardstyle baby
Hardstyle baby

Hardstyle baby
Hardstyle baby
Hardstyle baby!

Rychleji, rychleji, trochu rychleji, nech to jet...
Rychleji, rychleji, trochu rychleji, nech to jet...
Rychleji, rychleji, trochu rychleji, nech to jet...
Rychleji, rychleji, trochu rychleji, nech to jet...

Hardstyle baby
Hardstyle baby
Hard, hard, hard, hardstyle baby
Hard, hard, hard, hardstyle baby
Hardstyle baby
Hardstyle baby
Hard, hard, hard, hardstyle baby
Hardstyle baby
Hardstyle baby

Rychleji, rychleji, trochu rychleji, nech to jet...
Rychleji, rychleji, trochu rychleji, nech to jet...
Rychleji, rychleji, trochu rychleji, nech to jet...
Rychleji, rychleji, trochu rychleji, nech to jet...
Rychleji, rychleji, trochu rychleji, nech to jet...
Rychleji, rychleji, trochu rychleji, nech to jet...
Rychleji, rychleji, trochu rychleji, nech to jet...
Rychleji, rychleji, trochu rychleji, nech to jet...
HARDSTYLE!

Hard, hard, hard, hardstyle baby
Hard, hard, hard, hardstyle baby
Hardstyle baby

Hardstyle baby
Hardstyle baby

Rychleji, rychleji, trochu rychleji, nech to jet...
Rychleji, rychleji, trochu rychleji, nech to jet...
Rychleji, rychleji, trochu rychleji, nech to jet...
Rychleji, rychleji, trochu rychleji, nech to jet...
Rychleji, rychleji, trochu rychleji, nech to jet...
Rychleji, rychleji, trochu rychleji, nech to jet...
Rychleji, rychleji, trochu rychleji, nech to jet...
Rychleji, rychleji, trochu rychleji, nech to jet...
HARDSTYLE!

Hard, hard, hard, hardstyle baby
Hard, hard, hard, hardstyle baby
Hardstyle baby

Hardstyle baby
Hardstyle baby
Hardstyle baby!

top

neverending story

I ruff up the mic
Like a dark side fiend
Something black coffee
With sugar and cream
One, two, jumping crew
What you gonna do
Three, four, hardcore
Rock the floor
Five, six, kick playing tricks
For da mix and da blend
And again from beginning to the end
Yeah

Reach the stars
Fly a fantasy
Dream my dream
And what you see will be
Rhymes that keep their secrets
Will unfold behind the clouds
And there upon the rainbow is the answer to a
Neverending story
A - ha - ha - hah...
Neverending story
A - ha - ha - hah...

Come on

Coming at ya
Yeah

Edgware, Mayfair, Leicester Square
I'll be there
And feel the atmosphere
I gave birth to the jungle like Mary
Like berry, winter's merry
Enter M.I.C.
Jumping up the gallery like battery and charger
H is getting larger
Me I like to chat
Coming down rough
And fill up the gap
Cruising thought the States
On a pair of skates
Yeah

Reach the stars
Fly a fantasy
Dream my dream
And what you see will be
Rhymes that keep their secrets
Will unfold behind the clouds
And there upon the rainbow is the answer to a
Neverending story
A- ha - ha - hah...
Neverending story
A- ha - ha - hah...

Come on

Yeah

Coming at ya, coming at ya

Yes

Rough

Rhymes that keep their secrets
Will unfold behind the clouds
And there upon the rainbow is the answer to a
Neverending story
A- ha - ha - hah...
Neverending story
A- ha - ha - hah...

Here we go

S mikrofonem jsem drsný
Jako šílenec z temné strany
Něco černá káva
S cukrem a šlehačkou
Raz, dva, skokani
Co chcete dělat
Tři, čtyři, hardcore
Rozjeďte to na pódiu
Pět, šest, výkop a triky
Do mixování a do značky
A znovu, od začátku do konce
Yeah

Dosáhni až ke hvězdám
Leť ve své fantazii
Sni můj sen
A to, co uvidíš, to bude
Rytmy, které skrývají tajemství
Je odhalí za mraky
A tady za duhou je odpověď na
Nekonečný příběh
A - ha - ha - hah...
Nekonečný příběh
A - ha - ha - hah...

