top

in rave we trust

Amateur hour goes on and on
When you turn pro you know
She let's you know
Amateur hour goes on and on
When you turn pro you know
She tells you so

Wake up

Come on

Here we go

Thriller
I'm the dancefloor killer
Hot like a flame make the whole place shiver
Lyrics
They flow like a river
Big in the game, yeah I deliver
Call out my name and I'll bust your membrane
Get out your chops coming down like a rain

Amateur hour goes on and on
When you turn pro you know
She let's you know
Amateur hour goes on and on
When you turn pro you know
She tells you so

Yes

A - ah

Keet it up

Rock radical

Deedabadee
Lyrical spitter
Words so clear, don't stop, don't litter
Insane
I can't explain
See the mountain, join the train
Call out my name and I'll bust your membrane
Get out your chops coming down like a rain

In rave we trust
Over the hills and far away
We found a place
Down in the subway
Quit 9 to 5
And listen to a beautiful sounds
That keep you alive...
Amateur hour goes on and on
When you turn pro you know
She let's you know
Amateur hour goes on and on
When you turn pro you know
She tells you so
Aaargh...

Yeah

Right

Amateur hour goes on and on
When you turn pro you know
She let's you know

Amatérizmus je všude kolem
Když se staneš profíkem, tak to poznáš
Ona ti dá vědět
Amatérizmus je všude kolem
Když se staneš profíkem, tak to poznáš
Ona ti to řekne

Probuďte se

Jdeme

No tak

Thriller
Jsem zabiják parketu
Pálím jako plamen, celé tohle místo se chvěje
Slova
Plynou jako řeka
Jsem velký hráč, yeah, dávám to
Zvolej mé jméno a já ti protrhnu membránu
Vezmi svou holku a přijďte jak déšť

Amatérizmus je všude kolem
Když se staneš profíkem, tak to poznáš
Ona ti dá vědět
Amatérizmus je všude kolem
Když se staneš profíkem, tak to poznáš
Ona ti to řekne

Jo

A - ah

Vydržte to

Tvrdě radikální

Deedabadee
Plyvač textů
Slove jsou jasná, nezastavuj, nevzdávej to
Šílený
Nemohu to ani vysvětlit
Koukněte na horu, nastupte do vlaku
Zvolej mé jméno a já ti protrhnu membránu
Vezmi svou holku a přijďte jak déšť

Věříme v rave
Za kopci a daleko dál
Jsem nalezli místo
Dole v podzemí
Vykašlete se na práci od 9 do 5
A poslouchejte krásné zvuky
Které vás drží naživu...
Amatérizmus je všude kolem
Když se staneš profíkem, tak to poznáš
Ona ti dá vědět
Amatérizmus je všude kolem
Když se staneš profíkem, tak to poznáš
Ona ti to řekne
Aaargh...

Yeah

Jasný

Amatérizmus je všude kolem
Když se staneš profíkem, tak to poznáš
Ona ti dá vědět

top

bora, bora, bora

Smackin' the track
Like Ace
Notorious Dave
Kick back
Ice
All over the place
Mix liquor
Yeah
With gas on the track
You're my chick you're my signora
Bora, bora, bora

Döp, döp, döp, döp, dödödödödöp
Dö, dödödöp, döp, dödödödödöp, döp
Döp, döp, döp, döp, dödödödödöp
Dö, dödödöp, döp, dödödödödöp, döp
Döp, döp, döp, döp, dödödödödöp
Dö, dödödöp, döp, dödödödödöp, döp
Bora

We got the energy

Yeah
Dibbidi MC
With the D'n'B
Gang bang beats to the E.N.D.
Quick trigger
Diamonds and rust
You're my chick you're my signora
Bora, bora, bora

Döp, döp, döp, döp, dödödödödöp
Dö, dödödöp, döp, dödödödödöp, döp
Döp, döp, döp, döp, dödödödödöp
Dö, dödödöp, döp, dödödödödöp, döp
Döp, döp, döp, döp, dödödödödöp
Dö, dödödöp, döp, dödödödödöp, döp
Bora

Straight to the floor

Yeah

Smash up the place

To jump or not to jump
That is the question
It's chapter five
Year twenty-five
We're still alive
And lyrics fly like birds in the sky
Privjet hardcora
Bora, bora, bora
Döp, döp, döp, döp, dödödödödöp
Dö, dödödöp, döp, dödödödödöp, döp
Döp, döp, döp, döp, dödödödödöp
Dö, dödödöp, döp, dödödödödöp, döp

Yeah
Döp, döp, döp, döp, dödödödödöp
Dö, dödödöp, döp, dödödödödöp, döp
Döp, döp, döp, döp, dödödödödöp
Dö, dödödöp, döp, dödödödödöp, döp

Bora, bora, bora

Vtrhneme na parket
Jako Eso
Notoricky známý Dave
Zase to nakopneme
Led
Je tu všude
Míchejte drinky
Yeah
Jsme tu na plný plyn
Jsi moje holka, ji moje seňora
Bora, bora, bora

