top

will you be there / 12" version

I know when I think of you then
Everything I feel
You cannot describe
Is it wrong is it right
But I don't want to be alone
I like your innocent smile
Want to reconcile
I hope you won't take me for a ride
Will you be there when I ask you for
What can I do not feeling insecure
Will you be there when I ask you for
Would you follow me anywhere
Will you be there when I ask you for
What can I do not feeling insecure
Will you be there when I ask you for
Would you follow me anywhere
Will you be there

I don't know you feel the same way
Oh, when I think of you
It drives me insane
I want to see you again and
You don't care 'bout what I say
Don't leave me alone
Live your life on your own
So give me an answer
And tell me now
Will you be there when I ask you for
What can I do not feeling insecure
Will you be there when I ask you for
Would you follow me anywhere
Will you be there...
Will you be there...

I think I will be there for you
So everything you have to do
Is to love me like you've done before
That's what I promise
Quite sure

Will you be there when I ask you for
What can I do not feeling insecure
Will you be there when I ask you for
Would you follow me anywhere
Will you be there

Will you be there when I ask you for
What can I do not feeling insecure
Will you be there when I ask you for
Would you follow me anywhere...

Já vím, že když o tobě přemýšlím
Vše, co cítím
Nemůžeš popsat
Je-li to špatné, je-li to správné
Já jen nechci být sám
Mám rád tvůj nevinný úsměv
Chci se usmířit
Doufám, že si se mnou jen nehraješ
Budeš tu, když tě o to požádám
Co mám dělat, abych se necítil nejistě
Budeš tu, když tě o to požádám
Budeš mě následovat kamkoli
Budeš tu, když tě o to požádám
Co mám dělat, abych se necítil nejistě
Budeš tu, když tě o to požádám
Budeš mě následovat kamkoli
Budeš tu

Nevím, zda-li to cítíš stejně
Ó, když na tebe myslím
Šílím z toho
Chci tě vidět znovu
A tebe nezajímá, co říkám
Neopouštěj mě
Žít život po svém
Dej mi odpověď
A řekni mi
Budeš tu, když tě o to požádám
Co mám dělat, abych se necítil nejistě
Budeš tu, když tě o to požádám
Budeš mě následovat kamkoli
Budeš tu...
Budeš tu...

Myslím, že tu pro tebe bude
Vše, co musíš udělat
Je milovat mě jako dříve
To ti slibuji
Jisto jistě

Budeš tu, když tě o to požádám
Co mám dělat, abych se necítil nejistě
Budeš tu, když tě o to požádám
Budeš mě následovat kamkoli
Budeš tu

Budeš tu, když tě o to požádám
Co mám dělat, abych se necítil nejistě
Budeš tu, když tě o to požádám
Budeš mě následovat kamkoli...

top

unattainable love

And I saw you in the street cafe
And I knew that you were different
Your behaviour
Strange and arrogant to me

Well, I took my seat next to you
And I ordered two scotch on ice
Then you said to me
Maybe next time and left

Unattainable love
One sided desire
My feelings for you will never end
Unattainable love, like a burning fire
No answer thousands of letters
I sent
Unattainable love
One sided desire
My feelings for you will never end
Unbelievable love, like a burning fire
No answer thousands of letters
I sent

I was walking through lonely streets
It was raining
What a senseless view
I felt depressed
No idea what should I do

Well, I saw you then
With another guy
And it seemed
that there was no way out
I opened the door
And you took me
In your arms that night

Unattainable love
One sided desire
My feelings for you will never end
Unattainable love, like a burning fire
No answer thousands of letters
I sent
Unattainable love
One sided desire
My feelings for you will never end
Unbelievable love, like a burning fire
No answer thousands of letters
I sent

Unattainable love
One sided desire
My feelings for you will never end
Unattainable love, like a burning fire
No answer thousands of letters
I sent
Unattainable love
One sided desire
My feelings for you will never end
Unbelievable love, like a burning fire
No answer thousands of letters
I sent
Unattainable love...

