top

maxi version

Party people
The sky has changed
Can you smell the sun?
It's time
For the most exciting season
It's time for summer
An endless summer

Here we go again

Alright
Clap your hands
Yes

Ruff! Radical!

Move to the bassline
Move to the bassline
Jump, jump
Move to the bassline
Jump, jump
Move to the bassline
Jump, jump, jump
Endless summer, endless summer
Can you feel it?
Endless summer, endless summer
Love is in the air
Endless summer, endless summer
Party people
Endless summer, endless summer
Ravers

Come, follow me
Come, follow me
Come, follow me
This sunny day
Come, follow me
Come, follow me
Come, follow me
This sunny day
Come, follow me
Come, follow me
Come, follow me
This sunny day
All the people on the beach
Start raving this way, yeah
Everybody claps your hands
Louder!
I can't hear ya
Yeay
I want you to scream
Aaaaa...
Aaaaa...
Feel the energy
Rough and tough and dangerous

Yeeeaaa...

Endless summer, endless summer
Can you feel it?
Endless summer, endless summer
Love is in the air
Endless summer, endless summer
Party people
Endless summer, endless summer
Ravers

Endless summer, endless summer
Love is in the air
Endless summer, endless summer
Generation of the future
See ya!

Lidi mejdanů
Obloha se změnila
Cítíte to slunce?
Je čas toho
Nejvíce vzrušujícího období
Je čas léta
Nekonečného léta

Jsme tu znovu

Dobře
Tleskejte
Ano

Drsný! Radikální!

Hýbejte se do basové linky
Hýbejte se do basové linky
Skákejte, skákejte
Hýbejte se do basové linky
Skákejte, skákejte
Hýbejte se do basové linky
Skákejte, skákejte, skákejte
Nekonečné léto, nekonečné léto
Cítíte to?
Nekonečné léto, nekonečné léto
Láska je ve vzduchu
Nekonečné léto, nekonečné léto
Lidi mejdanů
Nekonečné léto, nekonečné léto
Raveři

Pojďte, následujte mě
Pojďte, následujte mě
Pojďte, následujte mě
Tento slunný den
Pojďte, následujte mě
Pojďte, následujte mě
Pojďte, následujte mě
Tento slunný den
Pojďte, následujte mě
Pojďte, následujte mě
Pojďte, následujte mě
Tento slunný den
Všichni na pláži
Začněte ravovat jako my, yeah
Všichni začněte tleskat
Hlasitěji!
Neslyším vás
Yeay
Chci, abyste křičeli
Aaaaa...
Aaaaa...
Pociťte tu energii
Drsný a tvrdý a nebezpečný

Yeeaaa...

Nekonečné léto, nekonečné léto
Cítíte to?
Nekonečné léto, nekonečné léto
Láska je ve vzduchu
Nekonečné léto, nekonečné léto
Lidi mejdanů
Nekonečné léto, nekonečné léto
Raveři

Nekonečné léto, nekonečné léto
Láska je ve vzduchu
Nekonečné léto, nekonečné léto
Generace budoucnosti
Uvidíme se!

top

radio edit

Party people
The sky has changed
Can you smell the sun?
It's time for
The most exciting season
It's time for summer
An endless summer

Here we go again

Alright
Clap your hands
Yes

Ruff! Radical!

Move to the bassline
Move to the bassline
Jump, jump
Move to the bassline
Jump, jump
Move to the bassline
Jump, jump, jump
Endless summer, endless summer
Can you feel it?
Endless summer, endless summer
Love is in the air
Endless summer, endless summer
Party people
Endless summer, endless summer
Ravers

Come, follow me
Come, follow me
Come, follow me
This sunny day
Come, follow me
Come, follow me
Come, follow me
This sunny day
Come, follow me
Come, follow me
Come, follow me
This sunny day
All the people on the beach
Start raving this way, yeah
Endless summer, endless summer
Can you feel it?
Endless summer, endless summer
Love is in the air
Endless summer, endless summer
Party people
Endless summer, endless summer
Ravers

Endless summer, endless summer
Love is in the air
Endless summer, endless summer
Generation of the future
See ya!

Lidi mejdanů
Obloha se změnila
Cítíte to slunce?
Je čas toho
Nejvíce vzrušujícího období
Je čas léta
Nekonečného léta

Jsme tu znovu

Dobře
Tleskejte
Ano

Drsný! Radikální!