Jdeme

Jdeme si pro vás
Yeah

Edgware, Mayfair, Leicester Square
Bude tam
Cítíte tu atmosféru
Já jsem dal vzniknout "jungle" jako Mary
Jako keřík, zimní rostlina
Vstupnek k M.I.K.R.O.F.O.N.U.
Skáču po galerii jako baterie a nabíječka
H se zvětšuje
Já prostě rád žvaním
Jsem tu na tvrdo
Vyplňuju mezeru
Cestuji po Státech
Na páru bruslí
Yeah

Dosáhni až ke hvězdám
Leť ve své fantazii
Sni můj sen
A to, co uvidíš, to bude
Rytmy, které skrývají tajemství
Je odhalí za mraky
A tady za duhou je odpověď na
Nekonečný příběh
A - ha - ha - hah...
Nekonečný příběh
A - ha - ha - hah...

Jdeme

Yeah

Jdeme si pro vás, jdeme si pro vás

Ano

Drsně

Rytmy, které skrývají tajemství
Je odhalí za mraky
A tady za duhou je odpověď na
Nekonečný příběh
A - ha - ha - hah...
Nekonečný příběh
A - ha - ha - hah...

Jsme tady

top

and no matches

What can I do, do, do
I want you, you, you
For jump like I never did before

When I'm fresh off the plane and I'm going insane
Like I just had a bottle of champagne

Ticketey ticketey pow
Ready for another show I just wanna let you know

I pimp da beats freaks in the streets
Blcker than blck
Like slip chicks on a trip
Gonna strip with the whip

Halleluh, jumping crew, how are you
The sound is new
It's true
And this is your cue

What can I do, do, do
I want you, you, you
Gonna jump all night on the dancefloor
I say one, two, three
Just like you and me
Gonna jump like I never did before
What can I do, do, do
I want you, you, you
Gonna jump all night on the dancefloor
I say one, two, three
Just like you and me
Gonna jump like I never did before

Come on
What can I do, do, do
I want you, you, you
Gonna jump all night on the dancefloor
I say one, two, three
Just like you and me
Gonna jump like I never did before

Let it roll and jump
Roll and jump
Here we go

I pimp da beats freaks in the streets
Hotter than hot
Rule up da spot like a gunshot
Blown on the top
Red stop, green go
Stereo
Everybody knows
I'm gonna make them go

What can I do, do, do
I want you, you, you
For I jump all night on the dancefloor
I say one, two, three
Just like you and me
Wanna jump like I never did before
Come on
What can I do, do, do
I want you, you, you
For I jump all night on the dancefloor
I say one, two, three
Just like you and me
Wanna jump like I never did before

Yeah

Let it roll and jump
Roll and jump
Little higher

Yeah
You know what?
I don't know either

O - oh - hooo...
Alright, listen
Three men in a boat with four cigarettes
And no matches
How do they manage to smoke?

Here we go again

What can I do, do, do
I want you, you, you
For I jump all night on the dancefloor
I say one, two, three
Just like you and me
Wanna jump like I never did before
What can I do, do, do
I want you, you, you
For I jump all night on the dancefloor
I say one, two, three
Just like you and me
Wanna jump like I never did before

Coffee, huh?
Isn't my cup of tea...

Co mám dělat, dělat, dělat
Chci tě, tě, tě
Na skákání jako nikdy předtím

Právě jsem vystoupil z letadla a blázním
Jako kdybych vypil láhev šampaňskýho

Ticketey ticketey pow
Připraven na další show, to vám chci říct

Dostal jsem beaty a blázny do ulic
Bleskověji než blesk
A sladká děvčata na scéně
Svléknu bičem

Alelu, skákající dave, jak se máš
Tento zvuk je nový
To je pravda
A tohle je tvoje úloha

Co mám dělat, dělat, dělat
Chci tě, tě, tě
Na skákání na parketu po celou noc
Říkám raz, dva, tři
Jenom já a ty
Chci skákat jako nikdy předtím
Co mám dělat, dělat, dělat
Chci tě, tě, tě
Na skákání na parketu po celou noc
Říkám raz, dva, tři
Jenom já a ty
Chci skákat jako nikdy předtím
Pojďte
Co mám dělat, dělat, dělat
Chci tě, tě, tě
Na skákání na parketu po celou noc
Říkám raz, dva, tři
Jenom já a ty
Chci skákat jako nikdy předtím