Döp, döp, döp, döp, dödödödödöp
Dö, dödödöp, döp, dödödödödöp, döp
Döp, döp, döp, döp, dödödödödöp
Dö, dödödöp, döp, dödödödödöp, döp
Döp, döp, döp, döp, dödödödödöp
Dö, dödödöp, döp, dödödödödöp, döp
Bora

Máme tu energii

Yeah
Dibbidi MC
S D'n'B
Hromadný beaty až do K.O.N.C.E.
Rychlý na spoušti
Diamanty a rez
Jsi moje holka, ji moje seňora
Bora, bora, bora

Döp, döp, döp, döp, dödödödödöp
Dö, dödödöp, döp, dödödödödöp, döp
Döp, döp, döp, döp, dödödödödöp
Dö, dödödöp, döp, dödödödödöp, döp
Döp, döp, döp, döp, dödödödödöp
Dö, dödödöp, döp, dödödödödöp, döp
Bora

Přímo na parket

Yeah

Rozjeďte to tu

Skákat či neskákat
Toť otázka
Tohle je kapitola pět
Rok dvacet pět
My tu pořád jsme
A texty létají jako ptáci po obloze
Přidejte se k hardcoru
Bora, bora, bora
Döp, döp, döp, döp, dödödödödöp
Dö, dödödöp, döp, dödödödödöp, döp
Döp, döp, döp, döp, dödödödödöp
Dö, dödödöp, döp, dödödödödöp, döp

Yeah
Döp, döp, döp, döp, dödödödödöp
Dö, dödödöp, döp, dödödödödöp, döp
Döp, döp, döp, döp, dödödödödöp
Dö, dödödöp, döp, dödödödödöp, döp

Bora, bora, bora

top

my gabber

My gabber is my best my friend
My mate
When I'm in the field then I am with you
Then I am with you
My friend, my mate
My hooligan
My gabber is my best my friend
My mate
When I'm in the field then I am with you
Then I am with you
My friend, my mate

Because our friendship never dies

Yes
My gabber is my best my friend
My mate

Everybody

My gabber is my best my friend
My mate

Because our friendship never dies

My hooligan

Never on our own because we are one
Getting into trouble ever since we're young
It's time to raise your fist and let them know
Join the revolution now or fucking go
My gabber is my best my friend
My mate
When I'm in the field then I am with you
Then I am with you
My friend, my mate
My hooligan
My gabber is my best my friend
My mate
When I'm in the field then I am with you
Then I am with you
My friend, my mate

Because our friendship never dies

My hooligan

Because our friendship never dies...
Through the good days and the bad
Always have each others back
Fuck what other people said
What you see is what you get
It's time to raise your fist and let them know
Join the revolution now or fucking go
My gabber is my best my friend
My mate
When I'm in the field then I am with you
Then I am with you
My friend, my mate
My hooligan
My gabber is my best my friend
My mate
When I'm in the field then I am with you
Then I am with you
My friend, my mate

Můj brácha je můj nejlepší přítel
Můj kámoš
Když jsem v terénu, pak ty jsi se mnou
Pak ty jsi se mnou
Můj příteli, můj kamaráde
Můj chuligáne
Můj brácha je můj nejlepší přítel
Můj kámoš
Když jsem v terénu, pak ty jsi se mnou
Pak ty jsi se mnou
Můj příteli, můj kamaráde

Protože naše přátelství nikdy nezemře

Jo
Můj brácha je můj nejlepší přítel
Můj kámoš

Všichni

Můj brácha je můj nejlepší přítel
Můj kámoš

Protože naše přátelství nikdy nezemře

Můj chuligán

Nikdy jsem nebyl sám protože jsme jako jeden
Dostávali jsem se do potíží už od malička
Teď je čas zvednout pěst a dát jim na vědomí
Přidejte se k revoluci teď nebo táhněte
Můj brácha je můj nejlepší přítel
Můj kámoš
Když jsem v terénu, pak ty jsi se mnou
Pak ty jsi se mnou
Můj příteli, můj kamaráde
Můj chuligáne
Můj brácha je můj nejlepší přítel
Můj kámoš
Když jsem v terénu, pak ty jsi se mnou
Pak ty jsi se mnou
Můj příteli, můj kamaráde

Protože naše přátelství nikdy nezemře

Můj chuligán

Protože naše přátelství nikdy nezemře...
Během dobrých dnů i těch špatných
Pořád jsme si kryli záda
Srali jsme na to, co ostatní říkali
Dostaneš jen to, co sám uvidíš
Teď je čas zvednout pěst a dát jim na vědomí
Přidejte se k revoluci teď nebo táhněte
Můj brácha je můj nejlepší přítel
Můj kámoš
Když jsem v terénu, pak ty jsi se mnou
Pak ty jsi se mnou
Můj příteli, můj kamaráde
Můj chuligáne
Můj brácha je můj nejlepší přítel
Můj kámoš
Když jsem v terénu, pak ty jsi se mnou
Pak ty jsi se mnou
Můj příteli, můj kamaráde

