top

ordinary town

As long as she went just to school
The world still seemed to be alright
Now she's feeling like a fool
As a working girl night by night
In the restaurant at the gas station
From 11 to 5 am
Her boyfriend Steven a mechanic
Is the only, the only way of hope
A-ha

Feeling high and feeling down
Should I smile or wear a frown
Feeling high and feeling down
In this ordinary...
Feeling high and feeling down
Should I smile or wear a frown
Feeling high and feeling down
In this ordinary, ordinary town

As long as Steven's unemployed
She has to do that stupid job
But while she works to fill the void
He has got another girl
Well, she feels betrayed
And at that gas station
Oh, she doesn't want to
Work anymore
Feeling lonely and disappointed
Well, in this old
In this old boring town
A-ha

Feeling high and feeling down
Should I smile or wear a frown
Feeling high and feeling down
In this ordinary...
Feeling high and feeling down
Should I smile or wear a frown
Feeling high and feeling down
In this ordinary, ordinary town

Feeling high and feeling down
Should I smile or wear a frown
Feeling high and feeling down
In this ordinary...
Feeling high and feeling down
Should I smile or wear a frown
Feeling high and feeling down
In this ordinary
Ordinary town - town - town...

Dokud jen chodila do školy
Svět se zdál být v pořádku
Teď si připadá jako hlupák
Jako pracující noc co noc
V restauraci na benzínce
Od 11 do 5 do rána
Její přítel, mechanik Steven
Je její jedinou nadějí
A-ha

Cítím se dobře, cítím se špatně
Mám se smát nebo mračit
Cítím se dobře, cítím se špatně
V tomto obyčejném...
Cítím se dobře, cítím se špatně
Mám se smát nebo mračit
Cítím se dobře, cítím se špatně
V tomto obyčejném, obyčejném městě

Dokud bude Steven nezaměstnaný
Musí dělat tuto hloupou práci
Ale zatímco se snaží
On si našel jinou
Tak, cítí se zrazená
A na té benzínce
Ó, už nechce
Nadále pracovat
Cítí se sama a zklamaná
V tomto starém
V tomto starém obyčejném městě
A-ha

Cítím se dobře, cítím se špatně
Mám se smát nebo mračit
Cítím se dobře, cítím se špatně
V tomto obyčejném...
Cítím se dobře, cítím se špatně
Mám se smát nebo mračit
Cítím se dobře, cítím se špatně
V tomto obyčejném, obyčejném městě

Cítím se dobře, cítím se špatně
Mám se smát nebo mračit
Cítím se dobře, cítím se špatně
V tomto obyčejném...
Cítím se dobře, cítím se špatně
Mám se smát nebo mračit
Cítím se dobře, cítím se špatně
V tomto obyčejném
Obyčejném městě - městě - městě...

top

my jealousy

I fall asleep
There's a tense atmosphere
It's you I see like a weird prophecy
Candles burning in the snow
Impressions of the night
The shadow of a stranger
Your expression of delight

All I want is to love you
Neither secrets nor compromise
All I want is to love you,
My jealousy that's the other side
Oh, yeah...
My jealousy

I go to bed
Tangled thoughts in my head
I fear the night
These dreams that torment me
You together with another boy
The reputation of a whore, oh
It's not easy to get convinced
You won't betrayed me never more

All I want is to love you
Neither secrets nor compromise
All I want is to love you
My jealousy that's the other side
Oh, yeah...
My jealousy

Ooohhh...

Ooohhh...

You together with another boy
The reputation of a whore, oh
It's not easy to get convinced
You won't betrayed me never more
All I want is to love you
Neither secrets nor compromise
All I want is to love you
My jealousy that's the other side
All I want is to love you
Neither secrets nor compromise
All I want is to love you
My jealousy that's the other side
Uuuohohoh...
Uuuohohoh...