Nechte to jet a skákejte
Jeďte a skákejte
Jdeme

Dostal jsem beaty a blázny do ulice
Jsem horčejší než horký
Vládnu tomuto místu, jako výstřel z pistole
Vystřelený přímo z vrcholu
Červená stůj, zelená jeď
Stereo
Všichni to vědí
Že se mnou to rozjedou

Co mám dělat, dělat, dělat
Chci tě, tě, tě
Na skákání na parketu po celou noc
Říkám raz, dva, tři
Jenom já a ty
Chci skákat jako nikdy předtím
Jdeme
Co mám dělat, dělat, dělat
Chci tě, tě, tě
Na skákání na parketu po celou noc
Říkám raz, dva, tři
Jenom já a ty
Chci skákat jako nikdy předtím

Yeah

Nechte to jet a skákejte
Jeďte a skákejte
Trochu výš

Yeah
Víš co?
Já taky ne

O - oh - hooo...
Dobře, poslouchejte
Tři muži jsou ve člunu a mají čtyři cigarety
Ale žádné zápalky
Jak udělat, aby si zakouřili?

A jedeme dál

Co mám dělat, dělat, dělat
Chci tě, tě, tě
Na skákání na parketu po celou noc
Říkám raz, dva, tři
Jenom já a ty
Chci skákat jako nikdy předtím
Co mám dělat, dělat, dělat
Chci tě, tě, tě
Na skákání na parketu po celou noc
Říkám raz, dva, tři
Jenom já a ty
Chci skákat jako nikdy předtím

Káva, ha?
Není mým šálkem čaje...

top

i'm lonely (radio edit)

'coz I'm lonely
I feel so lonely
There's no one in the world for me but you

Oh Lord, I'm a very sharp sword
Number one upon the billboard
It's the effect you don't expect
You never know what's coming next
So get a grip quick drop a gear
Running high to the sky
'till you fly
Like a killer in Manila
I make you shiver
My name is MC I

Baby
I don't want you to go
I love you so
More than you will ever know
Lately
I only made you cry
But don't you say good bye
Won't you give me one more try
'coz I'm lonely
I feel so lonely
I need your body by my side
To get me through these endless nights
I'm lonely
I feel so lonely
There's no one in this world for me but you
Alright

Yeah

Pull 'em up

So get a grip quick drop a gear
We progress and express
We're coming fresh
The appliance of the science
We're getting strong, oh yes
We're dressed for success

Lately
I only made you cry
But don't you say good bye
Won't you give me one more try
'coz I'm lonely
I feel so lonely
I need your body by my side
To get me through these endless nights
I'm lonely
I feel so lonely
There's no one in this world for me but you

Transforming again
Inside this venue
Come on

Free style fusion for da crew
Aaargh...

Yeeeaaahhh...
Keep it up
Yes

Protože jsem sama
Cítím se tak sama
Na tomhle světě pro mě není nikdo jiný, než ty

Ó Pane, jsem velmi ostrý meč
Číslo jedna na billboardech
To je efekt, který nečekáš
Nikdy nevíme, co přijde
Rychle se chop rukojeti, zahoď výstroj
Běžíme až k nebesům
Dokud nepoletíš
Jako zabiják v Manile
I ze mě se rozklepeš
Jmenuji se MC I

Baby
Nechci, aby odešel
Miluji tě
Víc, než si dokážeš představit
Později
Jsem tě ale dokázala jenom rozbrečet
Ale neříkej sbohem
Nedal bys mi ještě jednu šanci?
Protože jsem sama
Cítím se tak sama
Potřebuji tebe po mám boku
Abys mi pomohl překonat ty nekonečné noci
Jsem sama
Cítím se tak sama
Na tomhle světě pro mě není nikdo jiný, než ty

Dobře

Yeah

Vytáhněte je nahoru

Rychle se chop rukojeti, zahoď výstroj
Postupujeme a zrychlujeme
Přicházíme svěží
S použitím vědy
Se stáváme silnějšími, o ano
Jsme i oblečeni pro úspěch

Později
Jsem tě ale dokázala jenom rozbrečet
Ale neříkej sbohem
Nedal bys mi ještě jednu šanci?
Protože jsem sama
Cítím se tak sama
Potřebuji tebe po mám boku
Abys mi pomohl překonat ty nekonečné noci
Jsem sama
Cítím se tak sama
Na tomhle světě pro mě není nikdo jiný, než ty

Jsme tu zase
Uvnitř haly
Jdeme

Fúze volného stylu pro vás, lidi
Aaargh...

