top

gothic mix

Working in the office
On the third floor
She sits down there at the desk
The director's working next door
It's the start of her future carrier
She has to seduce him
To be preferred
And she can't wait any more...
O - ho - ho - ho - hoo
O - ho - ho - ho - hoo
Call me up and I will see
Oh yeah, if you've got money
It's good for me

She's a secretary
Call me up and I will see
She's a secretary
Oh baby, what to do and how to be

Usually she meets them
Twice a week
It's the so called conference
Seems they are playing
Hide and seek
It's the question who will win
Well, she's used to get
Anything she wants
And she can't wait any more
O - ho - ho - ho - hoo
O - ho - ho - ho - hoo
Call me up and I will see
Oh yeah, if you've got money
It's good for me

She's a secretary
Call me up and I will see
She's a secretary
Oh baby, what to do and how to be

She's a secretary
She's a secretary
She's a...

Feelings is not important but success
And in a way I must confess
For a life that's sweet like honey
Everything you need is money
She's a patient to make career
No situation she would fear
Her charm, her tits, her smile
Prepares the way
After a while

Secretary
She's a
Secretary
She's a
Call me up and I will see
Oh yeah, if you've got money
It's good for me

She's a secretary
Call me up and I will see
Oh baby, what to do and how to be

She's a secretary
Call me up and I will see
Oh yeah, if you've got money
It's good for me

She's a secretary
Take me home and I will see
Oh baby, what to do and how to be...

Pracuje v kanceláři
Ve třetím patře
Sedí tu za stolem
Ředitel pracuje hned vedle
Tohle je začátek její kariéry
Musí ho svést
Aby byla preferována
A už se nemůže dočkat...
O - ho - ho - ho - hoo
O - ho - ho - ho - hoo
Zavolej mě nahoru a já uvidím
Oh yeah, máš peníze
To je pro mě dobré

Ona je sekretářka
Zavolej mě nahoru a já uvidím
Ona je sekretářka
Oh baby, co udělám a jak to bude

Obvykle se s nimi schází
Dvakrát týdně
Na tak zvané konferenci
Vypadá to, že spíše hrají
Na schovávanou
Je jen otázkou, kdo vyhraje
No, ona je zvyklá dostat
Vše, co chce
A už se nemůže dočkat
O - ho - ho - ho - hoo
O - ho - ho - ho - hoo
Zavolej mě nahoru a já uvidím
Oh yeah, máš peníze
To je pro mě dobré

Ona je sekretářka
Zavolej mě nahoru a já uvidím
Ona je sekretářka
Oh baby, co udělám a jak to bude

Ona je sekretářka
Ona je sekretářka
Ona je...

Pocity nejsou důležité, jen úspěch
A musím přiznat
Pro život sladký jako med
Potřebuješ jen peníze
Má trpělivost udělat kariéru
Nebojí se žádné situace
Její šarm, její prsa, její úsměv
Vytvářejí cestu
Dříve nebo později

Sekretářka
Ona je
Sekretářka
Ona je
Zavolej mě nahoru a já uvidím
Oh yeah, máš peníze
To je pro mě dobré

Ona je sekretářka
Zavolej mě nahoru a já uvidím
Oh baby, co udělám a jak to bude

Ona je sekretářka
Zavolej mě nahoru a já uvidím
Oh yeah, máš peníze
To je pro mě dobré

Ona je sekretářka
Vezmi mě domů a já uvidím
Oh baby, co udělám a jak to bude...

top

gothic dub

She's a secretary
She's a secretary

She's a secretary
She's a secretary

She's a secretary
She's a secretary
She's a
Secretary
She's a
Secretary
She's a
Secretary
She's a
Secretary
She's a
Secretary
She's a
Secretary
She's a

Ona je sekretářka
Ona je sekretářka

Ona je sekretářka
Ona je sekretářka

Ona je sekretářka
Ona je sekretářka
Ona je
Sekretářka
Ona je
Sekretářka
Ona je
Sekretářka
Ona je
Sekretářka
Ona je
Sekretářka
Ona je
Sekretářka
Ona je

top

nonne mix

Call me up...
Yeah, what to do and how to be
Call me up...
Oh yeah, if you've got money
It's good for me

Call me up...