...gabber...
Znamená v Jidiš "kamarád", jedná se o osobu se zájmem o hardcore techno původem z Rotterdamu.

top

wall of china (see the light)

In your eyes I see your broken soul
And there's nowhere for my spirit to go
See the light that burns inside of you
And I know that I'll be close to you

Yes

Into the darkness we can fly
Upon the wings of your desire
I see the light

We're floating on a cloud of love
With you I just can't get enough
I see the light

Come on

Yes

Fast on the track, Lambo
Face to face, Django
Killer on the mic, Rambo
Sharp on the floor it's tango
Skinny man, skinny bitch
Like Lemmy said, eat the rich
Attack the track, sharp rhymer
Mysterious like the wall of China

In your eyes I see your broken soul
And there's nowhere for my spirit to go
See the light that burns inside of you
And I know that I'll be close to you

Into the darkness we can fly
Upon the wings of your desire
I see the light

Yeah

We're floating on a cloud of love
With you I just can't get enough
I see the light

Off the hook, no doubt
Bring the beat, too loud
Hand to hand, so proud
Time to jump, get out
Skinny man, skinny bitch
If you listen, flip the switch
Attack the track, so easy
Can the can, believe me

Wild child
We play it loud
Freestyle
I scream and shout
Sixteen
I spit it quick
Never seen
Another brick

In your eyes I see your broken soul
And there's nowhere for my spirit to go
See the light that burns inside of you
And I know that I'll be close to you

Into the darkness we can fly
Upon the wings of your desire
I see the light

We're floating on a cloud of love
With you I just can't get enough
I see the light

Into the darkness we can fly
Upon the wings of your desire
I see the light

Ve tvých očích očích vidím tvou zlomenou duši
A není kam by můj duch šel
Vidím světlo, které v tobě hoří
A já vím, že ti budu nablízku

Jo

Můžeme letět do temntoty
Na křídlech tvé touhy
Já vidím světlo

Vznášíme se na oblaku lásky
S tebou prostě nikdy nemám dost
Já vidím světlo

Jdeme

Jo

Rychlý na okruhu, Lambo
Tváří v tvář, Django
Zabiják za mikrofonem, Rambo
Ostře na parketu, je to tango
Hubený chlápek, hubaná děvka
Jak řekl Lemmy, koukejte zklapnout
Útočím na skladbu, ostře rýmuju
Záhadný jako Velká čínská zeď

Ve tvých očích očích vidím tvou zlomenou duši
A není kam by můj duch šel
Vidím světlo, které v tobě hoří
A já vím, že ti budu nablízku

Můžeme letět do temntoty
Na křídlech tvé touhy
Já vidím světlo

Yeah

Vznášíme se na oblaku lásky
S tebou prostě nikdy nemám dost
Já vidím světlo

Utržený ze řetězu, není pochyb
Přidejte beat, příliš nahral
Ruku v ruce, tak hrdě
Čas skákat, pojďte
Hubený chlápek, hubená děvka
Pokud posloucháš, zmáčkni spínač
Útočním na skladbu, je to snadné
Dát plechovku do plechovky, věř mi

Divoké děcko
My hrajeme nahlas
Volný styl
Já řvu a křičím
Šestnáct
Jde to ze mě rychle
Nikdy neviděné
Další rýmy

Ve tvých očích očích vidím tvou zlomenou duši
A není kam by můj duch šel
Vidím světlo, které v tobě hoří
A já vím, že ti budu nablízku

Můžeme letět do temntoty
Na křídlech tvé touhy
Já vidím světlo

Vznášíme se na oblaku lásky
S tebou prostě nikdy nemám dost
Já vidím světlo

Můžeme letět do temntoty
Na křídlech tvé touhy
Já vidím světlo

...Lemmy, eat the rich...
Lemmy byl kytarista Motörhead, "eat the rich" odkazuje na jméno Richard, domácky Dick (může znamenat též. pitomec nebo čůrák), význam fráze je zavřít někomu hubu, kdo může i mít pravdu, řečením nějakého nesmyslu.

...can the can...
Skladba od Suzi Quatro, "can the can" má znamenat něco, co je skoro nemožné udělat, nelze dát plechovku do jiné plechovky, pokud jsou stejně velké. Skladba odkazuje na "uzavření" muže do plechovky.

top

shooting stars (move it to the left)

If
You fall
The air won't hold you unless you want to fall
Apart
When you wanna let go
But you don't know how to call
The shots
We're no shooting stars
When we try too hard to fall
Apart
Again

Check

Move it to the left
Move it to the right
Move it to the left
Move it to the right
Move it to the left, left, left
Move it to the right, right, right
Move it to the left, left, left
Move it to the right
Come on

Look up

Let's ride

Ride 'pon the mic
It's the four wheel drive
It's a battle and fight
And you won't survive
On the mic it's like playing from hell
I'm in charge of the action and the bell

If
You fall
The air won't hold you unless you want to fall
Apart
When you wanna let go
But you don't know how to call
The shots
We're no shooting stars
When we try too hard to fall
Apart
Again