Zahlédl jsem tě v kavárně
A věděl jsem, že se něco děje
Tvé chování
Bylo divné a arogantní vůči mně

Tak jsem se posadil vedle tebe
A objednal dvě skotské s ledem
A ty jsi řekla
Že možná příště

Nedosažitelná láska
jednostranná touha
Mé city k tobě nikdy nevyhasnou
Nedosažitelná láska, jako hořící oheň
Žádná odpověď, na tisíce dopisů
Co jsem poslal
Nedosažitelná láska
jednostranná touha
Mé city k tobě nikdy nevyhasnou
Nedosažitelná láska, jako hořící oheň
Žádná odpověď, na tisíce dopisů
Co jsem poslal

Procházel jsem se prázdnými ulicemi
Pršelo
Celkem bezútěšný pohled
Cítil jsem se špatně
Nevěděl jsem, co mám dělat

Tak, pak jsem tě zahlédl
S jiným klukem
A zdálo se
Že už není východisko
Otevřel jsem dveře
A ty jsi mě
Objala tu noc

Nedosažitelná láska
jednostranná touha
Mé city k tobě nikdy nevyhasnou
Nedosažitelná láska, jako hořící oheň
Žádná odpověď, na tisíce dopisů
Co jsem poslal
Nedosažitelná láska
jednostranná touha
Mé city k tobě nikdy nevyhasnou
Nedosažitelná láska, jako hořící oheň
Žádná odpověď, na tisíce dopisů
Co jsem poslal

Nedosažitelná láska
jednostranná touha
Mé city k tobě nikdy nevyhasnou
Nedosažitelná láska, jako hořící oheň
Žádná odpověď, na tisíce dopisů
Co jsem poslal
Nedosažitelná láska
jednostranná touha
Mé city k tobě nikdy nevyhasnou
Nedosažitelná láska, jako hořící oheň
Žádná odpověď, na tisíce dopisů
Co jsem poslal
Nedosažitelná láska..

top

'a capella' bonus

Will you be there when I ask you for
What can I do not feeling insecure
Will you be there when I ask you for
Would you follow me anywhere
Will you be there when I ask you for
What can I do not feeling insecure
Will you be there when I ask you for
Would you follow me anywhere...

Budeš tu, když tě o to požádám
Co mám dělat, abych se necítil nejistě
Budeš tu, když tě o to požádám
Budeš mě následovat kamkoli
Budeš tu, když tě o to požádám
Co mám dělat, abych se necítil nejistě
Budeš tu, když tě o to požádám
Budeš mě následovat kamkoli...

top

french floor mix

Will you be there

I know when I think of you then
Everything I feel
You cannot describe
Is it wrong is it right
But I don't want to be alone
I like your innocent smile
Want to reconcile
I hope you won't take me for a ride
Will you be there when I ask you for
What can I do not feeling insecure
Will you be there when I ask you for
Would you follow me anywhere
Will you be there

There

We're going to have an orgasm
You can't even comprehend

Will you be there when I ask you for
What can I do not feeling insecure
Will you be there

I don't know you feel the same way
Oh, when I think of you
It drives me insane
I want to see you again and
You don't care 'bout what I say
Don't leave me alone
Live your life on your own
So give me an answer
And tell me now
Will you be there when I ask you for
What can I do not feeling insecure
Will you be there when I ask you for
Would you follow me anywhere
There

There
There

Budeš tu

Já vím, že když o tobě přemýšlím
Vše, co cítím
Nemůžeš popsat
Je-li to špatné, je-li to správné
Já jen nechci být sám
Mám rád tvůj nevinný úsměv
Chci se usmířit
Doufám, že si se mnou jen nehraješ
Budeš tu, když tě o to požádám
Co mám dělat, abych se necítil nejistě
Budeš tu, když tě o to požádám
Budeš mě následovat kamkoli
Budeš tu

Tu

Budeme mít takový orgasmus
Že to ani nepochopíš

Budeš tu, když tě o to požádám
Co mám dělat, abych se necítil nejistě
Budeš tu

Nevím, zda-li to cítíš stejně
Ó, když na tebe myslím
Šílím z toho
Chci tě vidět znovu
A tebe nezajímá, co říkám
Neopouštěj mě
Žít život po svém
Dej mi odpověď
A řekni mi
Budeš tu, když tě o to požádám
Co mám dělat, abych se necítil nejistě
Budeš tu, když tě o to požádám
Budeš mě následovat kamkoli
Tu

Tu
Tu

top

celebrate the nun mix / club version

There

I know when I think of you then
Everything I feel
You cannot describe
Is it wrong is it right
But I don't want to be alone
I like your innocent smile
Want to reconcile
I hope you won't take me for a ride
Will you be there when I ask you for
What can I do not feeling insecure
Will you be there when I ask you for
Would you follow me anywhere
Will you be there

I don't know you feel the same way
Oh, when I think of you
It drives me insane
I want to see you again and
You don't care 'bout what I say
Don't leave me alone
Live your life on your own
So give me an answer
And tell me now
Will you be there when I ask you for
What can I do not feeling insecure
Will you be there when I ask you for
Would you follow me anywhere
Will you be there

The-the-the-there

There

Will you be there

Will you be there

Will you be there when I ask you for
What can I do not feeling insecure
Will you be there when I ask you for
Would you follow me anywhere...