Hýbejte se do basové linky
Hýbejte se do basové linky
Skákejte, skákejte
Hýbejte se do basové linky
Skákejte, skákejte
Hýbejte se do basové linky
Skákejte, skákejte, skákejte
Nekonečné léto, nekonečné léto
Cítíte to?
Nekonečné léto, nekonečné léto
Láska je ve vzduchu
Nekonečné léto, nekonečné léto
Lidi mejdanů
Nekonečné léto, nekonečné léto
Raveři

Pojďte, následujte mě
Pojďte, následujte mě
Pojďte, následujte mě
Tento slunný den
Pojďte, následujte mě
Pojďte, následujte mě
Pojďte, následujte mě
Tento slunný den
Pojďte, následujte mě
Pojďte, následujte mě
Pojďte, následujte mě
Tento slunný den
Všichni na pláži
Začněte ravovat jako my, yeah
Nekonečné léto, nekonečné léto
Cítíte to?
Nekonečné léto, nekonečné léto
Láska je ve vzduchu
Nekonečné léto, nekonečné léto
Lidi mejdanů
Nekonečné léto, nekonečné léto
Raveři

Nekonečné léto, nekonečné léto
Láska je ve vzduchu
Nekonečné léto, nekonečné léto
Generace budoucnosti
Uvidíme se!

top

datura remix

Come follow me, come follow me
Come foll...
Come follow me, come follow me
Come, come
Come follow me, come follow me
Come foll...
Come follow me, come follow me
Come, come
Come follow me, come follow me
Come foll...
Come follow me, come follow me
Come, come
Come follow me, come follow me
Come follow me the sunny day

Yeeeaaah...

Endless summer, endless summer
Endless summer, endless summer
Endless summer, endless summer
Endless summer

Here we go again

Endless summer, endless summer
Endless summer, endless summer
Endless summer, endless summer
Endless summer
Can you feel it?
Endless summer, endless summer
Endless summer, endless summer
Endless summer, endless summer
Endless summer
Love is in the air

Endless summer, endless summer
Endless summer, endless summer
Endless summer, endless summer
Endless summer
Yeeeaaah...

Come follow me, come follow me
Come foll...,
Come follow me, come follow me
Come, come
Come follow me, come follow me
Come foll...,
Come follow me, come follow me
Come, come
Come follow me, come follow me
Come foll...,
Come follow me, come follow me
Come, come
Come follow me, come follow me
Come foll...,
Come follow me, come follow me
Come, come
Come follow me, come follow me
Come foll...,
Come follow me, come follow me
Come, come
Come follow me, come follow me
Come foll...,
Come follow me, come follow me
Come, come
Come follow me, come follow me
Come foll...,
Come follow me, come follow me
Come, come
Come follow me, come follow me
Come foll...,
Come follow me, come follow me
Come, come
Come follow me, come follow me
Come foll...,
Come follow me, come follow me
Come, come
Come follow me, come follow me
Come foll...,
Come follow me, come follow me
Come, come
Come follow me, come follow me
Come foll...,
Come follow me, come follow me
Come, come
Come follow me, come follow me
Come follow me the sunny day

Here we go again

Endless summer, endless summer
Endless summer, endless summer
Endless summer, endless summer
Endless summer
Can you feel it?
Endless summer, endless summer
Endless summer, endless summer
Endless summer, endless summer
Endless summer
Love is in the air
Endless summer, endless summer
Endless summer, endless summer
Endless summer, endless summer
Endless summer
Yeeeaaah...

Come follow me, come follow me
Come foll...,
Come follow me, come follow me
Come, come
Come follow me, come follow me
Come foll...,
Come follow me, come follow me
Come, come
Come follow me, come follow me
Come foll...,
Come follow me, come follow me
Come, come
Come follow me, come follow me
Come folow me the sunny day

Pojď, následuj mě, pojď, následuj mě
Pojď, násled...
Pojď, následuj mě, pojď, následuj mě
Pojď, pojď
Pojď, následuj mě, pojď, následuj mě
Pojď, násled...
Pojď, následuj mě, pojď, následuj mě
Pojď, pojď
Pojď, následuj mě, pojď, následuj mě
Pojď, násled...
Pojď, následuj mě, pojď, následuj mě
Pojď, pojď
Pojď, následuj mě, pojď, následuj mě
Pojď, následuj mě v tento slunný den

Yeeeaaah...