Upadl jsem do spánku
Atmosféra je napjatá
Vidím tebe, zvláštní věštba
Svíčky hoří ve sněhu
Dojem dotváří noc
Stín cizince
Tvé vyjádření rozkoše

Já tě jen chci milovat
Žádná tajemství ani kompromisy
Já tě jen chci milovat
Má žárlivost, to je něco jiného
Oh, yeah...
Má žárlivost

Jdu do postele
V hlavě se mi pletou myšlenky
Bojím se noci
A snů, které mě mučí
Ty že jsi s jiným klukem
Reputace děvky, oh
Není snadné se přesvědčit
Že ty už mě nikdy nezradíš

Já tě jen chci milovat
Žádná tajemství ani kompromisy
Já tě jen chci milovat
Má žárlivost, to je něco jiného
Oh, yeah...
Má žárlivost

Ooohhh...

Ooohhh...

Ty že jsi s jiným klukem
Reputace děvky, oh
Není snadné se přesvědčit
Že ty už mě nikdy nezradíš
Já tě jen chci milovat
Žádná tajemství ani kompromisy
Já tě jen chci milovat
Má žárlivost, to je něco jiného
Já tě jen chci milovat
Žádná tajemství ani kompromisy
Já tě jen chci milovat
Má žárlivost, to je něco jiného
Uuuohohoh...
Uuuohohoh...

top

will you be there

I know when I think of you then
Everything I feel
You cannot describe
Is it wrong is it right
But I don't want to be alone
I like your innocent smile
Want to reconcile
I hope you won't take me for a ride
Will you be there when I ask you for
What can I do not feeling insecure
Will you be there when I ask you for
Would you follow me anywhere
Will you be there

I don't know you feel the same way
Oh, when I think of you
It drives me insane
I want to see you again and
You don't care 'bout what I say
Don't leave me alone
Live your life on your own
So give me an answer
And tell me now
Will you be there when I ask you for
What can I do not feeling insecure
Will you be there when I ask you for
Would you follow me anywhere
Will you be there

Will you be there when I ask you for
What can I do not feeling insecure
Will you be there when I ask you for
Would you follow me anywhere
Will you be there

I think I will be there for you
So everything you have to do
Is to love me like you've done before
That's what I promise
Quite sure

Will you be there when I ask you for
What can I do not feeling insecure
Will you be there when I ask you for
Would you follow me anywhere
Will you be there when I ask you for
What can I do not feeling insecure
Will you be there when I ask you for
Would you follow me anywhere...
Will you be there

Já vím, že když o tobě přemýšlím
Vše, co cítím
Nemůžeš popsat
Je-li to špatné, je-li to správné
Já jen nechci být sám
Mám rád tvůj nevinný úsměv
Chci se usmířit
Doufám, že si se mnou jen nehraješ
Budeš tu, když tě o to požádám
Co mám dělat, abych se necítil nejistě
Budeš tu, když tě o to požádám
Budeš mě následovat kamkoli
Budeš tu

Nevím, zda-li to cítíš stejně
Ó, když na tebe myslím
Šílím z toho
Chci tě vidět znovu
A tebe nezajímá, co říkám
Neopouštěj mě
Žít život po svém
Dej mi odpověď
A řekni mi
Budeš tu, když tě o to požádám
Co mám dělat, abych se necítil nejistě
Budeš tu, když tě o to požádám
Budeš mě následovat kamkoli
Budeš tu

Budeš tu, když tě o to požádám
Co mám dělat, abych se necítil nejistě
Budeš tu, když tě o to požádám
Budeš mě následovat kamkoli
Budeš tu

Myslím, že tu pro tebe bude
Vše, co musíš udělat
Je milovat mě jako dříve
To ti slibuji
Jisto jistě

Budeš tu, když tě o to požádám
Co mám dělat, abych se necítil nejistě
Budeš tu, když tě o to požádám
Budeš mě následovat kamkoli
Budeš tu, když tě o to požádám
Co mám dělat, abych se necítil nejistě
Budeš tu, když tě o to požádám
Budeš mě následovat kamkoli...
Budeš tu

top

maybe tomorrow

Every time I look at you
I feel scared and fascinated
I just can't believe it's true
You don't want me
Despite I've fallen in love