Turn it up

Move it to the left
Move it to the right
Move it to the left
Move it to the right
Move it to the left, left, left
Move it to the right, right, right
Move it to the left, left, left
Move it to the right
Come on

Let's ride

Yes

I'm catching the groove
Always ready to shock
My style will never fade
And I'm ready to rock
I'm stealing the show
Like a dress by Alaïa
With the fire hurricane
Kick you require
Yeah

So alive

Twist one

I don't need new chats at all
Because pride comes before the fall
Down diggi, diggi heads high, got a rough ride
To the beat inside
Down another level, talk like diggi devil
Say what they say, play what they play
I got my style from UK, yeah

Move it to the left
Move it to the right
Move it to the left
Move it to the right
Move it to the left, left, left
Move it to the right, right, right
Move it to the left, left, left
Move it to the right
Come on

If
You fall
The air won't hold you unless you want to fall
Apart
When you wanna let go
But you don't know how to call
The shots
We're no shooting stars
When we try too hard to fall
Apart
Again

Pokud
Spadneš
Vzduch tě neudrží, tedy pokud se nechceš
Rozpadnout
Když to chceš vzdát
Ale nevíš, jestli to
Zvládneš
Nejsme žádné padající hvězdy
Které se tvrdě snaží
Rozpadnout
Znovu

Jsme zde

Pohni s tím doleva
Pohni s tím doprava
Pohni s tím doleva
Pohni s tím doprava
Pohni s tím doleva, doleva, doleva
Pohni s tím doprava, doprava, doprava
Pohni s tím doleva, doleva, doleva
Pohni s tím doprava
Jedem'

Podívejte se nahoru

Jedem'

S mikrofonem to je jízda
Jako na čtyřech kolech
Je to bitva a boj
A vy ho nepřežijete
Za mikrofonem je to jak hrát v peklo
Já jsem zodpovědný za akci a zvon

Pokud
Spadneš
Vzduch tě neudrží, tedy pokud se nechceš
Rozpadnout
Když to chceš vzdát
Ale nevíš, jestli to
Zvládneš
Nejsme žádné padající hvězdy
Které se tvrdě snaží
Rozpadnout
Znovu

Zvyšte to

Pohni s tím doleva
Pohni s tím doprava
Pohni s tím doleva
Pohni s tím doprava
Pohni s tím doleva, doleva, doleva
Pohni s tím doprava, doprava, doprava
Pohni s tím doleva, doleva, doleva
Pohni s tím doprava
Jedem

Jedem

Jo

Chytám rytmus
Vždy připraven škokovat
Můj styl nikdy neupadne v zapomnění
Jsem připraven to rozjet
Získávám show jen pro sebe
Jako šaty od Alaïa
S ohnivým hurikánem
Vyžadujete, abych to nakopnul
Yeah

Tak živý

První zápletka

Nepotřebuji nová slova
Protože pýcha předhází pád
Dolu diggi, diggi hlavy vzhůru, drsná jízda
Do nitra beatů
Dolů o úroveň, mluvím jak zlobivý čertík
Ríkám, co říkají, hraju, co hrají
Mám můj styl z UK, yeah

Pohni s tím doleva
Pohni s tím doprava
Pohni s tím doleva
Pohni s tím doprava
Pohni s tím doleva, doleva, doleva
Pohni s tím doprava, doprava, doprava
Pohni s tím doleva, doleva, doleva
Pohni s tím doprava
Jedem

Pokud
Spadneš
Vzduch tě neudrží, tedy pokud se nechceš
Rozpadnout
Když to chceš vzdát
Ale nevíš, jestli to
Zvládneš
Nejsme žádné padající hvězdy
Které se tvrdě snaží
Rozpadnout
Znovu

top

when i'm raving

You
Dance and we spin
Making me sin
When I'm raving
Sun
Rising again
No need to pretend
When I'm raving
All
Comes to an end
Break and you mend
When I'm raving
No
I won't give in
You lose and you win
When I'm raving

As we drop

Give me a rush, yeah

Take me out
And take me away

See the madness
Watch the crowd
Fade the fear
Without a doubt
Drop it down low and I'm ready to go
Chicks are waiting, chicks are craving
When I'm raving

You
Dance and we spin
Making me sin
When I'm raving
Sun
Rising again
No need to pretend
When I'm raving
All
Comes to an end
Break and you mend
When I'm raving
No
I won't give in
You lose and you win
When I'm raving

Yeah, man

Shake the roof

There's life on Mars
When I'm behind the bars

Yeah

Keep it up

Speakers stacked
To the ceiling
Bass is pumping
What a feeling
It's all about the flow and I'm ready to blow
Chicks are waiting, chicks are craving
When I'm raving

Alright
When I'm on the microphone
Coming up like a cyclone
Whenever you're alone
Just ring my phone
Moby was right
Everything is wrong
If you wanna change it
Just listen to the song
Yeah
You
Dance and we spin
Making me sin
When I'm raving
Sun
Rising again
No need to pretend
When I'm raving
All
Comes to an end
Break and you mend
When I'm raving
No
I won't give in
You lose and you win
When I'm raving

