top

t5c

T5C

T5C

top

who's that rave

Blow the speakers
It's an overload
There's a danger
'coz I'm on the road
Burn the stage down
'till we all explode
Could you tell me
Who's that rave

Who's that rave
Yeah
Oh, yeah
Oh, yeah

Yeah
Oh, yeah
Oh, yeah

Who's that rave

Who's that rave

Blow the speakers
It's an overload
There's a danger
'coz I'm on the road
Burn the stage down
'till we all explode
Could you tell me
Who's that rave
Yeah
Oh, yeah
Oh, yeah

Yeah
Oh, yeah
Oh, yeah

Who's that rave
Yeah
Oh, yeah
Oh, yeah

Yeah
Oh, yeah
Oh, yeah
Who's that rave

Who's that rave

Blow the speakers
It's an overload
There's a danger
'coz I'm on the road
Burn the stage down
'till we all explode
Could you tell me
Who's that rave

Odpalte reproduktory
Jsou přetížené
Je to nebezpečné
Protože už jsem na cestě
Spalte celé pódium
Dokud všichni nevybouchnem
Můžete mi říct
Kdo je ten rave

Kdo je ten rave
Yeah
Oh, yeah
Oh, yeah

Yeah
Oh, yeah
Oh, yeah

Kdo je ten rave

Kdo je ten rave

Odpalte reproduktory
Jsou přetížené
Je to nebezpečné
Protože už jsem na cestě
Spalte celé pódium
Dokud všichni nevybouchnem
Můžete mi říct
Kdo je ten rave
Yeah
Oh, yeah
Oh, yeah

Yeah
Oh, yeah
Oh, yeah

Kdo je ten rave
Yeah
Oh, yeah
Oh, yeah

Yeah
Oh, yeah
Oh, yeah
Kdo je ten rave

Kdo je ten rave

Odpalte reproduktory
Jsou přetížené
Je to nebezpečné
Protože už jsem na cestě
Spalte celé pódium
Dokud všichni nevybouchnem
Můžete mi říct
Kdo je ten rave

top

today

Today
There's no reason to run away
Morning comes and we go
Oh oh oh oh oh...
And we go
Oh oh oh oh oh...
Today
There's no worries, do it our way
Evening comes and we go
Oh oh oh oh oh...
And we go
Oh oh oh oh oh...

Yeah

To the beat now

Rollin', rollin'

Blow you with a bang

Alright
Check out the sound
Here's the rhythm
Even bigger than before
If it's loud and kickin'
Check out the sound
Here's the rhythm
Even bigger than before
If it's loud and kickin'
Check out the sound
Here's the rhythm
Even bigger than before
If it's loud and kickin'
Check out the sound
Here's the rhythm
Even bigger than before
If it's loud and...
Jump

Come on

Today
There's no reason to run away
Morning comes and we go
Oh oh oh oh oh...
And we go
Oh oh oh oh oh...
Today
There's no worries, do it our way
Evening comes and we go
Oh oh oh oh oh...
And we go
Oh oh oh oh oh...

Come on

Give it up now

Drop it, drop it

We got the pressure

Alright
Check out the sound
Here's the rhythm
Even bigger than before
If it's loud and kickin'
Check out the sound
Here's the rhythm
Even bigger than before
If it's loud and kickin'
Check out the sound
Here's the rhythm
Even bigger than before
If it's loud and kickin'
Check out the sound
Here's the rhythm
Even bigger than before
If it's loud and kickin'
Check out the sound
Here's the rhythm
Even bigger than before
If it's loud and kickin'
Check out the sound
Here's the rhythm
Even bigger than before
If it's loud and kickin'
Check out the sound
Here's the rhythm
Even bigger than before
If it's loud and kickin'
Check out the sound
Check out the sound
Check out the...
Check out the...
Check out the...
Jump

Today
There's no reason to run away
Morning comes and we go
Oh oh oh oh oh...
And we go
Oh oh oh oh oh...

Dneska
Není žádný důvod utíkat pryč
Nastalo ráno a mi jen
Oh oh oh oh oh...
A mi jen
Oh oh oh oh oh...
Dneska
Nejsou žádné obavy, bude to po našem
Nastal večer a mi jen
Oh oh oh oh oh...
A mi jen
Oh oh oh oh oh...