I really can't explain this fact
Like a sign from above

Go, leave me alone and go
Go, I'll stay apart so go

Don't you know I'm wild 'bout you
You're my fetish you're my passion
I've to see there's nothing to do
You're so cool
You don't care 'bout what I feel

I really can't explain this fact
This can't be real

Go, leave me alone and go
I want to hold your hand
Go, I'll stay apart so go
I need to love you
I dream of you
I die for you
I cry that's true
All I want is you...
O - o - o - o - o...

Go, leave me alone and go
Go, I'll stay apart so go
Go, leave me alone and go

I need to love you
Go, I'll stay apart so go
I want to hold your hand

Go
I need to love you
Leave me alone and go
I want to hold your hand
Go
I need to love you
I'll stay apart so go
I want to hold your hand
Go
I need to love you
Leave me alone and go
I want to hold your hand
Go
I need to love you
I'll stay apart so GO

Pokaždé, když se na tebe podívám
Cítím se vystrašeně a fascinovaně
Nemohu uvěřit, že je to pravda
Ty mě nechceš
Přesto, že se utápím láskou

Nedokážu si to vysvětlit
Je to jako znamení shora

Jdi, nech mě být a jdi
Jdi, zůstanu sama, tak jdi

Nevíš, že jsem do tebe blázen
Jsi má fetiš, jsi má vášeň
Chci vidět, že už se nedá nic dělat
Ty jsi tak klidná
Je ti jedno, jak se cítím

Nedokážu si to vysvětlit
Tohle nemůže být pravda

Jdi, nech mě být a jdi
Chci tě držet za ruku
Jdi, zůstanu sama, tak jdi
Chci tě milovat
Sním o tobě
Umřu pro tebe
Brečím, je to pravda
Vše, co chci, jsi ty...
O - o - o - o - o...

Jdi, nech mě být a jdi
Jdi, zůstanu sama, tak jdi
Jdi, nech mě být a jdi

Potřebuju tě milovat
Jdi, zůstanu sama, tak jdi
Chci tě držet za ruku

Jdi
Potřebuju tě milovat
Jdi, nech mě být a jdi
Chci tě držet za ruku
Jdi
Potřebuju tě milovat
Jdi, zůstanu sama, tak jdi
Chci tě držet za ruku
Jdi
Potřebuju tě milovat
Jdi, nech mě být a jdi
Chci tě držet za ruku
Jdi
Potřebuju tě milovat
Jdi, zůstanu sama, tak JDI

top

don't you go

Hey

I want you now
Don't go away
And I ask you now to stay
But if you leave
I think it's wrong
Please tell me now
What have I done
Well, I want to know
Why you tell me those lies
You should know
I'm not one of these guys
Well, I would give my life or
Anything you like
You can believe
It was love at first sight, aha!

Don't you go
Don't you leave me now
O - o - oo - oh!
Don't you go
Can't you feel my love
O - o - oo - oh!
Don't you go
Don't you leave me now
O - o - oo - oh!
Don't you go
Can't you feel my love
Hold me close to you

Well, well, I want to know
Why you tell me those lies
You should know
I'm not one of these guys
Well, I still think it's true
I'll do anything for you
So I want you to stay
By my side, aha!