Yeeeaaahhh...
Vydržte to
Ano

top

marian (version)

In a sea of faces
In a sea of doubt
In this cruel place
Your voice above the maelstrom
In the wake of this ship of fools
I'm falling further down
If you can see me, Marian
Reach out and take me home
I hear you calling Marian...
Across the water
Across the wave
I hear you calling Marian...
And you hear me calling you too
Save me, save me, save me from the grave

Marian

Marian
There's a weight above me
And the pressure is all too strong
To breathe deep, breathe long and hard
To take the water down and go to sleep
To sink still further
Beneath the fatal wave
Marian I think I'm drowning
This sea is killing me
I hear you calling Marian...
Across the water
Across the wave
I hear you calling Marian...
And you hear me calling you to
Save me, save me, save me from the grave

Oh...

Was ich kann und was ich könnte
Weiss ich gar nicht mehr
Gib mir wieder etwas schönes
Zieh mich aus dem meer
Ich höre dich rufen Marian...
Kannst du mich schreien hören
Ich bin hier allein
Ich höre dich rufen Marian...
Ohne deine hilfe verliere ich mich in diesem ort
I hear you calling Marian...
Across the water
Across the wave
I hear you calling Marian...
And you hear me calling you to
Save me, save me, save me from the grave

Marian

Marian

Marian

Marian

V moři obličejů
V moři pochyb
Na tomto krutém místě
Tvůj hlas nad vírem
Probuzen na lodi bláznů
Padám stále níž
Pokud mě vidíš, Mariáne
Vstaň a dostaň mě domů
Slyším tě volat, Mariáne...
Přes vodu
Přes vlny
Slyším tě volat, Mariáne...
A ty mě také slyšíš volat tě
Zachraň, zachraň, zachraň mě od hrobu

Mariáne

Mariáne
Mám na sobě zátěž
A ten tlak je až moc těžký
Abych dýchal zhluboka, dlouze a těžce
Přemoci vodu a jít spát
Potápět se stále hloub
Až pod vlnu smrti
Mariáne, myslím, že se topím
Moře mě zabíjí
Slyším tě volat, Mariáne...
Přes vodu
Přes vlny
Slyším tě volat, Mariáne...
A ty mě také slyšíš volat tě
Zachraň, zachraň, zachraň mě od hrobu

Oh...

Co mohu dělat a co jsem mohl
Já už ani nevím
Dej mi ještě něco hezkého
Vytáhni mě z moře
Slyším tě volat, Mariáne
Slyším volat i ty mě
Jsem tu sám
Slyším tě volat, Mariáne
Bez tvé pomoci se tu ztratím
Slyším tě volat, Mariáne...
Přes vodu
Přes vlny
Slyším tě volat, Mariáne...
A ty mě také slyšíš volat tě
Zachraň, zachraň, zachraň mě od hrobu

Mariáne

Mariáne

Mariáne

Mariáne

top

lighten up the sky (new version)

Alright everybody
Yeah

Bless the mic now
Yeah
At one hundred shows
Me is the one
Everybody knows
Come on

Keep it jumping now
Yes
And party
And party
And party, party, party
And party
And party
And party, party, party
Yeah

Right now

Au...

The further you go
The less you know
Listen
It will be east at Easter
It will be east at Easter
If you're first
You are first
If you're second
You are nothing
It will be east at Easter...
Come on

Let me see your hands in the air right now posse
Keep it up

Up to the sky
Yeah

It will be east at Easter...
It will be east at Easter

Yeah

Up to the sky
Fly away...

Au...

Yeah
And party
And party
And party, party, party
And party
And party
And party, party, party
And party
And party
And party, party, party
Here we go
Oh - oh - oh, ha haa

One more time crew
Yeah

It will be east at Easter
It will be east at Easter...

We take you higher
Yeah
Up to the sky

We take you up to the sky
Yes
Aaaaa...

Au...