Yeah

A teď beat

Jedem', jedem'

Odpálíme to nahlas

Dobře
Vyzkoušejte ten zvuk
Tady je rytmus
Ještě větší než dříve
Hlasitý a drsný
Vyzkoušejte ten zvuk
Tady je rytmus
Ještě větší než dříve
Hlasitý a drsný
Vyzkoušejte ten zvuk
Tady je rytmus
Ještě větší než dříve
Hlasitý a drsný
Vyzkoušejte ten zvuk
Tady je rytmus
Ještě větší než dříve
Hlasitý a...
Skákejte

Jedem'

Dneska
Není žádný důvod utíkat pryč
Nastalo ráno a mi jen
Oh oh oh oh oh...
A mi jen
Oh oh oh oh oh...
Dneska
Nejsou žádné obavy, bude to po našem
Nastal večer a mi jen
Oh oh oh oh oh...
A mi jen
Oh oh oh oh oh...

Jedem'

Vydržte to

Rozjeďte to, rozjeďte to

Jsme pod tlakem

Dobře
Vyzkoušejte ten zvuk
Tady je rytmus
Ještě větší než dříve
Hlasitý a drsný
Vyzkoušejte ten zvuk
Tady je rytmus
Ještě větší než dříve
Hlasitý a drsný
Vyzkoušejte ten zvuk
Tady je rytmus
Ještě větší než dříve
Hlasitý a drsný
Vyzkoušejte ten zvuk
Tady je rytmus
Ještě větší než dříve
Hlasitý a drsný
Vyzkoušejte ten zvuk
Tady je rytmus
Ještě větší než dříve
Hlasitý a drsný
Vyzkoušejte ten zvuk
Tady je rytmus
Ještě větší než dříve
Hlasitý a drsný
Vyzkoušejte ten zvuk
Tady je rytmus
Ještě větší než dříve
Hlasitý a drsný
Vyzkoušejte ten zvuk
Vyzkoušejte ten zvuk
Vyzkoušejte...
Vyzkoušejte...
Vyzkoušejte...
Skákejte

Dneska
Není žádný důvod utíkat pryč
Nastalo ráno a mi jen
Oh oh oh oh oh...
A mi jen
Oh oh oh oh oh...

top

we got the sound

I can go on like this forever
We can go round and round and round
It will be all of us together
'coz we got the sound
I can go on like this forever
We can go round and round and round
It will be all of us together
'coz we got the sound
We got the sound

Behave

Ten
Ten
Ten, ten, twenty, twenty
I got the poison, I got the remedy
Sixty, sixty, seventy, seventy
I got the noise, I got the energy
Eighty, eighty
Like Slim Shady
Seventy, seventy
Maybe
Fifty, fifty, forty, forty
Thirty, twenty, ten, zero...

We got the sound

We got the sound

I can go on like this forever
We can go round and round and round
It will be all of us together
'coz we got the sound
I can go on like this forever
We can go round and round and round
It will be all of us together
'coz we got the sound
We got the sound

Who threw the egg?

Ten, ten, ten, ten again
Ten, ten, ten, ten again
Ten, ten, twenty, twenty
I got the poison, I got the remedy
Sixty, sixty, seventy, seventy
I got the noise, I got the energy
Eighty, eighty
Like Slim Shady
Seventy, seventy
Maybe
Fifty, fifty, forty, forty
Thirty, twenty, ten, zero...

We got the sound

I can go on like this forever
We can go round and round and round
It will be all of us together
'coz we got the sound
We got the sound

Takhle můžu pokračovat do nekonečna
Můžeme to opakovat a opakovat a opakovat
Budeme všichni spolu
Protože máme ten zvuk
Takhle můžu pokračovat do nekonečna
Můžeme to opakovat a opakovat a opakovat
Budeme všichni spolu
Protože máme ten zvuk
Máme ten zvuk

Chovejte se

Deset
Deset
Deset, deset, dvacet, dvacet
Mám tu jed, mám tu lék
Šedesát, šedesát, sedmdesát, sedmdesát
Mám tu zvuk, mám tu energii
Osmdesát, osmdesát
Jako Slim Shady
Sedmdesát, sedmdesát
Možná
Padesát, padesát, čtyřicet, čtyřicet
Třicet, dvacet, deset, nula...

Máme ten zvuk

Máme ten zvuk

Takhle můžu pokračovat do nekonečna
Můžeme to opakovat a opakovat a opakovat
Budeme všichni spolu
Protože máme ten zvuk
Takhle můžu pokračovat do nekonečna
Můžeme to opakovat a opakovat a opakovat
Budeme všichni spolu
Protože máme ten zvuk
Máme ten zvuk

Kdo hodil to vajíčko?