Working in the office
On the third floor
She sits down there at the desk
The director's working next door
It's the start of her future carrier
She has to seduce him
To be preferred
And she can't wait any more...
O - ho - ho - ho - hoo
O - ho - ho - ho - hoo
Call me up and I will see
Oh yeah, if you've got money
It's good for me

She's a secretary
Call me up and I will see
She's a secretary
Oh baby, what to do and how to be

Usually she meets them
Twice a week
It's the so called conference
Seems they are playing
Hide and seek
It's the question who will win
Well, she's used to get
Anything she wants
And she can't wait any more
O - ho - ho - ho - hoo
O - ho - ho - ho - hoo
Call me up and I will see
Oh yeah, if you've got money
It's good for me

She's a secretary
Call me up and I will see
She's a secretary
Oh baby, what to do and how to be

Call me up
Call me up

She's a secretary
She's a secretary
She's a...

O - ho - ho - ho - hoo
Call me up and I will see
Oh yeah, if you've got money
It's good for me

She's a secretary
Call me up and I will see
Oh baby, what to do and how to be
She's a secretary
Call me up and I will see
Oh yeah, if you've got money
It's good for me

She's a secretary
Call me up and I will see
Oh baby, what to do and how to be
Take me home and I will see
Oh baby, what to do and how to be
Take me home and I will see
Oh baby, what to do and how to be
Take me home...

Zavolej mě nahoru
Oh baby, co udělám a jak to bude
Zavolej mě nahoru
Oh yeah, máš peníze
To je pro mě dobré

Zavolej mě nahoru...

Pracuje v kanceláři
Ve třetím patře
Sedí tu za stolem
Ředitel pracuje hned vedle
Tohle je začátek její kariéry
Musí ho svést
Aby byla preferována
A už se nemůže dočkat...
O - ho - ho - ho - hoo
O - ho - ho - ho - hoo
Zavolej mě nahoru a já uvidím
Oh yeah, máš peníze
To je pro mě dobré

Ona je sekretářka
Zavolej mě nahoru a já uvidím
Ona je sekretářka
Oh baby, co udělám a jak to bude

Obvykle se s nimi schází
Dvakrát týdně
Na tak zvané konferenci
Vypadá to, že spíše hrají
Na schovávanou
Je jen otázkou, kdo vyhraje
No, ona je zvyklá dostat
Vše, co chce
A už se nemůže dočkat
O - ho - ho - ho - hoo
O - ho - ho - ho - hoo
Zavolej mě nahoru a já uvidím
Oh yeah, máš peníze
To je pro mě dobré

Ona je sekretářka
Zavolej mě nahoru a já uvidím
Ona je sekretářka
Oh baby, co udělám a jak to bude

Zavolej mě nahoru
Zavolej mě nahoru

Ona je sekretářka
Ona je sekretářka
Ona je

O - ho - ho - ho - hoo
Zavolej mě nahoru a já uvidím
Oh yeah, máš peníze
To je pro mě dobré

Ona je sekretářka
Zavolej mě nahoru a já uvidím
Oh baby, co udělám a jak to bude

Ona je sekretářka
Zavolej mě nahoru a já uvidím
Oh yeah, máš peníze
To je pro mě dobré

Ona je sekretářka
Zavolej mě nahoru a já uvidím
Oh baby, co udělám a jak to bude
Vezmi mě domů a já uvidím
Oh baby, co udělám a jak to bude
Vezmi mě domů a já uvidím
Oh baby, co udělám a jak to bude
Vezmi mě domů...