Ty
Tančíš a my se točíme
Uvádíš mě v pokušení
Když ravuju
Slunce
Zase vychází
Není nutné předstírat
Když ravuju
Vše
Dojde konci
Porouchá se a opraví
Když ravuju
Ne
Nevzdám to
Prohráváš a vyhráváš
Když ravuju

Když jsme tu

Mám vyrážku, yeah

Vezmi mě ven
A vezmi mě pryč

Koukej, na to šílenství
Sleduj dav
Neměj strach
Není pochyb
My to rozjíždíme a já jsem připraven
Holky čekají, holky touží
Když ravuju

Ty
Tančíš a my se točíme
Uvádíš mě v pokušení
Když ravuju
Slunce
Zase vychází
Není nutné předstírat
Když ravuju
Vše
Dojde konci
Porouchá se a opraví
Když ravuju
Ne
Nevzdám to
Prohráváš a vyhráváš
Když ravuju

Yeah, chlape

Otřeste střechou

Na Marsu je život
Když já jsem za mřížemi

Yeah

Vydržte

Reprobedny jsou vyskládané
Až ke stropu
Basy duní
To je pocit
Je to všechno jízda a já jsem připraven vybouchnout
Holky čekají, holky touží
Když ravuju

Dobře
Když jsem za mikrofonem
Jedu jako cyklón
Kdykoli jste sami
Jen mi zavolejte
Moby měl pravdu
Všechno je špatně
Jestli to chcete změnit
Tak poslouchejte tenhle song
Yeah
Ty
Tančíš a my se točíme
Uvádíš mě v pokušení
Když ravuju
Slunce
Zase vychází
Není nutné předstírat
Když ravuju
Vše
Dojde konci
Porouchá se a opraví
Když ravuju
Ne
Nevzdám to
Prohráváš a vyhráváš
Když ravuju

top

scooter forever

I get raw to the core with a licence to blitz
My home is where I roam call me master of hits
I tear up the place, yeah
Straight on the floor
Now I rock a party morning when the beats galore

Scooter forever
Ever and ever
Together we are one
Every new chapter
After the other
Light shining brighter
Brighter on us

Let's get it

Right

Check it

On the track, yeah

Tell me now, yeah
Why should I care
Everybody know it's a jungle out there
I'm spreading the light
All across the land
My DJ make 'em ride
Got some cash in his hand
Yeah

Scooter forever
Ever and ever
Together we are one
Every new chapter
After the other
Light shining brighter
Brighter on us

Killer
Yes

It's Skinny on the mic
Gang gang
Bang bang
Yes

Here we go

Never complain
And never explain
That's what I'm saying
Im Amsterdam
While standing in the rain
Michael attacked by a pigeon
Having fun
Is my religion

Yeah

Take that, take that

Aaargh...

Jdu rovnou k jádru, mám povolení zaútočit
Domov mám včude, kde se toulám, jam pán hitů
Roztrhám to tady, yeah
Přímo na parket
Roztáčím to na párty až do rána, beatů je dost

Scooter navždy
Navždy a napořád
Společně, jsme jeden celek
Každá nová kapitola
Přicházející po té předchozí
Světla svítí jasněji
Jasněji na nás

Pojďme na to

Jasný

Zkuste to

Jsme na stopě, yeah

Teď mi řekni, yeah
Proč by mi na tom mělo záležet
Každý ví, že tohle je džungle
Rozšiřuje se
Po celé zemi
Můj DJ, rozjeď to
Mám v rukou nějaký cash
Yeah

Scooter navždy
Navždy a napořád
Společně, jsme jeden celek
Každá nová kapitola
Přicházející po té předchozí
Světla svítí jasněji
Jasněji na nás

Zabiják
Yes

Za mikrofonem je Huběňour
Gang gang
Bang bang
Jo

Tady jsme

Nikdy si nestěžujte
A nikdy nevysvětlujte
To vám říkám
V Amsterdamu
Když stál v dešti
Michael napaden holubem
Bavit se
Je mé náboženství

Yeah

Ber to, ber to

Aaargh...

top

as the years go by

Oh, as the years go by
I just wanna turn back time
To when I was a kid
Never worried 'bout anything
Now that I've grown old
Full of questions
No one's answering
So take me as I am
I am starting to feel young again...

Yes

Controlling and rolling, yeah
Shaking the ground
So inspired by the beat
When I try to get down
Keep your punks lined up
When you're lacking the nerve
I'm the price of rhyme
And it's time to serve
Yeah

Oh, as the years go by
I just wanna turn back time
To when I was a kid
Never worried 'bout anything
Now that I've grown old
Full of questions
No one's answering
So take me as I am
I am starting to feel young again...

Yes

Girls in trance
Breaking in sweat
Don't take five
Take what you get
I get raw to the core
Don't care what they say
When I'm burning the draw
I got my style from UK
Yeah

Ó, jak roky utíkají
Chtěla bych vrátit čas
Do doby, kdy jsem byla děcko
A ničím se netrápila
Teď jsem dospělá
Plná otázek
Na které nikdo neodpovídá
Tak mě přijmi takovou, jaká jsem
Začínám se zase cítit, jako za mlada...