Deset, deset, deset, znovu deset
Deset, deset, deset, znovu deset
Deset, deset, dvacet, dvacet
Mám tu jed, mám tu lék
Šedesát, šedesát, sedmdesát, sedmdesát
Mám tu zvuk, mám tu energii
Osmdesát, osmdesát
Jako Slim Shady
Sedmdesát, sedmdesát
Možná
Padesát, padesát, čtyřicet, čtyřicet
Třicet, dvacet, deset, nula...

Máme ten zvuk

Takhle můžu pokračovat do nekonečna
Můžeme to opakovat a opakovat a opakovat
Budeme všichni spolu
Protože máme ten zvuk
Máme ten zvuk

top

radiate

Is it real or just a dream
You're a lady and I'm a machine

Standing in a crowd of a thousand faces
People think I'm weird
But I'm holding aces
So don't look down
Everything you need is
Right here, right now
Just surrender to the buzz
If you feel it
Let it go, forget it all just be it
Radiate, radiate, radiate
That feeling
Radiate, radiate, radiate
That feeling...
You want it
You need it
I got it
That feeling
Yeah

Bass

Three, two, one and
Gonna get down for the heavyweight blaster
B for Baxxter, I'm the rebel MC
Gonna get down for the heavyweight blaster
B for Baxxter and the chicks for free
Gonna get down for the heavyweight blaster
B for Baxxter, I'm the rebel MC
Gonna get down for the heavyweight blaster
B for Baxxter and the chicks for free
I'm getting wild
And I don't need the reason
I don't change
No matter what the season
So take a chance
Give it all you got
Got right here, right now
Just surrender to the buzz
If you feel it
Let it go, forget it all just be it
Radiate, radiate, radiate
That feeling
Radiate, radiate, radiate
That feeling...

You want it
You need it
I got it
That feeling
Yes

Shout it out loud

Three, two, one and
Gonna get down for the heavyweight blaster
B for Baxxter, I'm the rebel MC
Gonna get down for the heavyweight blaster
B for Baxxter and the chicks for free
Gonna get down for the heavyweight blaster
B for Baxxter, I'm the rebel MC
Gonna get down for the heavyweight blaster
B for Baxxter and the chicks for free

Yeaaahhh!

Radiate, radiate, radiate
That feeling
Radiate, radiate, radiate
That feeling...

Je to skutečnost nebo jen sen
Ty jsi dáma a já stroj

Stojím v davu, který má tisíc obličejů
Lidé si myslí, že jsem divná
Ale to já mám všechna esa
Tek nebuď skleslý
Všechno, co potřebuješ
Je přesně tady, přesně teď
Jen podlehni tomu vzrušení
Pokud to cítíš
Nech to působit, na vše zapomeň a jen to prožívej
Vyzařuj, vyzařuj, vyzařuj
Ten pocit
Vyzařuj, vyzařuj, vyzařuj
Ten pocit...

Chceš to
Potřebuješ to
Já to mám
Ten pocit
Yeah

Bas

Tři, dva, jedna a
Musím se dostat k tomuhle drsnýmu nářezu
B jako Baxxter, jsem rebel MC
Musím se dostat k tomuhle drsnýmu nářezu
B jako Baxxter a holky zadarmo
Musím se dostat k tomuhle drsnýmu nářezu
B jako Baxxter, jsem rebel MC
Musím se dostat k tomuhle drsnýmu nářezu
B jako Baxxter a holky zadarmo
Jsem stále divočejší
A nepotřebuji důvod
Nezměním se
Nezáleží ani na ročním období
Tak se chop příležitosti
Dej tomu vše, co máš
Přesně tedy, přesně teď
Jen podlehni tomu vzrušení
Pokud to cítíš
Nech to působit, na vše zapomeň a jen to prožívej
Vyzařuj, vyzařuj, vyzařuj
Ten pocit
Vyzařuj, vyzařuj, vyzařuj
Ten pocit...

Chceš to
Potřebuješ to
Já to mám
Ten pocit
Yeah

Vykřičte to pořádně nahlas

Tři, dva, jedna a
Musím se dostat k tomuhle drsnýmu nářezu
B jako Baxxter, jsem rebel MC
Musím se dostat k tomuhle drsnýmu nářezu
B jako Baxxter a holky zadarmo
Musím se dostat k tomuhle drsnýmu nářezu
B jako Baxxter, jsem rebel MC
Musím se dostat k tomuhle drsnýmu nářezu
B jako Baxxter a holky zadarmo

Yeaaahhh!