top

monja mix

Working in the office
On the third floor
She sits down there at the desk
The director's working next door
It's the start of her future carrier
She has to seduce him
To be preferred
And she can't wait any more...
O - ho - ho - ho - hoo
O - ho - ho - ho - hoo
Call me up and I will see
Oh yeah, if you've got money
It's good for me

She's a secretary
Call me up and I will see
She's a secretary
Oh baby, what to do and how to be

Usually she meets them
Twice a week
It's the so called conference
Seems they are playing
Hide and seek
It's the question who will win
Well, she's used to get
Anything she wants
And she can't wait any more
O - ho - ho - ho - hoo
O - ho - ho - ho - hoo
Call me up and I will see
Oh yeah, if you've got money
It's good for me

She's a secretary
Call me up and I will see
She's a secretary
Oh baby, what to do and how to be

She's a secretary
She's a secretary

Feelings is not important but success
And in a way I must confess
For a life that's sweet like honey
Everything you need is money
She's a patient to make career
No situation she would fear
Her charm, her tits, her smile
Prepares the way
After a while

She's a secretary
She's a secretary

Call me up and I will see
Oh yeah, if you've got money
It's good for me

She's a secretary
Call me up and I will see
She's a secretary
Oh baby, what to do and how to be
Take me home and I will see
Oh yeah, if you've got money
It's good for me

She's a secretary
Take me home and I will see
She's a secretary
Oh baby, what to do and how to be

Pracuje v kanceláři
Ve třetím patře
Sedí tu za stolem
Ředitel pracuje hned vedle
Tohle je začátek její kariéry
Musí ho svést
Aby byla preferována
A už se nemůže dočkat...
O - ho - ho - ho - hoo
O - ho - ho - ho - hoo
Zavolej mě nahoru a já uvidím
Oh yeah, máš peníze
To je pro mě dobré

Ona je sekretářka
Zavolej mě nahoru a já uvidím
Ona je sekretářka
Oh baby, co udělám a jak to bude

Obvykle se s nimi schází
Dvakrát týdně
Na tak zvané konferenci
Vypadá to, že spíše hrají
Na schovávanou
Je jen otázkou, kdo vyhraje
No, ona je zvyklá dostat
Vše, co chce
A už se nemůže dočkat
O - ho - ho - ho - hoo
O - ho - ho - ho - hoo
Zavolej mě nahoru a já uvidím
Oh yeah, máš peníze
To je pro mě dobré

Ona je sekretářka
Zavolej mě nahoru a já uvidím
Ona je sekretářka
Oh baby, co udělám a jak to bude

Ona je sekretářka
Ona je sekretářka

Pocity nejsou důležité, jen úspěch
A musím přiznat
Pro život sladký jako med
Potřebuješ jen peníze
Má trpělivost udělat kariéru
Nebojí se žádné situace
Její šarm, její prsa, její úsměv
Vytvářejí cestu
Dříve nebo později

Ona je sekretářka
Ona je sekretářka

Zavolej mě nahoru a já uvidím
Oh yeah, máš peníze
To je pro mě dobré

Ona je sekretářka
Zavolej mě nahoru a já uvidím
Ona je sekretářka
Oh baby, co udělám a jak to bude
Vezmi mě domů a já uvidím
Oh yeah, máš peníze
To je pro mě dobré

Ona je sekretářka
Vezmi mě a já uvidím
Ona je sekretářka
Oh baby, co udělám a jak to bude

top

spastic dub

Secretary
She's a
Secretary
She's a
Secretary
She's a

Call me up and I will see
Oh yeah, if you've got money
It's good for me

She's a secretary
Call me up and I will see
She's a secretary
Oh baby, what to do and how to be
She's a

