top

radio edit

I am the horseman
I'm mentally mad
I am a super sharp shooter
Sittin' on a roof top!

My name is MC H.
I got the big breaks
And the bass
One, two, check
It's a mixture
Ruff to the core
Through the texture
Come and get a taste of the fixture
Yeah!

Yea - ee - ee - aa
Yea - eah, I feel hardcore
Yea - ee - ee - aa
Yea - eah, always hardcore
Yea - ee - ee - aa
Yea - eah, I feel hardcore
Yea - ee - ee - aa
Yea - eah, always hardcore
Yea - ee - ee - aa
Yea - eah, I feel hardcore
Yea - ee - ee - aa
Yea - eah, always hardcore
Come on

Want a lyrical sex?
Sex
Ice the platinum tech
With a minute in the game
When discover my necks
You don't fret
Me and my crew
We are to H.O.T.
Any crew out there or any MC?
Rippin' up the B. you want H.A.T.E.
Jealousy won't get you nowhere
I'm H.P., yeah

Yea - ee - ee - aa
Yea - eah, I feel hardcore
Yea - ee - ee - aa
Yea - eah, always hardcore
Yea - ee - ee - aa
Yea - eah, I feel hardcore
Yea - ee - ee - aa
Yea - eah, always hardcore
Heeehaaa...

Alright
One world
One people in da conference
MC MC no diggedy H.
Ha!

Yea - ee - ee - aa
Yea - eah, I feel hardcore
Yea - ee - ee - aa
Yea - eah, always hardcore
Yea - ee - ee - aa
Yea - eah, I feel hardcore
Yea - ee - ee - aa
Yea - eah, always hardcore
Yea - ee - ee - aa

Já jsem jezdec
Jsem mentálně šílený
Jsem super přesný střelec
Sedící na střeše

Mé jméno je MC H.
Mám velké přestávky
A bas
Jedna, dva, kontrola
Tohleto je směsice
Drsně do nitra
Skrz texturu
Pojďte a okuste inventář
Yeah!

Yea - ee - ee - aa
Yea - eah, cítím se hardcore
Yea - ee - ee - aa
Yea - eah, vždycky hardcore
Yea - ee - ee - aa
Yea - eah, cítím se hardcore
Yea - ee - ee - aa
Yea - eah, vždycky hardcore
Yea - ee - ee - aa
Yea - eah, cítím se hardcore
Yea - ee - ee - aa
Yea - eah, vždycky hardcore
Jdeme

Chcete sex s textama?
Sex
Ice platinová technologie
S minutou ve hře
Když odhalujete mé krky
Nebuďte mrzutí
Já a má parta
Jsem tak Ž.H.A.V.Ý.
Je tu nějaká jiná parta nebo nějaký MC?
Trháme B. vy chcete N.E.N.Á.V.I.S.T.
Závist vás nikam nedostane
Já jsem H.P., yeah

Yea - ee - ee - aa
Yea - eah, cítím se hardcore
Yea - ee - ee - aa
Yea - eah, vždycky hardcore
Yea - ee - ee - aa
Yea - eah, cítím se hardcore
Yea - ee - ee - aa
Yea - eah, vždycky hardcore
Heeehaaa...

Dobře
Jeden svět
Jedni lidé na konferenci
MC MC není pochyb H.
Ha!

Yea - ee - ee - aa
Yea - eah, cítím se hardcore
Yea - ee - ee - aa
Yea - eah, vždycky hardcore
Yea - ee - ee - aa
Yea - eah, cítím se hardcore
Yea - ee - ee - aa
Yea - eah, vždycky hardcore
Yea - ee - ee - aa

top

club mix

Sex

Yea - ee - ee - aa
Yea - eah, I feel hardcore
Yea - ee - ee - aa
Yea - eah, always hardcore
Yea - ee - ee - aa
Yea - eah, I feel hardcore
Yea - ee - ee - aa
Yea - eah, always hardcore
Yea - ee - ee - aa
Yea - eah, I feel hardcore
Yea - ee - ee - aa
Yea - eah, always hardcore
Come on

Sex

Yea - ee - ee - aa
A - a - a - a - a - a - a...

Yea - ee - ee - aa
Yea - eah, I feel hardcore
Yea - ee - ee - aa
Yea - eah, always hardcore
Yea - ee - ee - aa
Yea - eah, I feel hardcore
Yea - ee - ee - aa
Yea - eah, always hardcore
Yea - ee - ee - aa
Yea - eah, I feel hardcore
Yea - ee - ee - aa
Yea - eah, always hardcore
Heeehaaa...

 

top

extended

S - e - x...
S - e - sex

I am the horseman
I'm mentally mad
I am a super sharp shooter
Sittin' on a roof top!

My name is MC H.
I got the big breaks
And the bass
One, two, check
It's a mixture
Ruff to the core
Through the texture
Come and get a taste of the fixture
Yeah!

Yea - ee - ee - aa
Yea - eah, I feel hardcore
Yea - ee - ee - aa
Yea - eah, always hardcore
Yea - ee - ee - aa
Yea - eah, I feel hardcore
Yea - ee - ee - aa
Yea - eah, always hardcore
Yea - ee - ee - aa
Yea - eah, I feel hardcore
Yea - ee - ee - aa
Yea - eah, always hardcore
Come on

Want a lyrical sex?
Sex
Ice the platinum tech
With a minute in the game
When discover my necks
You don't fret
Me and my crew
We are to H.O.T.
Any crew out there or any MC?
Rippin' up the B. you want H.A.T.E.
Jealousy won't get you nowhere
I'm H.P., yeah

Yea - ee - ee - aa
Yea - eah, I feel hardcore
Yea - ee - ee - aa
Yea - eah, always hardcore
Yea - ee - ee - aa
Yea - eah, I feel hardcore
Yea - ee - ee - aa
Yea - eah, always hardcore
Heeehaaa...

Alright
One world
One people in da conference
MC MC no diggedy H.
Ha!

Yea - ee - ee - aa
Yea - eah, I feel hardcore
Yea - ee - ee - aa
Yea - eah, always hardcore
Yea - ee - ee - aa
Yea - eah, I feel hardcore
Yea - ee - ee - aa
Yea - eah, always hardcore
Yea - ee - ee - aa

 

top