Vyzařuj, vyzařuj, vyzařuj
Ten pocit
Vyzařuj, vyzařuj, vyzařuj
Ten pocit...

top

999 (call the police)

Above the ceiling
Driving you insane
Pack my bag
And hit the next plane
Lift your hands higher
Wave 'em proud
Shot, shoot, Shotta
Shout it out loud

Even when the sun is blocked by clouds
It always finds its way though
Even in the darkest of the nights
I will run with you
When hope is gone
We'll find another way
And we'll be standing strong
Together

Yeah

Get out, stay out
I call the police

Even when the sun is blocked by clouds
It always finds its way though
Even in the darkest of the nights
I will run with you
When hope is gone
We'll find another way
And we'll be standing strong
Together

Yeah

Get out, stay out
I call the police

Gotta have the sound
Find my true release
Get things off my mind
And call the police
Take you outta limit
And take the whole crowd
Shot, shoot, Shotta
Shout it out loud

To nad tímto stropem
Vás přivádí k šílenství
Zbalte si batoh
A chyťte další letadlo
Zdvihněte ruce výše
A mvejte s nimi s hrdostí
Střel, střílej, střelec
Teď vykřikuje nahlas

I když je slunce skryto za mraky
Tak si vždy najde cestu skrz
I v té nejtemnější noci ze všech
Já budu vždy s tebou
Když už není naděje
Tak najdeme jiný způsob
A zase budeme silní
Spolu

Yeah

Jdi pryč, nepleť se do toho
Volám policii

I když je slunce skryto za mraky
Tak si vždy najde cestu skrz
I v té nejtemnější noci ze všech
Já budu vždy s tebou
Když už není naděje
Tak najdeme jiný způsob
A zase budeme silní
Spolu

Yeah

Jdi pryč, nepleť se do toho
Volám policii

Musím mít zvuk
Objevit, co skutečně chci
Ulevit své mysli
A zavolat policii
Dostanu tě až za hranici
Dostanu celý dav
Střel, střílej, střelec
Teď vykřikuje nahlas

top

king of the land

Oh, oh, I'm not running anymore
Life is the only thing worth dying for
Oh, oh, here's my armour and my sword
Life is the only thing worth dying for
Oh, oh - oh
Oh, oh
Oh, oh, oh
Oh, oh - oh
Oh, oh
Oh, oh, oh
Flash your cash

Hit the switch

Yes

MC Shotalot
Got the flavor
Coming on strong
D for danger
Bad boy rush with the wicked MC
Messed up, mashed up you will see
Shotta
Man of the match
Coming on strong
Ready to catch
Bad boy rush and I got the kicks
Messed up, mashed up, dirty tricks

Lift me up

Gotta get down
We got the sound

Oh, oh, I'm not running anymore
Life is the only thing worth ying for
Oh, oh, here's my armour and my sword
Life is the only thing worth dying for
Oh, oh - oh
Oh, oh
Oh, oh, oh
Oh, oh - oh
Oh, oh
Oh, oh, oh

Flash your cash

Check out the mix

Come on

MC Shotalot
Threw the switch
I raise my voice
You raise the pitch
Bad boy rush with the wicked MC
Messed up, mashed up you will see
Shotta
Back once again
Coming on strong
I got the jam
Bad boy rush and you got the chance
Messed up, mashed up, raise your hands

Ready to bite

Shotta, king of the land

Oh, oh, I'm not running anymore
Life is the only thing worth dying for
Oh, oh, here's my armor and my sword
Life is the only thing worth dying for
Oh, oh - oh
Oh, oh
Oh, oh, oh
Oh, oh - oh
Oh
Oh, oh
Oh, oh, oh

Oh, oh, už nikam neutíkám
Život je to jediné, za co stojí umřít
Oh, oh, tady má svou zbroj a svůj meč
Život je to jediné, za co stojí umřít
Oh, oh - oh
Oh, oh
Oh, oh, oh
Oh, oh - oh
Oh, oh
Oh, oh, oh
Ukaž své prachy

Zapni to

Jo

MC Shotalot
Mám svou příchuť
Jdu na to tvrdě
N jako nebezpečně
Zlý kluk blbne s hustým MCm
Zmotané, smíchané, však uvidíš
Shotta
Je tím hlavním mužem
Jdu na to tvrdě
Všechno chytnu
Zlý kluk blbne, já to nakopnu
Zmotané, smíchané, špinavé triky

Dostaň mě víš

Chci to tu roztančit
My máme ten zvuk

Oh, oh, už nikam neutíkám
Život je to jediné, za co stojí umřít
Oh, oh, tady má svou zbroj a svůj meč
Život je to jediné, za co stojí umřít
Oh, oh - oh
Oh, oh
Oh, oh, oh
Oh, oh - oh
Oh, oh
Oh, oh, oh

