top

keyser soze

Odlid ruoy esu

Odlid ruoy esu

Odlid évs jižuop

Odlid évs jižuop

top

watch out

Watch out

Watch out

Pozor

Pozor

top

faster harder scooter

Yeah
Request
I want everybody as close to the stage
As possible
Get that speed
We're going back to the heavyweight jam
Let's go out for a walk to the other side
Get the sound, join the crew
And you feel alright
No more fiction go back to reality
It's the message so listen and you will see
No illusion the spirit is what you feel
Get the volume tonight you can make it real
I explain once again we won't let you down
We can't stop going on
That's what I pronounce
Faster, harder, Scooter
We're getting faster, harder, Scooter
We're getting faster, harder, Scooter
We're getting faster, harder, Scooter
Yeah

Alright
Enjoy this track
Yes
Aaargh...
From Japan and Brazil to the USA
Let me ask you if there is a better way
I believe reminiscing the time we had
Don't you know we just want you
Are going mad
No bad rumours or charges
Could make us stop
Now the time has come
We will reach the top
I explain once again we won't let you down
We can't stop going on
That's what I pronounce
Faster, harder, Scooter
We're getting faster, harder, Scooter
We're getting faster, harder, Scooter
We're getting faster, harder, Scooter
Yeah

Everybody shout
Yes

Come on

Wonderful human beings

Yeah
We're getting faster, harder, Scooter
We're getting faster, harder, Scooter
We're getting FASTER, HARDER, SCOOTER
FASTER, HARDER, SCOOTER
Aaaaa...

Ihr seid ja alle wahnsinnig

Yeah
Mám prosbu
Chci vás všechny co nejblíže pódiu
To jen půjde
Přidejte
Vracíme se zpět na utkání těžkých vah
Vyjděte ven a přejděte na druhou stranu
Vezměte ten zvuk, přidejte se
A cítíte se skvěle
Už žádné fikce vraťte se zpět do reality
Tohle je zpráva, tak poslouchejte a uvidíte
Žádná iluze ten duch co cítíš
Zvyšte hlasitost, dnes v noci to bude skutečné
Říkám to ještě jednou, nenecháme vás padnout
Nemůžeme se zastavit, jdeme vpřed
To je to, co já říkám
Rychleji, tvrději, Scooter
Jdeme rychleji, tvrději, Scooter
Jdeme rychleji, tvrději, Scooter
Jdeme rychleji, tvrději, Scooter
Yeah

Dobře
Užijte si tuto skladbu
Ano
Aaargh...
Z Japonska a Brazílie do USA
Dovolte mi se vás zeptat zda je tu lepší cesta
Věřím, že čas jsme měli
Copak nevíte, že chceme
Abyste šíleli
Žádné falešné hlášky a obvinění
Nás nedonutí zastavit
Teď přišel tak čas
Dostaneme se na vrchol
Říkám to ještě jednou, nenecháme vás padnout
Nemůžeme se zastavit, jdeme vpřed
To je to, co já říkám
Rychleji, tvrději, Scooter
Jdeme rychleji, tvrději, Scooter
Jdeme rychleji, tvrději, Scooter
Jdeme rychleji, tvrději, Scooter
Yeah

Všichni křičte
Ano

Jdeme

Báječné lidské bytosti

Yeah
Jdeme rychleji, tvrději, Scooter
Jdeme rychleji, tvrději, Scooter
Jdeme RYCHLEJI, TVRDĚJI, SCOOTER
RYCHLEJI, TVRDĚJI, SCOOTER
Aaaaa...

Všichni jste šílení

top

well done, peter

Abfahrt!
Yeah

Louder!

Yes

Abfahrt!

Abfahrt!

Odjezd!
Yeah

Nahlas!

Jo

Odjezd!

Odjezd!

top

fuck the millennium

Transmission
Here is the force

Are you ready for the new technology...

Introducing the cool crew
Yes
There's Rick, there's Axel and there's me
I'm the Candyman
Also known as Dave
Dave from Sheffield
Furthermore known as the Screaming lord
But you can call me Ice
Ice, Ice baby
Wicked

Do you understand?
I'm Ice

Get hyped to the rhythm
Get hyped to the rhythm

This is the liberation
This is the liberation
I wanna fuck
I wanna fuck
I wanna fuck
I wanna fuck
Fuck the millenium

Rock it
Gothic doesn't exist
Remember the Justified Ancients
Volume up to the max
I walk the line
The line between good and evil
Aaargh

This is the energy right in your face
The next
The next attack
The next
The next attack
Get prepared
The next, next
The next attack
Get prepared
The next, next
The next attack

Alright, leave me alone guys

There's nothing more to say

Fuck off

Zahajujeme přenos
Tady je ta síla

Jste připraveni na novou technologii...