There

There

There

The-the-the-there
The-the-the-there

Will you be there when I ask you for
What can I do not feeling insecure
Will you be there when I ask you for
Would you follow me anywhere
Will you be there when I ask you for
What can I do not feeling insecure
Will you be there when I ask you for
Would you follow me anywhere...

There

The-the-the-there

The-the-the-there

There

There

Tu

Já vím, že když o tobě přemýšlím
Vše, co cítím
Nemůžeš popsat
Je-li to špatné, je-li to správné
Já jen nechci být sám
Mám rád tvůj nevinný úsměv
Chci se usmířit
Doufám, že si se mnou jen nehraješ
Budeš tu, když tě o to požádám
Co mám dělat, abych se necítil nejistě
Budeš tu, když tě o to požádám
Budeš mě následovat kamkoli
Budeš tu

Nevím, zda-li to cítíš stejně
Ó, když na tebe myslím
Šílím z toho
Chci tě vidět znovu
A tebe nezajímá, co říkám
Neopouštěj mě
Žít život po svém
Dej mi odpověď
A řekni mi
Budeš tu, když tě o to požádám
Co mám dělat, abych se necítil nejistě
Budeš tu, když tě o to požádám
Budeš mě následovat kamkoli
Budeš tu

Tu-tu-tu-tu...

Tu

Budeš tu

Budeš tu

Budeš tu, když tě o to požádám
Co mám dělat, abych se necítil nejistě
Budeš tu, když tě o to požádám
Budeš mě následovat kamkoli

Tu

Tu

Tu

Tu-tu-tu-tu
Tu-tu-tu-tu

Budeš tu, když tě o to požádám
Co mám dělat, abych se necítil nejistě
Budeš tu, když tě o to požádám
Budeš mě následovat kamkoli
Budeš tu, když tě o to požádám
Co mám dělat, abych se necítil nejistě
Budeš tu, když tě o to požádám
Budeš mě následovat kamkoli...

Tu

Tu-tu-tu-tu...

Tu-tu-tu-tu...

Tu

Tu

top

devilish dub / dub version

The-the-the-there

Will you be there

The-the-the-there
Will you be there when I ask you for
What can I do not feeling insecure
Will you be there when I ask you for
Would you follow me anywhere
Will you be there

There

The-the-the-there

There

Will you be the-the-the-the...
Will you be the-the-the-the...
Will you be there when I ask you for
What can I do not feeling insecure
Will you be there when I ask you for
Would you follow me anywhere
Will you be there when I ask you for
What can I do not feeling insecure
Will you be there when I ask you for
Would you follow me anywhere...

There

The-the-the-there

There

There

There

The-the-the-there
The-the-the-there

The-the-the-there

There

Tu-tu-tu-tu...

Budeš tu

Tu-tu-tu-tu...
Budeš tu, když tě o to požádám
Co mám dělat, abych se necítil nejistě
Budeš tu, když tě o to požádám
Budeš mě následovat kamkoli
Budeš tu

Tu

Tu-tu-tu-tu...

Tu

Budeš tu-tu-tu-tu...
Budeš tu-tu-tu-tu...
Budeš tu, když tě o to požádám
Co mám dělat, abych se necítil nejistě
Budeš tu, když tě o to požádám
Budeš mě následovat kamkoli
Budeš tu, když tě o to požádám
Co mám dělat, abych se necítil nejistě
Budeš tu, když tě o to požádám
Budeš mě následovat kamkoli

Tu

Tu-tu-tu-tu...

Tu

Tu

Tu

Tu-tu-tu-tu...
Tu-tu-tu-tu...

Tu-tu-tu-tu...

Tu

top

7" mix / lp version

I know when I think of you then
Everything I feel
You cannot describe
Is it wrong is it right
But I don't want to be alone
I like your innocent smile
Want to reconcile
I hope you won't take me for a ride
Will you be there when I ask you for
What can I do not feeling insecure
Will you be there when I ask you for
Would you follow me anywhere
Will you be there

I don't know you feel the same way
Oh, when I think of you
It drives me insane
I want to see you again and
You don't care 'bout what I say
Don't leave me alone
Live your life on your own
So give me an answer
And tell me now
Will you be there when I ask you for
What can I do not feeling insecure
Will you be there when I ask you for
Would you follow me anywhere
Will you be there

Will you be there when I ask you for
What can I do not feeling insecure
Will you be there when I ask you for
Would you follow me anywhere
Will you be there

I think I will be there for you
So everything you have to do
Is to love me like you've done before
That's what I promise
Quite sure