Ukaž své prachy

Vyzkušejte tenhle mix

Jedem'

MC Shotalot
Skrz spínač
Zvýšil jsem hlast
Ty jsi zvýšil výšky
Zlý kluk blbne s hustým MCm
Zmotané, smíchané, však uvidíš
Shotta
Je už zase zpět
Jdu na to tvrdě
Vím, jak na to
Zlý kluk blbne, to je tvá šance
Zmotané, smíchané, ruce nahoru

Připraven kousnout

Shotta, král této země

Oh, oh, už nikam neutíkám
Život je to jediné, za co stojí umřít
Oh, oh, tady má svou zbroj a svůj meč
Život je to jediné, za co stojí umřít
Oh, oh - oh
Oh, oh
Oh, oh, oh
Oh, oh - oh
Oh
Oh, oh
Oh, oh, oh

top

bigroom blitz

Chapter five

Big - room blitz

International bitch

It's, it's the bigroom blitz

Turn it up

Shotta got the plan, man
Always like a grand slam
Big shot, hole in one
Shotalot is on the run
Crack of the whip
Snap attack
Bars so tight
Front to back
I reach my fate
At the gates
God says Shotta you was great
When I'm shopping
And my bag filled with options
So don't ask what it cost
I'm in Maserati coupe
Goin' so fast that I lost 'em
And my bitch got so much swag
That these bad bitches on us
Ah! Killin' y'all, pow

Big - room blitz

It's, it's the bigroom blitz

Bring the noise

I jack them hoes
Direct them hoes
Take 'em home and let them hoes
Go live out their fantasies
They're popping pills
I'm rolling weed
Even got a couple bad bitches overseas

Shotta got the slo-mo
You can call it pro flow
Every shot a straight flush
Shotalot in a rush
Back on the floor
Lyrical madness
On the mic
Jack the cactus
Reach my fate
At the gates
God says Shotta you was great

Shotta got the chicks
It's, it's the bigroom blitz

Hee-haa

Yeah

Nobody's hotta than Shotta

Thank you

Kapitola pět

Big - room blitz

Mezinárodní děvka

Tohle je, tohle je bigroom blitz

Zvyšte to

Střelec má plán, kámo
Vždycky je to velká rána
Velký úder, jamka na jednu ránu
Střelec prostě jede
Úder bičem
Lusknutí prstů
Je to fakt dobrý
Od předu dozadu
Došel jsem svého osudu
U bran
Bůh řekl: "Střelče, byl jsi dobrej"
Když jsem na nákupech
Mám šrajtofli nacpanou možnostma
Tak se neptej, kolik co stojí
Jsem tu v Maserati kupé
Jedu tak rychle, až jsem jim ujel
A moje děvka má prostě svůj styl
Tyhle kurvy okolo nám mohou
Ah! Sejmi je všechny, jo

Big - room blitz

Tohle je, tohle je bigroom blitz

Přineste zvuk

Dostal jsem jí
Dostal na svou show
Až domů, ať se předvede
Jaká skutečně je
Oni polykají pilulky
Já si ubalím čouda
Mám i spoustu hustejch děvek v zahraničí

Střelec se hýbe pomalu
Dalo by se říct profesionálně
Každý slovo je čistá postupka
Střelec prostě jede
Zpátky na parketu
Šílíme z textů
U mikrofonu
Kaktus Jack
Došel jsem svého osudu
U bran
Bůh řekl: "Střelče, byl jsi dobrej"

Shotta je tu pro holky
Tohle je, tohle je bigroom blitz

Hee-haa

Yeah

Nikdo není žhavější, než Střelec

Díky

top

chopstick (mado kara mieru)

Mado kara mieru
Kagayaku ume ichirin
Ichirin hodo no
Sono atatakasa
Mado kara mieru
Kagayaku ume ichirin
Ichirin hodo no
Sono atatakasa

Mado kara mieru
Kagayaku ume ichirin
Ichirin hodo no
Sono atatakasa
Mado kara mieru
Kagayaku ume ichirin
Ichirin hodo no
Sono atatakasa

Mado kara mieru
Kagayaku ume ichirin
Ichirin hodo no
Sono atatakasa
Mado kara mieru
Kagayaku ume ichirin
Ichirin hodo no
Sono atatakasa
Mado kara mieru
Kagayaku ume ichirin
Ichirin hodo no
Sono atatakasa