Představuji tyto pohodáře
Jo
Tohle je Rick, tohle Axel a tohle jsem já
Já jsem Candyman
Také známý jako Dave
Dave ze Sheffieldu
Ještě známější jako Screaming lord
Ale ty mi můžeš říkat Ice
Ice, Ice baby
Hustý

Chápete?
Jsem Ice

Rozhýbejte se
Rozhýbejte se

Toto je osvobození
Toto je osvobození
Serte
Serte
Serte
Serte
Serte na milénium

Rozdjeďte to
Gotika už skončila
Vzpomeňte na Justified Ancients
Hlasitost dejte na maximum
Překročil jsem hranici
Hranici mezi dobrem a zlem
Aaargh

Tohle je energie vypálená přímo do obličeje
Další
Další útok
Další
Další útok
Připravte se
Další, další
Další útok
Připravte se
Další, další
Další útok

Dobře, teď mě neche na pokoji

Už nemám, co říct

Jděte do prdele

top

the revolution

What's up, what's up
Reminiscing
Some time
MC's on a mission
Check it out
What's up, what's up
Representing
The time
From now till then
And we are back again
Yeah

Here we go

Yes

Come on
I'm damned, I'm hot
And just can't stop
You can see my back
'cause I run like a shot
I'm damned, I'm hot
And just can't stop
You can see my back
'cause I run like a shot
The revolution

The revolution

Aaargh...

What's up, what's up
Transmission
No regret
MC's on a mission
Check it out
What's up, what's up
Exciting
The time
From now till then
And we are back again
Yeah

Get down

Yes

Come on
I'm damned, I'm hot
And just can't stop
You can see my back
'cause I run like a shot
I'm damned, I'm hot
And just can't stop
You can see my back
'cause I run like a shot
The revolution

The revolution

Aaargh...

The revolution

The revolution

Aaargh...

Co se děje, co se děje
Vzpomínám
Občas
MC má úkol
Koukněte na to
Co se děje, co se děje
Představujeme
Ten čas
Od předtím po potom
A už jsme zase zpátky
Yeah

Jedem'

Jo

Pojďme
Jsem zatracený, jsem rozžhavený
A nemohu přestat
Vidíte jen má záda
Protože letím jako střela
Jsem zatracený, jsem rozžhavený
A nemohu přestat
Vidíte jen má záda
Protože letím jako střela
Revoluce

Revoluce

Aaargh...

Co se děje, co se děje
Začíná přenos
Nelituj
MC má úkol
Koukněte na to
Co se děje, co se děje
Je to vzrušující
Ten čas
Od předtím po potom
A už jsme zase zpátky
Yeah

Pojďte

Jo

Pojďme
Jsem zatracený, jsem rozžhavený
A nemohu přestat
Vidíte jen má záda
Protože letím jako střela
Jsem zatracený, jsem rozžhavený
A nemohu přestat
Vidíte jen má záda
Protože letím jako střela
Revoluce

Revoluce

Aaargh...

Revoluce

Revoluce

Aaargh...

top

psycho

At the time
When the Justified Ancients of Mu Mu ruled the world
We started to create a sound
This sound should change the nation
Inspired by those people like Ratty
We started riding on heavy horses
Psycho
Wind it up
Wind it up
Wind it up!

V dobách
Kdy Justified Ancients z Mu Mu vládli světlu
Jsme začali vytvářet zvuk
Zvuk, který měl změnit národ
Inspirováni lidmi jako jsou Ratty
Jsme přitvrdili
Psycho
Roztočte to
Roztočte to
Roztočte to

top

the learning process

Yeah, man
Before success can manifest
You got to go through the learning process
Come learn

Yeah, man
Before success can manifest
You got to go through the learning process
Come learn

Jo, chlape
Než se může dostavit úspěch
Se to musíte naučit
Pojďte, učte se

Jo, chlape
Než se může dostavit úspěch
Se to musíte naučit
Pojďte, učte se

top

i'll put you on the guestlist

I originate
You must appreciate
All the others imitate

Yeah
You're my crowd and I want you tonight
I am sure this tune makes you feel right
No discussions disturbing your mind
Feel the vibes leave those troubles behind
Five years now it's along time to go
Check our records that you still don't know
Get prepared for the next decade
Join the crew 'cause it's never too late
Come on

Yeah

Yes

Yeah
Yeah

Come on

Here we go

Aaaaa...

I'll put you on the guestlist

I'll put you on the guestlist

I'll put you on the guestlist

Yeah

Alright

Right now
I originate
You must appreciate
All the others imitate

Yeah
There is something that you have to learn
Our mission is we love the jam
Up on the stage or down on the floor
We can't stop we always need more
Five years now it's along time to go
Check our records that you still don't know
Get prepared for the next decade
Join the crew 'cause it's never too late
Come on

Yeah

I'll put you on the guestlist

I'll put you on the guestlist

Yes

I'll put you on the guestlist

I'll put you on the guestlist

Feels like strawberry sun
Thank you

 

top

kashmir

Ninety-four, we break the floor
Ninety-five, we got the drive
Ninety-six, we got the kicks
Ninety-seven, we feel like heaven
Ninety-eight, shake dog shake
Ninety-nine, you see the sign
We like the fast lane

Ninety-four, we break the floor
Ninety-five, we got the drive
Ninety-six, we got the kicks
Ninety-seven, we feel like heaven
Ninety-eight, shake dog shake
Ninety-nine, you see the sign
We like the fast lane

 

top