top

move your ass!

Scooter, back in the house, yeah
Get off your shirts and wait for further instructions
Starting the "microphone business"
I've got one message for the next decade
Move your ass

Alright posse
Keep it up

Hardcore

Come on

Keep it up

Move your ass
Move your ass
Move your ass
Move your ass

Ravers unite
Maximum respect to the whole European posse
Make some noise

Ravers of the universe
You keep the spirit alive
Come on, come on
Hardcore

Sing it
Yeah - hey
Yeah - hey
Yeah - hey
Yeah - hey
Yeah - hey
Yeah - hey
Yeah - hey
Yeah - hey
Alright
Come on, posse, you gotta keep it up
Come on, party, you gotta move
Come on, posse, you gotta keep it up
Come on, party, move you ass
Move your ass
Move your ass
Move your ass

It's nice to be important
But it's more important to be nice
Posse, you keep the spirit alive
Come on

Thank you
Do you still feel alright?
You want some more?
Come on

Kickin' it, kickin' it, kickin' it, yeay

Move your ass
Yeeeaaahhh...
Rave nation, stay tuned

Scooter, je tu zpět, yeah
Sundejte si košile a čekejte na další instrukce
Rozjíždíme "mikrofónový byznys"
Tak tu mám zprávu na dalších deset let
Pohněte zadkem

Dobře lidi
Rozjedem to

Natvrdo

Jedem'

Rozjedem to

Pohněte zadkem
Pohněte zadkem
Pohněte zadkem
Pohněte zadkem

Raveři
Maximálně uznáváme všechny evropský lidi
Vydávejte nějaký zvuk

Raveři vesmíru
Vy udržujete toho ducha naživu
Jedem', jedem'
Natvrdo

Zpívejte
Yeah - hey
Yeah - hey
Yeah - hey
Yeah - hey
Yeah - hey
Yeah - hey
Yeah - hey
Yeah - hey
Dobře
Pojďte, lidi, musíte to vydržet
Pojďte, pařte, musíte se hýbat
Pojďte, lidi, musíte to vydržet
Pojďte, pařte, pohněte zadkem
Pohněte zadkem
Pohněte zadkem
Pohněte zadkem

Je hezké být zajímavý
Ale je zajímavější být hezký
Lidi, vy udržujete toho ducha naživu
Jedem'

Díky
Stále se cítíte skvěle?
Chcete víc?
Jedem'

Rozjeďte to, rozjeďte to, rozjeďte to, yeay

Pohněte zadkem
Yeeeaaahhh...
Národe raverů, zůstaň naladěn

top

waiting for spring

Alright, this is waiting for spring

Waiting for spring

Waiting for spring
Waiting for spring

Waiting for spring

Waiting for spring

Waiting for spring

Dobře, tohle je čekání na jaro

Čekání na jaro

Čekání na jaro
Čekání na jaro

Čekání na jaro

Čekání na jaro

Čekání na jaro

top

endless summer

Party people
The sky has changed
Can you smell the sun?
It's time for
The most exciting season
It's time for summer
An endless summer

Here we go again

Alright
Clap your hands
Yeah

Yes

Check this

Come on

Move to the bassline
Jump, jump
Move to the bassline
Jump, jump
Move to the bassline
Come on
Endless summer, endless summer
Can you feel it?
Endless summer, endless summer
Love is in the air
Endless summer, endless summer
Party people
Endless summer, endless summer
Ravers

Come, follow me
Come, follow me
Come, follow me
This sunny day, yeay
Come, follow me
Come, follow me
Come, follow me
This sunny day
Come, follow me
Come, follow me
Come, follow me
This sunny day
All the people on the beach
Start raving this way, yeah
Endless summer, endless summer
Endless summer, endless summer
Love is in the air
Endless summer, endless summer
Party people
Endless summer, endless summer
Come on

Endless summer, endless summer
Love is in the air
Endless summer, endless summer
Generation of the future
See ya!