Don't you go
Don't you leave me now
O - o - oo - oh!
Don't you go
Can't you feel my love
O - o - oo - oh!
Don't you go
Don't you leave me now
O - o - oo - oh!
Don't you go
Can't you feel my love
Hold me close to you

Don't you remember
All the days we spent together
Can you imagine
How I feel
Oh, how I feel

Hold me in your arms
You know I don't want to leave you
I feel it, I feel it
So trust yourself babe
On day I'll come back to you

Oh, how I feel now
But don't try to take away
My independence
'cause that's what I need

Don't you go
Don't you leave me now
O - o - oo - oh!
Don't you go
Can't you feel my love
O - o - oo - oh!
Don't you go
Don't you leave me now
O - o - oo - oh!
Don't you go
Can't you feel my love
Can't you feel my love
Don't you go
Can't you feel my love
Can't you feel my love
Don't you go

Hej

Já tě chci teď
Neodcházej
Já tě žádám, zůstaň
Ale když odejdeš
Což si myslím, je špatně
Prosím, řekni mi
Co jsem udělal
Tak, chci jen vědět
Proč jsi mi řekla všechny ty lži
Měla bys vědět
Že nejsem jako ostatní kluci
Tak, dal bych svůj život nebo cokoli
Co máš ráda
Věříš,
Že to byla láska na první pohled, aha!

Neodcházej
Teď mě neopouštěj
O - o - oo - oh!
Neodcházej
Copak necítíš mou lásku
O - o - oo - oh!
Neodcházej
Teď mě neopouštěj
O - o - oo - oh!
Neodcházej
Copak necítíš mou lásku
Drž mě u sebe

Tak, tak, chci vědět
Proč jsi mi řekla všechny ty lži
Měla bys vědět
Že nejsem jako ostatní kluci
Tak, pořád si myslím, že je to pravda
Udělal bych pro tebe cokoli
Proto chci, aby zůstala
Po mém boku, aha!

Neodcházej
Teď mě neopouštěj
O - o - oo - oh!
Neodcházej
Copak necítíš mou lásku
O - o - oo - oh!
Neodcházej
Teď mě neopouštěj
O - o - oo - oh!
Neodcházej
Copak necítíš mou lásku
Drž mě u sebe

Nepamatuješ si na ty dny
Co jsme strávili spolu
Dokážeš si představit
Jak se cítím
Ó, jak se cítím

Drž mě ve svém náručí
Vím, že tě nechci opustit
Cítím to, cítím to
Tak si věř, baby
Jednou se k tobě vrátím

Ó, jak se cítím
Ale nesnaž se mi brát
Mou nezávislost
Tu teď potřebuji

Neodcházej
Teď mě neopouštěj
O - o - oo - oh!
Neodcházej
Copak necítíš mou lásku
O - o - oo - oh!
Neodcházej
Teď mě neopouštěj
O - o - oo - oh!
Neodcházej
Copak necítíš mou lásku
Copak necítíš mou lásku
Neodcházej
Copak necítíš mou lásku
Copak necítíš mou lásku
Neodcházej

top

she's a secretary

Working in the office
On the third floor
She sits down there at the desk
The director's working next door
It's the start of her future carrier
She has to seduce him
To be preferred
And she can't wait any more...
O - ho - ho - ho - hoo
O - ho - ho - ho - hoo
Call me up and I will see
Oh yeah, if you've got money
It's good for me
Call me up and I will see
Oh baby, what to do and how to be

Usually she meets them
Twice a week
It's the so called conference
Seems they are playing
Hide and seek
It's the question who will win
Well, she's used to get
Anything she wants
And she can't wait any more
O - ho - ho - ho - hoo
O - ho - ho - ho - hoo
Call me up and I will see
Oh yeah, if you've got money
It's good for me
She's a secretary

She's a secretary
Call me up and I will see
Oh baby, what to do and how to be

She's a secretary

Feelings is not important but success
And in a way I must confess
For a life that's sweet like honey
Everything you need is money
She's a patient to make career
No situation she would fear
Her charm, her tits, her smile
Prepares the way
After a while
Call me up and I will see
Oh yeah, if you've got money
It's good for me

She's a secretary
Call me up and I will see
Oh baby, what to do and how to be

She's a secretary
Call me up and I will see
Oh yeah, if you've got money
It's good for me

She's a secretary
Call me up and I will see
Oh baby, what to do and how to be...
Take me home up and I will see
Oh yeah, if you've got money
It's good for me

She's a secretary
Take me home and I will see
Oh baby, what to do and how to be...