Sekretářka
Ona je
Sekretářka
Ona je
Sekretářka
Ona je

Zavolej mě nahoru a já uvidím
Oh yeah, máš peníze
To je pro mě dobré

Ona je sekretářka
Zavolej mě nahoru a já uvidím
Ona je sekretářka
Oh baby, co udělám a jak to bude
Ona je

top

strange

Strange

I can't see
A development at all
It seems to be
A programme self destruction
Don't you see
The end is coming soon
Come with me
To the end of the world

I can't see
Situation is changing
It seems to be
Most people like to die
Don't you see
This twilight mood
Come with me
'cause the atmosphere's poisoned

I can't see
A development at all
It seems to be
Programmed self destruction
Don't you see
The end is coming soon
Come with me
To the end of world

Zvláštní

Nevidím
Žádný vývoj
Zdá se to být
Neprogramovou sebe destrukcí
Nevidíš
Konec se blíží
Pojď se mnou
Do konce světa

Nevidím
Že se situace mění
Zdá se to být
Že mnoho lidí zemře
Nevidíš
Tu temnou náladu
Pojď se mnou
Atmosféra je otrávená

Nevidím
Žádný vývoj
Zdá se to být
Neprogramovou sebe destrukcí
Nevidíš
Konec se blíží
Pojď se mnou
Do konce světa

top

will you be there (12" version)

I know when I think of you then
Everything I feel
You cannot describe
Is it wrong is it right
But I don't want to be alone
I like your innocent smile
Want to reconcile
I hope you won't take me for a ride
Will you be there when I ask you for
What can I do not feeling insecure
Will you be there when I ask you for
Would you follow me anywhere
Will you be there when I ask you for
What can I do not feeling insecure
Will you be there when I ask you for
Would you follow me anywhere
Will you be there

I don't know you feel the same way
Oh, when I think of you
It drives me insane
I want to see you again and
You don't care 'bout what I say
Don't leave me alone
Live your life on your own
So give me an answer
And tell me now
Will you be there when I ask you for
What can I do not feeling insecure
Will you be there when I ask you for
Would you follow me anywhere
Will you be there...
Will you be there...

I think I will be there for you
So everything you have to do
Is to love me like you've done before
That's what I promise
Quite sure

Will you be there when I ask you for
What can I do not feeling insecure
Will you be there when I ask you for
Would you follow me anywhere
Will you be there

Will you be there when I ask you for
What can I do not feeling insecure
Will you be there when I ask you for
Would you follow me anywhere...

Já vím, že když o tobě přemýšlím
Vše, co cítím
Nemůžeš popsat
Je-li to špatné, je-li to správné
Já jen nechci být sám
Mám rád tvůj nevinný úsměv
Chci se usmířit
Doufám, že si se mnou jen nehraješ
Budeš tu, když tě o to požádám
Co mám dělat, abych se necítil nejistě
Budeš tu, když tě o to požádám
Budeš mě následovat kamkoli
Budeš tu, když tě o to požádám
Co mám dělat, abych se necítil nejistě
Budeš tu, když tě o to požádám
Budeš mě následovat kamkoli
Budeš tu

Nevím, zda-li to cítíš stejně
Ó, když na tebe myslím
Šílím z toho
Chci tě vidět znovu
A tebe nezajímá, co říkám
Neopouštěj mě
Žít život po svém
Dej mi odpověď
A řekni mi
Budeš tu, když tě o to požádám
Co mám dělat, abych se necítil nejistě
Budeš tu, když tě o to požádám
Budeš mě následovat kamkoli
Budeš tu...
Budeš tu...

Myslím, že tu pro tebe bude
Vše, co musíš udělat
Je milovat mě jako dříve
To ti slibuji
Jisto jistě

Budeš tu, když tě o to požádám
Co mám dělat, abych se necítil nejistě
Budeš tu, když tě o to požádám
Budeš mě následovat kamkoli
Budeš tu

Budeš tu, když tě o to požádám
Co mám dělat, abych se necítil nejistě
Budeš tu, když tě o to požádám
Budeš mě následovat kamkoli...

top