Dobře všichni
Yeah

Požehnejte mikrofon
Yeah
A stovce show
Já jsem jednička
Všichni to vědí
Jdeme

Skákejte
Ano
A pařte
A pařte
A pařte, pařte, pařte
A pařte
A pařte
A pařte, pařte, pařte
Yeah

Právě teď

Au...

Čím dále jdeš
Tím méně víš
Poslouchejte
Bude to východ na Velikonoce
Bude to východ na Velikonoce
Když jsi první
Jsi první
Když jsi druhý
Jsi nic
Bude to východ na Velikonoce...
Jdeme

Chci vidět vaše ruce ve vzduchu hned teď
Vydržte to

Až k obloze
Yeah

Bude to východ na Velikonoce...
Bude to východ na Velikonoce

Yeah

Až k obloze
Letíme pryč...

Au...

Yeah
A pařte
A pařte
A pařte, pařte, pařte
A pařte
A pařte
A pařte, pařte, pařte
A pařte
A pařte
A pařte, pařte, pařte
Tady jdeme
Oh - oh - oh, ha haa

Ještě jednou
Yeah

Bude to východ na Velikonoce...
Bude to východ na Velikonoce

Dostaneme vás výš
Yeah
Až k obloze

Dostaneme vás výš až k obloze
Ano
Aaaaa...

Au...

top

the greatest difficulty

It seems that the greatest difficulty is to find the end
Don't try to find it, it's already there

Zdá se, že nejtěžší obtížnost je najít konec
Nesnažte se, už jste ho našli

top

bloodhound gang - weekend!

Alright crew
It's weekend!

Flat on your back like one, two, three

'pon the mic I'm the teacher
Spread my words like a preacher
Cut the crap, get a slap
Drum and bass, still on the map
Drum and bass, still yeah
Still on the map
This one goes out to everybody in the place

Flat on your back like one, two, three

'pon the mic I'm the voodoo
The destination is Zulu
Cut the crap, get a slap
Drum and bass, still on the map
Drum and bass, still yeah
Still on the map
This one goes out to everybody in the place

Love
In a woman's heart
I wanna have the whole and not a part
Strange that this feeling grows more and more
'cause I've never loved someone like you before
Go ahead
Love
In a woman's heart
I wanna have the whole and not a part
Strange that this feeling grows more and more
'cause I've never loved someone like you before
Go ahead

Respect to the man in the ice cream van
Respect to the man in the ice cream van
Respect to the man in the ice cream van
Here comes the chicks terminator
Here we come
In control
Here we go

Respect to the man in the ice cream van
Respect to the man in the ice cream van
Respect to the man in the ice cream van
Here comes the chicks terminator
Here we come
In control
Here we go

Love
In a woman's heart
I wanna have the whole and not a part
Strange that this feeling grows more and more
'cause I've never loved someone like you before
Go ahead
Love
In a woman's heart
I wanna have the whole and not a part
Strange that this feeling grows more and more
'cause I've never loved someone like you before
Go ahead

Sounds of the track attacker
Sounds of the track attacker
Sounds of the track attacker
Over and out

top

k.i.z. - was kostet der fisch?

Ich krieche aus der Kneipe es ist 12 Uhr am Mittag
Meine Zeche ist noch offen meine Fresse ist zerknittert
Die Stadt ist voller dehydrierter Alkoholkadaver
Alle Druffies auf der Suche nach einem Mittel gegen Kater
Ich merk, dass es mit mit langsam zu Ende geht wie Hitler
Zahl das Taxi mit Aspirin und fahre direkt zum Fischmarkt
Ich box mich durch den Zombiemob und schreie dem Varkäufer ins Gesicht
Was kostet der Fisch?

Was sollen wir trinken unser Leben lang jeden Tag bis zum Absturz?
Bis wir erblinden und unsere Leber schreit was sollen wir uns klinken?
Absinth
Gib mir den Rollmops und den Hering
Und dann noch dern Strohrum, den Jimi und den Jack
Dann falle ich tot um schaff mich weg

Sie nennen mich Psycho-Walter klopf mir auf die Schädeldecke
Ich brauche einen Büstenhalter für meine Tränensäcke
Laug um den Kotti, drauf wie ein Jockey
Arm wie ein Sieb ich kann nicht aufhören wie Rocky
Denn die Party ruft, es ist Schlafenzug
Mit Krochern und Zerlegern besoffen in der GESA
Grün wießer Partybus ich kotz untern Tisch
Ich frage meine Schuhe:
Was kostet der Fisch?