Pracuje v kanceláři
Ve třetím patře
Sedí tu za stolem
Ředitel pracuje hned vedle
Tohle je začátek její kariéry
Musí ho svést
Aby byla preferována
A už se nemůže dočkat...
O - ho - ho - ho - hoo
O - ho - ho - ho - hoo
Zavolej mě nahoru a já uvidím
Oh yeah, máš peníze
To je pro mě dobré
Zavolej mě nahoru a já uvidím
Oh baby, co udělám a jak to bude

Obvykle se s nimi schází
Dvakrát týdně
Na tak zvané konferenci
Vypadá to, že spíše hrají
Na schovávanou
Je jen otázkou, kdo vyhraje
No, ona je zvyklá dostat
Vše, co chce
A už se nemůže dočkat
O - ho - ho - ho - hoo
O - ho - ho - ho - hoo
Zavolej mě nahoru a já uvidím
Oh yeah, máš peníze
To je pro mě dobré
Ona je sekretářka

Ona je sekretářka
Zavolej mě nahoru a já uvidím
Oh baby, co udělám a jak to bude

Ona je sekretářka

Pocity nejsou důležité, jen úspěch
A musím přiznat
Pro život sladký jako med
Potřebuješ jen peníze
Má trpělivost udělat kariéru
Nebojí se žádné situace
Její šarm, její prsa, její úsměv
Vytvářejí cestu
Dříve nebo později
Zavolej mě nahoru a já uvidím
Oh yeah, máš peníze
To je pro mě dobré

Ona je sekretářka
Zavolej mě nahoru a já uvidím
Oh baby, co udělám a jak to bude

Ona je sekretářka
Zavolej mě nahoru a já uvidím
Oh yeah, máš peníze
To je pro mě dobré

Ona je sekretářka
Zavolej mě nahoru a já uvidím
Oh baby, co udělám a jak to bude...
Zavolej mě nahoru a já uvidím
Oh yeah, máš peníze
To je pro mě dobré

Ona je sekretářka
Vezmi mě domů a já uvidím
Oh baby, co udělám a jak to bude...

top

cry no more

You thought your life would change
In dirty city dust
And now you're standing all alone
Nothing you can trust
Many people passed your way
Nobody called your name
You feel the cold September morning
You feel the pain
So you look back to all the wishes
All hopes you had before
Hope you have to cry no more

And you body shivers in the wind
Nobody at your side
Giving you a hint
How to start a better life
How to get through
You wonder
Can it be true
So you look back to all the wishes
All hopes you had before
Hope you have to cry no more

And suddenly you start to run
Running for better times
Running for the sun
You think it's hopeless
But you better go and try
Maybe tomorrow
Your change will take you high
So you look back to all the wishes
All hopes you had before
Hope you have to cry no more

So you look back to all the wishes
All hopes you had before
Hope you have to cry no more
Hope you have to cry no more

Myslel jsi, že tvůj život se změní
Ve špinavém prachu města
A teď tu stojíš úplně sám
Nikdo, komu bys mohl věřit
Spousta lidí tě minula
Nikdo však neřekl tvé jméno
Cítíš chladné zářijové ráno
Cítíš bolest
A tak se díváš zpět na všechna přání
A naděje, které jsi měl
Doufáš, že už nebudeš muset brečet

Tvé tělo se chvěje ve větru
Nikdo není po tvém boku
A nenapovídá ti
Jak začít nový život
Jak tím projít
Zajímá tě
Jestli to vůbec může být pravda
A tak se díváš zpět na všechna přání
A naděje, které jsi měl
Doufáš, že už nebudeš muset brečet

A najednou jsi se rozeběhl
Rozeběhl za lepšími časy
Rozeběhl za sluncem
Myslíš si, že je to beznadějné
Ale raději se i přes to snažíš
Možná zítra
Budeš mít možnost se někam dostat
A tak se díváš zpět na všechna přání
A naděje, které jsi měl
Doufáš, že už nebudeš muset brečet

