top

ordinary town

I wonder I think
I'm gonna leave this town
Don't you want me anymore?
Well
I'm looking for a new adventure
Oh no, you can't get out this town

As long as she went just to school
The world still seemed to be alright
Now she's feeling like a fool
As a working girl night by night
In the restaurant at the gas station
From 11 to 5 am
Her boyfriend Steven a mechanic
Is the only, the only way of hope
A-ha

Feeling high and feeling down
Giving love and making fun
Feeling high and feeling down
In this ordinary...
Feeling high and feeling down
Giving love and making fun
Feeling high and feeling down
In this ordinary, ordinary town

As long as Steven's unemployed
She has to do that stupid job
But one thing she tried to avoid
Is he has got another girl
Well, she feels betrayed
And at that gas station
Oh, she doesn't want to
Work anymore
Feeling lonely and disappointed
Well, in this old
In this old boring town
A-ha

Feeling high and feeling down
Giving love and making fun
Feeling high and feeling down
In this ordinary...
Feeling high and feeling down
Giving love and making fun
Feeling high and feeling down
In this ordinary, ordinary town

Feeling high and feeling down
Giving love and making fun
Feeling high and feeling down
In this ordinary...
Feeling high and feeling down
Giving love and making fun
Feeling high and feeling down
In this ordinary...

Feeling high and feeling down
Giving love and making fun
Feeling high and feeling down
In this ordinary...
Feeling high and feeling down
Giving love and making fun
Feeling high and feeling down
In this ordinary
Ordinary town - town - town...

Překvapuji se, přemýšlím
Že odejdu z tohoto města
Ty už mě nechceš?
No
Jen hledám nové dobrodružství
Ale ne, nemůžeš odejít z tohoto města

Dokud jen chodila do školy
Svět se zdál být v pořádku
Teď si připadá jako hlupák
Jako pracující noc co noc
V restauraci na benzínce
Od 11 do 5 do rána
Její přítel, mechanik Steven
Je její jedinou nadějí
A-ha

Cítím se dobře, cítím se špatně
Dávám lásku a dělám zábavu
Cítím se dobře, cítím se špatně
V tomto obyčejném...
Cítím se dobře, cítím se špatně
Dávám lásku a dělám zábavu
Cítím se dobře, cítím se špatně
V tomto obyčejném, obyčejném městě

Dokud bude Steven nezaměstnaný
Musí dělat tuto hloupou práci
Ale jedné věci se snaží zabránit
Aby si našel jinou
Tak, cítí se zrazená
A na té benzínce
Ó, už nechce
Nadále pracovat
Cítí se sama a zklamaná
V tomto starém
V tomto starém obyčejném městě
A-ha

Cítím se dobře, cítím se špatně
Dávám lásku a dělám zábavu
Cítím se dobře, cítím se špatně
V tomto obyčejném...
Cítím se dobře, cítím se špatně
Dávám lásku a dělám zábavu
Cítím se dobře, cítím se špatně
V tomto obyčejném, obyčejném městě

Cítím se dobře, cítím se špatně
Dávám lásku a dělám zábavu
Cítím se dobře, cítím se špatně
V tomto obyčejném...
Cítím se dobře, cítím se špatně
Dávám lásku a dělám zábavu
Cítím se dobře, cítím se špatně
V tomto obyčejném...

Cítím se dobře, cítím se špatně
Dávám lásku a dělám zábavu
Cítím se dobře, cítím se špatně
V tomto obyčejném...
Cítím se dobře, cítím se špatně
Dávám lásku a dělám zábavu
Cítím se dobře, cítím se špatně
V tomto obyčejném
Obyčejném městě - městě - městě...

top

strange

Strange

I can't see
A development at all
It seems to be
A programme self destruction
Don't you see
The end is coming soon
Come with me
To the end of the world

I can't see
Situation is changing
It seems to be
Most people like to die
Don't you see
This twilight mood
Come with me
'cause the atmosphere's poisoned