Lidi mejdanů
Obloha se změnila
Cítíte to slunce?
Je čas toho
Nejvíce vzrušujícího období
Je čas léta
Nekonečného léta

Jsme tu znovu

Dobře
Tleskejte
Yeah

Ano

Vyzkoušejte tohle

Jedem'

Hýbejte se do basové linky
Skákejte, skákejte
Hýbejte se do basové linky
Skákejte, skákejte
Hýbejte se do basové linky
Jedem'
Nekonečné léto, nekonečné léto
Cítíte to?
Nekonečné léto, nekonečné léto
Láska je ve vzduchu
Nekonečné léto, nekonečné léto
Lidi mejdanů
Nekonečné léto, nekonečné léto
Raveři

Pojďte, následujte mě
Pojďte, následujte mě
Pojďte, následujte mě
Tento slunný den, yeay
Pojďte, následujte mě
Pojďte, následujte mě
Pojďte, následujte mě
Tento slunný den
Pojďte, následujte mě
Pojďte, následujte mě
Pojďte, následujte mě
Tento slunný den
Všichni na pláži
Začněte ravovat jako my, yeah
Nekonečné léto, nekonečné léto
Nekonečné léto, nekonečné léto
Láska je ve vzduchu
Nekonečné léto, nekonečné léto
Lidi mejdanů
Nekonečné léto, nekonečné léto
Jedem'

Nekonečné léto, nekonečné léto
Láska je ve vzduchu
Nekonečné léto, nekonečné léto
Generace budoucnosti
Uvidíme se!

top

cosmos

OK, posse
This is Cosmos for ya
Yeah
Feel the trance
Open your mind
See the clouds across the sky
Yeah

Feel the trance

Come on

Yes

Bassdrum

OK, lidi
Tohle je Cosmos pro vás
Yeah
Cítíte ten trans
Otevřete svou mysl
Koukejte se na oblaka v nebesích
Yeah

Cítíte ten trans

Jedem'

Yes

Bassdrum

top

hyper hyper

Is everybody on the floor?
We put some energy into this place
I want to ask you something
Are you ready for the sound of Scooter?

I want to see you sweat
I said, I want to see you sweat
Yeah
Hyper, hyper
Hyper, hyper
Hyper, hyper

Excuse me, where is the bass drum?
We need the bass drum
Come on

Hyper, hyper
Hyper, hyper

It's so beautiful to see your hands in the air
Put your hands in the air
Come on
This is Scooter
We want to sing big shout to US
And to all ravers in the world
And to Westbam, Marusha, Stevie Mason,
The Mystic Man, DJ Dick, Carl Cox,
The Hooligan, Cosmic, Kid Paul, Dag,
Mike Van Dike, Jens Lissat, Lenny D.,
Sven Vath, Mark Spoon, Marco Zaffarano, Hell,
Paul Elstac, Mate Galic, Rolland Casper,
Sylvie, Miss Djax, Jens Mahlstedt, Tanith,
Laurent Garnier, Special, Pascal F.E.O.S.,
Gary D., Scotty, Gizmo
And to all DJs all over the world

Keep the vibes
Hyper, hyper
Hyper, hyper
Hyper, hyper

I have to ask you again
Do you like it hardcore?
Do you like it hardcore?
We need the hardcore
Come on, come on, come on

Hyper, hyper
Sit there, be good, bye, bye

Jsou všichni na parketu?
Pustíme sem trochu energie
Chci se vás na něco zeptat
jste připraveni na Scooter?

Chci vás vidět zpocený
Řekl jsem, chci vás vidět zpocený
Yeah
Hyper, hyper
Hyper, hyper
Hyper hyper

Promiňte, kde jsou basy?
Potřebujeme nějaké basy!
Jedem'

Hyper, hyper
Hyper hyper

Je to tak krásné vidět vaše ruce ve vzduchu
Dejte ruce do vzduchu
Jedem'
Toto je Scooter
Chceme zazpívat velký pozdrav US
A všem raverům na světě
A také pro Westbam, Marusha, Stevie Mason,
The Mystic Man, DJ Dick, Carl Cox,
The Hooligan, Cosmic, Kid Paul, Dag,
Mike Van Dike, Jens Lissat, Lenny D.,
Sven Vath, Mark Spoon, Marco Zaffarano, Hell,
Paul Elstac, Mate Galic,Rolland Casper,
Sylvie, Miss Djax, Jens Mahlstedt, Tanith,
Laurent Garnier, Special, Pascal F.E.O.S.,
Gary D., Scotty, Gizmo
A všem DJům na celém světě