Jo

Mám kontrolu a jedu, yeah
Otřásám zemí
Inspirován mými beat
Když se je znažím předat ostatním
Zkuste udržet nervy na uzdě
I když to není lehké
Jsem princ rýmů
A je na čase začít sloužit
Yeah

Ó, jak roky utíkají
Chtěla bych vrátit čas
Do doby, kdy jsem byla děcko
A ničím se netrápila
Teď jsem dospělá
Plná otázek
Na které nikdo neodpovídá
Tak mě přijmi takovou, jaká jsem
Začínám se zase cítit, jako za mlada...

Jo

Holky v transu
Celé zpocené
Nedávej si pauze
Přijmi to, co tu je
Jdu rovnou k věci
Je mi jedno, co ostatní říkají
Když přitahuji pozornost
Mám svůj styl z UK
Yeah

top

wild and wicked

Hey, hey
We're going wild
Hey, hey
We're going wild
Hey, hey
We're going wild
Hey, hey
We're going wild and wicked

You like the drum
You like the bass
We got the sound
To blow your face
Crack the jack
Big timer
Hit me with a sixty niner
Back to back
I'm a deal with da crew
On a frontline
I got the clue
Never live with the mango
I got the "chili" where's the "bo"?

Hey, hey
We're going wild
Hey, hey
We're going wild
Hey, hey
We're going wild
Hey, hey
We're going wild and wicked

Credibility it's me
I'm in check with the recipe
Back on track no apology
No doubt
I got the key
Banks on the whip and I'll play dirty
Kill 'em with the rhythm until we get murky
Man to man we are bigger you know
I got the chili where's the bo?

Alright posse
How are you?

You know nobody is ahead of me
Yeah
What's the matter?
I'm the maddest and better
The track smacker
The flow checker
We're gonna kick it
Wild and wicked!

Hey
Hey
Hey
Hey
Hey
Hey
Hey
Hey

Wild and wicked

Hej, hej
Jedeme divoce
Hej, hej
Jedeme divoce
Hej, hej
Jedeme divoce
Hej, hej
Jedeme divoce a hustě

Máte rádi bubny
Máte rádi basz
My máme zvuk
Který vám vytře zrak
Dělám to zezadu
Velký hráč
Dáme si šedestát devítku
Tak i tak
Já jsem tutovka
V přední linii
Já vím, jak na to
Nikdy nežijte s pitomcem
Já mám "chili", kde je "bo"?

Hej, hej
Jedeme divoce
Hej, hej
Jedeme divoce
Hej, hej
Jedeme divoce
Hej, hej
Jedeme divoce a hustě

Důvěryhodnost, to jsem já
Jsem tady na předpis
Zase s dalím trackem, neomlouvám se
Není pochyb
Vím, jak na to
Peníze a moc, nehraju čistě
Zabijte je rytmem, až budeme celí špinaví
Člověk k člověku, my jsem stále světší
Já mám "chili", kde je "bo"?

Dobře lidi
Jak se máte?

Vy víte, že předemnou už nikdo není
Yeah
O co jde?
Jsem šílenejší a lepší
Skladbový okouzlovač
Kontrolor zábavy
Teď to rozjedeme
Divoce a hustě!

Hej
Hej
Hej
Hej
Hej
Hej
Hej
Hej

Divoce a hustě

...sixtyniner...
Může se jednat o sexuální polohu, podobně jako "crack the jack", resp. "jack in the crack", ale také nemusí.

...mango...
Kromě známého ovoce je "mango" také označení pro atraktivní osobu, osobu, která ubližuje ostatním (šikana) či exotický striptér ze Saturday Night Live.

...banks on the whip...
Znamená být totálně kontrolován jiným člověkem, dejme tomu "pod pantoflem". "Banks" je mj. označení pro hotovost, úžasnost apod., případně pro rvačku či okradení někoho.

top

the roof

Who can fly my heart like a bamboo kite
Make it twirl and gyrate just like a gyro delight
Only you can
Oh, oh, oh, oh, oh, oh
Only you can
Who can fly my heart like a bamboo kite
Make it twirl and gyrate just like a gyro delight
Only you can
Oh, oh, oh, oh, oh, oh
Only you can

The roof

Who can fly my heart like a bamboo kite
Make it twirl and gyrate just like a gyro delight
Only you can
Oh, oh, oh, oh, oh, oh
Only you can

Can you sing it?

Louder

Watch out

Too, too, many, many
Men at the game
I better wash waste
Stop using my name
I'm a cannibal
Animal
When you're down on the floor
It's like a shock
When I do it like I did it before
Yeah

Who can fly my heart like a bamboo kite
Make it twirl and gyrate just like a gyro delight
Only you can
Oh, oh, oh, oh, oh, oh
Only you can

Drop it
Who can fly my heart like a bamboo kite
Make it twirl and gyrate just like a gyro delight
Only you can
Oh, oh, oh, oh, oh, oh
Only you can

The roof
Who can fly my heart like a bamboo kite
Make it twirl and gyrate just like a gyro delight
Only you can
Oh, oh, oh, oh, oh, oh
Only you can

Keep it up
Can you sing it?