Mado kara mieru

Kagayaku ume ichirin

Ichirin hodo no

Sono atatakasa

Skrz okno se koukám
Na švestku
Na jediný květ, jeden květ
Který vyzařuje teplo
Skrz okno se koukám
Na švestku
Na jediný květ, jeden květ
Který vyzařuje teplo

Skrz okno se koukám
Na švestku
Na jediný květ, jeden květ
Který vyzařuje teplo
Skrz okno se koukám
Na švestku
Na jediný květ, jeden květ
Který vyzařuje teplo

Skrz okno se koukám
Na švestku
Na jediný květ, jeden květ
Který vyzařuje teplo
Skrz okno se koukám
Na švestku
Na jediný květ, jeden květ
Který vyzařuje teplo
Skrz okno se koukám
Na švestku
Na jediný květ, jeden květ
Který vyzařuje teplo

Skrz okno se koukám

Na švestku

Na jediný květ, jeden květ

Který vyzařuje teplo

top

home again

Every night a different place
Different crowd with different faces
Giving us the best time of our lives
Every year another song
You are here to sing along
Giving us the best on every night
Feels like we're home again
Feels like we're home again
Cause everytime we meet
You knock us off our feet
Feels like we're home again
Feels like we're home again
It's time to feel the bass

Pumping in your face
Che - che - che - check

Here it comes
Back on the place
Once I start
You don't want me to stop
Yeah

I got this certain feeling
Rolling round my brain
As I jump into gear
And hit the fast lane
Music's so uplifting
When I'm above the crowd
I love it when the bass drum's kickin' loud
I like my night enhanced
I raise my hands
Can't even comprehend
Don't want this night to end
Do it as we listen to the sound of the beat
I won't trick
But you're in for a treat

Every night a different place
Different crowd with different faces
Giving us the best time of our lives
Every year another song
You are here to sing along
Giving us the best on every night
Feels like we're home again
Feels like we're home again
Cause everytime we meet
You know us off our feet
Feels like we're home again
Feels like we're home again
It's time to feel the bass

Pumping in your face
Che - che - che - check

Whatever you do
You have to be true
I've got a tunes for a trip to the moon
Yeah

I've been out all week
To have a good time
Now I'm here
And things get off my mind
Check the line-up
See who's gonna play
It's better than your favourite DJ

Che - che - che - check

Y-E-A-H

Každou noc na jiném místě
Jidý dav a jinými obličeji
Dává nám to nejlepší v našem životě
Rok co rok s novým songem
Vy jste tu, abyste ho zpívali s námi
Dáváte nám to nejlepší noc co noc
Cítíme se být zpátky doma
Cítíme se být zpátky doma
Protože pokaždé, když jste nablízku
Tak náš úplně překvapujete
Cítíme se být zpátky doma
Cítíme se být zpátky doma
Je na čase pocítit basy

Pumpující přímo do obličeje
Zd - zd - zd - zde

Už je to tady
Jsme zpátky
Jakmile začnu
Nebudete chtít, abych přestal
Yeah

Mám tenhle jistý pocit
Pořád se mi motá hlavou
Jak do toho skočím
Jsem rovnou v rychlém pruhu
Hudba tak povzbuzujícíc
Když stojím před davem lidí
Miluju, když base jedou naplno
Mám rád, když noc trvá dlouho
Dám ruce nahoru
Ani tomu sám nerozumím
Nechci, aby tahle noc skončila
Přidej se, poslouchám tenhle zvuk
Není to podraz
Jste tu, abyste si to užili

Každou noc na jiném místě
Jidý dav a jinými obličeji
Dává nám to nejlepší v našem životě
Rok co rok s novým songem
Vy jste tu, abyste ho zpívali s námi
Dáváte nám to nejlepší noc co noc
Cítíme se být zpátky doma
Cítíme se být zpátky doma
Protože pokaždé, když jste nablízku
Tak náš úplně překvapujete
Cítíme se být zpátky doma
Cítíme se být zpátky doma
Je na čase pocítit basy

Pumpující přímo do obličeje
Zd - zd - zd - zde

Cokoli děláte
Dělejte naplno
Mám dost hudby na cestu až na měsíc
Yeah

Byl jsem venku celý týden
A bavil jsem se
Teď jsem ty
A pouštím všechno z hlavy
Koukněte se na program
Koukněte se, kdo hraje
Jsme lepší, než tvůj oblíbený DJ