A tak se díváš zpět na všechna přání
A naděje, které jsi měl
Doufáš, že už nebudeš muset brečet
Doufáš, že už nebudeš muset brečet

top

stay away

I think it was one year ago
When we met somewhere in the city
You asked me something
I didn't know
First I thought you were the one
To stay together for all the time
But soon I found out
That I was wrong

Stay away
I never had a feeling like today
Stay away
I never knew you anyway
There's nothing more to say

There's nothing more to say

A waste of time to believe
That you would ever
Change your mind
I had to realize
It was of no avail
I don't want to maintain a front
That everything's OK between us
Your appearance is all I ever loved

Stay away
I never had a feeling like today
Stay away
I never knew you anyway
There's nothing more to say

There's nothing more to say

I don't want you
I don't care
I don't need you
What do you want
So I'm leaving
Well, just do what you li - ike

Stay away
I never had a feeling like today
Stay away
I never knew you anyway
Stay away
I never had a feeling like today
Stay away
I never knew you anyway
There's nothing more to say

There's nothing more to say
Stay away, stay away
Ooo - ooohhh
Stay away, stay away
I never want to see you
Again, again, aga - a - ain
Stay away, stay away
Ooo - ooohhh

Myslím, že to bylo asi přes rokem
Potkali jsme se někde ve městě
Zeptala jsi se mě na něco
Co jsem nevěděl
Myslel jsem si, že jsi ta pravá
Se kterou zůstanu na pořád
Ale brzy jsem zjistit
Že jsem se mýlil

Zůstaň pryč
Nikdy jsem se necítil jako dnes
Zůstaň pryč
Stejně jsem tě neznal
Není k tomu už co říct

Není k tomu už co říct

Byla ztráta času věřit
Že bys někdy
Změnila svůj názor
Měl jsem si uvědomit
Že to bylo k ničemu
Nechci se snažit dělat
Že je to mezi námi v pořádku
Měl jsem rád jen tvůj vzhled

Zůstaň pryč
Nikdy jsem se necítil jako dnes
Zůstaň pryč
Stejně jsem tě neznal
Není k tomu už co říct

Není k tomu už co říct

Nechci tě
Je mi to jedno
Nepotřebuji tě
Co tedy chceš
Odcházím
Dobře, dělej, jak mys - líš

Zůstaň pryč
Nikdy jsem se necítil jako dnes
Zůstaň pryč
Stejně jsem tě neznal
Zůstaň pryč
Nikdy jsem se necítil jako dnes
Zůstaň pryč
Stejně jsem tě neznal
Není k tomu už co říct

Není k tomu už co říct
Zůstaň pryč, zůstaň pryč
Ooo - ooohhh
Zůstaň pryč, zůstaň pryč
Už tě nechci vidět nikdy
Více, více, ví - í - íce
Zůstaň pryč, zůstaň pryč
Ooo - ooohhh

top

could have been

I was sitting in the subway
At five past eleven
Think my neighbour was drunk
And the smell of cigars
It could have been wednesday
Or one day before
I'm not sure 'bout the time
Or the line which I took
I didn't care 'bout right direction
It was you who was on my mind
The surroundings were
Dark with sweat and disgust
A few lights and the sound
Of breaking wheels

Could have been
It was a wrong decision to ask you
Could have been
It was a wrong idea
To keep on loving you
It could have been

Arriving my flat I felt bored
And depressed
The sight of dirty cups
And dishes all around
I never thought it could be so hard
The emptiness inside
And many questions
I only feel sorrow deep inside me
It's like a disease without a cure
Advice of a friends
Is just a cold comfort
It can't stop the tears
running down my cheek

Could have been
It was a wrong decision to ask you
Could have been
It was a wrong idea
To keep on loving you
It could have been

Ha

Could have been
It was a wrong decision to ask you
Could have been
It was a wrong idea
To keep on loving you
Could have been
It was a wrong decision to ask you
Could have been
It was a wrong idea
To keep on loving you
It could have been