Udržujte vibrace
Hyper, hyper
Hyper, hyper
Hyper hyper

Musím se vás zeptat znovu
Máte to rádi tvrdě?
Máte to rádi tvrdě?
Potřebujeme to tvrdě
Jedem', jedem', jedem'

Hyper, hyper
Zůstaňte tu, buďte dobří, čau, čau

top

raving in mexico

We're getting faster
This is the real hardcore

Alright

Faster

Začínáme se rozjíždět
Tohle, je ten pravý hardcore

Dobře

Rychleji

top

friends

Friends, we'll be friends
We'll be friends, we'll be friends
Friends, we'll be friends
We'll be friends, we'll be friends
Friends, we'll be friends
We'll be friends, we'll be friends
Friends, we'll be friends
We'll be friends, we'll be friends

Friends, we'll be friends
We'll be friends, we'll be friends
Friends, we'll be friends
We'll be friends, we'll be friends
Friends, we'll be friends
We'll be friends, we'll be friends
Friends, we'll be friends
We'll be friends, we'll be friends
Friends

Friends, we'll be friends
We'll be friends, we'll be friends

Přátelé, budeme přátelé
Budeme přátelé, budeme přátelé
Přátelé, budeme přátelé
Budeme přátelé, budeme přátelé
Přátelé, budeme přátelé
Budeme přátelé, budeme přátelé
Přátelé, budeme přátelé
Budeme přátelé, budeme přátelé

Přátelé, budeme přátelé
Budeme přátelé, budeme přátelé
Přátelé, budeme přátelé
Budeme přátelé, budeme přátelé
Přátelé, budeme přátelé
Budeme přátelé, budeme přátelé
Přátelé, budeme přátelé
Budeme přátelé, budeme přátelé
Přátelé

Přátelé, budeme přátelé
Budeme přátelé, budeme přátelé

top

faster harder scooter

10 seconds to go...
5 seconds to go...
...and the beat goes on!
And now, ladies and gentlemen, fasten your seatbelt
The original, the one and only, here they are
Would you please welcome SCOOTER!!!

Do you like it hardcore?
Hyper, hyper
Hyper, hyper
Hyper, hyper
Hyper, hyper
Come on

Put your hands in the air
Hyper, hyper
Hyper, hyper
Hyper, hyper
Hyper, hyper
Come on

Attention, attention
Scooter has now entered the building
...and the beat goes on!

It's so beautiful to see your hands in the air
Put your hands in the air
Excuse me, where is the bass drum
We need the bass drum!

...and the beat goes on!

Come on
Hyper, hyper
Hyper, hyper
Hyper, hyper
Hyper, hyper

This is Scooter
We want to sing big shout to US
And the all ravers in the world
And to all DJs all over the world
Sit there, be good, bye, bye
Hyper, hyper

...and the beat goes on!

10 vteřin do začátku...
5 vteřin do začátku...
...a beat jede dál!
A nyní, dámy a pánové, připoutejte se
Originální, jediní a jedineční, tady jsou
Prosím, přivítejte SCOOTER!!!

Máte rádi hardcore?
Hyper, hyper
Hyper, hyper
Hyper, hyper
Hyper, hyper
Jedem'

Dejte ruce do vzduchu
Hyper, hyper
Hyper, hyper
Hyper, hyper
Hyper, hyper
Jedem'

Pozor, pozor
Scooter právě vstoupili do budovy
...a beat jede dál!

Je to tak krásné vidět vaše ruce ve vzduchu
Dejte ruce do vzduchu
Promiňte, kde jsou basy?
Potřebujeme nějaké basy!

...a beat jede dál!

Jedem'
Hyper, hyper
Hyper, hyper
Hyper, hyper
Hyper, hyper

Toto je Scooter
Chceme zazpívat velký pozdrav US
A všem raverům na světě
A všem DJům na celém světě
Zůstaňte tu, buďte dobří, čau, čau
Hyper, hyper

...a beat jede dál!

top