Will you be there when I ask you for
What can I do not feeling insecure
Will you be there when I ask you for
Would you follow me anywhere
Will you be there when I ask you for
What can I do not feeling insecure
Will you be there when I ask you for
Would you follow me anywhere...
Will you be there

Já vím, že když o tobě přemýšlím
Vše, co cítím
Nemůžeš popsat
Je-li to špatné, je-li to správné
Já jen nechci být sám
Mám rád tvůj nevinný úsměv
Chci se usmířit
Doufám, že si se mnou jen nehraješ
Budeš tu, když tě o to požádám
Co mám dělat, abych se necítil nejistě
Budeš tu, když tě o to požádám
Budeš mě následovat kamkoli
Budeš tu

Nevím, zda-li to cítíš stejně
Ó, když na tebe myslím
Šílím z toho
Chci tě vidět znovu
A tebe nezajímá, co říkám
Neopouštěj mě
Žít život po svém
Dej mi odpověď
A řekni mi
Budeš tu, když tě o to požádám
Co mám dělat, abych se necítil nejistě
Budeš tu, když tě o to požádám
Budeš mě následovat kamkoli
Budeš tu

Budeš tu, když tě o to požádám
Co mám dělat, abych se necítil nejistě
Budeš tu, když tě o to požádám
Budeš mě následovat kamkoli
Budeš tu

Myslím, že tu pro tebe bude
Vše, co musíš udělat
Je milovat mě jako dříve
To ti slibuji
Jisto jistě

Budeš tu, když tě o to požádám
Co mám dělat, abych se necítil nejistě
Budeš tu, když tě o to požádám
Budeš mě následovat kamkoli
Budeš tu, když tě o to požádám
Co mám dělat, abych se necítil nejistě
Budeš tu, když tě o to požádám
Budeš mě následovat kamkoli...
Budeš tu

top

french floor dub

Will you be there

There

There

Will you be there

There

There

There
There

Budeš tu

Tu

Tu

Budeš tu

Tu

Tu

Tu
Tu

top

radio version

The-the-the-there

The-the-the-there

I know when I think of you then
Everything I feel
You cannot describe
Is it wrong is it right
But I don't want to be alone
I like your innocent smile
Want to reconcile
I hope you won't take me for a ride
Will you be there when I ask you for
What can I do not feeling insecure
Will you be there when I ask you for
Would you follow me anywhere
Will you be there

I don't know you feel the same way
Oh, when I think of you
It drives me insane
I want to see you again and
You don't care 'bout what I say
Don't leave me alone
Live your life on your own
So give me an answer
And tell me now
Will you be there when I ask you for
What can I do not feeling insecure
Will you be there when I ask you for
Would you follow me anywhere
Will you be there

The-the-the-there

There

Will you be there

The-the-the-there
Will you be there when I ask you for
What can I do not feeling insecure
Will you be there when I ask you for
Would you follow me anywhere

There

There

There

The-the-the-the...

There

The-the-the-there

The-the-the-the...

Will you be there when I ask you for
What can I do not feeling insecure
Will you be there when I ask you for
Would you follow me anywhere
Will you be there when I ask you for
Would you follow me anywhere...

Tu-tu-tu-tu

Tu-tu-tu-tu

Já vím, že když o tobě přemýšlím
Vše, co cítím
Nemůžeš popsat
Je-li to špatné, je-li to správné
Já jen nechci být sám
Mám rád tvůj nevinný úsměv
Chci se usmířit
Doufám, že si se mnou jen nehraješ
Budeš tu, když tě o to požádám
Co mám dělat, abych se necítil nejistě
Budeš tu, když tě o to požádám
Budeš mě následovat kamkoli
Budeš tu

Nevím, zda-li to cítíš stejně
Ó, když na tebe myslím
Šílím z toho
Chci tě vidět znovu
A tebe nezajímá, co říkám
Neopouštěj mě
Žít život po svém
Dej mi odpověď
A řekni mi
Budeš tu, když tě o to požádám
Co mám dělat, abych se necítil nejistě
Budeš tu, když tě o to požádám
Budeš mě následovat kamkoli
Budeš tu

Tu-tu-tu-tu...

Tu

Budeš tu

Tu-tu-tu-tu
Budeš tu, když tě o to požádám
Co mám dělat, abych se necítil nejistě
Budeš tu, když tě o to požádám
Budeš mě následovat kamkoli

Tu

Tu

Tu

Tu-tu-tu-tu

Tu

Tu-tu-tu-tu

Tu-tu-tu-tu

Budeš tu, když tě o to požádám
Co mám dělat, abych se necítil nejistě
Budeš tu, když tě o to požádám
Budeš mě následovat kamkoli
Budeš tu, když tě o to požádám
Budeš mě následovat kamkoli...

top