Nekonečné léto, nekonečné léto
Nekonečné léto, nekonečné léto
Nekonečné léto, nekonečné léto
Nekonečné léto

Jsme tu znovu

Nekonečné léto, nekonečné léto
Nekonečné léto, nekonečné léto
Nekonečné léto, nekonečné léto
Nekonečné léto
Cítíte to?
Nekonečné léto, nekonečné léto
Nekonečné léto, nekonečné léto
Nekonečné léto, nekonečné léto
Nekonečné léto
Láska je ve vzduchu

Nekonečné léto, nekonečné léto
Nekonečné léto, nekonečné léto
Nekonečné léto, nekonečné léto
Nekonečné léto
Yeeeaaah...

Pojď, následuj mě, pojď, následuj mě
Pojď, násled...
Pojď, následuj mě, pojď, následuj mě
Pojď, pojď
Pojď, následuj mě, pojď, následuj mě
Pojď, násled...
Pojď, následuj mě, pojď, následuj mě
Pojď, pojď
Pojď, následuj mě, pojď, následuj mě
Pojď, násled...
Pojď, následuj mě, pojď, následuj mě
Pojď, pojď
Pojď, následuj mě, pojď, následuj mě
Pojď, násled...
Pojď, následuj mě, pojď, následuj mě
Pojď, pojď
Pojď, následuj mě, pojď, následuj mě
Pojď, násled...
Pojď, následuj mě, pojď, následuj mě
Pojď, pojď
Pojď, následuj mě, pojď, následuj mě
Pojď, násled...
Pojď, následuj mě, pojď, následuj mě
Pojď, pojď
Pojď, následuj mě, pojď, následuj mě
Pojď, násled...
Pojď, následuj mě, pojď, následuj mě
Pojď, pojď
Pojď, následuj mě, pojď, následuj mě
Pojď, násled...
Pojď, následuj mě, pojď, následuj mě
Pojď, pojď
Pojď, následuj mě, pojď, následuj mě
Pojď, násled...
Pojď, následuj mě, pojď, následuj mě
Pojď, pojď
Pojď, následuj mě, pojď, následuj mě
Pojď, násled...
Pojď, následuj mě, pojď, následuj mě
Pojď, pojď
Pojď, následuj mě, pojď, následuj mě
Pojď, násled...
Pojď, následuj mě, pojď, následuj mě
Pojď, pojď
Pojď, následuj mě, pojď, následuj mě
Pojď, následuj mě v tento slunný den

Jsme tu znovu

Nekonečné léto, nekonečné léto
Nekonečné léto, nekonečné léto
Nekonečné léto, nekonečné léto
Nekonečné léto
Cítíte to?
Nekonečné léto, nekonečné léto
Nekonečné léto, nekonečné léto
Nekonečné léto, nekonečné léto
Nekonečné léto
Láska je ve vzduchu
Nekonečné léto, nekonečné léto
Nekonečné léto, nekonečné léto
Nekonečné léto, nekonečné léto
Nekonečné léto
Yeeeaaah...

Pojď, následuj mě, pojď, následuj mě
Pojď, násled...
Pojď, následuj mě, pojď, následuj mě
Pojď, pojď
Pojď, následuj mě, pojď, následuj mě
Pojď, násled...
Pojď, následuj mě, pojď, následuj mě
Pojď, pojď
Pojď, následuj mě, pojď, následuj mě
Pojď, násled...
Pojď, následuj mě, pojď, následuj mě
Pojď, pojď
Pojď, následuj mě, pojď, následuj mě
Pojď, následuj mě v tento slunný den

top

spanish version

El cielo cambiado
Puede sentir el sol?
Es la hora para noquear tiempo del año
Es tiempo para verano
Un verano sin fín

Uno, dos, tres, vamos

Bueno
Vuele tus crasos

Duro y cuatre

Mueve de con el bajo
Siente el bajo
Mueve de con el bajo
Siente lo
Endless summer, endless summer
Puede sentir lo?
Endless summer, endless summer
Hay amor en el aire
Endless summer, endless summer
Party people
Endless summer, endless summer
Ravers

Ven signe me, ven signe me en éste día caloroso
Ven signe me, ven signe me en éste día caloroso
Ven signe me, ven signe me en éste día caloroso
Y toda la caerte la playa ma mueva se

Mueva los crasos
Más fuerte
No los puedo ven
Siente la energia
Pero tu no me puedes ver
Duro, fuerte y pelígroso
Puede sentir lo?
Siente la energia
Sí...

Endless summer, endless summer
Puede sentir lo?
Endless summer, endless summer
Hay amor en el aire
Endless summer, endless summer
Party people
Endless summer, endless summer
Ravers

Endless summer, endless summer
Hay amor en el aire
Endless summer, endless summer
Generation el futuro
Hasta luego en el fín

 

top