top

anthem mix

Flagman ahead

Living on the edge

Amateur hour goes on and on
When you turn pro you know
She let's you know
Amateur hour goes on and on
When you turn pro you know
She tells you so

Wake up

Come on

Here we go

Thriller
I'm the dancefloor killer
Hot like a flame make the whole place shiver
Lyrics
They flow like a river
Big in the game, yeah I deliver
Call out my name and I'll bust your membrane
Get out your chops coming down like a rain

Amateur hour goes on and on
When you turn pro you know
She let's you know
Amateur hour goes on and on
When you turn pro you know
She tells you so

Yes

Amateur hour goes on and on
When you turn pro you know
She let's you know
Amateur hour goes on and on
When you turn pro you know
She tells you so

A - ah

Keet it up

Rock radical

Deedabadee
Lyrical spitter
Words so clear, don't stop, don't litter
Insane
I can't explain
See the mountain, join the train
Call out my name and I'll bust your membrane
Get out your chops coming down like a rain

In rave we trust
Over the hills and far away
We found a place
Down in the subway
Quit 9 to 5
And listen to a beautiful sounds
That keep you alive...
Amateur hour goes on and on
When you turn pro you know
She let's you know
Amateur hour goes on and on
When you turn pro you know
She tells you so
Aaargh...

Aaargh...

Yeah

Amateur hour goes on and on
When you turn pro you know
She let's you know

Vlajkonoš před námi

Žijeme na hraně

Amatérizmus je všude kolem
Když se staneš profíkem, tak to poznáš
Ona ti dá vědět
Amatérizmus je všude kolem
Když se staneš profíkem, tak to poznáš
Ona ti to řekne

Probuďte se

Jdeme

No tak

Thriller
Jsem zabiják parketu
Pálím jako plamen, celé tohle místo se chvěje
Slova
Plynou jako řeka
Jsem velký hráč, yeah, dávám to
Zvolej mé jméno a já ti protrhnu membránu
Vezmi svou holku a přijďte jak déšť

Amatérizmus je všude kolem
Když se staneš profíkem, tak to poznáš
Ona ti dá vědět
Amatérizmus je všude kolem
Když se staneš profíkem, tak to poznáš
Ona ti to řekne

Jo

Amatérizmus je všude kolem
Když se staneš profíkem, tak to poznáš
Ona ti dá vědět
Amatérizmus je všude kolem
Když se staneš profíkem, tak to poznáš
Ona ti to řekne

A - ah

Vydržte to

Tvrdě radikální

Deedabadee
Plyvač textů
Slove jsou jasná, nezastavuj, nevzdávej to
Šílený
Nemohu to ani vysvětlit
Koukněte na horu, nastupte do vlaku
Zvolej mé jméno a já ti protrhnu membránu
Vezmi svou holku a přijďte jak déšť

Věříme v rave
Za kopci a daleko dál
Jsem nalezli místo
Dole v podzemí
Vykašlete se na práci od 9 do 5
A poslouchejte krásné zvuky
Které vás drží naživu...
Amatérizmus je všude kolem
Když se staneš profíkem, tak to poznáš
Ona ti dá vědět
Amatérizmus je všude kolem
Když se staneš profíkem, tak to poznáš
Ona ti to řekne
Aaargh...

Aaargh...

Yeah

Amatérizmus je všude kolem
Když se staneš profíkem, tak to poznáš
Ona ti dá vědět

top

anthem club mix

Amateur hour goes on and on
When you turn pro you know
She let's you know
Amateur hour goes on and on
When you turn pro you know
She tells you so - so - so - so - so...

In rave we trust

Amateur hour goes on and on
When you turn pro you know
She let's you know
Amateur hour goes on and on
When you turn pro you know
She tells you so - so - so - so - so...

In rave we trust

Amateur hour goes on and on
When you turn pro you know
She let's you know
Amateur hour goes on and on
When you turn pro you know
She tells you so
Amateur hour goes on and on
When you turn pro you know
She let's you know
Amateur hour goes on and on
When you turn pro you know
She tells you so - so - so...

Amatérizmus je všude kolem
Když se staneš profíkem, tak to poznáš
Ona ti dá vědět
Amatérizmus je všude kolem
Když se staneš profíkem, tak to poznáš
Ona ti to řekne - ne - ne - ne - ne...

Věříme v rave

Amatérizmus je všude kolem
Když se staneš profíkem, tak to poznáš
Ona ti dá vědět
Amatérizmus je všude kolem
Když se staneš profíkem, tak to poznáš
Ona ti to řekne - ne - ne - ne - ne...

Věříme v rave

Amatérizmus je všude kolem
Když se staneš profíkem, tak to poznáš
Ona ti dá vědět
Amatérizmus je všude kolem
Když se staneš profíkem, tak to poznáš
Ona ti to řekne
Amatérizmus je všude kolem
Když se staneš profíkem, tak to poznáš
Ona ti dá vědět
Amatérizmus je všude kolem
Když se staneš profíkem, tak to poznáš
Ona ti to řekne - ne - ne...

top