Was kostet der Fisch?

Was kostet der Fisch?

Prost ihr Stäcke
Prost du Sack
Prost ihr Stäcke
Prost du Sack
Jaaaa...
Ich frage euch

Was sollen wir trinken unser Leben lang jeden Tag bis zum Absturz?
Bis wir erblinden und unsere Leber schreit was sollen wir uns klinken?
Absinth
Gib mir den Rollmops und den Hering
Und dann noch dern Strohrum, den Jimi und den Jack
Dann falle ich tot um schaff mich weg

Ich buch meinem Flug sobald das Kokain verzehrt ist
Das ist der kolumbianische Lieferservice
Die Kokainkapseln zerplatzen in meinem Magin
Die Stewardessen raven, denn ich lasse einen fahren
Es geht Hopsassa, rufftata
Schuhplattler durch die Lufthansa
Ein Fluggast war ein Superstar bei Al Qaida namens Mustafa
Die Bombe gezückt, die Zündel gedrückt
Das gibt einem Kater mein Kopf ist gefickt
Alle Partygäste fliegen ins Meer und fragen sich
Was kostet der Fisch?

Prost ihr Stäcke
Prost du Sack
Prost ihr Stäcke
Prost du Sack
Looos...
Sagt mir

Was sollen wir trinken unser Leben lang jeden Tag bis zum Absturz?
Bis wir erblinden und unsere Leber schreit was sollen wir uns klinken?
Absinth
Gib mir den Rollmops und den Hering
Und dann noch dern Strohrum, den Jimi und den Jack
Dann falle ich tot um schaff mich weg
Was sollen wir trinken unser Leben lang jeden Tag bis zum Absturz?
Bis wir erblinden und unsere Leber schreit was sollen wir uns klinken?
Absinth
Gib mir den Rollmops und den Hering
Und dann noch dern Strohrum, den Jimi und den Jack
Dann falle ich tot um schaff mich weg

top

side - beweg dein arsch

Beweg dein Arsch!
Bruder reiß dich zussamen
Heute wird dein Tag
Steh auf geh raus und mach's einfach
Beweg dein Arsch!
Steh auf geh raus
Und mach's einfach
Heute wird dei Tag beweg einfach dein Arsch
Komm aus'm Knigg nimm die Beine in die Hand, los mach was!
Was auch immer du willst, setz die ein Ziel und du schaffst das
Zähne zusammenbeißen, durchladen, angreifen
Lach dem Schicksal uns Gesich du darfst keine Angst zeigen
Das is nich' wie Karten lefen das ist das waher Leben, das harte Leben
Du kannst es täglich auf den Straßen sehen
Ich kann nur hoffen du bist hart im Nehmen
Denn es ist ein harter steiniger Weg bis zum gedacht hast
Steh auf, geh raus und mach was!
Beweg dein Archs!
Bruder reiß dich zusammen, heute wird den Tag
Steh auf, geh raus und mach einfach
Beweg dein Arsch!
Steh auf geh raus und mach's einfach
Heute wird dein Tag beweg einfach dein Arsch!
Du wills ein Haus am Strand?
Du brauchst erst mal ein Job!
Du legst es nich drauf an und du hast viel im Kopf
Du träumst vom großem Geld auch für den kleinen Man
Ich zeig dir dass man Träume und Geld vereinen kann
Reiß dich zusammen pack es an Schwester
Du weißt dass du es kannst, lass dich nich runterreden
Fang endlich an das is deine Change, egal was du willst mach es waht
Leg dich in's Zeug und mach es klast, sei nich nicht voll Hass
Beweg dein Arsch
Dir fehlt Mut der Wille is da, du hast die Zeit, zeig allen was du kannst
Du wirst sehn der Rest kommt von ganz von selbst an
Scheiß auf Vergangenheit denn heute zählt die Gegenwart
Heute heußt nein, ja also...
Beweg dein Arsch!
Schwester reiß dich zusammen, heute wird dein Tag
Steh auf, geh raus und mach's einfach
Beweg dein Arsch!
Steh auf geh raus und mach's einfach
Heute wird dein Tag beweg einfach dein Arsch
Du willst dass sie von dir sagen er is guter Junge
Dann mach's wie ich, mach's wie Kat oder wie Scooter junge!
Mach's wie Tony D: Mit dem Kopf durch die Wand
Hier gibt's kein' ich hab jetzt kein Bock es liegt in deiner Hand
Du kannst gucken aber du könntest auch machen
Es könnte floppen aber es könnte auch klappen
Wenn du nicht's probierst verlierst du nichts stimmt
Aber du willst doch gewinnen also
Beweg dein Arsch!
Bruder reiß dich zusammen
Heute wird Schwester reiß dich zusammen
Heute wird den Tag
Steh auf geht raus und mach's einfach
Beweg dein Arsch!
Steh auf geh raus und mach's einfach
Heute wird den Tag beweg einfach dein Arsch
Yeeeaaahhh...
Hey, hey
Worauf wartest du noch?
Aaaaarsch!
Beweg dein Arsch!
Beweg dein Arsch!
Beweg dein Arsch!