Don't stop

Aaargh...

Make it
Yeah

No, no, body, body
Switching the mix
I got the wickedest words
And I take you like this
I'm the maddest and baddest
When I'm spitting my rhymes
Hold on tight and be aware
It's still the good times
Yeah

Take me

Like Jimi said
Knowledge speaks but wisdom listens
You know it's true
Like I'm your metal guru
And who's the best crew
It's only you
Who can fly my heart like a bamboo kite
Make it twirl and gyrate just like a gyro delight
Only you can
Oh, oh, oh, oh, oh, oh
Only you can

Yeah
Can you sing it?

Get it and spread it, yeah
Can you sing it?

Kdo dokáže létat s mým srdcem jako bambusový drak
Ať se točí a krouží jako rotační zázrak
To jenom ty
Oh, oh, oh, oh, oh, oh
To jenom ty
Kdo dokáže létat s mým srdcem jako bambusový drak
Ať se točí a krouží jako rotační zázrak
To jenom ty
Oh, oh, oh, oh, oh, oh
To jenom ty

Střecha

Kdo dokáže létat s mým srdcem jako bambusový drak
Ať se točí a krouží jako rotační zázrak
To jenom ty
Oh, oh, oh, oh, oh, oh
To jenom ty

Zazpíváš to?

Hlasitěji

Dávej pozor

Příliš, příliš, mnoho, mnoho
Hráčů ve hře
Radši si zametu před svým prahem
Přestaň používat mé jméno
Jsem kanibal
Zvíře
Když jsi dole na parketu
Je to šok
Když to dělám jako jsem to dělal dříve
Yeah

Kdo dokáže létat s mým srdcem jako bambusový drak
Ať se točí a krouží jako rotační zázrak
To jenom ty
Oh, oh, oh, oh, oh, oh
To jenom ty

Tak spusť
Kdo dokáže létat s mým srdcem jako bambusový drak
Ať se točí a krouží jako rotační zázrak
To jenom ty
Oh, oh, oh, oh, oh, oh
To jenom ty

Střecha
Kdo dokáže létat s mým srdcem jako bambusový drak
Ať se točí a krouží jako rotační zázrak
To jenom ty
Oh, oh, oh, oh, oh, oh
To jenom ty

Vydrž to
Zazpíváš to?

Nepřestávej

Aaargh...

Make it
Yeah

Nikdo, nikdo
Nevymění mix
Má ta nejhustější slova
A tak to máte rádi
Jsem nejšílenější a nejzlejší
Když sypu své rýmy
Pevně se držte a pozor
Stále jsou tu ty dobré časy
Yeah

Chci to

Jak řekl Jimi
Znalost mluví, ale moudrost naslouchá
Víte, že je to pravda
Jako že jsem guru metalu
A kdo jsou ti nejlepší fanoušci
To jsem jen vy
Kdo dokáže létat s mým srdcem jako bambusový drak
Ať se točí a krouží jako rotační zázrak
To jenom ty
Oh, oh, oh, oh, oh, oh
To jenom ty

Yeah
Zazpíváš to?

Vem to a šiř to, yeah
Zazpíváš to?

...the roof...
Může znamenat střechu, ale také tlustou bílou holku žijící s černochem, který ji nemá rád, ale je s ní, aby měl kde bydlet nebo také navrhování něčeho šíleného, neobvyklého apod.

...like Jimi said...
Jimim se myslí Jimi Hendrix.

top

kiss goodnight

I don't want a kiss goodnight
I want you to come up to my room
And have too much fun
Don't want it to wait in the soon
Why don't you stay
Let's play
Can think of a better way to end the day
Let's fuck

Let's fuck

Let's fuck

Let's fuck...

Let's fuck...

I don't want a kiss goodnight
I want you to come up to my room
And have too much fun
Don't want it to wait in the soon
Why don't you stay
Let's play
Can think of a better way to end the day
Let's fuck

Let's fuck

Let's fuck

Let's fuck...

Let's fuck...

Read my mind don't waste my time
Show me yours I show you mine
Read my mind don't waste my time
Let's fuck
Show me yours I show you mine
Let's fuck
Let's fuck...

I don't want a kiss goodnight
I want you to come up to my room
And have too much fun
Don't want it to wait in the soon
Why don't you stay
Let's play
Can think of a better way to end the day
Let's fuck

Let's fuck

Nechci polibek na dobrou noc
Chci, abys přišel do mého pokoje
A užijeme si spoustu zábavy
Nechci dlouho čekat, přijď brzy
Proč bys tu nezůstal
Užijeme si
Nebo tě napadá něco lepšího na zakončení dne
Pojď šukat

Pojď šukat

Pojď šukat

Pojď šukat...