I can't see
A development at all
It seems to be
Programmed self destruction
Don't you see
The end is coming soon
Come with me
To the end of world

Zvláštní

Nevidím
Žádný vývoj
Zdá se to být
Neprogramovou sebe destrukcí
Nevidíš
Konec se blíží
Pojď se mnou
Do konce světa

Nevidím
Že se situace mění
Zdá se to být
Že mnoho lidí zemře
Nevidíš
Tu temnou náladu
Pojď se mnou
Atmosféra je otrávená

Nevidím
Žádný vývoj
Zdá se to být
Neprogramovou sebe destrukcí
Nevidíš
Konec se blíží
Pojď se mnou
Do konce světa

top

radio edit

Feeling high and feeling down
Should I smile or wear a frown
Feeling high and feeling down
In this ordinary...
Feeling high and feeling down
Should I smile or wear a frown
Feeling high and feeling down
In this ordinary, ordinary town

As long as she went just to school
The world still seemed to be alright
Now she's feeling like a fool
As a working girl night by night
In the restaurant at the gas station
From 11 to 5 am
Her boyfriend Steven a mechanic
Is the only, the only way of hope
A-ha

Feeling high and feeling down
Should I smile or wear a frown
Feeling high and feeling down
In this ordinary...
Feeling high and feeling down
Should I smile or wear a frown
Feeling high and feeling down
In this ordinary, ordinary town

As long as Steven's unemployed
She has to do that stupid job
But while she works to fill the void
He has got another girl
Well, she feels betrayed
And at that gas station
Oh, she doesn't want to
Work anymore
Feeling lonely and disappointed
Well, in this old
In this old boring town
A-ha

Feeling high and feeling down
Should I smile or wear a frown
Feeling high and feeling down
In this ordinary...
Feeling high and feeling down
Should I smile or wear a frown
Feeling high and feeling down
In this ordinary, ordinary town

Feeling high and feeling down
Should I smile or wear a frown
Feeling high and feeling down
In this ordinary...
Feeling high and feeling down
Should I smile or wear a frown
Feeling high and feeling down
In this ordinary
Ordinary town - town - town...

Cítím se dobře, cítím se špatně
Mám se smát nebo mračit
Cítím se dobře, cítím se špatně
V tomto obyčejném...
Cítím se dobře, cítím se špatně
Mám se smát nebo mračit
Cítím se dobře, cítím se špatně
V tomto obyčejném, obyčejném městě

Dokud jen chodila do školy
Svět se zdál být v pořádku
Teď si připadá jako hlupák
Jako pracující noc co noc
V restauraci na benzínce
Od 11 do 5 do rána
Její přítel, mechanik Steven
Je její jedinou nadějí
A-ha

Cítím se dobře, cítím se špatně
Mám se smát nebo mračit
Cítím se dobře, cítím se špatně
V tomto obyčejném...
Cítím se dobře, cítím se špatně
Mám se smát nebo mračit
Cítím se dobře, cítím se špatně
V tomto obyčejném, obyčejném městě

Dokud bude Steven nezaměstnaný
Musí dělat tuto hloupou práci
Ale zatímco se snaží
On si našel jinou
Tak, cítí se zrazená
A na té benzínce
Ó, už nechce
Nadále pracovat
Cítí se sama a zklamaná
V tomto starém
V tomto starém obyčejném městě
A-ha

Cítím se dobře, cítím se špatně
Mám se smát nebo mračit
Cítím se dobře, cítím se špatně
V tomto obyčejném...
Cítím se dobře, cítím se špatně
Mám se smát nebo mračit
Cítím se dobře, cítím se špatně
V tomto obyčejném, obyčejném městě

Cítím se dobře, cítím se špatně
Mám se smát nebo mračit
Cítím se dobře, cítím se špatně
V tomto obyčejném...
Cítím se dobře, cítím se špatně
Mám se smát nebo mračit
Cítím se dobře, cítím se špatně
V tomto obyčejném
Obyčejném městě - městě - městě...

top