Seděl jsem v metru
Asi pět minut po jedenácté
Myslím, že kámoš byl opilý
A byl cítit cigaretami
Mohla být tak středa
Nebo o den dříve
Nejsem si jist ani časem
Ani linkou, kterou jedu
Nezajímá mě správný směr
V mé hlavě jsi jen ty
Okolí bylo
Temné, cítit potem a hnusem
Okolo bylo jen málo světel a zvuk
Brzdících kol

To mohlo být
Bylo hloupé se tě ptát
To mohlo být
Bylo hloupé
Tě milovat
To mohlo být

Dorazil jsem domů znuděný
A v depresích
Koukal jsem se na špinavé hrnky
A nádobí všude okolo
Nevěřil bych, že to bude tak těžké
Ta prázdnota uvnitř
A tolik otázek
Cítím jen smutek hluboko ve mně
Je to jako nemoc bez léků
Rady kamarádů
Jsou jen slabou náplastí
Nemohu zastavit slzy
Které mi tečou po tváři

To mohlo být
Bylo hloupé se tě ptát
To mohlo být
Bylo hloupé
Tě milovat
To mohlo být

Ha

To mohlo být
Bylo hloupé se tě ptát
To mohlo být
Bylo hloupé
Tě milovat
To mohlo být
Bylo hloupé se tě ptát
To mohlo být
Bylo hloupé
Tě milovat
To mohlo být

top

so

So, it's not OK
The way you treat me
So, it's not OK
The way you love me

But I know, I'll go any way for you
I'll do anything you want me
I mean you want me to do

Love can be awful
Oh, love can be hype
So, I want to know
Oh, maybe I'm wrong now
Oh yeah, I want to know
Oh, maybe I'm right now

What can I do to please you baby
What is the way to hold you now
I think I can't live without you
What can I do to convince your soul

I don't agree my behaviour's foolish
You don't care 'bout me and
I can't stand this

Love can be awful
Oh, love can be hype
So, it's not OK
the way you treat me
Oh yeah, it's not OK
the way you hurt me

What can I do to please you baby
What is the way to hold you now
I think I can't live without you
What can I do to convince your soul
What?
Oh, what?

What can I do to please you baby
What is the way to hold you now
I think I can't live without you
What can I do to convince your soul
I think I can't live without you
What can I do to convince your soul
Oh...

Tak, není to OK
Jak se ke mně chováš
Tak, není to OK
Jak mě miluješ

Ale vím, že za tebou půjdu kamkoli
Udělám všechno, co budeš
Myslím, co budeš chtít

Lásku může být nepěkná
Oh, láska může být vzpruha
Tak, já chci vědět
Oh, možná se mýlím
Oh yeah, já chci vědět
Oh, možná mám pravdu

Co mohu udělat, aby tě potěšil
Jak tě mám teď objímat
Myslím, že bez lásky nemohu žít
Co dělat, aby přesvědčil svou duši

Nesouhlasím, že se chovám bláznivě
Ty se o mě nezajímáš
A to nevydržím

Lásku může být nepěkná
Oh, láska může být vzpruha
Tak, není to OK
Jak se ke mně chováš
Tak, není to OK
Jak mě zraňuješ

Co mohu udělat, aby tě potěšil
Jak tě mám teď objímat
Myslím, že bez lásky nemohu žít
Co dělat, aby přesvědčil svou duši
Co?
Oh, co?