Pojď šukat...

Nechci polibek na dobrou noc
Chci, abys přišel do mého pokoje
A užijeme si spoustu zábavy
Nechci dlouho čekat, přijď brzy
Proč bys tu nezůstal
Užijeme si
Nebo tě napadá něco lepšího na zakončení dne
Pojď šukat

Pojď šukat

Pojď šukat

Pojď šukat...

Pojď šukat...

Na co asi myslím, neztrácej čas
Ukaž mi tebe, já ti ukážu sebe
Na co asi myslím, neztrácej čas
Pojď šukat
Ukaž mi tebe, já ti ukážu sebe
Pojď šukat
Pojď šukat...

Nechci polibek na dobrou noc
Chci, abys přišel do mého pokoje
A užijeme si spoustu zábavy
Nechci dlouho čekat, přijď brzy
Proč bys tu nezůstal
Užijeme si
Nebo tě napadá něco lepšího na zakončení dne
Pojď šukat

Pojď šukat

top

kill the cat

Kill the cat

Enerziger
Supervisor
Any other MC
Tranquilizer, yeah
I'm the lyrics menace
Sharp on the mic from here to Venice
I bless the mic
It's what you get
Whatever
I kill the cat

Kill the cat

Lord mayor
Big player
Dragon slayer
Say your prayer, yeah
I deliver
Got no rhymes that make you shiver
No one there gonna chat like that
Whatever
I kill the cat

Kill the cat

Utni to

Energizátor
Dozorce
Každý další MC
Jen uklidňuje, yeah
Jsem textová smršť
Ostře za mikrofonem odtud až do Benátek
Požehnal jsem mikrofon
A teď to dostaneš
To je fuk
Už jsem to utnul

Utni to

Starosta
Velký hráč
Zabiják draků
Odříkej si modlitbu, yeah
Už jsme tady
Mám rýmy, že kterých se budete třást
Není tu nikdo jiný jako já
To je fuk
Už jsem to utnul

Utni to

...kill the cat...
Může znamenat ukončení dlouhodobého vztahu, který nikam nevedl a měl skončit již dávno, ale také dopřání ženě takového počtu orgasmů, že jí bude mít rudou :-)

top

the darkside

The darkside

The darkside

Another cold and lonely rainy day
comes to an end
I have to clear my mind before I sleep
or else I tend
To close my eyes and realize
there's nothing left but light
I need a shadow, I need a darkness
to help me pass the night
The darkside

The darkside

The darkside

The darkside

The darkside

The darkside

The darkside

Another cold and lonely Sunday morning
hurts my eyes
Cold water hits my face only get up
to see the skies
I raise my head, look up
and I'm surprised the clouds have gone
I'm still in search for darkness
so I can't wait 'till dawn
The darkside

The darkside

The darkside

The darkside

The darkside

The darkside

The darkside

The darkside

Temná strana

Temná strana

Další studený a osamocený deštivý den
skončil
Musím si vyčistit hlavu, než jdu spát,
jinak mám tendenci
Zavřít oči a uvědomít si,
že tu není nic než světlo
Potřebuji stín, potřebuji temnotu,
abych přečkal noc
Temná strana

Temná strana

Temná strana

Temná strana

Temná strana

Temná strana

Temná strana

Další studené a osamělé nedělní ráno
mi ranilo oči
Zasáhla mě studená voda, vstal jsem,
abych viděl oblohu
Zvedl jsem hlavu, podíval se nahoru,
k mému překvapenímračna jsou pryč
Ale já stále hledám temnotu,
proto nemohu čekat až do svítání
Temná strana

Temná strana

Temná strana

Temná strana

Temná strana

Temná strana

Temná strana

Temná strana

top

always look on the bright side of life

Always look on the bright side of life

Always look on the light side of life

If life seems jolly rotten
There's something you've forgotten
And that's to laugh and smile and dance and sing
When you're feeling in the dumps
Don't be silly chumps
Just purse you lips and whistle
That's the thing

Always look on the bright side of life

Always look on the light side of life

If life seems jolly rotten
There's something you've forgotten
And that's to laugh and smile and dance and sing
When you're feeling in the dumps
Don't be silly chumps
Just purse you lips and whistle
That's the thing

Always look on the bright side of life

Always look on the light side of life

Vždy se dívej jen na zářivou stánku života

Vždy se dívej jen na světlou stánku života

Když se život zdá být pěkně mizerným
Je tu něco, na co jsi zapomněl
A to smát se, usmívat, tancovat a zpívat
Když se cítíš mizerně
Tak je hloupě neseď
Jen našpul rty a pískej
O to jde

Vždy se dívej jen na zářivou stánku života

Vždy se dívej jen na světlou stánku života

Když se život zdá být pěkně mizerným
Je tu něco, na co jsi zapomněl
A to smát se, usmívat, tancovat a zpívat
Když se cítíš mizerně
Tak je hloupě neseď
Jen našpul rty a pískej
O to jde

Vždy se dívej jen na zářivou stánku života

Vždy se dívej jen na světlou stánku života

top