Zd - zd - zd - zde

Y-E-A-H

top

fuck forever

I just wanna live tonight
I don't wanna make it right
Don't care if you live or die
So fuck forever
I just wanna live tonight
I don't wanna make it right
Don't care if you live or die
So fuck forever, fuck forever tonight

Fuck

I just wanna live tonight
I don't wanna make it right
Don't care if you live or die
So fuck forever
I just wanna live tonight
I don't wanna make it right
Don't care if you live or die
So fuck forever, fuck forever tonight

Fuck

I just wanna live tonight
I don't wanna make it right
Don't care if you live or die
So fuck forever
I just wanna live tonight
I don't wanna make it right
Don't care if you live or die
So fuck forever, fuck forever tonight

Chci prostě žít právě dnes v noci
Nechci se řídit podle pravidel
Je mi jedno, jestli bude žít nebo zemřeš
Tak seru na to
Chci prostě žít právě dnes v noci
Nechci se řídit podle pravidel
Je mi jedno, jestli bude žít nebo zemřeš
Tak seru na to, dneska na to seru

Nasrat

Chci prostě žít právě dnes v noci
Nechci se řídit podle pravidel
Je mi jedno, jestli bude žít nebo zemřeš
Tak seru na to
Chci prostě žít právě dnes v noci
Nechci se řídit podle pravidel
Je mi jedno, jestli bude žít nebo zemřeš
Tak seru na to, dneska na to seru

Nasrat

Chci prostě žít právě dnes v noci
Nechci se řídit podle pravidel
Je mi jedno, jestli bude žít nebo zemřeš
Tak seru na to
Chci prostě žít právě dnes v noci
Nechci se řídit podle pravidel
Je mi jedno, jestli bude žít nebo zemřeš
Tak seru na to, dneska na to seru

top

t.o.o.

Calling to save you now
Let's push the world aside
Can I just stay a while
I'll be the only one
Calling to save you now
Let's push the world aside
Can I just stay a while
I'll be the only one

I'll be the only one

I'll be the only one

Calling to save you now
Let's push the world aside
Can I just stay a while
I'll be the only one
Calling to save you now
Let's push the world aside
Can I just stay a while
I'll be the only one

Calling to save you now
Let's push the world aside
Can I just stay a while
I'll be the only one
Calling to save you now
Let's push the world aside
Can I just stay a while
I'll be the only one

Volám, abych tě zachránil
Strčíme svět za hlavu
Mohu tu chvíli zůstat
Bude tím jediným
Volám, abych tě zachránil
Strčíme svět za hlavu
Mohu tu chvíli zůstat
Bude tím jediným

Bude tím jediným

Bude tím jediným

Volám, abych tě zachránil
Strčíme svět za hlavu
Mohu tu chvíli zůstat
Bude tím jediným
Volám, abych tě zachránil
Strčíme svět za hlavu
Mohu tu chvíli zůstat
Bude tím jediným

Volám, abych tě zachránil
Strčíme svět za hlavu
Mohu tu chvíli zůstat
Bude tím jediným
Volám, abych tě zachránil
Strčíme svět za hlavu
Mohu tu chvíli zůstat
Bude tím jediným

top

listen

I sing a song for you
Please, listen
It's the only way I could speak to you
Let your feelings stay so hidden
It's the only way I could speak to you

You got the chance when I'm coming up faster
Down on the floor to the rhythm and beat
You got the chance when I'm coming up faster
Down on the floor if you blow up the heat
You got the chance when I'm coming up faster
Down on the floor to the rhythm and beat
You got the chance when I'm coming up faster
Down on, down on the floor, up the heat

I sing a song for you
Please, listen
It's the only way I could speak to you
Let your feelings stay so hidden
It's the only way I could speak to you

You got the chance when I'm coming up faster
Down on the floor to the rhythm and beat
You got the chance when I'm coming up faster
Down on the floor if you blow up the heat
You got the chance when I'm coming up faster
Down on the floor to the rhythm and beat
You got the chance when I'm coming up faster
Down on, down on the floor, up the heat
I sing a song for you
Please, listen
It's the only way I could speak to you
Let your feelings stay so hidden
It's the only way I could speak to you

I sing a song for you
Please, listen
It's the only way I could speak to you

Zpívám píseň pro tebe
Prosím, poslouchej
To je jediný způsob, jak s tebou mohu mluvit
Nech své pocity naslouchat
To je jediný způsob, jak s tebou mohu mluvit

Máš svou šanci, když z nenadále přicházím
Jít na parket pro rytmus a beaty
Máš svou šanci, když z nenadále přicházím
Jít na parket a pořádně se rozehřát
Máš svou šanci, když z nenadále přicházím
Jít na parket pro rytmus a beaty
Máš svou šanci, když z nenadále přicházím
Jít na, jít na parket se rozehřát