Co mohu udělat, aby tě potěšil
Jak tě mám teď objímat
Myslím, že bez lásky nemohu žít
Co dělat, aby přesvědčil svou duši
Myslím, že bez lásky nemohu žít
Co dělat, aby přesvědčil svou duši
Oh...

top

unattainable love

And I saw you in the street cafe
And I knew that you were different
Your behaviour
Strange and arrogant to me

Well, I took my seat next to you
And I ordered two scotch on ice
Then you said to me
Maybe next time and left

Unattainable love
One sided desire
My feelings for you will never end
Unattainable love, like a burning fire
No answer thousands of letters
I sent
Unattainable love
One sided desire
My feelings for you will never end
Unbelievable love, like a burning fire
No answer thousands of letters
I sent

I was walking through lonely streets
It was raining
What a senseless view
I felt depressed
No idea what should I do

Well, I saw you then
With another guy
And it seemed
that there was no way out
I opened the door
And you took me
In your arms that night

Unattainable love
One sided desire
My feelings for you will never end
Unattainable love, like a burning fire
No answer thousands of letters
I sent
Unattainable love
One sided desire
My feelings for you will never end
Unbelievable love, like a burning fire
No answer thousands of letters
I sent

Unattainable love
One sided desire
My feelings for you will never end
Unattainable love, like a burning fire
No answer thousands of letters
I sent
Unattainable love
One sided desire
My feelings for you will never end
Unbelievable love, like a burning fire
No answer thousands of letters
I sent
Unattainable love...

Zahlédl jsem tě v kavárně
A věděl jsem, že se něco děje
Tvé chování
Bylo divné a arogantní vůči mně

Tak jsem se posadil vedle tebe
A objednal dvě skotské s ledem
A ty jsi řekla
Že možná příště

Nedosažitelná láska
jednostranná touha
Mé city k tobě nikdy nevyhasnou
Nedosažitelná láska, jako hořící oheň
Žádná odpověď, na tisíce dopisů
Co jsem poslal
Nedosažitelná láska
jednostranná touha
Mé city k tobě nikdy nevyhasnou
Nedosažitelná láska, jako hořící oheň
Žádná odpověď, na tisíce dopisů
Co jsem poslal

Procházel jsem se prázdnými ulicemi
Pršelo
Celkem bezútěšný pohled
Cítil jsem se špatně
Nevěděl jsem, co mám dělat

Tak, pak jsem tě zahlédl
S jiným klukem
A zdálo se
Že už není východisko
Otevřel jsem dveře
A ty jsi mě
Objala tu noc

Nedosažitelná láska
jednostranná touha
Mé city k tobě nikdy nevyhasnou
Nedosažitelná láska, jako hořící oheň
Žádná odpověď, na tisíce dopisů
Co jsem poslal
Nedosažitelná láska
jednostranná touha
Mé city k tobě nikdy nevyhasnou
Nedosažitelná láska, jako hořící oheň
Žádná odpověď, na tisíce dopisů
Co jsem poslal

Nedosažitelná láska
jednostranná touha
Mé city k tobě nikdy nevyhasnou
Nedosažitelná láska, jako hořící oheň
Žádná odpověď, na tisíce dopisů
Co jsem poslal
Nedosažitelná láska
jednostranná touha
Mé city k tobě nikdy nevyhasnou
Nedosažitelná láska, jako hořící oheň
Žádná odpověď, na tisíce dopisů
Co jsem poslal
Nedosažitelná láska...

top

strange

Strange

I can't see
A development at all
It seems to be
A programme self destruction
Don't you see
The end is coming soon
Come with me
To the end of the world

I can't see
Situation is changing
It seems to be
Most people like to die
Don't you see
This twilight mood
Come with me
'cause the atmosphere's poisoned

I can't see
A development at all
It seems to be
Programmed self destruction
Don't you see
The end is coming soon
Come with me
To the end of world

Zvláštní

Nevidím
Žádný vývoj
Zdá se to být
Neprogramovou sebe destrukcí
Nevidíš
Konec se blíží
Pojď se mnou
Do konce světa

Nevidím
Že se situace mění
Zdá se to být
Že mnoho lidí zemře
Nevidíš
Tu temnou náladu
Pojď se mnou
Atmosféra je otrávená

Nevidím
Žádný vývoj
Zdá se to být
Neprogramovou sebe destrukcí
Nevidíš
Konec se blíží
Pojď se mnou
Do konce světa

top