top

modeselektor - hyper hyper

Is everybody on the floor?
We put some energy into this place
I want to ask you something
Are you ready for the sound of Scooter?
I wanna to see you sweat
I said, I wanna to see you sweat
Yeah
Hyper
Hyper, hyper
Hyper
Hyper, hyper
Hyper
Hyper, hyper

Excuse me, we need the bass drum

Come on
Hyper
Hyper, hyper
Hyper
Bass, bass, the bass drum
Bass, bass, the bass drum, drum
Come on
Hyper
Hyper, hyper
Bass, bass, the bass drum
Bass, bass, the bass drum, drum

It's so beautiful to see your hands in the air
Bass, bass, the bass drum
Bass, bass, the bass drum, drum
I wanna make you sweat
Bass, bass, the bass drum
Bass, bass, the bass drum, drum
I said, I wanna make you sweat
Bass, bass, the bass drum
Bass, bass, the bass drum, drum
We put some energy into this place
Bass, bass, the bass drum
Bass, bass, the bass drum, drum
I wanna ask you something
Bass, bass, the bass drum
Bass, bass, the bass drum, drum
Are you ready for the sound of Scooter?
Bass, bass, the bass drum
Bass, bass, the bass drum, drum
Hyper
Hyper
Hyper, hyper
Yeah
Bass, bass, the bass drum
Bass, bass, the bass drum, drum

We want to sing out big shout to US and to all ravers around world
Westbam, Marusha, Stevie Mason, The Mystic Man, DJ Dick, Carl Cox, The Hooligan, Cosmic, Kid Paul, Dag, Mike Van Dike, Jens Lissat, Lenny D., Sven Vath, Mark Spoon, Marco Zaffarano, Hell, Paul Elstac, Mate Galic, Rolland Casper, Sylvie, Miss Djax, Jens Mahlstedt, Tanith, Laurent Garnier, Special, Pascal F.E.O.S., Gary D., Scotty, Gizmo and to all, all, all... DJs around the world

Excuse me, where is the bass drum?
We need the bass drum
We need the bass drum
Bass, bass drum
Bass, bass, bass drum
Hyper
Hyper, hyper
Hyper
Hyper, hyper
Bass, bass drum
Bass, bass, bass drum
Hyper
Hyper, hyper
Hyper
Hyper, hyper
Bass, bass drum
Bass, bass, bass drum
Hyper
Hyper, hyper
Hyper
Hyper, hyper
Bass, bass drum
Bass, bass, bass drum
Bass, bass, bass, bass, bass, bass... drum
Bass, bass, bass, bass, bass, bass... drum
Bass, bass, bass, bass, bass, bass... drum
Bass, bass, bass, bass, bass, bass... drum
Bass, bass, bass, bass, bass, bass... drum

Hyper
Hyper, hyper
Hyper
Hyper, hyper
Hyper
Hyper, hyper
Hyper
Hyper, hyper
Hyper
Hyper, hyper
...

Yeah
So beautiful to see your hands in the air

top

jan delay & moonbootica - i'm raving

Put on my raving shoes and I borded the plane
Touched down in a land where the sky was blue
In the middle of the pouring rain
Everybody was happy
Energy shining down on me
Yeah, I've got first class ticket
Feel as good as a boy can be
I'm raving, I'm raving
I'm raving 'till the sweat has fallen down off me
I'm raving, I'm raving
But do I really feel the way I feel...