Zpívám píseň pro tebe
Prosím, poslouchej
To je jediný způsob, jak s tebou mohu mluvit
Nech své pocity naslouchat
To je jediný způsob, jak s tebou mohu mluvit

Máš svou šanci, když z nenadále přicházím
Jít na parket pro rytmus a beaty
Máš svou šanci, když z nenadále přicházím
Jít na parket a pořádně se rozehřát
Máš svou šanci, když z nenadále přicházím
Jít na parket pro rytmus a beaty
Máš svou šanci, když z nenadále přicházím
Jít na, jít na parket se rozehřát
Zpívám píseň pro tebe
Prosím, poslouchej
To je jediný způsob, jak s tebou mohu mluvit
Nech své pocity naslouchat
To je jediný způsob, jak s tebou mohu mluvit

Zpívám píseň pro tebe
Prosím, poslouchej
To je jediný způsob, jak s tebou mohu mluvit

top

can't stop the hardcore

Everybody everywhere
You can't stop the hardcore
Middle fingers in the air
You can't stop the hardcore
Drinking Vodka Belvedere
You can't stop the hardcore
Naked bitches overthere
You can't stop the hardcore
Everybody everywhere
You can't stop the hardcore
Middle fingers in the air
You can't stop the hardcore
Drinking Vodka Belvedere
You can't stop the hardcore
Naked bitches overthere
You can't stop the hardcore

Everybody everywhere
You can't stop the hardcore
Middle fingers in the air
You can't stop the hardcore
Drinking Vodka Belvedere
You can't stop the hardcore
Naked bitches overthere
You can't stop the hardcore
Everybody everywhere
You can't stop the hardcore
Middle fingers in the air
You can't stop the hardcore
Drinking Vodka Belvedere
You can't stop the hardcore
Naked bitches overthere
You can't stop the hardcore

One, two, three, four

Everybody everywhere
You can't stop the hardcore
Middle finger in the air
You can't stop the hardcore...

Všichni a všude
Nemůžete zastavit hardcore
Máme prostředníčky ve vzduchu
Nemůžete zastavit hardcore
Pijeme Vodku Belvedere
Nemůžete zastavit hardcore
Nahý děvky opodát
Nemůžete zastavit hardcore
Všichni a všude
Nemůžete zastavit hardcore
Máme prostředníčky ve vzduchu
Nemůžete zastavit hardcore
Pijeme Vodku Belvedere
Nemůžete zastavit hardcore
Nahý děvky opodát
Nemůžete zastavit hardcore

Všichni a všude
Nemůžete zastavit hardcore
Máme prostředníčky ve vzduchu
Nemůžete zastavit hardcore
Pijeme Vodku Belvedere
Nemůžete zastavit hardcore
Nahý děvky opodát
Nemůžete zastavit hardcore
Všichni a všude
Nemůžete zastavit hardcore
Máme prostředníčky ve vzduchu
Nemůžete zastavit hardcore
Pijeme Vodku Belvedere
Nemůžete zastavit hardcore
Nahý děvky opodát
Nemůžete zastavit hardcore

Raz, dva, tři, čtyři

Všichni a všude
Nemůžete zastavit hardcore
Máme prostředníčky ve vzduchu
Nemůžete zastavit hardcore...

top

fallin'

You gotta catch me
'coz I'm fallin'
Fallin' deeper into you
Ressurect me
Cause I'm floating
And there's nothing I could do
I am fa - a - a - allin'
Fa - a - a - allin'
I am fa - a - a - allin'
Oh, there's nothing I could do

You gotta catch me
'coz I'm fallin'
Fallin' deeper into you
Ressurect me
Cause I'm floating
And there's nothing I could do
I am fa - a - a - allin'
Fa - a - a - allin'
I am fa - a - a - allin'
Oh, there's nothing I could do

Musíš me chytit
Protože padám
Padám hlouběji do tebe
Vzkřiš mě
Protože se vznáším
A nemohu s tím nic dělat
Já pa - a - a - adám
Pa - a - a - adám
Já pa - a - a - adám
A nemohu s tím nic dělat

Musíš me chytit
Protože padám
Padám hlouběji do tebe
Vzkřiš mě
Protože se vznáším
A nemohu s tím nic dělat
Já pa - a - a - adám
Pa - a - a - adám
Já pa - a - a - adám
A nemohu s tím nic dělat

top