Jigga Jigga!
Wicked!
Jigga Jigga!
And I say wicked!
And I say...

Put on my raving shoes and I borded the plane
Touched down in a land where the sky was blue
In the middle of the pouring rain
Everybody was happy
Energy shining down on me
Yeah, I've got first class ticket
Feel as good as a boy can be
I'm raving, I'm raving
I'm raving 'till the sweat has fallen down off me
I'm raving, I'm raving
But do I really feel the way I feel?
I'm raving, I'm raving
I'm raving 'till the sweat has fallen down off me
I'm raving, I'm raving
But do I really feel the way I feel...

top

andreas dorau - aiii shot the dj

A - alright
A - alright, alright - a
A - alright
A - alright, alright - a
A - alright
A - alright, alright - a
A - alright
A - alright, alright - a
A - alright
A - alright, alright - a
A - alright
A - alright, alright - a
A - alright
A - alright, alright - a
A - alright
A - alright, alright - a
A - alright
A - alright, alright - a...

Bow, shalak
Where is da punani
Under my skin
Can't you see I'm horny
Bow, shalak
I'm the rhyme driller
If you don't believe
Here's another floor filler
Bow, shalak
Where is da punani
Under my skin
Can't you see I'm horny
Bow, shalak
I'm the rhyme driller
If you don't believe
Here's another floor filler
We're coming at ya like Cleopatra
We're coming through
Do what'cha do
H.P. da porno
The one you follow
All you chicks
Just shake your hips
Bow, shalak
Where is da punani
Under my skin
Can't you see I'm horny
Bow, shalak
I'm the rhyme driller
If you don't believe
Here's another floor filler

Westside
Aiii shot the DJ
Aiii...
Aiii shot the DJ
Shot the DJ
Aiii shot the DJ
Aiii shot the DJ
Aiii...
Aiii shot the DJ
Shot the DJ
Aiii shot the DJ
Yeah
Aiii shot the DJ
Come on
Aaargh...
Yes

Come on...

A - alright
A - alright, alright - a
A - alright
A - alright, alright - a
A - alright
A - alright, alright - a
A - alright
A - alright, alright - a
A - alright
A - alright, alright - a
A - alright
A - alright, alright - a
A - alright
A - alright, alright - a
A - alright
A - alright, alright - a
A - alright
A - alright, alright - a...

Aaaaa...
A - alright
A - alright, alright - a
A - alright
A - alright, alright - a
A - alright
A - alright, alright - a
A - alright
A - alright, alright - a...

Respect
Bow, shalak
Tell me where's the party
All I wanna do
I chasing the punani
Bow, shalak
I'm the rhyme driller
If you don't believe
Here's another floor filler
We're coming at ya like Cleapatra
We're coming through
Do what'cha do
H.P. da porno
The one you follow
All you chicks
Just shake your hips
Aiii...
Aiii shot the DJ
Shot the DJ
Aiii shot the DJ
Aiii...
Aiii shot the DJ
Shot the DJ
Aiii shot the DJ
Aiii shot the DJ
Come on
Aiii shot the DJ
Aiii shot the DJ

Come on right now
Aiii shot the DJ
Wind it up

Nuff said

Aiii shot the DJ
Aiii shot the DJ

Westside

Aiii shot the DJ

Check it

top

klostertaler - friends

Ui - oi - iii - iii
Ui - oi - iii - iii
Ui - oi - iii - iii...

Freunde, bleiben freunde, bleiben freunde, bleiben freunde
Friends, we'll be friends, we'll be friends, we'll be friends
Wooo...
Freunde, bleiben freunde, bleiben freunde, bleiben freunde

Ihr sind under freunde

Ui - oi - iii - iii
Ui - oi - iii - iii
Ui - oi - iii - iii...

Yoohoo...

Freunde, bleiben freunde, bleiben freunde, bleiben freunde
Friends, we'll be friends, we'll be friends, we'll be friends
Freunde, bleiben freunde, bleiben freunde, bleiben freunde
Hey

Ihr sind under freunde

Ui - oi - iii - iii
Ui - oi - iii - iii
Ui - oi - iii - iii...

top